Optimalizace sítě základních škol na Praze 8

21. 3. 2010 | 12:55
Nikdo nepochybuje o tom, že kvalitní systém vzdělávání na základních školách je základem pro budoucí úspěšné uplatnění člověka ve společnosti. V našem programu je kladen důraz nejenom na zvyšování kvality vzdělávání, ale i na zvyšování prestiže učitelů ve společnosti. Profese učitele musí být vnímána jako poslání, stejně jako profese lékaře.     V naší městské části máme v úmyslu zkvalitnit síť základních škol, snížit počet žáků ve třídách a zvýšit prestiž učitelského povolání. Dále se budeme zasazovat o to, aby kvalita škol byla posuzována jak podle zájmů rodičů o základní školy, tak podle nezávislých kritérií posuzovaných odborníky městské části. Těmito kritérii máme na mysli především dostatečný počet vyučujících s odpovídající aprobací na jednotlivé předměty s vyloučením přesluhujících učitelů v důchodovém věku, dále dostatečný počet učitelů cizích jazyků majících aprobaci pro výuku jazyků a nejenom státní zkoušku z jazyka (tj. učitelem musí být absolvent/ka Pedagogické fakulty, kombinace jazyk + další předmět). Všeobecně převládající názor, že školy nemají na aprobované učitele dostatečné finanční prostředky a že učitelé utíkají do soukromého sektoru, je podle našeho názoru minulostí o čemž svědčí např. poslední údaje MPSV o zaměstnávání absolventů Pedagogických fakult.

S tímto souvisí i otázka vyššího počtu učitelů na žáka, kdy v případě Prahy 8 hovoříme o cca 40 nadbytečných pedagogických pracovnících. Je přirozené, že přesluhující učitelé stejně jako učitelé bez aprobace budou v zájmu zkvalitnění výuky a možnosti přesunutí finančních prostředků na kvalitnější učitele uvolňováni.

Je třeba zdůraznit, že za žádných okolností nebudeme souhlasit s plošným rušením škol spravovaných Městskou částí Praha 8 nebo jejich slučováním založeným na čistém tržním principu, současně však neskrýváme, že školy které se budou potýkat s malým zájmem rodičů a nebudou současně splňovat kritéria kvality, nebudou udržovány při životě.

Michal Šustr
Komise pro vzdělání a sport TOP 09 PRAHA 8

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme