Ve vedení radnice ředitelé škol potřebují lidi, co s nimi budou komunikovat a operativně řešit jejich problémy, říká v rozhovoru pro časopis Čtrnáctka radní pro školství, kulturu, sport a volný čas Pavel Mašek

8. 9. 2021

Od června máte jako radní na starosti mimo jiné i školství. Jaký máte k této oblasti vztah? 

Školstvím v naší městské části se zabývám prakticky celých jedenáct let, co jsem místním zastupitelem. Není to pro mě neznámá agenda, což je dost zásadní – vzhledem k tomu, že nastupuji do rozjetého vlaku. 

Jaké tedy máte zkušenosti? 

Jsem členem zastupitelského výboru pro výchovu a vzdělávání, šestým rokem působím ve Školské radě ZŠ Šimanovská a byl jsem také místopředsedou řídícího výboru v rámci projektů Místní akční plán Praha 14 I. a II. (MAP). Jednalo se o dva dvouleté projekty podpořené z fondů Evropské unie, které se mimo jiné zaměřovaly na zlepšování kvality vzdělávání v místních školách, sdílení dobré praxe a na nastavení mechanismů spolupráce mezi aktéry v místním vzdělávání. 

S jakou vizí jste do funkce nastoupil? Co je vaším cílem? 

Chci být především oporou pro ředitele škol, navázat s nimi užší spolupráci. Všichni víme, jak to teď školy měly kvůli pandemii covid-19 těžké. A jak to asi těžké ještě mít budou. Snažil jsem se pomáhat už letos na jaře, kdy jsem zorganizoval očkování pro veškeré místní pedagogy a další pracovníky ve školství. Ředitelé ve vedení městské části potřebují lidi, kteří s nimi budou komunikovat, operativně řešit jejich problémy. To je můj cíl, stejně jako pokračování v modernizaci školských budov, a to zejména interiérů, což obnáší například i obnovu sítí a technického zařízení budov. 

Plánujete své cíle konkrétně naplňovat už teď, na začátku nového školního roku? 

V září se uskuteční tradiční „kolečko“ po školách, jehož se zúčastním nejen já, ale i zástupci odborů školství a investic. Budeme řešit, co školy potřebují, připravované investiční projekty a samozřejmě i provozní záležitosti. A pak chystám ještě inovativní krok. Do konce roku bych se chtěl v každé škole zúčastnit aspoň jednoho jednání školské rady. To tu zatím nikdo nedělal, přitom se jedná o ideální platformu pro interakci mezi zástupci MČ, zástupci školy a rodiči. Myslím, že když má školská rada přímou vazbu na konkrétního radního, citelně to zlepší komunikaci. 

Co školy čeká v nejbližších měsících? 

Do konce října bude dokončena část projektu Vybíralka 25, kterou má na starosti městská část. Většina prací, včetně rekonstrukce atria školy, je již hotová. Dále se pracuje na tzv. zelených střechách na ZŠ Generála Janouška a ZŠ Bratří Venclíků a na další vlně tzv. rekuperací v MŠ Bobkova, Vybíralova a Generála Janouška. V řešení je rovněž zklidnění dopravy v ranní špičce – pilotně před ZŠ Šimanovská, v jejímž případě připravujeme i nové a pro školu vhodné využití protějšího objektu prodejny náhradních dílů pro nákladní automobily. 

U ZŠ Šimanovská chvíli zůstaneme. Býval jste její žák. Vzpomínáte na to?

Jasně. Hlavně loni o prázdninách jsem vzpomínal opravdu intenzivně. 

Proč?

Na chodbě před vstupem do jídelny je velká mozaika z barevných sklíček, kterou si mnozí z nás pamatují ještě ze svého dětství. Při návštěvě školy jsem si všiml, že je celá léty zašedlá, zničená po malování, a tak jsem se nabídl, že ji zrenovujeme. Zapojil jsem do toho i rodinu. Sklíčko po sklíčku jsme mozaiku několik dní čistili kartáčkem na zuby. Může teď dělat radost dalším generacím dětí. ZŠ Šimanovská za poslední roky prošla velkou proměnou. Má novou tělocvičnu, nová hřiště, fasádu, okna, její současné vedení je skvělé… mám z té školy opravdu velkou radost. 

Nejste jen radní pro školství, ale i pro kulturu, sport a volný čas. Čeho chcete docílit v této oblasti? 

Všemu, co souvisí se setkáváním lidí, pandemie zasadila těžkou ránu. I když už je teď situace lepší, lidé se stále hodně bojí, nechtějí se moc družit. Rozumím tomu, ale vzdát to nehodlám. Chci, abychom kvalitní kulturní nabídku nejen poskytovali, ale také abychom ji dokázali dostat k lidem, aby se o ní vědělo. Věřím, že místní kulturu opět dostaneme na výsluní.

Tento text byl převzat z měsíčníku městské části Praha 14 Čtrnáctka.