Severovýchodní cyklomagistrála se rozrostla o další úsek

8. 2. 2021

Městská část Praha 14 dokončila další úsek postupně vznikající severovýchodní cyklomagistrály – budoucího bezpečného, od automobilového provozu odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem. Aktuálně dokončená, bez mála kilometrová etapa 6.4. přímo navazuje na předloni otevřený úsek mezi hloubětínskou bažantnicí, kbelským letištěm a Satalicemi.

 

„Podporu cyklodopravy i bezmotorové dopravy bereme velmi vážně. Nová asfaltová stezka je kromě cyklistiky vhodná i pro brusleni či pro procházky s kočárkem. Vede od ulice Budovatelská k ekoduktu přes Novopackou a nahrazuje dřívější bahnitou cestu. Na tuto etapu naváže další – v přípravě je trasa vedoucí okolo kyjského sídliště Panorama k železniční trati a dal do Horních Počernic. Našim primárním cílem je propojit Prahu 14 s městskými částmi Praha 9 a 20,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má v gesci oblast dopravy.

 

Pomohlo i hlavní město Praha

 

Nově otevřenou cyklostezku vyprojektovala a zrealizovala MČ Praha 14, finance na to poskytlo hl. m. Praha. Náklady na realizaci činily zhruba 4,5 milionu korun včetně DPH. „Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schváleni Planu udržitelné mobility z května 2019. Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životni prostředí v Praze a zdraví místních a Praha se tomu snaží jít naproti například vyššími investicemi do cyklodopravy, než byly v předchozích letech. Jsem rad, že se Praha mohla rozhodující mírou podílet na klíčovém infrastrukturním projektu, jakým severovýchodní cyklomagistrala bezesporu je,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. Místostarosta Hukal dokončenou etapu cyklomagistraly považuje za další důkaz dobré spolupráce mezi MČ Praha 14 a hlavním městem. „Stav,

kdy městská část projekt navrhne, zrealizuje a Magistrát hl. m. Prahy jej ze svého rozpočtu zaplati, je ideální. Městská část nedisponuje takovými prostředky, aby mohla podobné počiny sama financovat, logicky se však lepe orientuje v tom, co její obyvatele potřebuji. Hlavnímu městu Praze děkujeme za podporu. Doufám, že i všechny další realizace, a to samozřejmě nejen v režii Prahy 14, budou úspěšné a metropole se za par let pochlubí kompletně dostavěnou cyklomagistralou,“ uvedl místostarosta Hukal. Co se dalších plánu v oblasti cyklodopravy týká, připravuje Praha 14 také tzv. drážní stezky, respektive stezky podél železniční trati. „Je to logické. Podél železnice je pro cyklistiku ideální terén. Na projektovou přípravu stezek jsme dostali dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy. Povedou podél železničních trati na Kolín a na Nymburk,“ dodal místostarosta Hukal. Myšlenka Severovýchodní cyklomagistraly vznikla před několika lety z iniciativy městských časti na severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice, Satalice, Vinoř, Dolní Počernice), které chtěly získat bezpečné spojeni s centrem města. Podepsaly spolu memorandum, na jehož základě začala projektová příprava. Hlavni město Praha pak cyklomagistralu zahrnulo do svých koncepčních dokumentů. Cílem je vybudovat komunikaci výhradně pro cyklisty a chodce, díky niž se lide např. z Huti, Bažantnice nebo Horních Počernic dostanou na Palmovku a dále přes Vítkov do centra Prahy, aniž by se každou chvíli potkávali s automobily. Způsob navrhovaní cyklostezek, zvaný „cycle highway“ (cyklistická  dálnice), je novy západoevropský trend, který se pomalu prosazuje i v České republice. Zdatný cyklista má na tomto typu stezek stejnou průměrnou rychlost jako například tramvaj. Cyklomagistrala zájemcům umožňuje pravidelně jezdit po městě na kole, aniž by jim hrozil uraz při dopravní nehodě. Počítá se i s rozvojem elektrokol, která jsou budoucnosti ekologické dopravy. Na silnicích pak zbude vice místa pro řidiče, kteří nemohou použit jiny typ dopravy.

 

Tento text byl převzat z měsíčníků městské části Praha 14 – Čtrnáctka.