Z Prahy 8 do parlamentu, aneb cesta jednoho nápadu

Možná Vás někdy napadlo, že řadový člen politické strany nic nezmůže - já si to po svých zkušenostech už jednoznačně nemyslím, ale pojďme popořádku...

Od Nového roku platí nová právní úprava zákonů o veřejných zakázkách (č. 137/22006 Sb. „ZVZ") a koncesního zákona (č. 139/2006 Sb. „KZ"), přijatá parlamentem pod č. 417/2009 Sb., která měla mj. transponovat evropské předpisy a byla, jak vyplývá z důvodové zprávy, vytvořena též za „účelem zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a uzavírání koncesních smluv", nelze si nevšimnout její jednoslovné chybičky (viz dále). Proti krásnému záměru zvýšení transparentnosti zajisté nelze nic namítat, pokud však opravdu záměr dopadne tak jak má.

Tyto zákony mají nezastupitelnou úlohu při vynakládání veřejných prostředků státem, místními samosprávami i dalšími subjekty, které jsou státem, či samosprávami vlastněné či ovládané - v podstatě každá vynaložená koruna výdajů těchto subjektů by se měla řídit přinejmenším výše uvedenou zásadou transparentnosti a dalšími podobnými zásadami, pokud není třeba, aby díky většímu rozsahu takových zakázek byl striktně dodržen ten či onen jmenovaný předpis.

Z činnosti našich volených zástupců pak bohužel vyšlo něco poněkud odlišného, byť ne všechny změny obou předpisů v této novele obsažené byly špatné, ba naopak. Problematickou zůstala dle mého mínění jen novela KZ, která zavádí, podobně jako u ZVZ (kde však níže popsaný problém nenastal), institut „blacklistu" neboli slovy zákona „rejstřík osob se zákazem plnění" veřejných zakázek/koncesních smluv. Blacklisty u obou předpisů měly zaručit, že osoby, které u zakázek dle obou těchto předpisů podvádějí nebo neuvádějí údaje, které by uvádět měly, nebudou mít možnost se o zakázky z veřejných peněz ucházet.

Blacklist pro KZ, tedy pro plnění koncesních smluv (tedy tzv. PPP projektů) totiž zavádí „trest", kterým je zákaz plnění koncesních smluv, a to následovně - zákazem „plnění koncesní smlouvy se rozumí zákaz účasti v koncesním řízení a zákaz plnění koncesní smlouvy, činí-li předpokládaný příjem koncesionáře MÉNĚ než 20 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty."

Nechci naše volené zástupce podezírat z toho, že jde o záměr, ale smysl celé právní úpravy je pak asi takový, jako kdybychom zakázali viníkovi řetězové havárie na dálnici, kde zemřelo několik lidí, řídit jízdní kolo, ale řidičský průkaz na motocykl, automobil osobní i nákladní a autobus mu nechali a vzali mu jen průkaz cyklisty, nebo jak se jmenoval „řidičák" na jízdní kolo. Aneb zpět k realitě tohoto předpisu - spáchám-li např. delikt v řádu stamilionů, zakáže se mi činnost v řádu jednotek či desítek milionů, což by určitě řádný hospodář strpět neměl.

Díky tomu, že jsme si v TOP09 na Praze 8 tohoto „renoncu" všimli, podařilo se do PSP ČR dodat návrh novely KZ, která toto napravuje - bohužel však, kdyby si toho všiml již předkladatel této novely, pan poslanec Ing. Miloslav Hašek, či jiní dříve, nemuselo vůbec k této naší iniciativě dojít a v parlamentu se mohly řešit věci jiné, které jsou promyšlenější a nezatěžují chod této instituce jen díky tomu, že dotyční umí česky a znají rozdíl mezi slovy více a méně.

Závěrem tedy lze zjednodušeně říci, že pokud náš návrh parlamentem projde, a někdo se bude u veřejných zakázek a koncesních smluv chovat protizákonně, nebude mu umožněno dostávat z veřejných peněz (byť jen po určitou dobu - 3 let) zakázky - dosud tomu totiž bylo tak, že taková osoba nemohla dostat zakázky POD 20 MIL. KČ, ale ty větší už ano.

Změny jsou tedy opravdu možné. Dříve než si myslíte.

Mgr. Pavel Schnirch, vedoucí legislativní komise v TOP09 v Praze 8
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme