Leden je pro mě symbolem nových příležitostí

9. 1. 2020

„ Jedním z klíčových projektů nejen pro Černý Most, ale pro celou Prahu 14, je oprava terminálu Černý Most a dostavba návazného parkoviště P+R. Důležitá je taky rekonstrukce radničních budov, která zajistí příjemné prostředí pro návštěvníky i pro pracovníky radnice. Zároveň zhruba o 50% sníží spotřebu energií“ říká v novoročním rozhovoru pro časopis Čtrnáctka starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.

Vánoce jsou za námi a načínáme nový rok. S číslovkou, která vyvolává pocit, že jsme se ocitli ve sci-fi filmu o budoucnosti – rok 2020. Máte toto období rád?

Myslíte začátky roků? Vlastně ano. Samozřejmě, že je to jen věci kalendáře, protože ve skutečnosti pokračujeme tam, kde jsme skončili, ale i tak je ten zvláštní pocit novoty příjemný. Leden je pro mě symbolem nových příležitosti.

Jaký byl pro Prahu 14 uplynulý rok?

Já myslím, že úspěšný. A to i s přihlédnutím k tomu, že ne všechny planý jdou dopředu tak rychle, jak bychom si přáli. Spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy, od které jsem zejména od posledních komunálních voleb v roce 2018 hodně očekával, je však naštěstí nastavena dobře. Neříkám, že nemá své mouchy, ale rozhodně funguje lepe než v letech předchozích, za což jsem moc rad.

Můžete být konkrétnější?

Ohromně se například posunula spolupráce na proměně zanedbaného autobusového terminálu na Černém Mostě. Dlouhá leta v jeho případě nebyly dořešeny majetkové vztahy, takže se zde nic pořádně nedělo, jen nezbytná údržba, aby stavba cestujícím, jak se říká, nespadla na hlavu. Od loňska má terminál konečně pravoplatného správce – Technickou správu komunikaci hl. m. Prahy (TSK) a může se začít pracovat na nápravě.

Jaká je, co se terminálu týká, aktuální situace?

V současnosti se připravuji dva projekty. První, který by se měl začít realizovat ještě letos, počítá se základními opravami, s nákupem nového mobiliáře, vytvořením odpovídajícího informačního systému a s dalšími úpravami, které povedou k tomu, aby se vzhled terminálu pozvedl. Druhy projekt, na němž rovněž spolupracuji TSK, Dopravní podnik hl. m. Prahy, magistrát i městská část představuje úplnou proměnu, zásadní modernizaci celého terminálu – obdobnou, jakou prošlo třeba nádraží na Florenci. V tomto případě to bude chtít ještě trochu trpělivosti. Jedna věc je kvalitní návrh, který snad již brzy vznikne, druha zajištěni dostatku financi, třetí úspěšně zvládnuté stavební řízeni a další administrativními procesy. Ale věřím, že se vše nakonec povede a my už se za tuto, paradoxně jednu

z nejfrekventovanějších bran do metropole, nebudeme muset stydět.

A další městské projekty na našem území? Co třeba parkovací dům na Černém Mostě nebo už léta diskutovaná lávka z Hutí na Rajskou zahradu?

S výstavbou parkovacího domu hlavni město nadále počítá. Začít se má letos, přesné datum zahájeni prací však zatím nebylo stanoveno. Objekt nabídne 880 parkovacích míst a vznikne v prostoru současného P + R parkoviště severně podél ulice Chlumecká. Lávka má uzemni rozhodnuti, letos město zpracuje dokumentaci pro výběr zhotovitele. Začátek prací se předpokládá v roce 2021. Uvědomuji si, že spousta kroků, zejména v rámci velkých projektů, je pro veřejnost neviditelná. Neodehrává se ani tolik v terénu, jako spíš v kancelářích, na papírech, počítačích, případně na schůzkách s advokáty, když se řeší různá odvolaní. Prace je to skoro stejně zdlouhavá a bohužel mnohdy i stejně úmorná jako samotná realizace.

Vraťme se k loňskému roku. Úspěšný, jak říkáte, byl i z jiných důvodů než kvůli nastavení lepší spolupráce s hlavním městem?

Ano. Dost se toho povedlo. Podařilo se otevřít slibované komunitní centrum Hloubětínská 55, kde v prvních měsících letošního roku zprovozni pobočku i Městská knihovna v Praze. Máme také novou krásnou tělocvičnu u kyjské ZŠ Šimanovská, která ji dlouhodobě potřebovala, TSK ve spolupráci s městskou časti opravila ulici Ocelkova, kde navíc přibylo vice než 430 nových parkovacích míst a vznikl i jízdní pruh pro cyklisty, úspěšně jsme pokračovali v participativním rozpočtu – Čtrnáctka podle vás, v jehož rámci se realizuji projekty podávané přímo občany, díky další spolupráci s TSK máme novy bezpečny přechod pro chodce přes Českobrodskou u areálu Coca-Coly, opravenou křižovatku Broumarská x Ciglerova, vybudovali jsme novy kruhový objezd na křižovatce ulice Za Černý mostem a Ciglerova, revitalizovali jsme vnitroblok při hloubětínské ulici Mochovská… Rad jsem i za rozhlednu Doubravka, která loni oslavila rok od otevřeni veřejnosti a v jejímž okolí připravujeme úpravu cestní sítě a vybudovaní dalšího zázemí. Sice, jak asi většině obyvatel neuniklo, v listopadu byla poškozena požárem, ale oprava se podařila velmi rychle a nyní už je Doubravka opět přístupná návštěvníkům.

Loňský rok byl také ve znamení oslav 25 let Prahy 14…

To byl a myslím, že oslavy dopadly skvěle. Koncipovali jsme je tak, abychom dali lidem možnost maximálně svou městskou část poznat. Nejen ze země, ale díky soutěži o vyhlídkové lety, také ze vzduchu. Vydařily se i další, tentokrát již tradiční akce městské časti jako například Den Země či veletrh neziskových organizaci – Městečko volnočasových aktivit. V městské časti se toho děje opravdu hodně, a to i kvůli aktivnímu přístupu jak zaměstnanců úřadu, naší příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, tak mnoha místních obyvatel. Jsem rad, že tu žije hodně srdcařů, takových lidi si moc vážím.

I na ten načatý „kosmický“ rok 2020 má městská část velké plány. Co nás čeká?

Pracuje se skutečně na mnoha věcech, a to napřič celou Prahou 14. Začnu Hutěmi, které představuji území nejintenzivněji řešené v rámci vznikajícího nového územního planu, tzv. Metropolitního plánu. Už loni hlavni město představilo koncepční studii centra teto čtvrti, letos vznikne dokument postihující cele toto území. Je třeba dat jeho rozvoji řad, směr, koncept, dořešit občanskou a dopravní vybavenost. Studie bude následně projednaná s obyvateli a výsledná koncepce nakonec zapracovaná do zmíněného územního planu. Jinak na Hutích toho samozřejmě řešíme víc.

Co ještě?

Například dlouhodobě slibované přírodní hřiště v Jamské. Už by bylo zřejmě dávno hotovo, ale projekt se zdržuje kvůli odvoláním. Věřím, že letos také začneme s přípravou nove mateřské školy, která má vzniknout na území pod ulici Sicherova, nastartujeme rovněž přípravu nového komunitního centra ve Splavné.

Co se letos odehraje v dalších čtvrtích?

Hlavni město Praha bude pokračovat v rekonstrukcích komunikaci v severní časti Hloubětína. Samozřejmě počítáme s tím, že stejně jako v minulých případech budeme obyvatele průběžně informovat. Zároveň má letos město připravovat projekt na rekonstrukci komunikací na jihu čtvrti, v tomto případě se s realizaci počítá zhruba za dva roky. Město konečně začne i s proměnou hloubětínského náměstí. Rádi bychom spustili také přípravu revitalizace veřejného prostoru na Lehovci. Půjde o podobny model jako v případě projektu Vybíralka 25. Pod taktovkou Institutu plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy budeme spolu s obyvateli sídliště mapovat, pořádat veřejná projednaní, zkratka plánovat budoucí změny tak, aby s nimi místní byli maximálně spokojeni.

Kyjemi bude asi nejvíce hýbat vybudování přírodního koupaliště, tzv. biotopu. Je to tak?

Myslím, že letos vlastně až tolik ne. Projekt nabral zpožděni kvůli odvoláním proti stavebnímu povolení

a v současné době je dokumentace upravovaná. Reálně se tak nezačne stavět dříve než letos na podzim. Spiš si ale myslím, že až v roce 2021. Jinak málokdo asi ví, že aktuálně zpracováváme projekt na úpravu plochy vedle koupaliště, respektive úpravu okolí břehu Kyjského rybníka. Ve spolupráci s panem architektem Martinem Rajnišem, autorem rozhledny Doubravka, tu chceme vytvořit místo pro hry, vše s přírodní tematikou, samozřejmě plně s respektem k charakteru území. Co se Kyji tyká, začne se letos také s rekonstrukci ulice Za Rokytkou a opravou tamního mostku.

Lidé z Jahodnice pravděpodobně hodně zajímá, jak pokročí společnost Coca-Cola na rozšiřování jejího areálu u Českobrodské…

Coca-Cola má po změně vedeni naštěstí respektující přistup k plánované dostavbě skladové haly a svůj záměr s městskou časti konzultuje. Výsledkem má byt taková stavební úprava, díky které bude dopad areálu na okolí ještě menši než v současnosti. Takový je příslib, a tak to budeme vyžadovat. Co se Jahodnice tyká, máme tu rest v podobě nového komunitního centra v Baštýřské, které chceme vybudovat vedle nedávno otevřené pobočky Základní umělecké školy. Našim úkolem pro tento rok je zajistit financovaní projektu. Jinak v oblasti pokračuje ozeleněni protihlukového valu oddělujícího sídliště od Štěrboholské radiály. První etapa je již hotova. Další budou probíhat letos. Jediné opravdu stabilizované území Prahy 14 představuji Hostavice, tam je třeba dořešit pouze zklidněni ulice Novozámecká, na čemž pracujeme v návaznosti na již existující studii a na veřejná projednaní s tamními obyvateli.

Pojďme tu novoroční „pouť“ po městské části uzavřít Černým Mostem…

Jedním z důležitých projektů nejen pro Černý Most, ale pro celou Prahu 14 je rekonstrukce radniční budovy, respektive budov, která zajisti příjemné prostředí pro návštěvníky i pro pracovníky radnice. Zároveň zhruba o 50 % sníží spotřebu energii. Mimo to s Českým olympijským výborem jednáme o možnostech výstavby Olympijského centra – jediného v republice, jehož součásti by byla i multifunkční hala podél ulice Ocelkova, kterou by mohly využívat i místní sportovní kluby. Velmi dobře postupuji jednaní i s vedením České pošty, jež mají vyústit v zásadní rekonstrukci pobočky na Rajské zahradě. Pokud všechno půjde dobře, se samotnými pracemi by se mohlo začít už na konci letošního roku. A pracovat letos budeme i na dalším zabezpečovaní provozu v ulici Ciglerova, kde už loni přibylo osvětleni u přechodu pro chodce u metra Rajská zahrada, na přípravě rekonstrukci černomosteckých vnitrobloků, realizaci projektu Vybíralka 25 nebo na vybudovaní cesty pro pěší a cyklisty propojující ulice Broumarská a Dobrovolného, tedy Kyje s Černým Mostem. Ta už je momentálně ve výstavbě.

Tento článek byl převzat z měsíčníku městská části Praha 14 „Čtrnáctka“

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme