Prevence (nejen) kriminality v Praze 14

21. 2. 2018

Aby byla Praha 14 bezpečná, nestačí jen – zjednodušeně řečeno – chytat zloděje. Ruku v ruce s represí musí jít prevence, na kterou se soustředí nejen policie, ale přímo i městská část.

Do „ranku“ aktivit, jimiž se radnice snaží předcházet kriminalitě a dalším rizikovým situacím, patří ty, které si městská část financuje sama a primárně se odehrávají na místních základních

školách, a pak ty, jež spolufinancuje hlavní město Praha. Tradiční preventivní programy placené výhradně z obecního rozpočtu jsou rozděleny do tří základních skupin – primární prevence rizikového chování na základních školách, intervenční programy a adaptační pobyty. „Realizovaly se i v loňském roce a počítáme s nimi také v tom letošním,“ říká Veronika Havlíčková, koordinátorka prevence kriminality Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Preventivní aktivity na školách má pod taktovkou akreditovaná společnost Prev-Centrum. Zajišťuje vzdělávací kurzy pro pedagogy na téma rizikové chování u dětí, poskytuje konzultace

a poradenství, pro žáky na druhém stupni dále organizuje přednášky o rizicích návykových látek a neuváženého sexuálního chování či o poruchách příjmu potravy. Věnuje se také aktivitám zaměřeným na prevenci šikany a podobně. Tam, kde „obecná“ prevence nestačí, přicházejí na řadu výše uvedené intervenční programy, které se zaměřují již na konkrétní problémové třídní kolektivy. „V takových případech si školy samy prostřednictvím svých metodiků najdou odborného poskytovatele, který jim s dětmi následně pomáhá pracovat. Městská část celý proces pouze financuje,“ vysvětluje Veronika Havlíčková. Zpravidla se jedná o třídy, kde je například větší počet žáků s nedostatečným sociálním zázemím a komplikovanými rodinnými vztahy. „Kolektiv, v němž je vhodný řekněme zásah zvenčí, bývá zpravidla hlučný, nesoustředěný, panuje v něm špatné klima, které se samozřejmě odráží nejen na vztazích mezi dětmi, ale i na kvalitě výuky. Odborník v těchto složitých situacích umí s žáky pracovat tak, aby je motivoval ke změně postoje. Formou her, testů a jiných druhů interakce dětem pomáhá v sebepoznávání, utužování vztahů. Vše probíhá velmi neformálně,“ doplňuje koordinátorka.

Kde pomáhá hlavní město

Poslední součástí vlastních preventivních programů Prahy 14 jsou adaptační pobyty. Jejich cílem je zjednodušeně řečeno jediné: umožnit dětem v nově vzniklých kolektivech, tedy žákům

6. ročníku základních škol, aby se mezi sebou poznaly. „Školy si výjezdy opět organizují samy na základě svého uvážení. Při splnění předepsaných podmínek jim městská část náklady proplatí,“ říká Veronika Havlíčková. Na některé preventivní aktivity městským částem přispívá pražský magistrát. V případě Prahy 14 šlo loni o tři projekty – tréninky futsalu pro děti ohrožené rizikovým chováním, Praha 14 bezpečně online a o víkendové pobyty a letní tábor. První jmenovaný projekt byl určen dětem a mladým lidem ve věku od 10 do 26 let, kteří žijí v naší městské části a s ohledem na rodinné prostředí, v němž vyrůstají, bývají pod dohledem orgánů sociálněprávní ochrany dětí, případně využívají nízkoprahové nebo terénní sociální služby. „Tyto děti mají ztížený přístup ke kvalitním volnočasovým aktivitám, rodinné prostředí je v aktivním trávení volného času podporuje nedostatečně jak finančně, tak výchovou. Během futsalových tréninků si mohly osvojit mnoho nových dovedností, zkušený trenér v nich podněcoval pocit sounáležitosti, smysl pro fair play, sebedůvěru, motivaci, disciplínu,“ vysvětluje koordinátorka. To projekt Praha 14 bezpečně online patří již mezi místní stálice. Městská část na něm spolupracuje s Národním centrem bezpečnějšího internetu, a to už od roku 2013. Cílem projektu je ochránit děti a mládež před rizikovými jevy, které jsou spojeny s užíváním internetu. I víkendové pobyty a tábory jsou již tradiční součástí portfolia preventivních aktivit Prahy 14. Stejně jako tréninky futsalu, i tento projekt cílí na děti a mládež ohrožené rizikovým chováním, tentokrát ve věkové skupiny 6 až 16 let. „Radnice při realizaci

tohoto projektu spolupracuje s místními nízkoprahovými kluby. Loni byly pro děti připraveny dva víkendové pobyty – v Dětenicích a v Průhonicích – a letní tábor v Doksech,“ říká Veronika Havlíčková.

Boj s drogami a alkoholem

Na drogové prevenci Praha 14 dlouhodobě spolupracuje se společností Progressive, o. p. s., která s drogově závislými lidmi pracuje i přímo v terénu. Ze zpráv pracovníků společnosti vyplývá, že se zejména v posledních letech stav minimálně viditelné části místní drogové scény výrazně zlepšil. „V porovnání s dalšími městskými částmi, na kterých terénní program působí, je Praha 14 oblastí velmi klidnou, není zde velký pohyb potenciálních klientů. Z celkového počtu kontaktů programu proběhlo od začátku ledna do konce listopadu loňského roku v Praze 14 méně než jedno procento,“ stojí v závěrečné zprávě organizace. Na prevenci užívání návykových látek se městská část loni soustředila i prostřednictvím kampaně RESPEKTUJ 18!, do níž se zapojila jako vůbec první v metropoli. „Naší snahou bylo změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová (TOP 09), do jejíž gesce bezpečnost v Praze 14 spadá. Mezi aktivity kampaně, které vyvrcholily putovní výstavou s poselstvími známých osobností a slohovými pracemi žáků místních základních škol, patřily organizace místního kola festivalu žákovských filmů – Antifetfest či osvěta na akcích pro veřejnost a v obchodech prodávajících alkohol. Kampaň se osvědčila, což vyplývá i z vyjádření Organizace pro pomoc uprchlíkům, která distribuovala informativní „kolečka“ do obchodů, zejména do vietnamských večerek. „Klienti NZDM Džagoda (13–26 let) ve věku kolem 13 až 14 let zmiňují, že mají větší potíže při nákupu alkoholu a cigaret než zhruba před rokem. Prodavači se jich ptají na občanské průkazy a kontrolují věk,“ uvedli zástupci organizace. RESPEKTUJ 18! má kořeny v Plzni – jedná se o prověřený projekt Plzeňského Prazdroje a dalších partnerských organizací. Loni na podzim projekt získal stříbrné ocenění v rámci cen Top odpovědné firmy.

Převzato z měsíčníku Městské části Praha 14 „Čtrnáctka“.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme