× Pohněme s tím. Společně!

Ulice v Hloubětíně se dočkají rekonstrukce – první na řadě je Zelenečská

11. 6. 2019

Rada hlavního města Prahy na konci dubna vybrala firmu, která letos začne s rekonstrukcí některých dalších hloubětínských ulic. Součástí prací bude obnova povrchů komunikací, rekonstrukce veřejného osvětlení či úprava inženýrských sítí.

 

Stávající sít ulic v severní časti Hloubětína mezi Kbelskou, Poděbradskou a Kolbenovou vznikla v šedesátých letech 20. století při stavbě sídliště. Od té doby nebyla nijak zásadně upravovaná či opravovaná. Postupná rekonstrukce hloubětínských ulic po vice než padesáti letech užívání probíhá pod taktovkou pražského magistrátu už mnoho let. Letos by se mělo minimálně začít s opravami páteřní ulice Zelenečská, následovat bude na ni kolmá ulice Nehvizdská, část ulice Mochovská (mezi ulicemi Pod Turnovskou trati a Nehvizdská), východní část ulice Konzumní a část ulice Zálužské v úseku mezi Kolbenovou a Zelenečskou. Rekonstrukce by měla probíhat ve třech etapách a celkově trvat devět měsíců. „Stavební práce na všech etapách se skládají z rekonstrukce povrchů, rozšířeni možnosti parkovacích stáni, chodníků, úpravy kabelového vedeni a jejich výměny, úpravy veřejného osvětleni a také inženýrských sítí. Zhotovitelem stavby bude společnost STRABAG a.s. a celkově by měly práce stát necelých 54 milionů korun bez DPH,“ upřesnil náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu).

Auta versus stromy

 

„Předpokládám, že stavba začne někdy v průběhu prázdnin. Stavební povoleni je schválené, v současné době čekáme na uzavření smlouvy se zhotovitelem a na dopravně inženýrské rozhodnuti a opatřeni. To vyřeší přechodnou dopravní situaci na pozemních komunikacích během rekonstrukce a navrhne postup uzavírek, který co nejméně omezí dopravu,“ vysvětlil Bc. Jakub Tošner, referent pozemních staveb z oddělení technické vybavenosti pražského magistrátu. Rekonstrukce si vyžádá nejen uzavírky, ale i omezeni parkovaní. Vedeni Prahy 14 věří, že to bude stát za to – až práce skonči, míst pro parkovaní oproti současnému stavu přibude. A to je jeden z hlavních cílů. „Parkovaní na Čtrnáctce je rok od roku komplikovanější a tato lokalita není výjimkou,“ řekl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal,do jehož gesce doprava v městské časti spadá „Snažíme se vytvářet nová parkovací místa, ale samozřejmě je to velmi obtížné. V některých případech to navíc nelze bez likvidace zeleně, což vede k rozepřím i mezi místními lidmi. Pro někoho jsou přednější stromy a zelené pasy, pro jiného prostor pro parkovaní,“ doplnil místostarosta Hukal.

Plány pro jih Hloubětína

 

„Další fáze rekonstrukci bude zahrnovat, kromě rekonstrukce zbytku ulic ve zmíněné časti Hloubětína, jak ulici Na Obrátce a část ulice Konzumní na západ od Kbelské, tak i oblast jižně od Poděbradské. Požádali jsme magistrát o zpracování projektové dokumentace, aktuálně běží výběrové řízeni na jejího zhotovitele. Víme o tom, že v teto lokalitě plánuje společnost PVS (Pražská vodohospodářská společnost) rekonstrukci vodovodů a kanalizace, postup s nimi chceme koordinovat,“ říká místostarosta Hukal. Městská část podle místostarosty děla všechno pro to, aby na sebe práce navazovaly, ne vždy se to však daří stoprocentně. „Samozřejmě usilujeme o to, aby všechny práce probíhaly podle logického harmonogramu a ve spolupráci všech zainteresovaných subjektů – pražského magistrátu, MČ Praha 14, Technické správy komunikaci a správců inženýrských sítí. Na koordinačních schůzkách konzultujeme, jaké opravy a zásahy se v dane lokalitě plánuji. Bohužel i tak se občas stane, že se některá ze stran rozhodne k rekonstrukci připojit až dodatečně, což může vest i k opětovnému rozkopaní již opraveného povrchu. Samozřejmě, že náklady jdou za tím, kdo komplikaci zavinil, ale pro lidi, kteří v lokalitě žiji, je to minimálně nepříjemné,“ vysvětlil místostarosta Hukal.

Debata o budoucí podobě Mochovské

 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, další hloubětínskou ulici, která se bude opravovat, je Mochovská. Na květnovém veřejném projednaní představili zástupci MČ Praha 14 dva možné plány rekonstrukce ulice. Obyvatele dotčené časti Hloubětína se sešli v ZŠ Tolerance v Mochovské, celkem se projednávání zúčastnilo zhruba 50 lidi. Za MČ Praha 14 byl přítomen starosta Mgr. Radek Vondra (TOP 09), místostarostka Mgr. Irena Kolmanova (TOP 09), místostarosta pro dopravu Ing. Petr Hukal a vedoucí odboru dopravy Ing. Dušan Suchy. Přišel i zástupce pražského magistrátu z oddělení technické vybavenosti Jakub Tošner. Živá debata se rozproudila nad oběma návrhy. „Cílem není vyvolat hlasovaní a vybrat jeden z návrhů, ale posbírat názory, připomínky a podněty občanů k budoucímu řešeni lokality,“ vysvětlil místostarosta Hukal. Hlavni rozdíl mezi oběma návrhy spočíval v počtu parkovacích míst na úkor zeleně. Většina přítomných se vyjadřovala pro „zelenější“ variantu s tím, že problematické parkovaní by mělo byt řešeno zavedením parkovacích zón pro rezidenty. „Před třemi lety jsme prováděli průzkum mezi obyvateli Hloubětína,“ reagoval starosta Vondra, „bohužel občane tehdy byli proti. Je nám ovšem jasné, že se od té doby situace i nálada změnila. V současné době necháváme zpracovat studii, která vytipuje konkrétní místa, kde by parkovací zóny měly smysl a následně se znovu pokusíme je lidem navrhnout,“ dodal starosta. Další častou připomínkou občanů bylo problematické umístěni popelnic a řešeni jejich uzamykatelnosti tak, aby kolem nich nevznikal nepořádek a odpadu se zde nezbavovali i lide, kteří v lokalitě nebydlí.

Článek převzat z měsíčníku městské části Praha 14 - Čtrnáctka. Autorem fotografie Kristýna Bílková

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme