Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 3 (vol. obvod 1) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Tomáš Kalousek 32 kameraman Vinohrady TOP 09
2. Ing. Rostislav Rubík, CSc. 52 konzultant Žižkov TOP 09
3. Ing. Světlana Škapová 47 státní zaměstnanec Vinohrady TOP 09
4. Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. 34 vysokoškolský učitel Vinohrady TOP 09
5. Antonín Svoboda 36 živnostník Vinohrady TOP 09
6. Mgr. Eliška Vanclová 45 projektový manažer Žižkov TOP 09
7. Jiří Nácovský 39 živnostník Žižkov TOP 09
8. Ing. Daniel Kofroň 39 manažer Vinohrady TOP 09
9. Bc. Štěpán Odvody 32 podnikatel Žižkov TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 3 (vol. obvod 2) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Vladislava Hujová 47 ekonom Žižkov TOP 09
2. Ing. Jan Srb 36 marketingový specialista Žižkov TOP 09
3. Mgr. Jaroslava Suková 46 fyzioterapeut Žižkov TOP 09
4. Martin Brožek 44 konzultant Žižkov TOP 09
5. František Machů 43 manažer Žižkov TOP 09
6. MUDr. Eva Kovaříková 52 lékařka Žižkov TOP 09
7. David Bůžek 41 marketingový specialista Žižkov TOP 09
8. Vavřinec Hutka 40 soukromý podnikatel Žižkov TOP 09
9. Jiří Vojkovský 26 obchodní ředitel Žižkov TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 3 (vol. obvod 3) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Josef Heller, MBA 67 ředitel hospicu Žižkov TOP 09
2. Roman Žipaj 43 asistent operačního zařízení Žižkov TOP 09
3. Mgr. Ladislav Kolář 48 konzultant Žižkov TOP 09
4. prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. 45 lékařka Žižkov TOP 09
5. MUDr. Jitka Růžičková 41 manažerka ve farmacii Žižkov TOP 09
6. Karel Jiříček 49 manažer v kultuře Žižkov TOP 09
7. Ing. Boris Daaj 32 manažer IT Žižkov TOP 09
8. doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc. 55 vysokoškolský učitel Žižkov TOP 09
9. Bc. Karla Navrátilová 39 bankovní úřednice Žižkov TOP 09

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 3 (vol. obvod 4) (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Jan Vokál 43 finanční ředitel Žižkov TOP 09
2. Mgr. Simeon Popov, MBA, LL.D. 34 právník Žižkov TOP 09
3. Mgr. Martin Žárský 40 úředník státní správy Žižkov TOP 09
4. Ing. Miloslav Procházka 49 stavební inženýr Žižkov TOP 09
5. Mgr. David Vychánek 27 vedoucí prodeje Žižkov TOP 09
6. Rudolf Koždoň 34 informatik Žižkov TOP 09
7. Bc. Felix Espinoza 30 jazykový lektor Žižkov TOP 09
8. Jiří Žáček 36 podnikatel Žižkov TOP 09
9. RNDr. Jan Materna, Ph.D. 42 podnikatel Žižkov TOP 09

Volební program TOP 09 pro Prahu 3

Volební program TOP 09 pro Prahu 3, který Vám předkládáme, vychází z přání, abychom se všichni cítili v naší městské části dobře. Uděláme v příštích čtyřech letech, vše proto, aby Praha 3 byla městskou částí, na kterou budou občané hrdi. My tu bydlíme s Vámi.

Praha 3 je městskou částí, která má svou nezaměnitelnou osobitost. Žižkovu nelze upřít „genius loci“, což je dáno jeho pestrou sociální skladbou a architekturou. Jsou zde zátiší malebná i ohyzdná, sklochromová i prkenná, a vše dohromady dýchá svobodou a romantikou. Žižkov je i bohémská čtvrť plná nočního života, kaváren, barů, hotelů, vysokoškolských kolejí. Naproti tomu část Vinohrad, která patří pod Prahu 3, Vás uchvátí velkoměstskou noblesností. Spravovat tuto čtvrť znamená respektovat rozmanitost, mít cit pro tradici, ale zároveň dobře hospodařit se svěřeným majetkem.

Představujeme program členů TOP 09, kteří mají čerstvý elán a zároveň dostatek zkušeností. Volit TOP 09 znamená volit změnu. Navážeme na dobré Tradice, které tu máme, vsázíme na Odpovědnost politiků, úředníků a všech občanů, naším cílem je Prosperita Prahy 3.

Program pro Prahu 3 vychází z programu TOP 09 pro Prahu. Program pro Prahu 3 konkretizuje vybrané návrhy pro naši městskou část a zabývá se jejími místními problémy. Žádné nové vedení radnice nebude úspěšné při realizaci svého programu bez podpory občanů, proto Vás o ni žádáme. Dokážeme to pouze společně. Děkujeme.

TOP 09 Praha 3

 1. Bytová politika MČ Praha 3

 • Budeme pokračovat v privatizaci stávajícího bytového fondu a do privatizace začleníme bez rozdílu všechny domy. Nebudou se realizovat velké rekonstrukce domů zařazených do privatizace.

 • Z výnosů privatizace vybudujeme nové malometrážní obecní byty.

 • Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů seniorům, handicapovaným spoluobčanům a sociálně potřebným, a to za přijatelných finančních podmínek.

 • Podpoříme zvelebení bytových domů v Praze 3 formou zvýhodněných půjček.

 1. Hospodaření a správa majetku MČ Praha 3

 • Zabezpečíme vyrovnané hospodaření MČ Praha 3 s důrazem na hospodárnost.

 • Provedeme revizi plánovaných investičních akcí.

 • Vyhodnotíme systém fungování akciových společností ve vlastnictví MČ Praha 3. Oddělíme manažerské pozice od kontrolních funkcí v orgánech a.s.

 1. Územní rozvoj a doprava v Praze 3

 • V rámci revitalizace Nákladového nádraží Žižkov prosadíme vybudování nové čtvrti s veškerou občanskou vybaveností, která bude přínosem pro všechny obyvatele Prahy 3.

 • Prosadíme vybudování přiměřeného počtu malometrážních bytů pro zabezpečení bytové politiky MČ Praha 3 ve velkých developerských projektech.

 • Zpracujeme urbanistickou studii revitalizace spodního Žižkova, včetně lepší dostupnosti vrchu Vítkova.

 • Prosadíme revitalizaci vrchu Vítkova, území Parukářky, kopečku na Sv. kříži a území Na Krejcárku tak, aby vznikla ucelená území pro sportovní a kulturní využití, odpočinek a volnočasové aktivity obyvatel Prahy 3.

 • Uvedeme do souladu způsob využití území s označením v územním plánu v oblasti zahrádkových osad Na Balkáně tak, aby činnost zahrádkářů nebyla ohrožena.

 • Prosadíme rozšíření systému parkovacích zón na Jarov. Spolu s výstavbou obecních bytů vybudujeme k pronájmu nová krytá parkovací stání.

 1. Životní prostředí Prahy 3

 • Zabezpečíme důsledné dodržování vyhlášek, týkajících se čistoty veřejných prostranství.

 • Vybudujeme ve vhodných lokalitách „psí louky“ pro volný pohyb a hry psů.

 • Vysadíme nové stromy na území Prahy 3 pro snížení prašnosti a hluku v ulicích.

 • Zasadíme se o předláždění chodníků.

 1. Bezpečnost v Praze 3

 • Prosadíme zvýšení počtu městských strážníků v ulicích Prahy 3, zajistíme přítomnost strážníků v problémových lokalitách, v okolí heren a zastaváren, v parcích a v okolí škol.

 1. Zdravotnictví a sociální služby

 • Zajistíme dostatečný rozsah a kapacitu zdravotní péče a sociálních služeb pro obyvatele Prahy 3.

 • Podpoříme terénní sociální práci a služby občanům Prahy 3, kteří se ocitli ve složité sociální či zdravotní situaci.

 • Zřídíme babybox na území Prahy 3.

 1. Školství a volný čas

 • Zvýšíme kapacitu míst v předškolních zařízeních, a to vybudováním mateřských škol v nevyužívaných prostorách základních škol.

 • Podpoříme projekty spojené s mimoškolskou aktivitou dětí a mládeže, zaměřené na aktivní využívání volného času, organizované sportovní, vědomostní a umělecké aktivity.

 1. Kultura v Praze 3

 • Zajistíme transparentní systém rozdělování grantů MČ Praha 3.

 • Podpoříme nové i stávající umělecké projekty na Praze 3. Uspořádáme výstavy a prezentace mladým umělcům.

 • Instalujeme nové naučné tabule u významných staveb a míst Prahy 3 pro rozvoj turismu.

 1. Občan a MČ Praha 3

 • Budeme pravidelně pořádat „Den otevřených dveří u starosty“. Každý občan Prahy 3 bude moci přímo starostovi přednést své problémy či návrhy.

 • Zlepšíme funkčnost a přehlednost internetových stránek MČ Praha 3 a zjednodušíme komunikaci občana s úřadem.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme