Praha 14 komunitní – projekty plánujeme, dokončujeme i podporujeme

Sousedský život, budování funkční komunity. Slova, která slýcháme často. Co si však pod nimi představit?

2. 10. 2019

Sousedy si můžeme vybírat jen do určité míry. Je jasné, že nás s nimi řada věci spojuje, řešíme podobné radosti i problémy. „Setkávaní sousedů, lidi s podobnými zájmy, vytvářeni komunity, která je navzájem provázaná a dokáže přicházet s nápady a pomáhat s jejich realizaci, tak si představuji fungující komunitní život,“ říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanova (TOP 09), do jejíž gesce patři investice, údržba zelených ploch a strategické plánovaní. „Praha 14 je specifická v tom, že nemá jedno centrum. Je velmi různorodá – máme tu velké sídliště, průmyslové oblasti a bývalé vesnice, které si dodnes zachovaly svůj charakter. Pro nás je důležité, aby každá čtvrť Prahy 14 měla své pomyslné centrum, prostor, kde se místní lidé budou každý den přirozeně potkávat a bude jim tam dobře,“ doplňuje místostarostka Kolmanová. V posledních letech MČ opravila KD Kyje, vybudovala centrum Plechárna, které svým jedinečným charakterem láká skejťáky z cele Prahy, na podzim se v Hloubětíně otevře volnočasové centrum H55. Komunitní život však nepatři jen do kamenných budov, ale také do parků, na sportoviště a na společenské či kulturní akce.

 

Centrální park živější

 

Centrální park nemá jen New York, ale také sídliště Černý Most. Je to největší zelena plocha, která spojuje Černý Most I a II, denně tudy prochází tisíce lidi. Současna podoba parku rozhodně není pro ostudu, ale je tuctová a nenabízí příliš atraktivních prvků, lákajících k zastaveni. Chybí jednotná koncepce, kavárna, dětská hřiště a další prvky, které by veřejný prostor oživily. „Park vznikl zhruba před třiceti lety a od té doby jeho struktura a cestní sít v podstatě nedoznala žádných zásadních změn. Revitalizace tohoto prostoru a jeho uzpůsobeni současným potřebám přispěje k tomu, aby byl zákoutím přírody v panelovém sídlišti, ve kterém mohou občane Prahy 14 odpočívat a setkávat se,“ vysvětluje starosta městské časti Mgr. Radek Vondra. Jak by měl „novy“ park ideálně vypadat? Městská část na jeho revitalizaci vypsala veřejnou architektonickou soutěž, jejíž výsledky představila na veřejném projednávaní, které proběhlo 12. 9. pravě v Centrálním parku za hojné účasti občanů. Tři architektonické ateliery představily své soutěžní návrhy, nad nimiž se volně diskutovalo. Jedním z opakujících se požadavků občanů bylo zachovaní vzrostlých stromů v maximální možné míře. Vášnivá debata se rozpoutala ohledně živočichů, kteří do parku (ne)patři. Někteří preferuji labutě či kachny, jiní nutrie, další rybniční škeble. Řešilo se také hospodařeni s vodou, které je v posledních suchých a horkých letech stále aktuálnějším tématem.

 

Rajská krajina, proud nebo červená stuha?

 

Jeden z návrhů, pracovně nazvaný „Proud“ počítá s využitím dešťové vody. „Rádi bychom vybudovali mokřad, kam bychom svedli dešťovou vodu, kterou bychom pomoci vhodně vybraných rostlin čistili. Na mokřad by pak navazoval potůček, který by ústil do rybníku Aloisov,“ popsal RNDr. Milan Svoboda. Návrh „Rajská krajina“ koncepčně vychází z krajinných prvků, které jsou už v parku přítomné – rybník, údolní niva, kopeček, a akcentuje jejich různorodost. „Chtěli bychom přidat další dřeviny a rostliny tak, aby jednotlivé časti parku evokovaly čtvero ročních dob – jaro stromy s jehnědami, vrbami, topoly, podzim pak ovocný sad s jabloněmi a hrušněmi,“ popsala krajinná architektka Ing. Petra Novotná. „Červena stuha“ pracuje s cestou z probarveného asfaltu ve tvaru osmičky, na které se bude dobře běhat, jezdit na kole či kolečkových bruslích a která propojí OC Černý Most s Kyjským rybníkem,“ představil svou vizi Ing. arch. Richard Ott. Společným rysem všech návrhů byla snaha o vhodné napojeni parku na ulice, které na něj navazuji ze severu i jihu, aby lidé mohli jednoduše procházet, a nikoli si zacházet. Návrhy vzešlé z architektonické soutěže představuji východiska a koncepční řešeni, nejsou však ve stávající podobě závazné a lze s nimi dále pracovat na základě připomínek. Na revitalizaci Centrálního parku vyčlenila městská část 25 milionů korun. Konkrétní projekt by se měl začít připravovat v příštím roce, a když vše půjde ideálně, koncem roku 2021 se začne pracovat.

 

Děti ze ZŠ Šimanovská už cvičí ve svém

 

Základní škola v Kyjích je nejstarší školou městské časti Praha 14, v roce 2016 slavila výročí 200 let od první písemné zmínky. Úctyhodný věk byste instituci rozhodně nehádali, vypadá naprosto současně. K proměně zásadně přispěla nová tělocvična s dalšími prostory, které k ni přilehají. Stavělo se z moderních materiálů, návrh od studia BRAK Architects pracuje s betonem, odhaleným zdivem, dřevěnými latěmi, sklem a živou zeleni. Prostory působí čistě a vzdušně, ale nikoli chladně. Škola získala novy vstup s prostorem pro šatní skřínky a velkorysým atriem. Kulatým střešním oknem sem proudí denní světlo – nepřipadáte si jako v úzké temné školní chodbě, kde na vás tíha vzdělávaní okamžitě doléhá. S atriem sousedi nova tělocvična s lezeckou stěnou, zázemím v podobě šaten, toalet, sprch, dvou nářaďoven a kabinetu tělocviku. V nove časti budovy jsou také dvě polytechnické učebny – cvičná kuchyňka pro vařeni a dílny. Nova jsou i venkovní hřiště – to u budovy s dřevěnými herními prvky je určené mladším dětem ze školní družiny, v prostoru bývalého sadu pak vzniklo hřiště sportovní s běžeckou a skokanskou drahou.

 

Zažít město jinak na Čtrnáctce

 

Celorepubliková sousedská slavnost Zažit město jinak patři už ke tradičním akcím, které přispívají k propojeni i zapojeni místních komunit. V Praze 14 se v sobotu 21. záři konala hned na několika místech. V KC Kardašovská na Lehovci proběhl workshop žonglovaní, děti pobavila pohádka a dospěle kapela Žlutý pes revival. V Hloubětínské ulici a okolí se měnily pokojové květiny a oblečeni, návštěvnici si poslechli autorské čteni a koncert skupiny Leamon. „Máme radost, kolik lidi přišlo, účast rozhodně předčila naše očekávaní,“ říká Soňa Skřipská, produkční volnočasového centra H55. Její kolegyně Klara Mišunová doplňuje: „Také nás velmi potěšilo, že cely program, kromě divadla pro děti, vytvořili místní obyvatele bez nároku na honorář, za což jim samozřejmě děkujeme.“

Tento text byl převzat z měsíčníku městská části – Praha 14.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme