TOP 09 představuje své volební priority pro Prahu 10

6. 10. 2014

Politická strana TOP 09 je od roku 2010 hlavní opoziční stranou na Praze 10, která dlouhodobě kritizuje netransparentní a nehospodárné kroky posledních starostů Prahy 10, Milana Richtera a Bohumila Zoufalíka. Nyní, po čtyřech letech své opoziční práce, předstupuje TOP 09 před občany Prahy 10 se svými vlastními představami, jak by tuto městskou část chtěla spravovat. Seznamte se prosím s nimi a v případě vašich sympatií dejte TOP 09 svůj hlas. Jen tak se nám podaří uvést naše vize v život. Děkujeme za Vaši podporu.

Volební priority TOP 09

01. Chceme bezpečí
Bezpečnost na území Prahy 10 považujeme za absolutní prioritu. Chceme především zvýšit počet městských strážníků v ulicích, rozšířit spolupráci s neziskovou sférou a tím i prevenci kriminální činnosti. V problémových oblastech podporujeme rozvoj kamerového systému, který se u pouliční kriminality osvědčil, a dokonalejší systém veřejného osvětlení.

02. Chceme zodpovědnost
Požadujeme zodpovědné nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města. Budovy raději opravujme, nežli opouštějme. Jsme iniciátory vyhlášení referenda STOP MILIARDOVÉ RADNICI. Efektivní a transparentní údržba svěřeného bytového fondu a revitalizace veřejných prostranství musejí být samozřejmostí. Důležité jsou smysluplný přístup k územnímu rozvoji a zlepšení dopravní situace (zejména pak parkování).

03. Chceme zeleň
Klademe důraz na rozšiřování a zkvalitnění zelených ploch. Chceme kultivovat zanedbané porosty na většině sídlišť a u dopravních uzlů. Vyvineme maximální úsilí pro realizaci zelené tepny také u rušených železničních tratí. Jsme pro vybudování cyklostezky místo bývalé tratě na trase Eden–Strašnice. Podporujeme využití podzemních kontejnerů na tříděný odpad, které přinesou větší pořádek do našich ulic. Podporujeme nové linky MHD, například tramvajové spojení do Malešic. Trojmezí bychom rádi proměnili na rozsáhlý park, který by nám všem mohl sloužit jako „nová Stromovka“.

04. Chceme kulturu
Budeme vytvářet podmínky pro rozvoj kultury a spolupráci s neziskovými organizacemi kulturními sdruženími a spolky. Za hlavní cíl považujeme obnovu kulturního centra Eden. Podporujeme literární kavárny a další kulturně-volnočasové aktivity, zejména pro seniory a zdravotně postižené. Budeme usilovat o vybudování volnočasové infrastruktury v nových obytných celcích.

05. Chceme efektivitu
Jsme pro větší elektronizaci radnice, aby všechny agendy, u kterých to umožňuje zákon, bylo možné provádět bez osobní návštěvy úřadu. Prosazujeme radnici nabízející občanům aukce komodit, jako jsou elektřina či plyn, aby domácnosti dosáhly větších úspor. Zavedeme nový systém spolurozhodování občanů o budoucnosti města a zapojíme veřejnost do hlasování o klíčových investičních projektech.

06. Chceme hospodárnost
Odpovědná a vyrovnaná rozpočtová politika je pro nás prvořadá. Finance chceme vynakládat s maximální efektivností a transparentností. Zavedeme rozklikávací rozpočet a rodné listy veřejných zakázek. Nechceme zadlužovat městskou část a brzdit tak její rozvoj. Nepřipustíme ani další manipulaci s veřejnými prostředky a jejich investování na kapitálovém trhu.

07. Chceme fungující školství
Podpoříme smysluplné mimoškolní aktivity dětí a mládeže. V rámci školní docházky zavedeme účinné nástroje primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Podpoříme další odborný rozvoj pedagogů. V neposlední řadě zastřešíme vybraná dětská hřiště, abychom umožnili jejich celoroční provoz.

08. Chceme zachovat a rozvíjet tradiční sportoviště
Jsme jediná městská část, která má na svém území dva prvoligové fotbalové týmy, které chceme podporovat. Jsme pro podporu sportovních klubů pracujících s mládeží. Zachování stadionu v Ďolíčku je naší prioritou a máme své vlastní řešení, jak toho docílit. Nepřistoupíme ale na řešení stávajícího starosty městské části, který do situace vnáší možnou spekulaci s pozemky.

09. Chceme profesionální sociální služby
Pomůžeme lidem v nouzi a ohroženým sociálním vyloučením. Připravíme se na zvyšující se poptávku po odlehčovacích a domácích pečovatelských službách, stejně jako na zvýšený nápor na pobytová zařízení všech typů. Východisko pro řešení bezdomovectví, drogové závislosti a drobné kriminality by mělo být v cílené a úzké spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy i se všemi městskými částmi. Pokusíme se o to. Praha 10 za to stojí.

TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme