Vážení příznivci TOP 09 v Královéhradeckém kraji,

pokud byste rádi podpořili TOP 09 finančně, navštivte sekci finanční podpora, kde naleznete darovací smlouvu, včetně návodu na její vyplnění a zaslání. Zároveň je třeba poznamenat, že darovací smlouva pro fyzické osoby platí též pro fyzické osoby - podnikatele.

Důležité je při vyplňování smlouvy uvést příjemce sponzorského daru "Příjemce: 52-Královéhradecká".

Podpořit nás můžete i formou sdílení příspěvků z našeho facebooku: https://www.facebook.com/TOP09.Kralovehradecky.kraj/

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na info@hkr.top09.cz.

Vaší podpory si velice vážíme.

DAŇOVÁ UZNATELNOST DARŮ

Dar od fyzické osoby

§ 15 zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů: (1) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých ... politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, ... pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Dar od právnické osoby

§ 20 : (8) Od základu daně sníženého podle §34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých ... politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, ... pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle §34...Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme