× Pohněme s tím. Společně!

Podnikatelům pomáhá i Praha 14

5. 5. 2020

Přestože koronavirová krize dosud neskončila a nadále platí řada mimořádných opatření, život v česku se po malých krůčcích začíná vracet do normálu. Vláda postupně ruší některá omezení, na což jak na smilování čekají zejména podnikatelé a živnostníci. 

Mnohé z nich aktuální krize ohrozila a nadále ohrožuje natolik, že již mají nebo začínají mít existenciální problémy. Pomocné „baličky“ vznikají jak na úrovni státu, tak – pochopitelně v omezeně míře – také na úrovni samospráv. Na stránkách městské časti – www.praha14.cz místní podnikatele nalezou přehledný rozcestník, který je nasměruje na dobře zpracované informace o aktuálních možnostech.  Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) stát například připravil kompenzační bonus 25 tisíc korun, v jehož rámci Ministerstvo financi předpokládá rozdělení zhruba 17,5 miliardy korun. Zastupitele hl. m. Prahy schválili dotační program (COVID Praha v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR), který umožňuje malým a středním podnikatelům negativně postiženým koronavirovou krizi žádat Českomoravskou záruční rozvojovou banku o poskytnutí záruky na úvěr Komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Stejně tak město podnikatelům nabídlo možnost zřízení uličního prodeje před provozovnou. Až do konce roku mohou mít obchodnici na chodníku zdarma stánek či stolek. Uliční prodej stačí oznámit e-mailem a dodržet stanovené pokyny pro podnikatele. Poplatky jsou odpuštěné také za předzahrádky. Pomáhat nejen podnikatelům, ale i dalším svým nájemcům, kteří se kvůli koronaviru ocitli v krizi, se snaží i Praha 14. Všem, kdo mají pronajaté prostory v její správě a nedokážou nyní plnit své finanční závazky, nabízí úlevy na nájemném. Městská část například nebude při splněni určitých podmínek účtovat úroky z prodlení či vypovídat smlouvy při pozdní úhradě nájemného. „Jsme také připraveni přijímat žádosti o odpuštění nájemného nebo o stanovení splátkového kalendáře. Podnikatelům je třeba pomoci, co to jen půjde. Pro to, aby byla ekonomika státu zdravá a funkční, je soukromý sektor nezbytný. Rad bych touto cestou také apeloval na občany, aby, samozřejmě pokud mohou, místní podnikatele sami podporovali tím, že budou maximálně využívat jejich služby,“ říká radní Prahy 14 Jaromír Krátký, do jehož gesce podpora podnikání v městské části spadá. Podrobné informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné o úlevy na nájemném žádat, zájemci naleznou na webu městské části i Správy majetku Praha 14 – www.smp14.cz.        

Farmáři jsou zpět 

Uvolňování mimořádných opatření umožnilo návrat Farmářských trhů Prahy 14. Od středy 22. dubna mohou lide opět kupovat čerstvou zeleninu, uzeniny a další dobroty z českých farem bez složitého shánění, přímo na tradičních místech. Trhy jsou opět přístupné na ploše před stanici metra Rajská zahrada (středy) a na prostranství u stanice metra Černý Most (patky – vyjma státních svátků 1. a 8. 5.), a to vždy od 10 do 19 hodin. Je jen třeba pamatovat na to, že nadále platí bezpečnostní nařízeni – dodržovaní rozestupů a nošeni roušek. 

3000 litrů dezinfekce 

Městská část se od začátku krize snaží byt místním lidem co nejvíce užitečná. Například uspořádala tři celodenní akce, během nichž rozdávala zájemcům zdarma dezinfekční vodu na ruce – na Rajské zahradě, na náměstí v Hloubětíně a u stanice metra Černý Most. „Po skončení těchto akci jsme následně zavedli stálá výdejní místa. Celkem jsme dosud lidem poskytli cca 3000 litrů dezinfekce,“ říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra (TOP 09). Pravidelný výdej byl zřízen na Úřadě MČ Praha 14 (ul. Bratři Venclíků), ve volnočasovém centru Plechárna (ul. Bryksova) a v komunitním centru H55 (ul. Hloubětínská). Na úřadě se dezinfekce rozdává v pondělí a ve středu od 15 do 18 hodin, na ostatních uvedených místech v utery a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin. Mimo to radnice v současné době nechává dezinfikovat vybrané lokality – např. dětská hřiště či sportoviště. 

Ochranné pomůcky pro lékaře 

Nejen velké poděkovaní, ale také péči a pomoc si zaslouží všichni ti, kdo s koronavirem denně bojuji v první linii. Vedle prodavačů a prodavaček, řidičů v hromadné dopravě, policistů či hasičů jsou jimi zejména lékaři a další zdravotnici. „Pomůcky se nám podařilo zavézt naprosté většině místních lékařů, které jsme zastihli. Konkrétně se jedna o cca 130 doktorů ze zhruba 175 evidovaných. Jsem rad, že se spolupráci podařilo takto nastavit. Všem, kdo se na tom podílejí, moc děkuji,“ dodává starosta Vondra. Městská část místním lékařům v uplynulých týdnech zajistila např. 4 tisíce kusů jednorázových a 300 ks látkových roušek, 170 ochranných štítů na obličej či stovky litrů různého druhu dezinfekce – například 50 litrů dezinfekčních gelů a trojnásobné množství antibakteriálního mýdla. Zároveň městská část nechala dezinfikovat společné prostory Polikliniky Parník a zdravotního střediska v ul. Kpt. Stránského (což plánuje zopakovat). Veškeré aktuální informace související s koronavirovou krizi MČ zveřejňuje na svých webových stránkách www.praha14.cz 

Tento text byl převzat z měsíčníků Městské části Praha 14 „Čtrnáctka“

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme