Snížením počtu heren k větší bezpečnosti města

15. 4. 2010 | 00:00

České republice a Praze zejména, bývá čím dál tím častěji vytýkána přílišná benevolence v povolování podnikání v oblasti heren, kasin, sázkových kanceláří a podobných zařízení.


Na téma závislostí a společenského rizika v souvislosti s extistecí podobných podniků bylo napsáno již mnoho a každý člověk, kterému záleží na dění ve svém okolí, na vývoji prostředí, ve kterém vyrůstají jeho děti a jejich vnoučata, si tato rizika jistě plně uvědomuje. Zákony nedávají příliš šancí běžným obyvatelům se proti takovýmto podnikům bránit a komunální sféra zatím pořád ještě nezačala dostatečně mobilizovat v naší lokalitě svoje síly k tomu, aby nás před tímto neduhem uchránila. Z důvodu zajímavých příjmů do rozpočtu obce a také státní pokladny k tomu vlastně není ani motivována a tak by mělo být otázkou morálky, aby se začalo uvažovat o snížení počtu a další regulaci podobných zařízení. Obyvatelé by měli mít právo se vždy vyjádřit k tomu, zda ve svém okolí chtějí podobný podnik či nikoliv.


V těchto dnech byla v dolní komoře Parlamentu CR schválena první verze loterijního zákona, která se snaží o změny v této oblasti. Bohužel zatím ještě chvíli potrvá, než obce touto cestou získají dostatečné pravomoce si o povolení tohoto podnikání rozhodnout zcela samy.
Ačkoliv může znít takové volání po účasti na rozhodovacím procesu jako šikana podnikatelů, je nutné si uvědomit, že v tomto případě přesycenost trhu nevyznívá pozitivně ani pro ně samotné.


Bohužel podobně jako je to s tabákovým průmyslem, i herny si své zákazníky zpravidla najdou, protože hráčství není nic jiného než závislost, která svojí oběť ničí tak, že není schopna normálního fungování ve společnosti a stává se hrozbou minimálně pro svoje nejbližší okolí.
Velké množství heren, sázkových kanceláří a kasín jednoznačně zvyšuje rizika, že naše děti při cestě do školy uvidí to, co by se v televizi mělo vysílat až „po desáté". To si jistě nikdo nepřeje. Obec by měla sehrát jednoznačně roli ochránce svých občanů a snížit počet takových zařízení stejně, jako k tomu přistoupilo již mnoho jiných starostů v České republice. Měli bychom trvat na zkrácení otevíracích hodin podobných podniků a neumožnit, aby se po ránu v naší blízkosti mohli procházet opilí gambleři, kteří celou noc prohrávali peníze, na které čeká doma jejich rodina. Jsou známy případy, kdy lidé, kteří kdysi podlehli závislosti, museli odejít z České republiky proto, že dostupnost takových zařízení je tady pro každého neomezená a přímo podněcuje k tomu, že taková oběť se s nimi setkává doslova na každém rohu.


Hlavní město Praha již přistoupila k plánu radikálně snížit počet heren, obyvatelé se ovšem oprávněně obávají toho, že naproti tomu vznikne řada kasín a sázkových kanceláří, na jejichž povolování se stále ještě podílí Ministerstvo financí ČR, a které momentálně stále ještě nemá možnost nijak regulovat. Zároveň zde existuje veliké riziko, že takovéto „z centra vytěsněné podniky" budou zákonitě hledat svoje místo v jiných lokalitách Prahy.


Česká republika se stává oblíbenou destinací gamblerských turistů z různých států světa, nechceme-li přispívat k tomu, aby se naše země chlubila právě touto nálepkou, pak se musíme začít bránit. Za Top 09 můžeme slíbit, že se pokusíme udělat maximum pro to, aby kroky zastupitelstva vedly právě tímto směrem.

Lenka Kotková

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme