× Pohněme s tím. Společně!

Bezpečný návrat do škol v čase Covidu

1. 9. 2020

„Městská část Praha 14 aktuálně dokončuje nákup ochranných pomůcek - jednorázových rukavic, roušek, dezinfekce i stojanů pro základní a mateřské školy, úřad, neziskové organizace a do rezervy,” říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.

Podle manuálu vydaného MŠMT budou školy od září fungovat relativně normálně. Děti nemusí být rozdělené do menších skupin, otevřené budou školní jídelny i družiny. Ve společných prostorách není nutné nosit roušku, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace a pravidla se nezpřísní (pozn. red.: doporučujeme průběžně sledovat denní zpravodajství a příslušné weby). Distanční výuka je nově součástí povinné školní docházky. „Připravujeme se v obtížnějších podmínkách, kromě situace komplikované covidovými opatřeními probíhá i náročná rekonstrukce budovy. Konečně se všichni uvidíme v novém a vrátíme se do normálních kolejí. Co se distanční výuky týká, chceme navázat na příklady dobré praxe z jarního období. Doufáme, že vzdělávání bude opět hlavně záležitostí školy – učitelů a žáků – a online nástroje využijeme k vhodnému a účelnému doplnění,“ říká Mgr., Bc. Jaromír Horníček, ředitel ZŠ Hloubětínská. Ministerský manuál doporučuje také častější větrání a mytí rukou. Městská část u Státního zdravotního ústavu Praha zajistila nálepky s návodem na správné mytí rukou, které jsou umístěny v umývárnách MŠ a ZŠ Prahy 14. K čistšímu vzduchu ve třídách přispívají i rekuperační jednotky, kterými jsou jednotlivé školy na Čtrnáctce postupně vybavovány. „Použitím decentrálních jednotek lze nuceně větrat jednotlivé třídy. Čerstvý vzduch je nasáván přes filtry z venkovního prostoru a vypouštěn opět ven, nedochází tak k míchání vzduchu, “ vysvětluje přínos tohoto řešení Ing. Petr Brych, vedoucí Odboru investic ÚMČ Praha 14. „Online výuku jsme sice zorganizovali na výbornou, ale přímou práci učitele nemůžeme nahradit počítačem. Těšíme se, že se setkáme ve škole a budeme pokračovat ve výuce. Vím, že se těší i budoucí prvňáčci,” uzavírá Mgr. Alena Gabaĺová, ředitelka ZŠ Šimanovská. 

Tento text byl převzat z měsíčníku městské části Praha 14 „Čtrnáctka“

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme