Pohádkové "přípravky" v ZŠ Na Balabence

8. 6. 2012

V ZŠ Na Balabence finišují poslední úpravy související s chystaným otevřením dvou přípravných tříd a družiny v ZŠ Na Balabence od 1. září 2012.

V průběhu podzimu 2011 a jara 2012 prošly třídy zásadní proměnou a oblékly se do nového kabátu. Děti na cestě za vzděláním doprovodí Krteček, Rumcajs nebo vodní svět. Uvedlo to vedení MČ Praha 9.

To připomnělo, že Rada Městské části Praha 9 schválila 23. 8. 2011 příspěvek Základní škole Na Balabence ve výši 500 tisíc korun, za který škola zajistila nutné opravy, vymalování, dekorace, nákup vybavení včetně nábytku,  hraček, výtvarných potřeb a koberců.

Radnice dále doplnila, že v září škola přivítá v přípravných třídách 30 žáčků s odkladem povinné školní docházky a dětí v posledním roce před zahájením školní docházky.Vzdělávání bude probíhat podle školního vzdělávacího programu „Pohádkový klíček ke škole“.