8. 4. 2021

V pondělí 22. března uplynul rok od prvního úmrtí na COVID-19 v České republice. Od té doby koranaviru podlehlo více než 25 tisíc lidí. Z hlediska počtu prokázaných pozitivních případů i počtu úmrtí patří Praha 14 k pražským městským částem s nižším výskytem nákazy. 

Epidemiologická situace se dramaticky nezlepšila ani po zpřísnění opatření, která vešla v platnost na začátku března. Mezi ta nejvýraznější patři povinné respirátory třidy FFP2 a vyšší v obchodech, MHD, nemocnicích a dalších společných prostorách a zákaz cestovaní mezi okresy – s výjimkou nutných cest například do zaměstnání. Zpřísněna opatření měla podle rozhodnutí Vlady ČR původně platit do 21. března, s ohledem na vývoj situace ale vláda rozhodla o jejich prodloužení minimálně do Velikonoc. V době uzávěrky tohoto vydání nebylo prodloužení platnosti opatření, stejně jako prodloužení nouzového stavu i po dříve avizovaném 28. 3., ještě projednáno Poslaneckou sněmovnou. Kvůli pandemii pokračuje distanční výuka žaků – po zpřísnění opatření už musely zůstat doma i děti docházející do mateřinek a 1. a 2. třid základních škol (s výjimkou vybraných ZŠ a MŠ, které pečuji o děti lidí působících v kritické infrastruktuře státu – např. lékařů, záchranářů, hasičů či policistů). Všechna platná opatřeni naleznete mimo jine i na průběžně aktualizovaném webu městské časti www.praha14.cz

Pomoc z Prahy 14 

Praha 14 se od samého začátku pandemie snaží byt svým obyvatelům co nejvíce nápomocna. Projevilo se to právě i v souvislosti s březnovým přitvrzením v opatřeních, kdy vláda zavedla povinné nošení respirátorů či obdobně účinných nanoroušek. S ohledem na finanční náročnost těchto ochranných pomůcek městská část uspořádala dvě akce, během nichž zaměstnanci radnice rozdávali omezené množství respirátorů vybraným skupinám obyvatel – zejména seniorům a lidem ve finanční nouzi. „Před budovou úřadu na Rajské zahradě a u stanic metra Hloubětín a Černý Most jsme připravili stanoviště, kde si občane městské části mohli vyzvedávat dezinfekci a respirátory FFP2. Pochopitelně zdarma,“ uvedl starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra. Po ukončení těchto akci radnice otevřela výdej respirátorů potřebným (max. 3 ks na osobu) v Informační kanceláři UMČ Praha 14 (Bratři Venclíků 1070). Do současnosti radnice zájemcům rozdala vice než 3 tisíce respirátorů. Co se dezinfekce tyká, tu městská část zájemcům poskytuje od začátku pandemie – jednak v rámci pořádaných výdejních akci, jednak rovněž v Informační kanceláří úřadu. Dosud takto radnice lidem „rozlila“ asi čtyři tisíce litrů dezinfekce. Samostatnou kapitolu podpory představovaly také roušky. A to nejen ty jednorázové, poskytované jak občanům, tak zdravotníkům, školským pracovníkům či zástupcům místního neziskového sektoru, ale i látkové. Ty dnes sice nejsou považovaný za dostatečnou ochranu, ale zřejmě už navždy budou připomínkou toho, jak se lide v krizi dokážou semknout a vzájemně si pomáhat. Loni na jaře se – mimo jine i z látky pořízené městskou časti – ušily tisíce a tisíce roušek. Šilo se ve volnočasovém centru Plechárna, v Kulturním domě v Kyjích, ve velkém se šilo ve školách i školkách… Nakonec se k roušce bez velkých problémů dostal prakticky každý, kdo potřeboval a nemohl si ochranu dýchacích cest opatřit vlastními silami. 

Slevy na nájemném 

Přestože má městská část omezeny rozpočet, snaží se nabídnout pomocnou ruku i v ekonomické oblasti. Pro podnikatele a další lidi, kteří se kvůli koronaviru ocitli v krizi a mají pronajaté prostory ve správě Prahy 14, radnice připravila systém slev na nájemném. Podrobnosti o tom jsou rovněž uvedeny na webu městské části. Zároveň Praha 14 v souvislosti s pandemii zavedla Informační linku Prahy 14 určenou zejména seniorům či aplikaci Mobilní Rozhlas, jejímž prostřednictvím mohou zájemci získat aktuální informace přímo do svého telefonu. 

Očkování proti COVID-19 

To, co v současnosti patři mezi nejdiskutovanější témata a zároveň je považováno za jedinou cestu z krize, je očkování. Na začátku března městská část zajistila očkování pedagogických i nepedagogických pracovníků místních základních a mateřských škol. Vedle toho návštěvu očkovacího tymu domluvila i v domě zvláštního určeni v ulici Kpt. Stránského, který obývají lide se zdravotním postižením. „Pracujeme také na tom, abychom mohli co nejdříve otevřít očkovací centrum na Poliklinice Parník,“ řekl starosta Vondra. V současnosti stát očkování umožňuje lidem starším 70 let, případně mladším chronicky nemocným, dále zdravotníkům, personálu v domovech seniorů a zaměstnancům škol a školských zařízeni, a to prostřednictvím centrálního rezervačního systému. Od začátku března je lidem v teto věkové kategorii k dispozici i očkovaní v ordinacích vybraných praktických lékařů – zaváděno je postupně s ohledem na možnosti a zájem konkrétních lékařů i na kapacitu v zavážení vakcín.

 

Tento text byl převzat z časopisu městské části Praha 14 – Čtrnáctka