Ženíšek: Zavedení povinných kvót problém nelegálních migrantů neřeší

22. 6. 2015

Děkuji za slovo, pane předsedající. Především jsem rád, že byl schválen program této schůze. Sněmovna si dle mého názoru zaslouží, abychom mohli debatovat o tomto tématu mnohem podrobněji a aby se do té debaty mohli zapojit právě i ti, kteří nemají třeba přednostní právo. Jsem toho názoru, že vláda právě díky svolání této schůze by měla využít toho, aby více zapojila opozici při formulování postojů vlády k tomuto tématu, který patrně zůstane hlavním tématem i v následujících letech. Nemohu teď mluvit za všechny v opozici, ale minimálně za TOP 09 mohu deklarovat, že TOP 09 je připravena spolupracovat na tomto tématu s vládou ostatně tak, jako se tomu děje například i v současné době při přípravě nové koncepce zahraniční politiky.

Dle mého názoru se v současné době nacházíme v situaci, kdy onen problém nelegálních migrantů ukazuje, že běžné nástroje a opatření Evropské unie na řešení dané problematiky nestačí a je zřejmé, že onen pás nestability a chaosu v našem širokém sousedství v blízké době nebude ustávat a spíše naopak se bude rozšiřovat. Proto je nutné o tom jednat nejenom dnes, ale i v budoucnu a pevně věřím, že vláda zařadí na program některé z dalších schůzí informaci o tom, jak se celá věc vyvíjí a jaké jsou její aktuální stanoviska a postoje například i na jednání v rámci institucí Evropské unie. (V sále je velký hluk. Poslanci se baví.)

TOP 09 je v souladu s vládou v tom, že zavedení povinných kvót problém neřeší, naopak je tu vzácná shoda napříč politickým spektrem. Ostatně to ukazuje ten připravovaný text usnesení, který by mohl být na konci tohoto jednání přijat, že všechny politické frakce se shodly na tom textu a dokazuje to, že Sněmovna umí a je schopna zaujmout jednotné stanovisko k tak závažné problematice, jakou nelegální imigrace v současné době je. Ty kvóty, ty argumenty jsou shodné. My považujeme za nešťastné, protože právě kvóty, které by byly zavedeny Evropskou komisí, byť by jednotlivé státy s nimi nesouhlasily, stejně tak většina ve společnosti, tak by mohly mít neblahý dopad na samotnou integraci a na samotný projekt Evropské unie jako takový. Daleko více by toho pravděpodobně využily všechny protievropské či xenofobní populistické strany, kterým zkrátka projekt Evropské unie nebo jednotné Evropy vadí. Ohrožen je tak dnes dle mého názoru především schengenský prostor jako takový, a to právě snahou o zavedení kontroly na vnitřních hranicích uvnitř Evropské unie. Ostatně i jedna část právě toho usnesení se k tomu vyjadřuje. To opětovné zavedení hraničních kontrol uvnitř Evropské unie ten problém migrací nevyřeší a naopak by narušil volný pohyb nejen osob, ale i zboží a zkomplikoval by tak minimálně z časového hlediska například situaci některých českých exportérů.

Přesto je evidentní, že ten problém s imigranty se nevyhne ani České republice, a proto je na místě, aby vláda jasně řekla během dnešní schůze, s jakou kapacitou imigrantů na dobrovolné bázi počítá, jaká budou kritéria pro udělení azylu, kam budou ti lidé umisťováni diskutují imigrační politiku určitě. Dále by bylo asi na místě, aby vláda dnes jasně řekla, zdali například komunikuje s kraji nebo s obcemi, zdali nějakým způsobem připravuje na tu situaci státní správu a jak plánuje začlenění těch imigrantů do společnosti. Další otázky, na které by vláda měla dle mého názoru odpovědět, se týkají plánů ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě. Bylo by na místě, aby vláda jasně se vyjádřila, zdali podporuje, já očekávám, že nám to potvrdí, že podporuje navýšení prostředků na ochranu vnějších hranic Evropské unie, případně v jakém rozsahu. Pokud se shodneme na tom, že něco je problémem číslo jedna, pak ta priorita číslo jedna se musí samozřejmě projevit i v samotném rozpočtu Evropské unie a posílit tak ochranu vnějších hranic Evropské unie.

Česká republika by asi měla také dát najevo, jaká další opatření sama chystá, co je připravena podpořit. Já věřím, že v té informaci, kterou za chvíli přednese pan premiér či ministr vnitra či ministr zahraničních věcí, budou některé věci konkretizovány, zdali se jedná pouze o ten příspěvek ve formě jednoho letounu Casa či zdali zkrátka připravuje další opatření, která by mohla v rámci Evropské unie pomoci, atd. Zdali podporujeme tu velmi diskutovanou koncepci Hot Spots, to znamená jakéhosi dohledu hranic v Itálii či například v současné době v Řecku, tak aby v těchto zemích byli evidováni všichni běženci, kteří se v těchto zemích objeví, a zdali se třeba změní nějakým způsobem rozvojová či humanitární politika České republiky tak, aby odpovídala aktuálním potřebám a výzvám a adekvátně by reagovala na problém s ilegální migrací.

To jsou všechno otázky, na které já dnes čekám odpověď a věřím, že jak pan premiér, tak i ministr zahraničí na tyto otázky odpoví. Z toho dlouhodobého hlediska dle mého názoru je žádoucí, aby Evropská unie začala uvažovat i o takových řešeních a opatřeních, která byla doposud do jisté míry tabu a poskytla tak nástroje, které by efektivně řešily tento problém. Mám teď na mysli především to, o čem jsem dnes hovořil v rámci dnešních interpelací na pana premiéra. Jsem rád, že mi potvrdil, že i on některá tato řešení vidí jako cestu správným směrem. Mám teď na mysli například vytvoření ve spolupráci s některými zeměmi severní Afriky jakýchsi záchytných bezpečnostních zón či ochranných zón, které by byly financovány z rozpočtu EU a kam by se mohli vracet případně ti, kterým nebude z objektivního důvodu udělena ochrana, udělen azyl. Bude to řešení patrně velmi nákladné. Na druhou stranu stále mnohem levnější, nežli řešit situaci na samotném kontinentu Evropy.

To jsou všechno dle mého názoru strašně důležité věci a je naší povinností, a jsem tomu rád, že o nich budeme dnes na půdě Poslanecké sněmovny vést diskusi. Děkuji za pozornost.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme