Hutě a ukradené náměstí

20. 9. 2018

Hutě čeká v nejbližších letech zátěž a proměna. Rekonstrukce vlakové trati, budování lávky a nové zastávky Rajská zahrada, silniční obchvat. Ale také další bytová výstavba, která běží podle kdysi schváleného územního plánu a kterou nyní nezastavíme. Ruku v ruce s ní ale musí jít dobudování školky, náměstí a obchodů.

Hutě potřebují nový střed, nové centrum. Místo kde to bude žít a satelit se promění v obec. Proto městská část iniciovala zpracování studie nového centra Hutí. Ta se nyní dokončuje a navrhuje pole – magistrátní pozemek vedle ulice Budovatelská přeměnit na nové náměstí s obchody a službami. Vedle musíme umístit školku a dotvořit zázemím pro kulturní akce.

Reálné to je, ale musí po volbách na magistrátu zasednout noví lidé, kteří nebudou tlačit prodeje pozemků na bytovou zástavbu, ale budou respektovat potřeby lidí, kteří v místě již žijí.

V Hutích byla kdysi bohužel promarněna šance využít novou výstavbu pro vylepšení života starousedlíků i dostupnosti služeb pro nové obyvatele. Vše začalo změnou územního plánu na přelomu století, kdy původní hlavní třída a přirozené centrum, podél ulice Lipnická byly necitlivě zastavěny výškovými domy.

Zkázu dokonala bloková výstavba sídliště Panorama kdesi v polích. Hutě tak ztratily přirozené centrum a staly se satelitem, kde chybí náměstí. Místem, kam se přistěhovalo v krátkém období obrovské množství nových lidí, ale zoufale chybí obchody, školka, pošta, kulturní zázemí. Kde za čímkoliv je nutné dojet na Černý Most či Lehovec. Buď autobusem nebo autem, což je třeba v ranních špičkách skoro nemožné.

Hutě jsou na prahu zásadních rozhodnutí. Stávající územní plán umožňuje další bytovou výstavbu. Můžeme to tak nechat. Obyvatelé a auta budou přibývat, zázemí žádné nevzniká. Občas prohodíme jednosměrky podle toho, která petice bude mít více podpisů. Zrekonstruujeme nějaké hřiště nebo uspořádáme sportovní akci. Myslím ale, že je spíš potřeba zakročit.

Zásadním probléme je, že městská část na Hutích má v majetku jen pozemek u Splavné – nyní nové dětské hřiště a sportoviště a přilehlou budovu. Pak spravuje zahrádky v Borské a část zelené plochy u Jamské. Ostatní pozemky jsou buď soukromé, či magistrátní.

V posledních letech se nám podařilo aspoň trochu zvrátit trend neřízené zástavby – nové bytové domy jsou nižší, chodníky a silnice kolem nich spravuje město, některé letité resty napraveny, jiné zůstávají a jednoduché řešení nemají. Vzniklo nové hřiště a sportoviště u Splavné. Projednáváme s občany Hutí přestavbu staré budovy jednotřídky (dnes Yamka) na nové moderní komunitní centrum s kavárnou. Nové přírodní hřiště u Jamské je, po několika letech různých odvolacích řízení, konečně před zahájením výstavby. Zahrádky v Borské budou mít nové přípojky vody a samozřejmě zůstanou zachovány.

Lávka a zastávka Rajská zahrada se začne příští rok stavět. Původní projekt byl magistrátem třikrát změněn ale teď se konečně dočkáme spojky, která cestu na Hutě zkrátí o několik minut.

Na cestě podle Jamské k Satalicím, kde jsme vysázeli alej, dojdete po ní již na jaře do nového velkého parku, který vznikne hned za Vysočanskou radiálou. U sídliště Panorama snad konečně začne stavba nového obchodu. Stavba obchodu naproti Squashi již znovu pokračuje a na jaře bude dokončena.

Bezpodmínečně musíme z Hutí vyhnat tranzitní dopravu. K tomu je potřeba tzv. prodloužená Ocelkova – obchvat kolem Hutí spojující sjezd z Vysočanské radiály s Chlumeckou. Magistrát dokončuje výkup pozemků a připravuje stavební povolení. Doufám, že se dočkáme.

Bude to velký kus práce, ale věřím, že jsme dobře připraveni a víme, jak to zvládnout!

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme