VOLBY DO SENÁTU 2014

Kandidát do Senátu za obvod č. 9 - Plzeň-město

Ladislav Cabada                                                                      Ladislav Cabada    

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (*1973) vystudoval politologii na Univerzitě Karlově, rok doktorského studia sociologie strávil na Univerzitě v Lublani ve Slovinsku. Na obou zmíněných institucích následně několik let působil jako přednášející.

Během studia působil jako externí novinář v české sekci rádia BBC a následně v České nezávislé televizní společnosti.                   

Od roku 1999 byl činný v různých akademických pozicích (vedoucí katedry, proděkan, děkan, prorektor), působil rovněž v oblasti organizace a správy výzkumu a vývoje jako člen komisí Grantové agentury ČR či oborové komise pro humanitní a společenské vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

V roce 2005 spoluzaložil mezinárodní odborný časopis Politics in Central Europe, jehož je šéfredaktorem. V letech 2006 – 2012 byl předsedou České společnosti pro politické vědy, od roku 2012 působí jako předseda Středoevropské asociace pro politické vědy.

Je emeritním děkanem (2005 – 2009) Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

V současnosti pracuje na katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha, kde je rovněž prorektorem pro akademický rozvoj a vedoucím univerzitního střediska v Plzni. Zabývá se srovnávací politologií středovýchodní Evropy, zejména politickými systémy, aktéry a politickou kulturou. K těmto tématům sám či spoluautorsky publikoval více než 20 knih a přibližně 100 dalších odborných publikací, z nich polovinu v zahraničí. Vedle češtiny hovoří, čte a publikuje anglicky, německy a slovinsky.

Ladislav Cabada je ženatý, s manželkou mají sedmiletou dceru.Ladislav Cabada: Senát by neměl jednat ze dne na den

Vítězslav Padevět

Kandidát do Senátu za obvod č. 3 - Cheb                                                                                 Vítězslav Padevět                    

RNDr. Vítězslav Padevět se narodil roku 1958 v Příbrami. Vystudoval střední průmyslovou školu hornickou, obor geologie a důlní měřičství. Po maturitě nastoupil do práce v uranových dolech u Tachova jako dělník – vzorkař.. Postupem času se vypracoval do pozic geolog ,geofyzik úseku, technik vrtných prací a nakonec se stal velitelem báňské záchranné stanice. On sám bere třináct let v prostředí dolů jako dobrý základ pro další život. Při práci vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1987 získal titul Doktor přírodních věd. V letech 1990-1992 se stal místopředsedou Okresního národního výboru v Tachově pro oblast školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Převzal zde agendu dětských domovů, domovů důchodců a pomohl ke zřízení první letecké záchranné služby. V roce 1990 se stal členem městské rady v Tachově. Roku 1993 založil rodinnou firmu Vega Trucks, která úspěšně funguje doposud.

Od počátku svého podnikání pomáhá finančně a jinak podporuje řadu sociálních projektů. Jedná se například o podporu dětským domovům , finanční pomoc dětským sportovním oddílům jako je dětský fotbal, hokej, florbal atd. Dlouhodobá je i jeho pomoc Fondu ohrožených dětí, zvlášť zařízení pro týrané děti Klokánek v Janovicích, se kterými spolupracuje od založení tohoto zařízení. Vítězslav Padevět je součástí projektu Adopce na dálku a v současné době pomáhá organizačně i finančně při stavbách škol v nejchudších částech Nepálu. Jako lokální patriot také podporuje činnost Hornického spolku v Plané u Mariánských Lázní.

Členem TOP 09 je od jejího založení, je vlastně jedním ze zakládajících členů v Karlovarském kraji. V roce 2010 byl zvolen do obecního zastupitelstva Velké Hleďsebe a následně byl zvolen také jejím starostou. Aktivně se zapojil do práce ve Svazu měst a obcí ČR.

Vítězslav Padevět je v současné době rozvedený a má tři dcery a dvě vnoučata. O jeho zájmech vypovídá skutečnost, že je také členem rybářského sdružení v Tachově a členem modelářského klubu.

Putin si teď nemůže dovolit porážku, varuje plzeňský politolog.
26. 8. 2014

Putin si teď nemůže dovolit porážku, varuje plzeňský politolog.

Na východ od nás přibývá neklidu. A nejde jen o Ukrajinu. 

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme