Balená voda pro seniory a tělesně postižené

6. 2. 2018

Praha 14 se zařadila na seznam pražských městských částí zapojených do projektu „Balená voda“ pro seniory a zdravotně postižené. „V případě dlouhodobých výluk či havárií míří balená voda přímo k zaregistrovaným lidem na jimi určené místo, a to zdarma“ vysvětluje Miroslav Vavroušek ze společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK), která za projektem stojí.

Vedle Prahy 14 se balená voda takto distribuuje ještě v sedmi dalších městských částech, s řadou jiných zástupci PVK o spolupráci jednají. „Když přestane téct voda, je to nepříjemné pro všechny, natož pro lidi s omezenou pohyblivostí, pro které může cesta k cisterně a následná doprava vody domů představovat nepřekonatelný problém. Dlouhodobě usilujeme o maximální bezbariérovost v naší městské části. Projekt PVK, do něhož jsme se nově zapojili, vnímám jako další pozitivní krok v této oblasti,“ uvedl starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra (TOP 09).

Jak projekt „Balená voda“ v praxi funguje?

Stačí vytisknout a vyplnit formulář, který zájemci naleznou na webu www.praha14.cz (na hlavní straně webu pod Rychlými odkazy), a zaslat jej na adresu PVK či přinést na její zákaznické

centrum. Lidé, kteří chtějí službu využívat, musí být držiteli platného průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. Balená voda se rozváží v případě havárie na vodovodní síti s předpokladem přerušení dodávky pitné vody v trvání delším než pět hodin. Veškeré další podrobnosti k registraci jsou uvedené ve výše zmíněném formuláři. „Všechny kontejnery s balenou vodou jsou vybaveny čipy, takže můžeme sledovat jejich přesnou polohu a zároveň jsme tímto krokem získali přehled pohybů kontejnerů od výrobní linky přes sklady do samotné distribuce,“ dodává Vavroušek. Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Celý proces balení vody do sáčků včetně použité fólie je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody v sáčcích je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.

 

Převzato z měsíčníku Městské části Praha 14 „Čtrnáctka“.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme