Marek Ženíšek
lídr kandidátky v Plzeňském kraji

http://www.marek-zenisek.cz

Marek Ženíšek, lídr kandidátky TOP 09 v Plzeňském kraji, se představuje

Marek Ženíšek

OSOBNÍ ŽIVOT

Narodil se 26. listopadu 1978 v Plzni. Vystudoval Filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a Fakultu sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. V roce 2006 obdržel doktorský titul z oboru politologie. Je ženatý a má syna.

Marek Ženíšek je autorem či spoluautorem několika knih a odborných textů dotýkajících se tématu politických a volebních systémů. K jeho zájmům ve volném čase patří četba, sport a cestování.

PRACOVNÍ A ODBORNÁ ČINNOST

Od roku 2003 do nynější doby přednáší na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni http://kap.zcu.cz.

Po komunálních volbách v roce 2006 se stal zastupitelem v městském obvodu města Plzeň.

Od roku 2009 působil ve funkci náměstka pro mezinárodní vztahy ministra, resp. ministryně spravedlnosti.

Působil jako 1. náměstek ministra zdravotnictví Leoše Hegera od začátku roku 2012 do srpna 2013. Zabýval se především tématikou ekonomického řízení jak samotného ministerstva zdravotnictví, tak jejích přímo řízených organizací. Stál u zrodu a vytvořil institucionální prostor pro dlouhodobý projekt Reforma psychiatrie v ČR.

V krajských volbách na podzim roku 2012 byl zvolen členem zastupitelstva Plzeňského kraje. Nicméně v součinnosti s pozicí náměstka ministra zdravotnictví se rozhodl na funkci zastupitele rezignovat.

Marek Ženíšek se účastnil i několika jiných odborných rad, příkladem je jeho působnost v Radě vlády pro národnostní menšiny, Radě vlády pro záležitosti romské komunity nebo jako zastupující člen Rady vlády pro protidrogovou problematiku.

Do září roku 2009 působil jako vědecký tajemník České společnosti pro politické vědy nebo jako člen Řídícího výboru programu Jeana Moneta.

POLITICKÁ ČINNOST

V období 2005-2009 byl členem KDU-ČSL. V červnu 2009 se stal členem Přípravného výboru TOP 09. Na celostátním ustavujícím sněmu strany, konaném v listopadu 2009, byl zvolen místopředsedou TOP 09. Tuto funkci získal i na druhém celostátním sněmu konaném v říjnu 2011 v Hradci Králové.

Do nynější doby je ve funkci předsedy krajské organizace TOP 09 v Plzeňském kraji.

Marek Ženíšek působí v několika expertních komisích TOP 09 a jako člen představenstva think-tanku TOPAZ, která je odbornou a vzdělávací platformou strany TOP 09. Jako místopředseda strany měl ve své gesci zahraniční vztahy TOP 09. Zároveň jako člen správní rady se podílí na chodu "Fóra Karla Schwarzenberga" www.karlovoforum.cz.

V listopadu 2012 byl Marek Ženíšek vybrán americkou vládou do dvaceti členné skupiny, která monitorovala průběh prezidentských voleb v USA. Jednalo se o projekt pro mladé nadějné politiky (Project for Young Political Leaders) v rámci programu International Visitor Leadership.

Držitel proverky na stupeň "tajné".

Kandidátka pro volby: 2013 poslanecká sněmovna

Kraj: Plzeňský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

34 let

vysokoškolský pedagog, politolog

Plzeň, TOP 09

Narodil se 26. listopadu 1978 v Plzni. Vystudoval Filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a Fakultu sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. V roce 2006 obdržel doktorský titul z oboru politologie. Je ženatý a má syna.

Marek Ženíšek je autorem či spoluautorem několika knih a odborných textů dotýkajících se tématu politických a volebních systémů. K jeho zájmům ve volném čase patří četba, sport a cestování.

Více na www.marek-zenisek.cz

PRACOVNÍ A ODBORNÁ ČINNOST

Od roku 2003 do nynější doby přednáší na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni http://kap.zcu.cz.

Po komunálních volbách v roce 2006 se stal zastupitelem v městském obvodu města Plzeň.

Od roku 2009 působil ve funkci náměstka pro mezinárodní vztahy ministra, resp. ministryně spravedlnosti.

Působil jako 1. náměstek ministra zdravotnictví Leoše Hegera od začátku roku 2012 do srpna 2013. Zabýval se především tématikou ekonomického řízení jak samotného ministerstva zdravotnictví, tak jejích přímo řízených organizací. Stál u zrodu a vytvořil institucionální prostor pro dlouhodobý projekt Reforma psychiatrie v ČR.

V krajských volbách na podzim roku 2012 byl zvolen členem zastupitelstva Plzeňského kraje. Nicméně v součinnosti s pozicí náměstka ministra zdravotnictví se rozhodl na funkci zastupitele rezignovat.

Marek Ženíšek se účastnil i několika jiných odborných rad, příkladem je jeho působnost v Radě vlády pro národnostní menšiny, Radě vlády pro záležitosti romské komunity nebo jako zastupující člen Rady vlády pro protidrogovou problematiku.

Do září roku 2009 působil jako vědecký tajemník České společnosti pro politické vědy nebo jako člen Řídícího výboru programu Jeana Moneta.

POLITICKÁ ČINNOST

V období 2005-2009 byl členem KDU-ČSL. V červnu 2009 se stal členem Přípravného výboru TOP 09. Na celostátním ustavujícím sněmu strany, konaném v listopadu 2009, byl zvolen místopředsedou TOP 09. Tuto funkci získal i na druhém celostátním sněmu konaném v říjnu 2011 v Hradci Králové.

Do nynější doby je ve funkci předsedy krajské organizace TOP 09 v Plzeňském kraji.

Marek Ženíšek působí v několika expertních komisích TOP 09 a jako člen představenstva think-tanku TOPAZ, která je odbornou a vzdělávací platformou strany TOP 09. Jako místopředseda strany měl ve své gesci zahraniční vztahy TOP 09. Zároveň jako člen správní rady se podílí na chodu "Fóra Karla Schwarzenberga" www.karlovoforum.cz.

V listopadu 2012 byl Marek Ženíšek vybrán americkou vládou do dvaceti členné skupiny, která monitorovala průběh prezidentských voleb v USA. Jednalo se o projekt pro mladé nadějné politiky (Project for Young Political Leaders) v rámci programu International Visitor Leadership.

Držitel prověrky na stupeň "tajné".

34 vysokoškolský pedagog, politolog Plzeň TOP 09
2. Ing. Jaroslav Lobkowicz

Ing. Jaroslav Lobkowicz

71 let

podnikatel v zemědělství

Plzeň, TOP 09

Narodil se 16. 8.1942 v Plzni jako druhý nejstarší z 5 dětí, maturoval v Plzni v roce 1959.

Z kádrových důvodů nemohl Jaroslav Lobkowicz studovat vysokou školu, vyučil se tedy televizním opravářem. Po dvou letech na vojně pracoval v Televizní službě v Plzni.

Od roku 1968 žil v Mnichově. Vystudoval elektrotechniku na Technische Universität v Mnichově, studium ukončil v roce 1972. Pracoval u firmy Siemens.

V restituci mu byl vrácen částečně zdevastovaný rodinný majetek zejména v Plzni-Křimicích, na kterém hospodaří. Zpočátku do Čech dojížděl, v roce 1993 se přestěhoval i s rodinou do České republiky. Podniká v zemědělství a potravinářském průmyslu.

Jaroslav Lobkowicz je ženatý a má tři syny. Nejstarší syn Vladimír má 2 děti a v roce 2012 přebral správu nad rodinným majetkem. Druhý syn Jaroslav vstoupil do řádu a v současné době žije v Paříži. Nejmladší Filip má dvě děti a pracuje v bankovním sektoru ve Frankfurtu nad Mohanem.

V komunálních volbách v roce 1994 byl zvolen do Zastupitelstva města Plzně, byl členem Rady města Plzně a předsedou Komise pro partnerské vztahy Rady. Členem Zastupitelstva města Plzně byl i po komunálních volbách roku 1998. Ve volbách 1998 byl Jaroslav Lobkowicz zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pracoval ve dvou výborech: zemědělském a pro evropskou integraci. Svůj mandát obhájil v roce 2002. V roce 2008 byl zvolen do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje.

V květnových volbách 2010 do Poslanecké sněmovny byl zvolen poslancem. Jaroslav Lobkowicz je místopředsedou Výboru pro evropské záležitosti a členem Zemědělského výboru. Je předsedou Francouzské aliance v Plzni.

Hovoří německy, francouzsky a anglicky.

Více na www.jaroslav-lobkowicz.cz

71 podnikatel v zemědělství Plzeň TOP 09
3. Ing. Vítězslav Blažek

Ing. Vítězslav Blažek

60 let

starosta Chotíkova, ekonom

Chotíkov, STAN

starosta Chotíkova, ekonom

V 90. letech jsem byl mluvčím Občanského Fóra. Byl jsem tím, kdo reprezentoval Západočeské uhelné doly, druhý největší podnik v okrese Plzeň – sever. A tehdy jsem se rozhodl, že do politiky už víc nevstoupím. Vždyť také proč? Svobodu jsme tehdy získali. Své někdejší rozhodnutí jsem nakonec změnil. Protože je přirozené, že každý člověk chce ovlivňovat nejen svůj život, ale věci kolem nás a dát jim ten správný směr.  V minulém volebním období jsem se stal starostou malé obce Chotíkov, která je však důležitým partnerem Plzně a Plzeňského kraje při řešení problematiky nakládání s odpady. I proto, že mne oslovil záměr hnutí Starostové a nezávislí (STAN), kteří se rozhodli ve spolupráci se stranou TOP 09 prosadit férovější rozdělení daní. Zákon, který přináší nové rozpočtové určení daní výhodnější pro malé obce v Česku, se podařilo napsat, prosadit i schválit. A platí! V obci, kterou mám čest řídit, uplatňuji velmi liberální přístup všech občanů k místnímu dění. Snažím se aktivně zapojit všechny. Svoji kandidaturu do poslanecké sněmovny rozhodně nepovažuji za vrchol své kariéry nebo svého života. Nabízím voličům své zkušenosti a především rozumný přístup, který může pomoct řešit právě jejich problémy a zlepšit jejich život. Žít bez dluhů rodinou počínaje a státem konče. To je moje osobní motto. A myslím tím nejen náš soukromý rodinný život, ale také veřejné výdaje. To budu prosazovat ve sněmovně a mohu slíbit také slušný přístup a respekt ke všem lidem.

60 starosta Chotíkova, ekonom Chotíkov STAN
4. MUDr. Michal Janek

MUDr. Michal Janek

64 let

oční lékař, pedagog

Klatovy, TOP 09

Narodil se 21.12.1948 v Nitře . Vystudoval  Lékařskou fakultu Univerzity  Karlovy v Praze. Od r.1975 do r. 1984 pracoval na očním oddělení NsP Příbram. V r. 1983 získal kvalifikační atestaci II. stupně v oboru oftalmologie po půlroční stáži na II. oční klinice v Praze.

V letech 1985 – 1997 byl přednostou očního oddělení NsP Klatovy, od r. 1998 do r. 2010 primářem Centra mikrochirurgie oka OFTA v Plzni. Je významnou osobností v oblasti české kataraktové chirurgie.

1994 – 1997 byl vědeckým sekretářem České oftalmologické společnosti, v 1998 spoluzakladatel České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. 

Vyvíjí bohatou přednáškovou a publikační činnost, je členem výboru  České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, členem redakční rady odborného periodika Česká oftalmochirurgie, členem Evropské společnosti kataraktových a refrakčních chirurgů. Má několik celostátních i regionálních priorit v oblasti kataraktové mikrochirurgie.

Mezi prvními začal odstraňovat šedý zákal ultrazvukovou fakoemulsifikací, je propagátorem ambulantního způsobu této operace. S počtem přes 20 000 operací šedého zákalu se řadí k předním chirurgům v České republice. V r. 2008 obdržel nejvyšší ocenění ČSRKCH – medaili profesora Vanýska za přínos v rozvoji implantologie v očním lékařství v České republice.

Po senátních a komunálních volbách v r. 2006 se stal radním města Klatovy.
V roce 2010 se stal poslancem Parlamentu ČR za TOP 09.

Je ženatý, má 3 vysokoškolsky vzdělané děti.

Více na www.michaljanek.cz

64 oční lékař, pedagog Klatovy TOP 09
5. Ing. Pavel Čížek

Ing. Pavel Čížek

49 let

starosta Spáleného Poříčí – historického města roku, člen ČSOP

Spálené Poříčí, STAN

starosta Spáleného Poříčí – historického města roku, člen ČSOP

Od roku 1994 starosta Spáleného Poříčí – historického města roku 2003, člen ČSOP, spoluzakladatel střední ekologické školy, zastupitel Plzeňského kraje.

Více peněz pro města a obce! – Splněno

Dobrá zpráva pro všechny. Města a obce mají více peněz na svůj rozvoj a to až o 20 %. Byl to těžký boj, zvláště v poslední fázi. Při pohledu na výpis z účtu bychom si měli v každé obci a městě připomenout ty, bez nichž by to nebylo možné: Petr Gazdík, Stanislav Polčák, Miroslav Kalousek.

Nebojme se proto říkat našim občanům i příbuzným a známým: Volte TOP 09 s podporou Starostů. A zdůvodněme to tím, co můžeme udělat pro obec dobrého za letošní přidané peníze.

Naši společnost neuzdraví žádný zázračný nový politický léčitel či kouzelník, jen trpělivá práce na zlepšování obcí, měst, regionů i celého státu.

49 starosta Spáleného Poříčí – historického města roku, člen ČSOP Spálené Poříčí STAN
6. Mgr. Ilona Jehličková

Mgr. Ilona Jehličková

50 let

zástupkyně ředitele 20. ZŠ v Plzni

Plzeň, TOP 09

Narodila se 12. října 1963 v Jihlavě, kde absolvovala místní gymnázium. Poté si vybrala studium na Pedagogické fakultě v Plzni, kde v roce 1987 i úspěšně absolvovala. Od roku 1989 do roku 2000 pracovala v Mostě jako učitelka na 1. stupni základní školy. Od září 2000 žije v Plzni. Ve stejné době začala pracovat jako učitelka na 20. ZŠ v Plzni na Slovanech. Od roku 2004 je na této škole zástupkyní ředitele.
Ilona Jehličková je vdaná a má dvě děti. Mezi její zájmy patří sport, cestování a práce pro humanitární organizace (např. dobrovolná humanitární a mírová organizace Na vlastních nohou – Stonožka). Jejím přínosem pro tým TOP 09 jsou znalosti a zkušenosti z oblasti školství a vzdělávání, působení ve vedoucí funkci a dlouholetá praxe vyžadující týmovou spolupráci. Je členkou TOP 09, přičemž nikdy před tím nepůsobila v jiné politické straně.

50 zástupkyně ředitele 20. ZŠ v Plzni Plzeň TOP 09
7. Bc. Hana Valachovičová

Bc. Hana Valachovičová

47 let

místostarostka Holýšova, sociální pedagožka

Holýšov, STAN

místostarostka města Holýšov, sociální pedagožka

Vážení občané, jako žena, manželka a matka dvou dospělých synů, bych ráda dokázala, že i my ženy jsme platnými a spolehlivými členkami politických stran a hnutí.

Od roku 1998 se pohybuji v komunální politice, jsem místostarostkou města Holýšov. Po celou dobu působení mé osoby na radnici v Holýšově je mi velmi blízké setkávání s lidmi, řeším různé životní problémy a situace. S ohledem na to, že jsem vystudovaná sociální pedagožka, podporuji myšlenku, že každý občan, bez ohledu na věk, ve svém státě – městě, se má cítit jako doma. Každý slušný člověk má právo žít v milém prostředí s dostatkem příležitostí pro spokojený a bezpečný život. Velmi mě zajímá sociální politika v našem státě a myslím, že v mnohých oblastech této sféry máme značné rezervy. Lidé velmi často zapomínají na morální hodnoty, zaměňují cit, lidskost a srdečnost za hodnoty materiální. Tímto tématem bych se chtěla zabývat i nadále ve svém volebním období.

Také bych ráda pomohla občanům vrátit tu pozitivní myšlenku o demokracii a důvěru ve vládu, jakou měli po „Sametové revoluci“. Jsem ráda, že mohu tuto svoji myšlenku prosazovat i díky kandidatuře do Poslanecké sněmovny na kandidátní listině TOP 09 a STAN.

47 místostarostka Holýšova, sociální pedagožka Holýšov STAN
8. Bc. Petr Neumann

Bc. Petr Neumann

41 let

ředitel střediska Diakonie ČCE

Volduchy, TOP 09

OSOBNÍ ŽIVOT

Narodil se 23. ledna 1972 v Liberci. Vystudoval Vysokou školu pedagogickou, Ústav sociálních studií v Hradci Králové. Je ženatý, má tři děti. Žije ve Volduchách u Rokycan od roku 2000. Mezi jeho koníčky patří vodáctví, horská turistika a cestování, povětšinou na motocyklu.

PRACOVNÍ A ODBORNÁ ČINNOST

Od roku 1994 pracuje v Diakonii ČCE. Spoluzakládal středisko v Jaroměři, v Rokycanech a v západních Čechách. V současné době je ředitelem poslední výše uvedené organizace poskytující převážně sociální služby v Plzeňském kraji.

Je aktivním poskytovatelem rozvojové supervize, interním konzultantem i auditorem kvality sociálních služeb.

Vyučoval po několik let na ZČU Plzeň předmět Sociální práce s etnickými a menšinovými skupinami a lektoroval toto téma v rámci různých vzdělávacích programů, zejména při České asociaci streetworku. Externě již několik let přednáší na ETF UK Praha v oboru Křesťanská humanitární a pastorační práce – diakonika.

V současné době je též členem sociální komise Plzeňského kraje.

POLITICKÁ ČINNOST

Členem TOP 09 se stal 11. 2. 2011. Za tuto stranu kandiduje potřetí. Účastnil se voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010 ještě jako nestraník, jako člen v roce 2012 do krajů a nyní do poslanecké sněmovny.

Je předsedou MO TOP 09 v Rokycanech.

41 ředitel střediska Diakonie ČCE Volduchy TOP 09
9. Bc. David Klíma

Bc. David Klíma

38 let

starosta Chudenic

Chudenice, TOP 09

Narodil jsem se 4. března 1975 v Plzni, kde jsem také v letech 1981 – 89 absolvoval základní školní docházku na 3. ZŠ. V letech 1989 – 93 jsem studoval na Středním odborném učilišti polygrafickém v Praze. Po maturitě jsem v letech 1993 – 1997 pracoval jako tiskař na polygrafických strojích v tiskárně Typos a.s. Plzeň a při zaměstnání absolvoval studium památkové péče při Státním ústavu pam. péče v Praze (1994 – 1996).

Od roku 1997 jsem pracoval jako vedoucí památkového objektu zámku v Červeném Poříčí, v roce 1999 následovalo správcovství Starého zámku v Chudenicích. Při zaměstnání jsem absolvoval studium bakalářského oboru humanistika na Fakultě humanitních studií na ZČU v Plzni, které jsem v roce 2002 zakončil státní zkouškou z českých dějin, religionistiky a filozofie.

Po volbách v roce 2002 jsem zastával funkci místostarosty městyse Chudenice, od roku 2003 starosty a tuto funkci vykonávám dosud. Od roku 2011 studuji magisterský obor Teologie služby na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Od roku 1990 jsem členem Českého svazu ochránců památek, od roku 1993 jsem předsedou 2. ZO tohoto sdružení. V roce 1994 jsem byl zvolen předsedou ústředí Českého svazu ochránců památek a v letech 1994 – 1999 jsem byl šéfredaktorem časopisu České památky. Jako člen ČSOPa jsem se s kolegy zasadil zejména o záchranu vyhořelého zámku Čečovice u Staňkova.

V letech 1993 – 1998 jsem byl členem Památkové komise Rady města Plzně a v letech 1997 – 1999 2. místopředsedou Nezávislé památkové unie v Praze. Od roku 2002 jsem členem Rytířského řádu sv. Václava, mezinárodní nevládní organizace a od roku 2005 zastávám v této organizaci post kancléře.

V letech 1993 – 1998 jsem byl členem Občanské demokratické aliance, od února 2010 členem TOP 09.

Ženatý jsem od roku 1996 a s manželkou Helenou máme dvě děti, dceru Elišku (2002) a syna Davida (2003)

38 starosta Chudenic Chudenice TOP 09
10. Mgr. Alena Šůmová

Mgr. Alena Šůmová

50 let

učitelka, místostarostka města Horní Bříza

Horní Bříza, TOP 09

Narodila jsem se 17. 12. 1962 na Kladně, kde jsem absolvovala střední průmyslovou školu a poté v dálkovém studiu Pedagogickou fakultu UK v Praze.

Od roku 1983 pracuji jako učitelka na 2.stupni ZŠ.

Mezi mé zájmy patří sport, cestování a práce se zájmovými organizace.

Mým přínosem jsou zkušenosti v komunální politice, kde jsem od r. 2006 pracovala ve školské komisi, v minulém volebním období jako radní a v součastnosti jako místostarostka města Horní Bříza.

50 učitelka, místostarostka města Horní Bříza Horní Bříza TOP 09
11. Ing. Miloslav Brotánek

Ing. Miloslav Brotánek

43 let

ředitel lesní společnosti

Chudenín, TOP 09

se narodil 24. 5. 1970 v Klatovech. Vystudoval Lesnickou fakultu v Brně. Od roku 1994 pracuje u Lesní společnosti Královský Hvozd, a. s. v Nýrsku, kde od roku 2006 až do současnosti zastává funkci výkonného ředitele. Ve volném čase provozuje aktivně myslivost a věnuje se práci na zahradě.

43 ředitel lesní společnosti Chudenín TOP 09
12. František Končel

František Končel

59 let

starosta Mýta, dobrovolný hasič, člen výboru Mikroregionu Horní Berounka

Mýto, STAN

starosta Mýta, dobrovolný hasič, člen výboru Mikroregionu Horní Berounka

František Končel se narodil v roce 1953, vystudoval střední ekonomickou školu. Od roku 1973 pracoval na ONV Rokycany v různých funkcích na ůseku financí a rozpočtu obcí, od roku 1991 podniká a v roce 1998 byl zvolen starostou Mýta. Funkci vykonává již čtvrté volební období. Je ženatý a má dvě dcery. Mezi největší úspěchy města Mýto řadí realizaci průmyslové zóny.

59 starosta Mýta, dobrovolný hasič, člen výboru Mikroregionu Horní Berounka Mýto STAN
13. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

41 let

lékař, primář Klatovské nemocnice

Chválenice, TOP 09

lékař, vysokoškolský učitel

Narozen 17.6.1972 v Plzni, 3 děti

Pracuje jako primář Odboru klinických laboratoří a kostního metabolizmu v Klatovské nemocnici a současně zástupce náměstka pro laboratorní obory, radiologii a nukleární medicínu. Působí také jako odborný asistent Ústavu klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze.

Odborné zájmy: Léčba osteoporózy a poruch kostního metabolizmu a laboratorní vyšetření nemocí štítné žlázy a nádorové markery.

Hlavní profesní úspěchy:

2005 - znovuobnovení oddělení klinické biochemie a hematologie v Klatovské nemocnici.
2007 - založení Oddělení klinické mikrobiologie v Klatovské nemocnici.
2008 - spoluzaložení Centra Edukace a Výzkumu Abbott na Lékařské fakultě v Plzni (www.ceva-edu.cz) - projekt internetového vzdělávání v laboratorní medicíně.
2009 - založení Oddělení kostního metabolizmu v Klatovské nemocnici zaměřené na diagnostiku a léčbu osteoporózy.

Člen 5 českých a 2 mezinárodních oborných společností

Publikoval přes 40 odborných článků a je spoluautorem kapitol 3 knih s lékařskou tématikou

Vzdělání a kvalifikace:

1986-1990 Masarykovo gymnázium Plzeň,
1990-1996 Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, obor všeobecné lékařství
2007 - doktorát ( Ph.D.) Lékařská fakulta v Plzni

Atestace z vnitřního lékařství, Atestace z klinické biochemie, Atestace z klinické osteologie
Certified Clinical Densitometrist (mezinárodní certifikace pro kostní denzitometrii)

Člen zastupitelstva obce Chválenice od roku 2006

Zájmy: sport (fotbal, cykloturistika), houbaření, zahrada, četba

41 lékař, primář Klatovské nemocnice Chválenice TOP 09
14. Ing. et Ing. Miloš Nový

Ing. et Ing. Miloš Nový

53 let

emeritní děkan FEK ZČU

Plzeň, bezpp

Ing. et Ing. Miloš Nový se narodil 18. 1. 1960 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Je absolventem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a absolventem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1984 až 1993 pracoval u Správy radiokomunikací Praha ve funkci inženýra telekomunikací. Od roku 1994 přednáší na Katedře ekonomie a financí Západočeské univerzity v Plzni, kde se specializuje na problematiku obecné ekonomické teorie, transformace české ekonomiky a ekonomické výkonnosti zemí EU. V letech 2000 až 2006 zastával funkci děkana Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2006 do roku 2010 pracoval ve funkci proděkana pro studijní záležitosti. V rámci ostatních profesních aktivit byl mimo jiné členem Vědeckých rad Fakulty ekonomické a Západočeské univerzity v Plzni, lektorem Institutu Svazu účetních České republiky, lektorem BIC Plzeň – Podnikatelského a inovačního centra. Ve volném čase se věnuje sportu, filmu a hudbě.

53 emeritní děkan FEK ZČU Plzeň bezpp
15. Mgr. Petr Suchý

Mgr. Petr Suchý

34 let

programátor

Plzeň, TOP 09

se narodil 5. 12. 1978 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Po maturitě na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni získal v programu německé spolkové vlády zelenou kartu pro odborníky v informačních technologiích. Zde následně působil 7 let jako softwarový specialista v přední německé firmě dodávající podnikové informační systémy. Po návratu do Plzně vede softwarovou firmu, která se zabývá vývojem informačních systémů a webových nástrojů. V roce 2010 absolvoval Metropolitní Univerzitu, obor mezinárodní vztahy a evropská studia. Je předsedou správní rady Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Členem TOP 09 je od července 2009, předtím nebyl členem žádné politické strany.

34 programátor Plzeň TOP 09
16. Mgr. Pavel Princ

Mgr. Pavel Princ

45 let

starosta Kolince, učitel

Kolinec, bezpp

starosta Kolince, učitel

Pana Pavla Prince pro nás zhodnitl Ing. Josef Sommer, starosta obce Bolešiny: Pavla Prince znám několik let a dle mého bude zárukou, že bude prosazovat zájmy starostů, místních samospráv u nás v Pošumaví. Velice dobře zná problematiku života na venkově a jako starosta městyse Kolinec úspěšně řeší problémy ve venkovském prostoru díky svým hlubokým znalostem a zkušenostem. Jeho kandidaturu podporuji také proto, že na Pavla je vždy spolehnutí.

45 starosta Kolince, učitel Kolinec bezpp
17. Mgr. Miroslav Pelán

Mgr. Miroslav Pelán

43 let

učitel na SOU v Plané

Planá, TOP 09

se narodil před 43 lety, je ženatý, má dvě děti. Žije v Plané u Mariánských Lázní. Pracoval jako policista, v současné době působí jako pedagog na učilišti v Plané. Mezi své záliby řadí rodinu, sport a politiku. „Jsem přesvědčen, že Planá je dobré místo k životu, ale může být ještě lepší. Musí se zlepšit komunikace s občany a jejich informovanost. Městský úřad a občané by měli tvořit jeden tým.“

43 učitel na SOU v Plané Planá TOP 09
18. Miroslav Pazdera

Miroslav Pazdera

56 let

starosta Babylonu, místopředseda Mikroregionu Domažlicko

Babylon, STAN

starosta Babylonu, místopředseda Mikroregionu Domažlicko

Miroslav Pazdera se narodil 9. března 1957, je ženatý, má dvě desetileté dcery a tříletého syna:

Od svého narození bydlím v obci Babylon. Vyučil jsem se v oboru automechanik a po absolvování základní vojenské služby jsem při zaměstnání vystudoval střední průmyslovou školu v Plzni – obor provoz a ekonomika silniční dopravy.

V letech 1981-1990 jsem pracoval na pozici mistra autodílny a řidiče autobusu v zemědělském podniku a posléze jako dispečer automobilového provozu u firmy ZČE v provozovně Domažlice. V této době jsem rovněž aktivně provozoval motoristický sport. Nejprve jako mechanik a od roku 1985 jako jezdec autokrosového speciálu. Tento sport si vyžadoval píli, trpělivost, znalosti a snahu dosáhnou vytčeného cíle. Tyto vlastnosti jsem si přinesl i do dalšího života.

Svoji sportovní činnost jsem ukončil v roce 1991 a můj občanský postoj k řešení problémů, které se dotýkaly rodné obce a spoluobčanů, mne přivedl do komunální politiky. V roce 1996 jsem byl zvolen za starostu obce Babylon. Funkci neuvolněného starosty obce Babylon zastávám již 4 volební období.

Od roku 1998 do roku 2004 jsem zastával pozici předsedy sdružení obcí „Domažlicko“, které sdružuje města a obce s celkovým počtem 42 tisíc obyvatel. Nyní zastávám v tomto sdružení pozici místopředsedy. Zkušenosti a znalosti, které jsem načerpal z komunální politiky, a odpovědný přístup k hospodaření se svěřenými prostředky mne vedli k tomu, že jsem se rozhodl podpořit svojí kandidaturou hnutí Starostové a nezávislí na kandidátní listině TOP 09. Dalším důvodem je spoluodpovědnost za budoucnost této země vůči nejen mým dětem. Jediným, kdo může pomoci dosáhnout naší zemi vysněných cílů, jsme mi sami. Nabízím svoji práci, aby se tak stalo.

56 starosta Babylonu, místopředseda Mikroregionu Domažlicko Babylon STAN
19. Mgr. Aleš Janoušek

Mgr. Aleš Janoušek

37 let

ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni

Plzeň, TOP 09

Narodil se 20. 11. 1975 v Plzni. Je ženatý a má dvě děti. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor španělština. Poté nastoupil na Západočeskou univerzitu v Plzni a na Gymnázium Luďka Pika jako učitel španělštiny. Roku 2003 byl jmenován Krajským soudem v Plzni soudním tlumočníkem pro jazyk španělský. Podílel se na vzniku česko-španělského bilingvního studia na Gymnáziu Luďka Pika, kde je od srpna roku 2012 ředitelem.

V komunální politice pracuje jako zastupitel města Plzně, člen Komise volnočasových aktivit dětí a mládeže a člen Komise pro partnerská města a evropské záležitosti Rady města Plzně. V letech 2006–2009 byl členem KDU-ČSL.

37 ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni Plzeň TOP 09
20. Ing. Petr Myslivec

Ing. Petr Myslivec

44 let

starosta Boru, předseda Mikroregionu Borsko

Bor, bezpp

starosta Boru, předseda Mikroregionu Borsko

44 starosta Boru, předseda Mikroregionu Borsko Bor bezpp

 

Inventura v klubu TOP 09 aneb jak pracovali naši poslanci tři roky ve sněmovně

PODPOŘILI JSME...

  • Více peněz pro menší obce – rozpočtové určení daní
  • Vyrovnání se s církvemi
  • Účinnou ochranu před lichváři a zdanění hazardu, které pomůže státu i obcím
  • Konec doživotní imunity zákonodárců
  • Rozvoj pěstounské péče...

Přehled zákonů, které sami napsali a prosadili poslanci TOP 09:

1. Spravedlivější poplatky za odpad (z.174/2012 Sb.)
Prosadili jsme, že obce mohou zvýšit poplatek za odvoz odpadků. Zákony deset let nedovolovaly jakkoliv hýbat poplatky, i když obce musely platit za zpracování odpadu o bezmála 82 procent víc než před lety. Nový zákon jim navíc dovoluje žádat poplatek také po cizincích, kteří u nás trvale nebo dlouhodobě žijí a po lidech, kteří vlastní a pronajímají byty či domy a sami v obcích nebydlí nebo v obci nemají trvalý pobyt.

Zákony

2. Legální dětské cyklovozíky (z.197/2012 Sb.)
Díky našemu návrhu mohou lidé používat přívěsné vozíky za kolo pro děti bez obav, že spáchají přestupek. Cyklovozíky se běžně používají v mnoha evropských zemích (Dánsko, Estonsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemí, Lotyšsko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko). Navíc jsou pro děti bezpečnější než běžné používání cyklosedačky, protože ve vozíku je dítě chráněno pevným rámem a bezpečnostními prvky.

Zákony

3. Podpora pro matky-studentky (z. 48/2013 Sb.)
Matky, které pracují, byly donedávna ve výhodě proti studujícím matkám, protože měly šanci na vyšší příjmy. Získávaly větší pomoc od státu a mohly si také vybrat rychlejší způsob čerpání rodičovského příspěvku. Navrhli jsme stejnou možnost i pro studentky. Prosadili jsme, že dnes nemusí mít obavy o svoji finanční situaci a nejsou nuceny odkládat děti až na dobu, kdy budou pracovat. Studující matky i otcové už mají obdobné výhody, jako mají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené.

Zákony

4. Odpovědnost i pravomoci (z. 251/2011 Sb.)
Ministr zemědělství má odpovědnost za práci Státního zemědělského intervenčního fondu i za to, jak hospodaří s penězi, přesto nemohl rozhodnout o jmenování ředitele fondu a o statusu organizace. Změnili jsme to. Namísto vlády má nyní pravomoc přímo ministr.

5. Lepší poštovní služby (z. 212/2013 Sb.)
Prosadili jsme větší konkurenci v poštovních službách, která přinese zlevnění služeb pro občany a zároveň zachová pobočky státní České pošty v obcích. Pokud by se měla rušit některá z poboček, pošta o tom musí jednat s obcí a uvést pro to jasné důvody.

Zákony

6. Férovější služby operátorů (z.214/2013 Sb.)
Mobilní operátoři už nemohou tajit zákazníkům jakékoliv informace před uzavřením smlouvy, jinak není platná. Firmy navíc nesmí prodloužit automaticky smlouvu, aniž by s tím zákazník souhlasil. Už žádné pokuty za předčasné ukončení smlouvy.

Zákony

7. Občanská sdružení pro všechny (z.68/2013 Sb.)
Sdružení, které provozují sociální služby, mohou svoji práci nabízet už nejen pro své členy, ale i pro veřejnost. Mají také možnost se změnit na obecně prospěšné společnosti.

Přehled a stručná charakteristika zákonů, které poslanci TOP 09 navrhli (společně s dalšími koaličními nebo i opozičními zákonodárci) a které platí.

1. Ocenění pro bojovníky proti komunismu (z.262/2011 Sb.)
Oficiálně jsme deklarovali úctu lidem, kteří se otevřeně postavili totalitě a bezpráví a riskovali svůj život nebo mnohaletý žalář. Zákonné uznání jejich statečnosti je spíš morálním oceněním. Definovali jsme ale odboj a odpor proti totalitě a stanovili podmínky pro vydání osvědčení účastníka. Kromě osvědčení mají nárok na jednorázový příspěvek 100 tisíc korun.

2. Informace o znečištění přírody bez byrokracie (z.77/2011 Sb.)
Vylepšili jsme fungování Integrovaného systému ohlašování údajů v oblasti životního prostředí. Tento informační elektronický systém veřejné správy funguje od roku 2010. My jsme jej udělali efektivnější - nově se hlášení posílají na jediné místo a odtud se automaticky přeposílají všem úřadům.

Znečištění přírody

3. Bojujeme proti drogám (z. 106/2011 Sb.)
Na seznam návykových látek jsme zařadili 33 nových drog. Jsou to nově používané látky, u nichž zatím není jasné, jak moc jsou pro člověka nebezpečné. Ale je vážné riziko, že mohou trvale poškodit zdraví.

4. Udrželi jsme nižší ceny léků (z. 76/2011 Sb.)
Ceny skupiny léků, u kterých chyběla revize, jsme udrželi na původní úrovni. Přestože měly být od ledna 2011 dražší o 7 procent. Jinak by stát musel z veřejného zdravotního pojištění za jejich úhrady zaplatit jen za čtvrtletí o 450 milionů korun víc.

5. Sněmovna ekologicky (z. 265/2011 Sb.)
Místo náročného a drahého doručování balíků zákonů jsme zavedli jejich posílání elektronicky. Papírem se šetří i při pořizování záznamů z jednání výborů sněmovny. Posíláním tisků elektronicky komora uspoří víc jak 75 procent původních nákladů. Ročně koluje mezi poslanci a úředníky víc než tisíc materiálů, ze kterých se ještě tiskne 330 kusů kopií. Za minulé volební období to přišlo na 3,1 milionu korun.

Zákony

6. Více peněz postiženým (z.141/2012 Sb.)
Postiženým občanům, kteří požádali o příspěvek na nové auto, jsme zvýšili státní pomoc ze 100 na 200 tisíc korun. A prodloužili dobu, pro kterou pomoc využívají z 5 na 10 let. Bude tak možné efektivněji využít nejen příspěvek, ale také automobily, na které občanům stát přispěl.

7. Zlepšujeme veřejnou správu (z. 263/2011 Sb.)
Dali jsme možnost soukromým firmám, aby provozovaly kontaktní místa Czech Point. Ty dosud našli lidé jen na úřadech a poštách. Firmy mohou provozovat neomezený počet kontaktních míst za poplatek. Bezpečnost a kvalitu hlídá pomocí autorizace ministerstvo vnitra.

8. Úřady práce jinak (z. 73/2011 Sb.)
Změnili jsme strukturu řízení úřadů práce. Nově řídí ústředí přímo 77 úřadů, což je pro celý systém levnější (první rok o 175 milionů korun) a pružnější. Každý úřad je samostatnou účetní jednotkou, má samostatnou personální politiku a samostatně řídí také své útvary. Centrálně se nakupují energie a další věci nezbytné pro provoz.

9. Zakázali jsme oslňování letadel lasery (z. 407/2010 Sb.)
Chceme zabránit tragédiím. Proto jsme zavedli nový druh ochranného pásma letišť, v němž platí zákaz pro používání laserových zařízení pod pokutou až 5 milionů korun. Policie řešila několik případů, kdy útočníci oslňovali laserem piloty a ohrozili cestující na palubě letadel.

Zákony

10. Lepší ochrana ovzduší (z. 288/2011 Sb.)
Obce a města nově mohou regulovat jízdy aut například do lázeňských zón, chráněných území nebo na celém území při zhoršeném ovzduší. Policie při vyhlášení smogu také nebude pokutovat řidiče osobních vozů, kteří nemají dálniční známku na určitých úsecích dálnic. Stanovili jsme přísnější podmínky pro znečišťovatele v regionech, které budou sledovat krajské úřady.

Zákony

11. Větší kompetence „nelékařům" (z. 105/2011 Sb.)
Dali jsme větší kompetence nelékařským profesím a také zdravotnickým asistentům a sanitářům. Zároveň také vyřešili situaci ministerstva, které muselo ve správních lhůtách prodlužovat tisíce osvědčení zdravotnických pracovníků. Bez tohoto dokladu by museli pracovat pouze pod odborným dohledem a za nižší plat.

12. Podpořili jsme výzkum (z. 469/2011 Sb.)
Prodloužili jsme dobu, během které mohou zájemci předkládat návrhy projektů ve veřejných soutěžích týkajících se výzkumu, vývoje a inovací. Delší je také lhůta pro hodnocení návrhů ze 120 na 240 dní, včetně vyhlášení výsledků. Tím se sjednotí lhůty u soutěží s mezinárodní spoluprací, a také je více času na lepší kontrolu chyb v projektech, posudky od zahraničních expertů a vytvoření mezinárodních hodnotících komisí.

13. Konec nespravedlnosti restituční tečky (z. 75/2012 Sb.)
Restituční tečka stanovila lhůtu pro konečné vypořádání státu s restituenty pozemků, ale měla negativní dopad na některé potomky restituentů. Dali jsme proto možnost získat rodinný majetek i po termínu navíc těm, kteří nároky získali od blízkých osob z nespekulativních důvodů a chtějí pokračovat v tradici.

14. Napravili jsme chybu ve zdravotnictví (z.466/2011 Sb.)
Zrušili jsme zákon, který v roce 2004 zavedl veřejná nezisková zdravotnická zařízení obcí a krajů a byl v rozporu s ústavními principy ochrany vlastnictví a rovnosti. Tyto veřejné instituce nemusely platit daně z příjmů a zdravotní pojišťovny s nimi musely povinně uzavírat smlouvy.

15. Ctíme národní hrdiny (z.162/2013 Sb.)
Jednoznačně jsme podpořili, aby se mezi významné dny ČR nově zařadil Den památky Jana Palacha. Poprvé ho budeme slavit 16. ledna 2014.

Ctíme národní hrdiny

16. Nový registr přestupků (z.494/2012 Sb.)
Dali jsme obcím novou možnost zakázat pobyt těm lidem, kteří opakovaně porušují pravidla a páchají přestupky. Zároveň jsme zákonem stanovili obvyklou dobu, kdy mají obyvatelé nárok na noční klid - od 22 do 6 hodin.

17. Trest za drogy za volantem (z.233/2013 Sb.)
Vepsali jsme po vzoru Německa či Švédska do právního řádu tzv. analytický princip. Pokud se nyní prokáže v krvi řidiče ilegální droga nebo její metabolity, považuje se za ovlivněného návykovou látkou.

18. Konec doživotní imunity politiků (z. 98/2013 Sb.)
Poslanci, senátoři a soudci Ústavního soudu mají imunitu pouze po dobu trvání mandátu. Dosud bylo možné, že se zákonodárci a soudci vyhnuli stíhání navždy v případě, že je jejich komora odmítla pro trestný čin vydat policii. Zákon je nyní umožňuje postihnout i po skončení mandátu.

19. Souhlas obou rodičů už ne (z. 66/2013 Sb.)
S lékařským zákrokem nemusí souhlasit oba rodiče dítěte. Opravili jsme původní záměr ihned poté, co se ukázalo, že v případě rozporů mezi rodiči získání oboustranného souhlasu způsobuje problémy a především odklad zásadních ošetření u dětí a nezletilých.

20. Nová budoucnost pro SFRB (z. 276/2012 Sb.)
Umožnili jsme využít nový systém financování programů rozvoje měst z peněz strukturálních fondů EU přes současný fond rozvoje bydlení. Ten tím dostal další náplň své činnosti.

21. Konec úniku daní u pohonných hmot (z.234/2013 Sb.)
Rozhodli jsme se zabránit krácení DPH u prodeje pohonných hmot, kterým stát ročně přicházel až o 8 miliard. Už nebude možné, aby si skupina firem účelově prodávala zboží. Stanovili jsme kauci a jasné podmínky, které musí splnit distributoři pohonných hmot (bezdlužnost vůči finanční a celní správě, nulový nedoplatek na zdravotním a sociálním pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

22. Další majetek pro obce (z. 173/2012 Sb.)
Vrátili jsme obcím lesy a nemovitosti ve vojenských újezdech, které byly historicky jejich majetkem, a převedli na ně podíly z lesních družstev.

Zákony

23. Loterie pomohou sportu (z. 215/2013 Sb.)
Všichni provozovatelé loterií a kursových sázek nově každoročně bezúplatně poskytnou Českému olympijskému výboru 5 procent ze základu odvodu daně. Stát se vzdává této části daně, podmínkou je však zveřejnění darů kvůli veřejné kontrole.

24. Odchodné pro záchranáře (z. 385/2012 Sb.)
Prosadili jsme odchodné a dovolenou navíc speciálně pro zdravotnické záchranáře. Dovolená bude maximálně jeden týden nad běžnou délku a odchodné dosáhne až šestinásobku průměrného měsíčního výdělku, stejně jako u hasičů.

25. Konopí pomůže léčit legálně (z. 50/213 Sb.)
Nemocní lidé v Česku už mohou zcela beztrestně a bez hrozby jakýchkoliv sankcí využít pro svoji léčbu také výrobky obsahující konopí.

26. Více peněz pro dobrovolné hasiče (z. 160/2013 Sb.)
Zajistili jsme více peněz pro jednotky dobrovolných hasičů. Dalším zdrojem se staly pojišťovny, které odvedou na speciální účet státu určité procento z vybraného povinného ručení. Peníze se rozdělí tak, aby se efektivněji obnovoval technologický park záchranných jednotek.

27. Poslanci ve vazbě bez platu (z. 231/2013 Sb.)
Poslanci, kteří se v průběhu volebního období ocitnou ve vazbě, vězení, v ústavním léčení či zabezpečovací detenci, nemají nárok na plat ani na náhradu výdajů. Doba, po kterou nebudou svůj mandát vykonávat, se jim současně nepočítá ani při stanovování odchodného.

28. Konec Fondu národního majetku (z. 15/2012 Sb.)
Přesměrovali a upravili jsme toky peněz z privatizovaného státního majetku tak, aby bylo možné odstartovat potřebnou důchodovou reformu. Státu to také umožní lépe spravovat dosud neprivatizovaný majetek, a také aktiva a pasiva od České konsolidační agentury i dalších transformačních institucí či zaniklých organizací.

29. Podpora exportu (z.230/2013 Sb.)
Vyrovnali jsme úrokové sazby pro exportéry a nastavili jsme podobný mechanismus, jako má zahraniční konkurence. Tím jsme podpořili jeden z nástrojů vývozu a dlouhodobě také hospodářský růst země.

30. Více peněz pro zemědělce a ochranu krajiny (z. 462/2012 Sb.)
Prosadili jsme lepší financování zemědělských programů, které pomohou zlepšit protipovodňové úpravy, lesní hospodaření, ale také pojištění plodin a podpoří chov prasat.

Zákony

31. Trestní zákoník lépe (z. 390/2012 Sb.)
Zrychlili a zefektivnili jsme proces propuštění vězňů - pachatelů drobné kriminality, který odlehčí přeplněným věznicím. Ředitelé věznic mají nově větší pravomoci navrhovat podmínečné propuštění u napravených pachatelů. Ti se budou moci rychleji vrátit ke svým rodinám, dětem a splácet své dluhy. Zkrátili jsme lhůtu mezi žádostmi o propuštění ze 12 na 6 měsíců.

32. Tišší televizní reklamy (z. 406/2012 Sb.)
Televizní reklamy mají nově stejnou hlasitost jako ostatní běžně sledované programy ve vysílání všech stanic a neobtěžují tak televizní diváky.

Ženíšek: Mír v Sýrii je v nedohlednu
22. 10. 2015

Ženíšek: Mír v Sýrii je v nedohlednu

Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška povede bombardování Sýrie Ruskem k větší vlně uprchlíků a nepřímo tak i k větší podpoře Islámského státu. V rozhovoru se také vyjadřuje k prezidentu republiky a odkazuje na dobrou kondici TOP 09, která sbírá síly na krajské a senátní volby v příštím roce.

Celý článek
Ženíšek: Lukašenko je stále vazalem Ruska
19. 10. 2015

Ženíšek: Lukašenko je stále vazalem Ruska

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek se v Bělorusku v rozhovoru o prezidentských volbách v Bělorusku hovoří o své zkušenosti pozorovatele OBSE. Dle poslance TOP 09 byly výsledky voleb předem jasné, nicméně ani diktátor si nedovolí odmítnout pozorovatele.  

Celý článek
Zámek Křimice: Baroko s kapkou empíru
23. 9. 2015

Zámek Křimice: Baroko s kapkou empíru

Když hrabě Vrtba odešel jednoho zimního večera ze šlechtického shromáždění v Praze, uklouzl na chodníku a upadl. Jan Nepomuk Karel z Lobkowicz neváhal a poskytl neznámému pomoc.

Celý článek
Ženíšek: Buďme solidární, vyžadujme ale dodržování práva
9. 9. 2015

Ženíšek: Buďme solidární, vyžadujme ale dodržování práva

"Trváme na tom, že Česká republika musí být solidární a pomáhat v současné migrační krizi. Zároveň je nutné vyžadovat dodržování práva a pravidel. Platné zákony musíme dodržovat my, naši sousedé i ti, kteří k nám přicházejí," říká místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Celý článek
Ženíšek: Opatření k migrační krizi chceme již dlouho
8. 9. 2015

Ženíšek: Opatření k migrační krizi chceme již dlouho

"Odmítnutí kvót, efektivní kontrola vnějších hranic, dodržování již platných pravidel či zřízení takzvaných hotspotů jsou opatření, po kterých voláme již od ledna tohoto roku a vláda má v tomto směru naši podporu," říká místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. 

Celý článek
Ženíšek: Vláda by neměla schvalovat prezidentovy kontroverzní cesty do zahraničí
31. 8. 2015

Ženíšek: Vláda by neměla schvalovat prezidentovy kontroverzní cesty do zahraničí

Polovinu volebního období prezidenta Miloše Zemana podrobil drtivé kritice poslanec a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. V rozhovoru mimo jiné uvádí, že hulvátský slovník páté cenové skupiny je to nejmenší, co mu na něm vadí.

Celý článek
Ženíšek: Vrtěti psem v prezidentově českém podání
28. 7. 2015

Ženíšek: Vrtěti psem v prezidentově českém podání

Nemohou slova Miloše Zemana namířená proti Islámskému státu vyvolat nebezpečné kroky vůči naší republice? A nevrací se doba ostnatých drátů na hranicích? I o tom byla řeč s poslancem a místopředsedou TOP 09 Markem Ženíškem.

Celý článek
Ženíšek: Začíná se mluvit o tom, aby se to s Ruskem nějak vyřešilo a abychom na něj nebyli tak tvrdí
8. 7. 2015

Ženíšek: Začíná se mluvit o tom, aby se to s Ruskem nějak vyřešilo a abychom na něj nebyli tak tvrdí

Místopředseda TOP 09 a poslanec Marek Ženíšek v rozhovoru upozorňuje na nezbytnost vnější ochrany hranic Evropské unie a obává se možných důsledků rozpadu schengenského prostoru.

Celý článek
Ženíšek: Zavedení povinných kvót problém nelegálních migrantů neřeší
22. 6. 2015

Ženíšek: Zavedení povinných kvót problém nelegálních migrantů neřeší

Projev Marka Ženíška na 30. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny dne 18. 6. 2015. ,,TOP 09 je v souladu s vládou v tom, že zavedení povinných kvót problém neřeší, naopak je tu vzácná shoda napříč politickým spektrem´´, říká ve svém projevu místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Celý článek
TOP 09 v Plzeňském kraji povede další dva roky Petr Suchý
20. 6. 2015

TOP 09 v Plzeňském kraji povede další dva roky Petr Suchý

Předsedou TOP 09 Plzeňského kraje byl krajským sněmem zvolen v sobotu 20. června Petr Suchý (TOP 09). Šestatřicetiletý ředitel softwarové firmy a zastupitel města Plzně, který v Plzeňské TOP 09 doposud zastával funkce místopředsedy krajského výboru a volebního manažera tak v následujícím volebním období vystřídá dosavadního krajského předsedu a současného místopředsedu TOP 09 Marka Ženíška.

Celý článek
1 2 3 ... 10 11
Články 1 - 10 z 101
Ženíšek: Zeman likviduje své kolegy léta. Jen Hašek to nevěděl
4. 11. 2013

Ženíšek: Zeman likviduje své kolegy léta. Jen Hašek to nevěděl

Komentář místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška

Za provázky, na kterých si Miloš Zeman vodil místopředsedu ČSSD Michala Haška, zatahal prezident až moc.

Celý článek
Děkuji za podporu a za Vaši účast ve volbách
26. 10. 2013

Děkuji za podporu a za Vaši účast ve volbách

Vážení přátelé, chtěl bych Vám touto cestou srdečně poděkovat za Vaši podporu ve volbách do poslanecké sněmovny. Díky Vašim hlasům TOP 09 v Plzeňském kraji získala 29 696 hlasů což je 11, 27 procent. Tato podpora nám umožnila zisk dvou mandátů a v našem kraji Vás v následujícím volebním období budou tedy zastupovat dva poslanci za TOP 09 Jaroslav Lobkowicz a Marek Ženíšek.

Celý článek
Marek Ženíšek přivítal v TOPCafé předsedu Psychiatrické společnosti Martina Hollého
22. 10. 2013

Marek Ženíšek přivítal v TOPCafé předsedu Psychiatrické společnosti Martina Hollého

MUDr. Martin Hollý přijel do Plzně představit nový strategický dokument nazvaný Strategie reformy psychiatrické péče, u jehož zrodu stál Marek Ženíšek jako první náměstek ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Tento dokument je ke stažení na webu ministerstva zdravotnictví www.reformapsychiatrie.cz.

Celý článek
Ženíšek: Podpoříme firemní školky a flexibilní pracovní úvazky
22. 10. 2013

Ženíšek: Podpoříme firemní školky a flexibilní pracovní úvazky

Komentář lídra v Plzeňském kraji Marka Ženíška

Co udělá TOP 09 na podporu rodin a matek na mateřské dovolené? Přečtěte si odpověď Marka Ženíška.

Celý článek
Marek Ženíšek předal junákům 10 000 korun na vyhořelou klubovnu
20. 10. 2013

Marek Ženíšek předal junákům 10 000 korun na vyhořelou klubovnu

V neděli 20. října uspořádala TOP 09 v Borském parku v Plzni charitativní běh s názvem „Víme, za co běžíme." Na tříkilometrovou trať se ve 14.00 hodin postavilo 60 běžců, kteří se svou účastí v běhu rozhodli podpořit junácké středisko Střela.

Celý článek
Antonín Procházka: Rád nosím červené ponožky jako Karel
17. 10. 2013

Antonín Procházka: Rád nosím červené ponožky jako Karel

Ve čtvrtek večer Marek Ženíšek přivítal v TOPCafé svého dalšího hosta. Tentokrát se debata nesla ve veselém duchu, hostem byl totiž oblíbený herec a autor divadelních her a divácky úspěšných komedií, Antonín Procházka.

Celý článek
Další Hovory od Kanálu. Aneb boj za práva kuřat a uzenin
17. 10. 2013

Další Hovory od Kanálu. Aneb boj za práva kuřat a uzenin

V dalším díle Hovorů od kanálu si bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger vzal na paškál mohutnou mediální ofenzívu potravinářského kolosu Agrofert, v níž hlavní roli„přijal“ jeho majitel Andrej Babiš.

Celý článek
Ženíšek: Věci veřejné se maskovaly Johnem, Bárta se schoval za Okamuru
16. 10. 2013

Ženíšek: Věci veřejné se maskovaly Johnem, Bárta se schoval za Okamuru

Komentář lídra v Plzeňském kraji Marka Ženíška

Bártovi a Okamurovi voliči na opakovaný trik neskočí a Věci veřejné zůstanou za pár let jen ve vzpomínkách, jak se politika nemá dělat.

Celý článek
Tisíce staveb ve městech a obcích díky Gazdíkovi a Kalouskovi
15. 10. 2013

Tisíce staveb ve městech a obcích díky Gazdíkovi a Kalouskovi

Výborná zpráva pro všechny. Města a obce mají více peněz na svůj rozvoj. V posledních dnech jsem se setkal se starosty menších měst a obcí a všichni mi potvrdili, že mají oproti minulému roku přibližně o 20 % více příjmů z daní.

Celý článek
Leoš Heger v Plzni: Žijme zdravě, buďme pozitivní
14. 10. 2013

Leoš Heger v Plzni: Žijme zdravě, buďme pozitivní

Exministr zdravotnictví Leoš Heger v pondělí 14. října navštívil Plzeň. Nejprve si s lídrem TOP 09 v Plzeňském kraji Markem Ženíškem prohlédl historické centrum města a poté se odebral na debatu do kavárny TOPCafé v Solní ulici.

Celý článek
1 2 3
Články 1 - 10 z 24
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme