× Pohněme s tím. Společně!

2. ročník participativního rozpočtu na Praze 14

Aktuální stav projektů

20. 9. 2020

V následujícím textu Vám přiblížíme aktuální stav projektů vybraných k realizaci v rámci 2. ročníku participativního rozpočtu v naši městské části.

Malé projekty (každý do 200 tisíc korun)

Dřevěné molu u Kyjského rybníka

Autor projektu: Mgr. Tomáš Mika

Popis projektu: záměrem je vytvoření dřevěného mola na Kyjském rybníku, které vyřeší pohodlný vstup do vody pro zájemce o koupání. V zimě zjednoduší vstup na ledovou plochu. Návrh počítá i s dřevěným žebříkem pro ty, kteří si do vody raději slezou, než skočí. Molo bude umístěno na konci ulice Za školou.

Aktuální stav: projekt má vypracovanou projektovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že rybník MČ nepatří, čeká se na schválení materiálu ze strany Magistrátu hl. m. Prahy a Lesů hl. m. Prahy. 

Stop zevling Winter edition vol. 1

Autor projektu: Vojtěch Havlovec

Popis projektu: alternativní verze zářijového festivalu Stop Zevling. Projekt počítá se zasněžením kopce pod Plechárnou, závody ve snowboardu v tzv. JIB (závod na překážkách, zábradlí a bednách) a s dalšími doplňkovými zimními aktivitami.

Aktuální stav: akce je v přípravě, uskuteční se 28. 11. 2020. 

Zažít alej jinak

Autorka projektu: Petra Junková

Popis projektu: výsadba jarních cibulovin kolem stromové aleje pro pěší vedoucí k vlakové zastávce Praha – Dolní Počernice. Cílem je nejen zkrášlení veřejného prostranství, ale také posílení sousedských vztahů při společné výsadbě.

Aktuální stav: cibuloviny jsou objednané, jejich výsadba se uskuteční na podzim. 

Nový chodníček na metro Hloubětín

Autorka projektu: Zuzana Kňazeová

Popis projektu: východní částí vnitrobloku Mochovská je vedena „zkratka“ na metro, kudy denně prochází mnoho lidí. Jedná se o úzký pás dlaždic, který se vyhýbá starým sušákům na prádlo. Projekt přesouvá stávající sušák, rozšiřuje chodníček tak, aby míjející se lidé nemuseli šlapat po trávě, a počítá s vytvořením květinového záhonu pro zpříjemnění cesty.

Aktuální stav: Technická správa komunikací hl. m. Prahy realizaci zařadila jako součást rekonstrukce ulice Mochovská, městská část následně v rámci projektu vysází záhon.              

Ptačí stezka

Autorka projektu: Mgr. Irena Bátrlová

Popis projektu: umístění informační tabule na pěší cestu v Centrálním parku na Černém Mostě, která bude informovat o druzích ptáků vyskytujících se u rybníka Aloisov. Návrh dále počítá s instalací třech ptačích budek a krmítka.

Aktuální stav: probíhá realizace, která má být dle současných předpokladů dokončena závěrem letošního roku.

 

Velké projekty (každý do 2 milionů korun)

Vyhlídka Vlkovická

Autorka projektu: Alice Rezková

Popis projektu: Vlkovická ul. je příjemná spojnice mezi Jiráskovou čtvrtí a Kyjským rybníkem. Nad ulicí je skrytá (zarostlá) vyhlídka na romantický meandr Rokytky. Předmětem záměru je úprava pěšiny, zeleně a vybudování dřevěné vyhlídky s lavičkami a stolkem.

Aktuální stav: městská část připravuje projektovou dokumentaci potřebnou pro výběr zhotovitele a další související kroky. 

Zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici

Autorka projektu: Marie Mlynářová

Popis projektu: návrh na zastínění dětského hřiště nedaleko ul. U Hostavického potoka. Je navrženo jako velká dřevěná pergola nad travnatou částí hřiště a pískoviště, která dětem umožní hrát si v parných dnech v příjemném prostředí. Součástí návrhu je doplnění hřiště o lavičky.

Aktuální stav: stavební povolení již MČ má, stejně tak je hotová projektová dokumentace. Radnice připravuje zahájení výběrového řízení na zhotovitele. 

Parkour Jahodnice

Autor projektu: Jan Rambousek

Popis projektu: návrh na vybudování parkourového hřiště na Jahodnici, které vznikne u „starého“ sídliště.

Aktuální stav: Rada MČ schválila zahájení výběrového řízení na zhotovitele, předpokládaná realizace má být do konce letošního roku. 

Psí hřiště na Rajském vrchu

Autorka projektu: Veronika Smrčková

Popis projektu: cílem je vybudovat oplocený prostor pro aktivní trávení času se psem. Dle návrhu má hřiště disponovat několika překážkami, volným prostorem na hru, lavičkou a košem se zásobníkem na pytlíky. Zvoleným místem chodí denně venčit psy hodně lidí.

Aktuální stav: do konce roku 2020 bude upravena zeleň na pozemku (odstraněny náletové dřeviny apod.) Samotná výstavba se předpokládá na jaře roku 2021. 

Polepy zastávkových přístřešků

Autorka projektu: Alice Rezková

Popis projektu: přístřešky u zastávek MHD jsou častým terčem vandalů (např. graffiti). Projekt počítá s polepením stěn těchto přístřešků tematickou fólií využitelnou k propagaci městské části. Předmětem této úpravy jsou přístřešky ve správě Prahy 14.

Aktuální stav: realizace probíhá, aktuálně se zpracovávají grafické podklady a objednává oprava poničených přístřešků. Předpokládané termíny realizace se mohou měnit, a to zejména z důvodu aktuální koronavirové pandemie.

 

Tento text byl převzat z měsíčníku městské části Praha 14 „Čtrnáctka“

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme