VOLBY 2017 DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Sněmovní volby 20. - 21. října 2017

Kandidátka pro volby: 2017 poslanecká sněmovna

Kraj: Královéhradecký
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. MUDr. Leoš Heger

MUDr. Leoš Heger

69 let

lékař a poslanec Parlamentu ČR

Hradec Králové, TOP 09

Narodil se v roce 1948 v Hradci Králové, kde absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Dvacet let pracoval jako lékař v Hradci Králové a dlouhodobě také v zahraničí, vyučoval rovněž obor rentgenologie. V 70. letech se podílel na zavádění počítačové tomografie a ultrazvukového zobrazení v oblasti kardiologie a břišní diagnostiky. Od roku 1972 působil na katedře radiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Absolvoval dlouhodobé pobyty na rentgenologických pracovištích v USA, Kuvajtu a Německu.

Od 90. let pracoval v manažerských pozicích ve Fakultní nemocnici a na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Od roku 1991 byl přednostou Radiodiagnostické kliniky Fakultní nemocnice a od roku 1993 i náměstkem pro léčebně preventivní péči. Fakultní nemocnici Hradec Králové úspěšně řídil v letech 1996 až 2009, kdy se této funkce vzdal kvůli kandidatuře do Sněmovny.

Mimo jiné byl členem Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR a předsedou Asociace nemocnic ČR. Získal zlatou medaili Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, ocenění Manažer roku 2007 a cenu města Hradec Králové Primus inter pares.

V roce 2010 se stal poslancem a poté i nejdéle sloužícím polistopadovým ministrem zdravotnictví. Za jeho působení ve funkci se podařilo přijmout nové kodexové zákony: zákon o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě.

Od komunálních voleb v roce 2014 v Hradci Králové je zastupitelem města. Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2013 obhájil mandát poslance a je místopředsedou výboru pro zdravotnictví. V roce 2016 byl zvolen zastupitelem Královéhradeckého kraje. Od roku 2013 je místopředsedou TOP 09 a expertem strany pro zdravotnictví.

Bývalý předseda a dlouholetý člen veslařského klubu v Hradci Králové stále aktivně sportuje, má rád také běh, plavání, cyklistiku, letní a zimní turistiku.

Leoš Heger je ženatý, má dva syny a tři vnoučata.

69 lékař a poslanec Parlamentu ČR Hradec Králové TOP 09
2. Mgr. Kateřina Jelínková

Mgr. Kateřina Jelínková

46 let

lékárnice, majitelka lékárny

Hradec Králové, TOP 09

Narodila se v Ostravě, v roce 1989 se stala studentkou Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po absolvování studií v roce 1994 pracovala v lékárně v Hradci Králové jako lékárník. V roce 1997 otevřela soukromou lékárnu, kterou provozuje a pracuje zde dodnes jako její odborná zástupkyně a majitelka. Druhou lékárnu v Hradci Králové otevřela v roce 2004, v roce 2011 došlo k jejímu odprodeji. Od roku 2004 je jednatelkou společnosti provozující lékárny a prodejnu zdravotní obuvi. Při své odborné profesi lékárníka se věnuje také homeopatii.

Od roku 2015 je členkou představenstva České lékárnické komory.

Mimo jiné od roku 2005 podniká v oblasti pronájmu a vlastnictví nemovitostí.

Od komunálních voleb v roce 2014 je členkou Komise pro sociální věci a zdravotnictví města Hradec Králové, dále členkou dozorčí rady Leteckých služeb Hradec Králové. Od roku 2016 zasedá ve Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Od roku 2014 je místopředsedkyní místního výboru TOP 09 Hradec Králové a členkou expertní komise pro zdravotnictví.

Má ráda hory, moře a slunce, oblíbeným sportem je lyžování, plavání, jízda na kole.

Žije ve spokojené rodině, má dva syny – dvojčata.

46 lékárnice, majitelka lékárny Hradec Králové TOP 09
3. Ing. Aleš Cabicar

Ing. Aleš Cabicar

51 let

náměstek hejtmana, ředitel CIAF

Náchod, TOP 09

Absolvent Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, v letech 1990 až 1992 působil jako manager v jedné vůbec z prvních česko-amerických společností Connex. Poté spoluzaložil společnost S.I.R. Computers, která byla jedna z prvních autorizovaných dealerů firmy Apple Inc. na českém trhu. Od roku 1993 až doposud působí jako ředitel mezinárodních leteckých přehlídek CIAF, které se pořádají v Hradci Králové.

Je ustavujícím členem TOP 09, do té doby byl bez politické příslušnosti. V TOP 09 působil nejprve jako místopředseda a později předseda regionální organizace Náchod, od roku 2012 doposud pak vykonává funkci předsedy krajské organizace TOP 09 Královéhradecký kraj.

V letech 2010 – 2014 působil jako zastupitel a radní města Náchod, od roku 2014 doposud zastává post náchodského zastupitele. V letech 2010 - 2014 působil jako předseda představenstva, resp. jako předseda dozorčí rady v městských společnostech Beránek Náchod a.s. a Správa budov Náchod s.r.o., kde se úspěšně zaměřil na efektivitu těchto společností.

V letech 2012 - 2016 působil jako člen Finančního výboru Královéhradeckého kraje. V současnosti působí jako náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje odpovědný za zdravotnictví.

Mezi jeho záliby patří motocyklový sport, horská turistika a lyžování, ale také historie a četba.

Hovoří anglicky, španělsky a rusky. Je čestným členem Svazu letců České republiky a držitelem Uznání Ministerstva Obrany České republiky věnovaného v souvislosti se vstupem České republiky do NATO.

Je otcem čtyř dětí, syna Jakuba /21 let/, dcery Markéty /19 let/, Karolíny /12 let/ a Johany /9let/.

51 náměstek hejtmana, ředitel CIAF Náchod TOP 09
4. doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.

65 let

vysokoškolský učitel

Oucmanice, TOP 09

Narodil se v roce 1952 v Litomyšli. Absolvoval Střední všeobecně vzdělávací školu v místě narození a vystudoval Fakultu lesního inženýrství v Brně, kde získal titul inženýra. Poté patnáct let pracoval v lesnickém provozu ve funkcích taxátora, technika polesí a vedoucího polesí. V roce 1990 byl jmenován ředitelem Východočeských státních lesů a posléze pověřen založením celostátního podniku Lesy České republiky v Hradci Králové. Tento podnik poté úspěšně řídil až do roku 2003. Současně Jiří Oliva externě vyučoval na Lesnické a dřevařské fakultě České zemědělské univerzitě v Praze, kde složil doktorát v oboru Ekonomika a řízení podniku. Roku 2004 sem nastoupil do stálého pracovního poměru, v tomto oboru habilitoval a působil jako docent na katedře lesní těžby. V čele státního podniku Lesy ČR se mu podařilo vytvořit z něj stabilní a spolehlivou instituci a dovedl jej k prosperitě. Od roku 1998 působil jako člen a později jako místopředseda představenstva ve statutárním orgánu POLICOM a.s a roku 2003 se stal OSVČ, kdy soukromě podnikal v činnosti technických poradců v oblasti zemědělství, zprostředkování služeb, reklamní činnosti a marketingu a v realitní činnosti. Od roku 2011 je také členem představenstva v Městské lesy Hradec Králové, a.s.

Roku 2009 byl zvolen členem předsednictva TOP 09, kterým byl do druhého celostátního sněmu roku 2011. Poté znovu nekandidoval. V roce 2010 byl zvolen do Poslanecké sněmovny České republiky. První dva roky působil jako předseda podvýboru pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství a byl také členem zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí. Po zvolení místopředsedou Poslanecké sněmovny roku 2012, kdy nahradil Vlastu Parkanovou, mu členství v těchto výborech zaniklo. Od téhož roku byl členem organizačního výboru.

Jiří Oliva je ženatý a má čtyři děti.

65 vysokoškolský učitel Oucmanice TOP 09
5. Petr Hrubý

Petr Hrubý

44 let

starosta obce Vítězná

Vítězná, LES

Narodil se v Praze v únoru roku 1973, vystudoval střední elektrotechnickou školu v Praze Vysočanech. Následně pracoval v Tesle Holešovice. Od roku 1995 se začal věnovat správě a údržbě veřejného majetku, a to jako vedoucí odboru majetku na Stavebním bytovém družstvu na Zahradním Městě. Odtud následně začala jeho pouť směrem na „venkov“, kde se stejné činnosti věnoval jako vedoucí odboru majetku města v Jaroměři. Odtud byl už jen krok k dosavadnímu postu, kterým je vedení obce Vítězná coby starosta ve druhém volebním období. Své nabité zkušenosti s vedením obce uplatňuje i jako lídr a předseda Společenství obcí Podkrkonoší. Od začátku jeho pobytu mimo katastr Prahy se dodnes věnuje i drobnému farmaření a hospodaří na cca 10 Ha půdy jako drobný zemědělec.

Od roku 2010 aktivně působí jako starosta obce Vítězná, následně se stal předsedou Společenství obcí Podkrkonoší a místopředsedou správní rady MAS KJH. Je členem Dopravního výboru Královéhradeckého kraje a místopředsedou krajské organizace Liberálně ekologické strany Královéhradeckého kraje.

Má rád přírodu, hospodářská zvířata, využití půdy tradičním způsobem a rekreační sporty.

Žije ve společné domácnosti s manželkou Naďou a jejich třemi syny.

44 starosta obce Vítězná Vítězná LES
6. Ing. Zdeněk Švorc

Ing. Zdeněk Švorc

51 let

starosta obce Staré Hrady

Staré Hrady, TOP 09

Absolvent oboru finance na VŠE v Praze. V letech 1990 až 1995 působil ve funkci ekonomického ředitele postupně v několika společnostech. Od roku 1995 se věnuje poskytování ekonomického a daňového poradenství. Je ženatý a s manželkou, která je veterinární lékařkou, vychovává 3 děti.

Členem TOP 09 je od roku 2009. Předtím nebyl členem žádné politické strany. V současné době vykonává funkci místopředsedy krajské organizace TOP 09 v Královéhradeckém kraji a je předsedou regionální organizace v Jičíně.

Již od roku 2006 byl členem finančního výboru v obci Staré Hrady. V roce 2010 byl zvolen starostou obce Staré Hrady. Tuto pozici následně obhájil v roce 2014 a vykonává ji dodnes. Od roku 2016 je členem finančního výboru Královéhradeckého kraje.

Mezi jeho záliby patří cyklistika a rybaření.

51 starosta obce Staré Hrady Staré Hrady TOP 09
7. Mgr. Radek Zapletal

Mgr. Radek Zapletal

45 let

jednatel společnosti v oblasti BOZP a PO

Velký Vřešťov, TOP 09

Ženatý, 3 děti

Absolvent Husitské teologické fakulty UK, dva semestry studia na univerzitě v Basileji, Odborně způsobilá osoba v oblasti Požární ochrany, odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizik BOZP. Technik hasicích přístrojů, specialista požární ochrany.

Spolumajitel a jednatel společnosti zabývající se oblastí BOZP a PO, mzdovým účetnictvím a dalším.

Dlouholetý tajemník zaměstnavatelského svazu v oblasti soukromých bezpečnostních služeb.

Publikační a odborná činnost:

2002 dosud

Spolupráce na výzkumu a rešerše o komerční bezpečnosti v rámci nadnárodní organizace CoESS.

Autor I., II., a III. zprávy o stavu oboru soukromých bezpečnostních služeb v ČR

-        Kompletní analýza situace SBS v ČR včetně ekonomické analýzy, právní analýzy, analýzy výzkumů cen ve veřejném sektoru.

-        Pro analytickou část zpráv bylo nutno vyvinout metodiku predikace ekonomické situace (do 2008 neměl komerční bezpečnostní sektor v ČR své OKEČ).

Člen autorského týmu knihy Komerční bezpečnost: soukromá bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur / Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv/ ASPI 2007

Ekonomické a právní aspekty komerční bezpečnosti, J. Kameník, R. Zapletal, Univerzita obrany, Uherské Hradiště, 2013

Příspěvky na konferencích Bezpečnostního managementu Praha, na mezinárodní konferenci UTB ve Zlíně; 3 roky externích přednášek na Univerzitě obrany v Brně

Člen sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce.

Odborné články z oblasti soukromých bezpečnostních služeb a zaměstnanosti.

Příspěvky na konferencích

 

Člen TOP 09 od roku 2009, nikdy před tím nebyl členem žádné strany. Člen expertní komise TOP 09 pro sociální politiku, předseda komise pro lidská práva Královéhradeckého kraje.

 

Politický cíl pro období 2017-2021:

Vypracování zcela nového zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákonu o inspekci práce tak, aby tyto zákony odpovídaly požadavkům ekonomiky a pracovně právním vztahům 21 století. Pokud zůstanou v platnosti dosavadní zákony, které jsou mentálně a ideologicky ukotveny v 30tých letech 20 století, nikdy vyšších mezd a lepší ekonomické situace nedosáhneme.

45 jednatel společnosti v oblasti BOZP a PO Velký Vřešťov TOP 09
8. Mgr. Jan Grulich

Mgr. Jan Grulich

42 let

ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus v Dobřanech

Sedloňov, TOP 09

vyučuje němčinu a finanční gramotnost

Jan Grulich vystudoval germanistiku na Univerzitě v Liberci a v Pardubicích. Dále absolvoval roční studium v Basileji (St. Chrischona) ve Švýcarsku, roční funkční studium pro ředitele škol a magisterské studium personalistiky a andragogiky. Jako pedagog působí od roku 1999 ve škole v Dobřanech, kterou sám jako žák navštěvoval, v roce 2005 se stal ředitelem této školy. Pod jeho vedením se zvýšil počet žáků ze 70 na 170, kvůli nízké kapacitě musí tato škola momentálně mnoho dalších žáků odmítat. V letech 2011-2013 vedl výstavbu víceúčelového centra Církve bratrské v Bystrém -  ELADA, které získalo ocenění „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014“. V roce 2013 v této budově založil novou mateřskou školu. Od roku 2016 je členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost v Královéhradeckém kraji.

Mezi jeho hlavní zájmy a koníčky patří hlavně jeho práce ve školství, dále pak fotografování a hudba. Mimo školu spoluvlastní malou rodinnou firmu. Je ženatý a s manželkou a třemi dětmi bydlí v Sedloňově.

Do TOP 09 vstoupil v roce 2010.

Jeden z důvodů, proč se angažuje v politice, je ten, že by chtěl navrátit učitelskému povolání důstojnost a úctu. Učitel se nesmí stát „otloukánkem“ ani úředníků, ani rodičů a žáků, vždyť právě pedagog je nositelem vzdělání celé společnosti.

Naše školství volá po zásadní reformě. Společnost i nároky na jednotlivce se natolik změnily a nadále rychle mění, školství však stagnuje a učí se stejně, jako před sto lety. Pokud se tedy nezmění i vzdělání, naše republika zůstane dělnickou továrnou pro vyspělé státy.

Každé politické uskupení má vzdělávání jako prioritu, bohužel to velmi často zůstává pouze na papíře. Bude prosazovat, aby se tato priorita stala realitou. Dále by rád navrátil prestiž vzdělávání jako takovému, v každém věku. Je přesvědčen, že vzdělání nesmí končit školní docházkou. Vzdělávání musí probíhat různými formami celoživotně.

42 ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus v Dobřanech Sedloňov TOP 09
9. MUDr. Libor Seneta

MUDr. Libor Seneta

45 let

lékař záchranné služby

Dvůr Králové nad Labem, TOP 09

45 lékař záchranné služby Dvůr Králové nad Labem TOP 09
10. Mgr. Jan Balcar, Ph.D.

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.

42 let

ředitel MAS Království - Jestřebí hory, o. p. s.

Libňatov, LES

V podstatě jsem spokojený člověk. Jsem jedenáct let šťastně ženatý, mám dva malé šikovné syny. Zdraví mi naštěstí slouží. Bydlím v rodné vesnici. Práce mě baví a obklopuji se šikovnými, inspirativními a pozitivními lidmi, kterých si velmi vážím, a mnozí jsou mi blízkými přáteli. Bez těchto lidí bych nemohl být spokojený.

Aktivně se zapojuji do činnosti spolků v obci a regionu. Rád sportuji, pracuji na zahradě a jitřím mysl v diskuzích.

Jsem vystudovaným historikem a o politiku se zajímám mnoho let. Politici v čele s prezidentem si s námi nezodpovědně hrají a uvádí nás v nejistotu a v podezření, zda to, co se kolem nás děje, je ještě demokracie. Bohužel, k této atmosféře strachu přispívají i další vrcholní politici, kteří se chovají vůči nám nezodpovědně. Proto jsem jednoznačně podpořil krok Liberálně ekologické strany, která našla společnou řeč s jedinou parlamentní středopravicovou proevropskou stranou TOP 09. Demokracie se musí budovat už na úrovni obcí a regionů a nejen v Parlamentu. V letošních volbách kandiduji především proto, že cítím ohrožení naší demokracie, přerušení prozápadní orientace a návrat do poměrů před rok 1989.

Patnáct let jsem působil ve školství jako učitel ZŠ Úpice-Lány. Třináct let jsem nejprve jako manažer Svazku obcí Jestřebí hory a posléze jako ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. ve velmi úzkém kontaktu se starosty obcí a zastupiteli, spolky a drobnými podnikateli. Jsem přesvědčen, že prostředí regionálního školství, potřeb obcí, fungování dobrovolných svazků obcí a především místních akčních skupin znám poměrně do detailu.

Pokud mne bude chtít volič podpořit, tak bych mu chtěl sdělit, že nejsem jeho svědomí a nejsem ani jeho spasitel a nadčlověk. Jeho podporu zodpovědně vnímám jako akt důvěry a uvážlivého rozhodnutí. Jeho hlas je naše shoda na principech demokracie, kvality života, otevřenosti a slušnosti. Víc mu nemohu nabídnout.

Mým volebním tématem je životní prostředí, kde mě velmi znepokojují aktivity těžařských společností, které prostřednictvím technologií ohrožujících kvalitu životního prostředí, a především spodní vody chtějí obnovit jakoukoliv těžbu. Zájem o těžbu břidličných plynů na Trutnovsku, Náchodsku a v příhraniční Polska je stále aktuální. Dále pak pitná a užitková voda, kdy v posledních letech kraj ohrožují lokální záplavy a velké sucho. Chci prosazovat taková opatření, která pomohou obcím ochránit lidská sídla před lokálními záplavami a současně dokázat zadržet vodu v krajině. K tomu se vedle vlastních nabízí i prostředky krajských dotací či fondy EU.    

42 ředitel MAS Království - Jestřebí hory, o. p. s. Libňatov LES
11. Ing. Rostislav Petrák

Ing. Rostislav Petrák

40 let

starosta města Červený Kostelec

Červený Kostelec, TOP 09

40 starosta města Červený Kostelec Červený Kostelec TOP 09
12. Eva Víšková

Eva Víšková

65 let

členka sportovní komise statutárního města Hradec Králové a členka výboru pro sport a volnočasové aktivity Královéhradeckého kraje, členka KMS Slezské Předměstí - Sever

Hradec Králové, TOP 09

Jmenuji se Eva Víšková, za TOP 09 jsem kandidovala již v komunálních i krajských volbách. Jsem členkou sportovní komise města Hradec Králové, členkou výboru pro sport a volnočasové aktivity Královéhradeckého kraje a komise místní samosprávy HK – Slezské Předměstí. Přes 20 let jsem působila jako krajská manažerka České asociace Sport pro všechny a měla jsem pod sebou velkou členskou základnu z celého kraje. V rámci Královéhradecké krajské asociace jsem členkou kontrolní komise KHKASPV a členkou Rady regionálního centra ASPV v Hradci Králové. V letošních volbách České unie sportu jsem se stala členkou Krajské rady ČUS.

Moji prioritou je dostat co nejvíce dětí, mládeže a seniorů do tělocvičen, do sportovních a volnočasových aktivit a tím zvyšovat jejich pohybovou gramotnost. Tato priorita je mým volebním tématem, které bych ráda prosazovala napříč věkovým i územním spektrem.

65 členka sportovní komise statutárního města Hradec Králové a členka výboru pro sport a volnočasové aktivity Královéhradeckého kraje, členka KMS Slezské Předměstí - Sever Hradec Králové TOP 09
13. Adolf Klepš

Adolf Klepš

53 let

náčelník Horské služby ČR, o. p. s. oblast Krkonoše

Špindlerův Mlýn, bezpp

Již 30 let jsem záchranář. Pracoval jsem jako lavinový specialista, což představovalo mimo jiné širokou škálu vzdělávání v domácím i mezinárodním prostředí a neslo s sebou absolutní míru odpovědnosti. Mám také víc než desetiletou zkušenost jako vedoucí pracovník v oblasti provozních a organizačních funkcí. Mezi mé silné stránky patří pečlivý přístup, spolehlivost a ochota k celoživotnímu profesnímu vzdělávání. Jsem schopný pracovat nezávisle, ale také velmi dobře spolupracuji v rámci týmu. Z dob své sportovní kariery, využívám hlavně potřebu sebemotivace a silné orientace na výsledek. Jsem schopen se rozhodovat rychle a nezávisle a nést odpovědnost za svá rozhodnutí.

Jsem ženatý, mám 3 děti, 33, 32, 11 let, a dvě vnoučata 13 a 5 let.

 

Po dlouholetých zkušenostech z komunální politiky a po ročním působení v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se domnívám, že je potřeba podpořit region i v rámci celostátní politiky.

TOP 09 je moderní pravicovou stranou, která zodpovědně a bez populismu nabízí řešení pro všechny, kteří chtějí svůj život svobodně a aktivně utvářet.

Chci bojovat za odstranění nespravedlivých podmínek a překážek, které lidem a firmám znesnadňují život nebo komplikují podnikání.

Chci podporovat skutečnou demokracii a chci být zárukou toho, že se nebudeme odklánět od hodnot demokracií západních.

Výkon veřejné funkce chápu jako službu občanům, při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy. Chci přispívat k atmosféře vzájemné důvěry, lidské i politické slušnosti a tolerance ve společnosti, prosazovat jistotu a kvalitu legislativního procesu a jeho větší srozumitelnost.

 

Mojí prioritou je přesměrovat více peněz do programu podpory sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit, předpokládám užší a intenzivnější spolupráci se sportovními svazy na krajské i republikové úrovni, dále spolupráci s ČUS, MŠMT a ČOV. Chci rozšířit spolupráci také s organizacemi, které se věnují využití volného času dětí a mládeže jako prevenci patologických jevů.

Vyrovnanost kvality ducha a tělesné kondice je základním předpokladem růstu budoucí zdravé, sebevědomé a odolné populace. Velmi důležitým prvkem k udržení kvality života i zdravý životní styl, který je nedílnou součástí a životní nutností moderní společnosti.

Budu podporovat pohybovou aktivitu dětí a mládeže bez ohledu na jejich sportovní výkonnost.

Prosazovat zlepšení existujících kontrolních mechanismů státního financování sportu a hlídat transparentnost a společenskou návratnost všech vynaložených prostředků.  

Budu prosazovat efektivní a racionální řešení v oblasti investic do sportovní infrastruktury.

Podporovat soustřeďování talentované mládeže ve vybraných sportovních centrech, s důrazem na kvalitu výchovy trenérů a materiálního vybavení.                                                               

Finanční prostředky vynaložené do oblasti sportu chápu jako smysluplnou investici do rovné sportovní příležitosti pro všechny děti napříč sociálními vrstvami.

Podpořím také další rozvoj cestovního ruchu. Prosazovat přijetí zákona o cestovním ruchu tak, aby byl cestovní ruch uznán jako významné odvětví národního hospodářství. Příjmy z horského turismu musí končit tam, kde byly vytvořeny, tedy v obecních rozpočtech. Každé území ví nejlépe, co potřebuje, proto je potřeba finanční prostředky nasměrovat přímo do těchto území.

 

53 náčelník Horské služby ČR, o. p. s. oblast Krkonoše Špindlerův Mlýn bezpp
14. Ing. Lubor Jenček

Ing. Lubor Jenček

41 let

starosta města Sobotka

Sobotka, bezpp

41 starosta města Sobotka Sobotka bezpp
15. MUDr. Silvie Šidáková

MUDr. Silvie Šidáková

49 let

primářka rehabilitačního oddělení nemocnice Trutnov, radní města Trutnov

Trutnov, TOP 09

Narodila jsem se v roce 1968 v Chrudimi. Po ukončení studia na místním gymnaziu jsem v pokračovala v Praze, na 3. lékařské fakultě UK, kde jsem v roce 1994 promovala. V letech 1995-98 jsem pracovala jako lékařka na neurologickém oddělení nemocnice v Chrudimi. Pro velký zájem o rehabilitační medicínu jsem přesídlila do Janských Lázní, kde jsem pracovala v léčebně dospělých do roku 2009. Od roku 2007 jsem přesídlila do města Trutnova, kde provozuji soukromou Ordinaci rehabilitace a lymfologie, Rehatrutnov s.r.o. Zajímá mě především prevence bolestí zad, poruch pohybového aparátu dětí i dospělých a vliv životního stylu na naše zdraví.. O těchto tématech přednáším a publikuji. Mám dvě dcery.

Mezi mé koníčky patří pobyt v přírodě, sborový zpěv, jóga a vážná hudba.

Od dob studií jsem se o politiku zajímala, ale až od roku 2009, kdy jsem vstoupila do TOP 09, aktivně. V TOP 09 mě oslovilo zejména Hodnotové desatero, kterým se v životě politickém řídím. V roce 2014 jsem se stala zastupitelkou a radní města Trutnova.

Jsem přesvědčená, že politika, ač svět je velice složitý a náročný, se dá dělat s čistým štítem. Proto jsem také přijala kandidaturu do Poslanecké sněmovny, kdy vidím možnost zúročit bohaté zkušenosti z komunální politiky a zároveň prosazovat témata, která mě zajímají. Jde především o preventivní medicínu, zajištění kvalitní péče o děti a mládež ve smyslu zdravého pohybu i sportu, zlepšení pracovního prostředí, které by mělo více respektovat ergonomii.

Podporuji též větší zastoupení žen v politice.

V popředí mého zájmu je prevence. V životě, ve sportu, ve vývoji dětí, v práci. Ráda bych prosadila mnohem více sportovního i nesportovního pohybu do života dětí a mládeže, a to jak ve škole, tak ve volném čase. Oblastí mého zájmu je i uzákonění ergonomických pravidel pracovního prostředí zaměstnanců.

Přibývá seniorů, podporuji rozvoj kvalitních stacionářů a rozvoj terénních domácích služeb,  jako je domácí zdravotní péče, domácí hospicová či pečovatelská péče. 

Druhým tématem je podpora rozvoje Center následné domácí péče, včetně domácí péče paliativní, která umožňuje důstojné dožití v domácím prostředí. Podporuji také vznik denních stacionářů pro seniory.

Třetí prioritou je zlepšení podmínek práce žen či mužů na mateřské dovolené nebo s malými dětmi, a to zejména možností kratších pracovních úvazků, práce z domova, či volnou pracovní dobou.

Posledním tématem je udržitelný rozvoj regionu s podporou vize měst s chodeckými a běžeckými stezkami, prostranstvími k aktivnímu odpočinku ve veřejném prostoru a revitalizovanými sídlišti ve prospěch zeleně a občanské vybavenosti.

49 primářka rehabilitačního oddělení nemocnice Trutnov, radní města Trutnov Trutnov TOP 09
16. Ing. Milan Sommer

Ing. Milan Sommer

60 let

ekonom, radní města Hradec Králové, krajský zastupitel

Hradec Králové, TOP 09

Jsem absolventem stavební fakulty ČVUT, oboru ekonomika a řízení. Od svého narození žiji v Hradci Králové. V současné době pracuji na malý úvazek jako asistent poslance, předtím jsem dvacet let pracoval ve státní správě jako ředitel finančního úřadu. Před šesti lety jsem byl zvolen členem zastupitelstva města Hradce Králové, které mě zvolilo předsedou svého finančního výboru. Před dvěma lety jsem  obě funkce obhájil a navíc jsem byl zvolen členem rady města. K výkonu těchto funkcí nejsem uvolněn a vykonávám je po pracovní době ve svém volném čase. V loňském roce jsem byl zvolen také zastupitelem Královéhradeckého kraje, kde jsem uvolněn pro výkon funkce předsedy finančního výboru kraje.

Mám přehled a znalosti v oblasti státní správy a jejího řízení, daňové problematiky, rozpočtového určení daní, rozpočtování a financování obcí a kraje, provádění veřejných zakázek, mám dobrý makroekonomický přehled. Dokáži provázat činnost kraje a města v ekonomické oblasti. Mám dobrý vztah k našemu kraji, který poměrně detailně znám. 

TOP 09 pokládám za stranu, která provádí a chce provádět ekonomickou politiku, se kterou se mohu ztotožnit.  TOP znamená tradice, odpovědnost, prosperita. Odpovědnost znamená, že zbytečně neplýtváme finančními prostředky a nejsme populisté, kteří rozdávají peníze, aby se krátkodobě zalíbili svým voličům. Naším cílem je trvalá prosperita celé naší společnosti.

Jako předseda finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové jsem významnou měrou přispěl k dobrým výsledkům hospodaření města. Podařilo se mi postupně snižovat provozní náklady u některých organizací a společností městem založených. Prosadil jsem výhodné sjednocení pojištění majetku a vozidel do větších bloků a zapojení finančních toků městských podniků do jednoho výhodněji úročeného účtu. Tyto své praktické zkušenosti z komunální politiky nyní aplikuji v politice krajské a rád bych je také uplatnil jako poslanec na celostátní úrovni.

Moje osobní téma do parlamentních voleb je snaha o výrazné zlepšení hospodaření našeho státu včetně podniků, škol a organizací státem založených.

60 ekonom, radní města Hradec Králové, krajský zastupitel Hradec Králové TOP 09
17. Ing. Jiří Hradecký

Ing. Jiří Hradecký

60 let

starosta města Janské Lázně

Janské Lázně, bezpp

Krkonošský rodák a patriot, starosta města Janské Lázně. Původním povoláním strojní inženýr, také absolvent královéhradecké průmyslovky.

Působím 24 let v komunální politice, z toho druhé volební období starosta, 6 let jako místostarosta a dalších 6 let jako člen rady města. Také deset let v soukromé sféře, nebo stejnou dobu krkonošský záchranář.

Kandiduji neboť starostové nejvíce vědí, co jejich obce a občany pálí.

Mojí prioritou jsou kvalitní silnice, udržitelný rozvoj s ohledem na ochranu přírody, podporu turistického ruchu a spravedlivé financování.

Budu prosazovat dálnici do Trutnova, opravy silnic, nové cyklostezky a infrastrukturu turisticky atraktivního regionu, kterým náš kraj je.  

60 starosta města Janské Lázně Janské Lázně bezpp
18. JUDr. Ervín Perthen, MBA

JUDr. Ervín Perthen, MBA

44 let

advokát

Hradec Králové, bezpp

Jsem především otec čtyř dětí, který nejen svým dětem přeje, aby měly šťastnou budoucnost, která bude v jejich rukách. Aby měly míru svobody alespoň takovou, jako máme my nyní, aby žily v bezpečné zemi a měly možnost jít svojí prací za štěstím. Nic z toho není samozřejmost a je potřebné se o tyto hodnoty neustále zasazovat jak v soukromém, tak i ve veřejném životě a o to se snažím.

Od roku 1998 pracuji v advokacii, dnes jako jeden z advokátů a společníků renomované královéhradecké advokátní kanceláře. Mám zkušenosti s vedením firmy, jsem zvyklý naslouchat a pomáhat řešit problémy občanů, firem i veřejnoprávních korporací. Jsem členem kontrolního výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kde se projednávají a řeší kauzy týkající se našeho kraje.

Proč kandiduji? Vycházím z prosté úvahy. Když se člověku něco nelíbí, tak pokud může, měl by se sám snažit věci změnit k lepšímu. Nelíbí se mi, jak se množí zákazy a omezení, administrativní povinnosti, jak se často mění a zapleveluje právní řád do té míry, že je obtížné se v něm orientovat. Myslím si, že v legislativě je potřeba trvat na kvalitě a nikoliv na kvantitě, není nutné regulovat vše a měnit to, co funguje. Není mi lhostejné nakládání s veřejnými prostředky, není mi lhostejná pověst naší země v zahraničí. Myslím, že bychom jako stát měli dodržovat své mezinárodní závazky, zejména vůči spojencům, i když nás to bude něco stát. Nic není zadarmo, nemáme být černým pasažérem, ale přiměřeně sebevědomým členem v rámci NATO a EU, který ostatním nedluží a hájí své zájmy. Proto kandiduji.

Rád bych voliči přinesl stav, kdy mu právní řád a jeho aplikace v praxi nebude překážet, ale pomáhat. Aby volič nemusel při stavbě rodinného domu nastudovat stavební zákon a prováděcí předpisy, aby při zahájení podnikání nemusel absolvovat kurs veřejného práva, ale aby mu stačil zdravý rozum a vstřícný přistup příslušného úřadu.

Každému z nás se může stát, že je jinou osobou, nebo ze strany veřejné správy, zasaženo do jeho práv. Pak obvykle nezbývá, než se obrátit na příslušný správní úřad nebo soud, aby věc posoudil, rozhodl a tak poskytl ochranu. Považuji za podstatné, aby každému bylo zaručeno, že rozhodnuto v jeho věci bude kvalifikovaně, spravedlivě a bez průtahů. Budu zdůrazňovat nezbytnost jasného a srozumitelného zdůvodnění každého rozhodnutí a také individuální odpovědnost rozhodující úřední osoby nebo soudce za vydané rozhodnutí, protože každý má nést odpovědnost za kvalitu své práce, tím spíše, pokud rozhoduje o právech jiných osob.                            

44 advokát Hradec Králové bezpp
19. Ing. Mgr. Petr Náhlovský

Ing. Mgr. Petr Náhlovský

33 let

právník

Hradec Králové,

Jsem 33-letý královéhradecký rodák, kromě několika studijních přestávek celý život v Hradci Králové žijící. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a agronomii na České zemědělské univerzitě v Praze. Studijně jsem trávil delší dobu též v USA a v Norsku. V mé současné profesi se mi podařilo oba obory skloubit - pracuji jako podnikový právník státního podniku Povodí Labe, se zaměřením na vodní a zemědělské právo a právo životního prostředí. V současnosti se hodně věnuji své tříleté dceři Doubravce a ročnímu synovi Ctiradovi, které postupně zasvěcuji do své velké vášně - vodáctví a jachtingu. Věnuji se též folkové muzice a zajímám se o historii. Celá naše rodina se aktivně zapojuje do královéhradeckého skautingu, dosud vedu oddíl vlčat v Hradci Králové – Kuklenách.

Po několikaleté pracovní zkušenosti jako právník kraje a jako současný právník státního podniku si troufnu říci, že mám celkem reálný vhled do fungování státní správy, samosprávy i justice. Jsem si vědom toho, že politické řízení státu by mělo být prováděno s ohledem na dlouhodobější horizont, ne s ohledem na dočasnost mandátu. V současnosti nás čeká boj proti suchému období a příprava na nedostatek vody, kterou jsme v minulosti bohužel přestali vnímat jako zcela klíčovou a nejdůležitější strategickou surovinu, a nastavení dlouhodobé a fungující strategie, neměnící se s každou novou garniturou, jsou pro úspěšné zvládnutí sucha velmi potřebná. Jsem proti dlouhodobému a jen na zisk zaměřenému drancování české krajiny dnes především bezhlavým pěstováním energetických plodin, záborem zemědělské půdy v těch nejbonitnějších oblastech a naprostým nerespektem k přírodním zákonitostem a hodnotám. Na druhou stranu za stejně škodlivý považuji ekologický radikalismus, prosakující mnohde i do veřejných institucí a orgánů, který za cenu ochrany několika jedinců chráněného druhu zcela účelově blokuje dlouho připravované veřejně prospěšné projekty, ať už dopravní či vodohospodářské, nebo stavby protipovodňové ochrany, a zcela bez odpovědnosti jen s alibistickým zneužitím zákonů takové projekty vetují a hatí tak předešlou práci a vynaložení mnohdy značných veřejných prostředků. Veřejné instituce a orgány veřejné moci by se měly naučit hledat vzájemný kompromis za účelem nalezení nejlepšího a zároveň k přírodě nejšetrnějšího řešení a ne jen bezhlavě prosazovat a chránit jeden veřejný zájem bez ohledu na veřejné zájmy jiné.

Znepokojují mě též politici, kteří si myslí, že stát je tu od toho, aby svým občanům jako malým dětem říkal, co mohou a nemohou pro své dobro dělat, sami se pak pasují do role moudrých rodičů. Stát nemůže nahradit rodinu, která jediná by měla každého občana vybavit schopností ovlivňovat svůj život svobodnou volbou. Až v situaci, kdy role rodiny selže, může nastoupit stát, ne však dříve. Politiky, kteří zase stát považují za velkou firmu a sami se pasují do role hlavního akcionáře, dokonce vnímám jako nebezpečí. Inspirací jsou pro mě konstituční monarchie západní Evropy, ve kterých je i přes jejich četné socioekonomické problémy zajištěna dlouhodobá stabilita a politická kultura prostřednictvím nikým nevoleného a v zásadě apolitického panovnického rodu. Takové zřízení ctí základní práva obyvatel, respekt k právnímu státu a znemožňuje, aby jakýkoliv politik přerostl voličům přes hlavu tím, že by usurpoval stále více pravomocí.

33 právník Hradec Králové
20. Petr Vošoust

Petr Vošoust

46 let

vedoucí autoservisu, instruktor odborného výcviku

Hradec Králové, TOP 09

46 vedoucí autoservisu, instruktor odborného výcviku Hradec Králové TOP 09

Nové krajské předsednictvo TOP 09 se soustředí na volební úspěch
28. 8. 2017

Nové krajské předsednictvo TOP 09 se soustředí na volební úspěch

Podřídit celé své úsilí úspěchu strany v podzimních volbách do Sněmovny je hlavním cílem nového předsednictva TOP 09 v Královéhradeckém kraji. Do funkce předsedy krajské organizace byl znovuzvolen náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Celý článek
Není nad svobodu a rozlet
3. 8. 2017

Není nad svobodu a rozlet

Před horkou fází volební kampaně trávím poslední volné dny se svou manželkou v Rakousku. Zkoumáme a bavíme se zdejší úctou k přírodě, opravenými městečky i silnicemi a všudypřítomným rakouským pořádkem.

Celý článek
Hledáme odpovědné. Pojďte pomoci hlídat volby
31. 7. 2017

Hledáme odpovědné. Pojďte pomoci hlídat volby

Chcete být u toho? Rádi bychom Vám i letos nabídli možnost stát se členem okrskové volební komise za TOP 09. Volby budou 20. a 21. října 2017 a všichni budeme vybírat nové zástupce do Poslanecké sněmovny PČR.

Celý článek
Kandidátka TOP 09 pro zdravou společnost i životní prostředí
26. 7. 2017

Kandidátka TOP 09 pro zdravou společnost i životní prostředí

Dostupná péče o nemocné a seniory, ochrana životního prostředí, fungující doprava a kvalitní školství. To jsou témata, na která se zaměří kandidáti TOP 09 pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny za Královéhradecký kraj. O hlasy voličů se kromě členů strany budou ucházet také kandidáti z Liberálně ekologické strany, Koruny České i nezávislé osobnosti kraje. Lídrem kandidátky je lékař a poslanec Leoš Heger.

Celý článek
Kandidátku TOP 09 v Královéhradeckém kraji povede Heger
30. 5. 2017

Kandidátku TOP 09 v Královéhradeckém kraji povede Heger

TOP 09 dnes představila své volební lídry v jednotlivých krajích. Královéhradeckou krajskou kandidátku povede lékař a poslanec Leoš Heger (69). TOP 09 také zveřejnila volební program, ve kterém voličům nabízí jasné postoje, o které se mohou opřít: například co nejrychlejší přijetí eura a ochotu vládnout pouze s demokratickými stranami. TOP 09 proto do kampaně jde se sloganem – „NEUHNEME“. V programu  dále zdůrazňuje jistotu občanů v penzi, boj proti korupci, snížení sociálních odvodů a podporu podnikání.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme