Lidé rozhodli, jaké projekty pro Prahu 14 dostanou „zelenou“

21. 4. 2018

V termínu od 12. do 30. března mohla veřejnost vybírat z celkem 18 realizovatelných občanských projektů, které lidé podali v rámci tzv. participativní rozpočtování – projektu Čtrnáctka podle vás. V on-line hlasování většina z nich uspěla.

 „Na tento pilotní ročník participativního rozpočtu radnice vyčlenila pět milionů korun – z toho milion na tak zvané malé projekty do 200 tisíc korun a čtyři miliony na projekty velké do dvou milionů korun. Realizace se dočká celkem dvanáct projektů. Všem, kteří se zapojili, mnohokrát děkuji. Lidí, kteří jsou ochotní sami přiložit ruku k dílu a aktivně se podílet na změně, si velice vážím,“ říká radní Mgr. Irena Kolmanová (TOP 09), do jejíž gesce projekt spadá.

Hlasování probíhalo prostřednictvím speciálně zřízených webových stránek https://ctrnactkapodlevas.zapojtese.eu/, kde jsou zveřejněny i veškeré informace o projektu, a autorizačních SMS zpráv. S realizací vítězných projektů se začne co nejdříve, nejpozději do roku 2019.

 

 Vítězné projekty – „malé“ (do 200 tisíc korun):

Fotbalová liga mistrů Prahy 14 (Michal Zábranský, 82 000 Kč)

Cílem projektu je uspořádat fotbalovou ligu po celé Praze 14. Počítá se čtyřmi turnaji – podle čtyř ročních období. Bude se hrát o putovní pohár, který na konci všech turnajů obdrží jeden z týmů. Turnaje budou mít samostatný ranking a budou celkově počítané do tabulky, každý turnaj má mít jiný systém hraní a jiný styl hraní. Někdy se hráči utkají venku, jindy uvnitř. Zápasy se odehrají napříč celou Prahou 14.

Kyjské terasy (Andrea Kosařová, 190 000 Kč)

Projekt na úpravu strmé stezky vedoucí od KD Kyje ke břehu Kyjského rybníka. Dle autorů projektu je hojně využívaná rezidenty z okolí, je však nebezpečná, a když je po dešti, tak kluzká. Projekt počítá s tím, že se na jejím místě vybudují dřevěné schody zakončené terasou s vyhlídkou na rybník. Vznikne tak prostor pro odpočinek i pro kulturní a společenské aktivity. Zastavěná plocha nepřekročí 15 m².

Nájezdy na chodník (Božena Reisová, 40 000 Kč)

Projekt na vybudování šikmých nájezdů na chodník v ulici Kbelská, po kterém se chodí do zahrádkářské osady Třešňovka. V současnosti je dle navrhovatelů místo nebezpečné, protože nájezdy jsou zde pouze provizorní a vratké.

Odpočinek v Divočině (Monika Hillebrandová, 197 800 Kč)

Na hranici sídliště Černý Most a parku U Čenku se nachází zarostlé a zanedbané území, kterému se říká Divočina. Příspěvková organizace Praha 14 kulturní, která nově toto území spravuje, se ho rozhodla vyčistit a vytvořit zde cestičky a nové pobytové plochy. Na základě projektu Odpočinek v přírodě se bude dál rozvíjet potenciál tohoto místa a vytvoří se zde další zázemí pro trávení volného času (lavičky, hrací prvky, hřiště pro pétanque).

 Osvětlení přechodu (Veronika Spišáková, 185 686 Kč)

Projekt na vybudování přechodu tzv. „třetí generace“ s detekcí chodců v Cíglerově ulici na Lehovci. Dle navrhovatelů je toto místo nepřehledné a v čase, kdy u přechodu nedohlíží strážník, také nebezpečné. Cílem projektu je instalovat – zjednodušeně řečeno – výstražná světla, která řidiče upozorní, že po „zebře“ přechází člověk.

 Zahrádka mezi paneláky (Alžběta Suchelová, 86 500 Kč)

Díky občanské iniciativě funguje ve vnitrobloku při ulici Bobkova komunitní zahrádka. Rostou tu dýně, jsou zde okrasné kameny a perfektně osetý trávník. Díky sbírce místních se podařilo vybrat peníze třeba na sekačku na trávu nebo na mulčovací kůru. Cílem projektu je rozšířit zahrádku, přidat další okrasné prvky, pravidelně udržovat zeleň a uspořádat dvě akce – Vítání Jara a Halloween party.

Lidé uvnitř sídliště (Lucie Zárubová, 200 000 Kč)

Projekt na revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Bobkova, Maňákova a Bryksova, který počítá s úpravou zeleně, opravou laviček, výstavbou houpačky a instalací herního prvku pro děti. Cílem projektu je vytvořit příjemné prostředí pro místní obyvatele různých věkových kategorií.

 

Vítězné projekty  – „velké“ (do dvou milionů korun):

 Dětské hřiště na Jahodnici (Otomar Sláma, 780 000 Kč)

Projekt na revitalizaci stávajícího dětského hřiště (za supermarketem Albert) na Jahodnici spojený s rozšířením počtu herních prvků. Návrh mimo jiné počítá i s úpravou plochy kolem prvků a s opravou oplocení. Takto upravené hřiště bude podle navrhovatele moderní, bezpečnější a atraktivnější.

Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí (Božena Reisová, 1 424 000 Kč)

Projekt na rekonstrukci dětského hřiště v obytné zástavbě hloubětínského sídliště. Počítá nejen s rozšířením hřiště o nové hrací prvky pro věkovou skupinu 3 až 12 let, ale i s parkovou úpravou přilehlého okolí. Projekt nezapomíná na ochranu hřiště proti volně pobíhajícím psům, na nové lavičky, výdejní stojan na vodu či třeba na krmítko pro ptáky.

Kyje – Hutě: Parčík Splavná – doplnění chybějících prvků (Barbora Vobořilová, 806 000 Kč)

Projekt počítá s komplexním dovybavením parčíku Splavná, který předkladatelé vnímají jako jediné centrální komunitní místo pro oblast Kyje – Hutě. Tamní hřiště a sportoviště v nedávné době prošla rekonstrukcí. Autoři projektu nyní chtějí přidat do parčíku ještě pouliční lampy, dopravní opatření zvyšující bezpečnost chodců, kamerový systém nebo třeba informační nástěnku. Součástí návrhu je také zajištění obsluhy hřiště.

Pěší cesta podél kyjského rybníka (Andrea Lacinová, 324 000 Kč)

Zpevnit prašnou a za deště bahnitou pěší cestu, která je pro obyvatele severního břehu Kyjského rybníka spojnicí mezi obytnou částí Kyjí a vlakovou zastávkou, zamýšlí projekt Pěší cesta podél Kyjského rybníka. Počítá se v něm i s přidáním lavičky, odpadkového koše a s výsadbou stromů.

Výsadba stromů a gril zóna (Jan Rambousek, 407 000 Kč)

Cílem projektu je výsadba stromů, které by poskytly dostatek stínu v okolí sportovních ploch u nového sídliště na Jahodnici. Návrh počítá i s vybudováním zóny pro grilování.

Text převzat z webu městské části Praha 14.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme