Přípravné třídy slaví úspěch. Otevřou se další

30. 1. 2012

Radnice Prahy 9 otevře letos v září další čtyři přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky. O ty současné je obrovský zájem. K dispozici bude celkem 90 míst.

O odklad školní docházky si zažádá v průměru každé čtvrté dítě. Aby nezabíraly místa ve školkách a dostalo se jim péče, kterou potřebují, rozhodla se radnice Prahy 9 zřídit pro ně přípravné třídy.
První dvě otevřela loni v září v Základní škole Novoborská. „Zájem o přijetí do přípravné třídy předčil naše očekávání," pochvaluje si radní pro školství v Praze 9 Zuzana Kučerová.
Poptávka podle jejích slov převýšila nabídku a hlásily se i děti z jiných městských částí.
„Již po čtyřech měsících fungování přípravných tříd jsou u dětí vidět znatelné pokroky," pochvaluje si radní. Děti sem dochází jako do běžné školy, ale místo psaní a čtení s nimi učitelky rozvíjí mluvení a zručnost.
V každé třídě je patnáct dětí a šest z nich jsou cizinci. „Rodiče oceňují zlepšení pozornosti, koncentrace, motoriky a toho, že děti mají zájem o školu. Zvykají si na psaní úkolů a řád školy. Děti cizinců jsou schopné souvisle mluvit, ačkoli před tím odpovídaly jen jedním slovem," vypočítává Kučerová.
Kvůli úspěchu, jaký přípravné třídy sklidily, se radnice Prahy 9 rozhodla otevřít letos v září další dvě přípravné třídy v Základní škole Litvínovská 500 a dvě v Základní škole Na Balabence. Celkem tak bude k dispozici 90 míst. Rodiče, kteří by chtěli své dítě do přípravné třídy zapsat, musí svou žádost doplněnou o doporučení školského poradenského zařízení zaslat na adresu školy nejpozději do konce května. Formulář naleznou na webu škol nebo na stránkách http://www.praha9.cz.

90

Tolik míst bude v přípravných třídách základních škol v Praze 9. Každá má kapacitu 15 žáků. Určeny jsou dětem s odkladem školní docházky. Svou žádost o zařazení dítěte mohou rodiče poslat do 31. května.

27.1.2012    Metro    str. 6   Pražská devítka