× Pohněme s tím. Společně!

Novela stavebního zákona z dílny TOP 09

26. 1. 2019

TOP 09 připravila novelu stavebního zákona, jejímž cílem je výrazně zkrátit délku stavebního řízení a která obsahuje několik změn. Za nejdůležitější TOP 09 považuje dvě zásadní změny: tzv. fikci souhlasu a jeden úřad. 

„Dnes je stavební úřad povinen rozhodnout ve stavebním řízení ve lhůtě 60 dnů, ve složitých případech ve lhůtě maximálně 90 dnů. Aby však mohl stavební úřad rozhodnutí vydat, potřebuje získat kladná stanoviska od dotčených orgánů (například obecních nebo krajských úřadů, hasičů, hygieny atd.). Dotčené orgány však zákonné lhůty pro vydání stanoviska nedodržují. Námi navrhovaná fikce souhlasu znamená, že pokud se dotčené orgány v zákonné lhůtě nevyjádří, pak se má za to, že se záměrem stavitele souhlasí a územní rozhodnutí nebo stavební povolení lze vydat,“ vysvětlila první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. 

Dalším obrovským problémem je množství razítek, které stavebník před podáním žádosti potřebuje. Musí si zajistit vyjádření a stanoviska k záměru stavby u dotčených orgánů (např. hasičů, hygieny, obce, ale také správce sítí jako ČEZ, vodovodů a kanalizací, popř. i památkářů atd.) a všechny tyto orgány musí oběhat stavebník sám. 

„Právní úprava je roztříštěná, ve zvláštních zákonech, a občan často ani neví, od jakých všech orgánů souhlas potřebuje. Tyto informace si většinou zajišťuje na stavebním úřadě. Proto navrhujeme změnu. Podle našeho návrhu si souhlasy dotčených orgánů má zajistit stavební úřad sám. Stavebník přinese záměr na jedno místo a pak si vše vyřídí státní správa. Tato novela přinese stavebníkovi snížení administrativy a zrychlí proces získávání souhlasů dotčených orgánů,“ dodala Markéta Pekarová Adamová. 


 

Lenka Brandtová, tisková mluvčí TOP 09, -red-

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Markéta Pekarová Adamová

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme