Krajské volby 2016

Volby do Zatupitelstva Královéhradeckého kraje 7. a 8. října 2016

TOP 09 představila padesát kandidátů do kraje

Královéhradecká TOP 09 ve spolupráci s Liberálně ekologickou stranou představila padesát kandidátů, kteří se budou ucházet o posty v krajském zastupitelstvu. Lídrem kandidátky je lékař a poslanec PČR Leoš Heger.

Osmnáct starostů, místostarostů, radních či zastupitelů měst a obcí Královéhradeckého kraje se v řadě celkem padesáti kandidátů TOP 09 uchází o funkce v krajském zastupitelstvu. Na kandidátce jsou hojně zastoupeni lékaři, pedagogové, manažeři a živnostníci, nechybí však ani architekti či představitelé neziskovek.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo předložit k říjnovým volbám do Královéhradeckého zastupitelstva kandidátní listinu osvědčených osob a osobností, profesně velmi pestrou. Lidé, kteří již v minulosti zastávali vaše zájmy ať již v obecních zastupitelstvech či Parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky. Jsem přesvědčen, že tato pestrost, jejímž výrazem je i úzká spolupráce s Liberálně ekologickou stranou, osloví občany Královéhradeckého kraje svým programem, který nese základní politická stanoviska TOP 09 a její hodnotové desatero,“ komentoval představení kandidátů předseda krajské organizace TOP 09 a dvojka kandidátní listiny Aleš Cabicar.

TOP 09 v Královéhradeckém kraji vysílá do podzimních voleb mnoho významných regionálních osobností. V jejich čele stojí lékař a poslanec Leoš Heger. Mezi kandidáty je náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš i ředitel Základní a mateřské školy Trivium Jan Grulich. Dále například trojice starostů – Rostislav Petrák z Červeného Kostelce, Jiří Hradecký z Janských Lázní a Zdeněk Švorc z obce Staré Hrady. Mezi několika pedagogy nechybí proděkan vysoké školy Petr Lojan, zkušenost s propojením podnikání a vědy zase nabízí ředitel biotechnologické společnosti Radovan Haluza.

Kandidátka pro volby: 2016 zastupitelstva krajů

Kraj: Královéhradecký
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. MUDr. Leoš Heger

MUDr. Leoš Heger

68 let

lékař a poslanec

Hradec Králové, TOP 09

Narodil se 11. února 1948 v Hradci Králové, kde absolvoval Lékařskou fakultu UK.

 

Leoš Heger pracoval dvacet let v Hradci Králové i v zahraničí jako lékař a učitel v oboru rentgenologie. V 70. letech se podílel na zavádění počítačové tomografie a ultrazvukového zobrazení v oblasti kardiologie a břišní diagnostiky. Od roku 1972 působil na katedře radiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, a to ve funkcích vědecký asistent, vědecký pracovník, odborný asistent a docent. Leoš Heger absolvoval dlouhodobé pobyty v zahraničí na rentgenologických pracovištích v USA, Kuvajtu a Německu.

Počátkem devadesátých let se Leoš Heger postupně ocitl v manažerských pozicích ve Fakultní nemocnici a na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a aktivně ovlivňoval zdravotnický management a směřování zdravotní politiky ČR. Podílel se na realizaci programů kvality a dalších moderních metod v oblasti zdravotnického managementu. Od roku 1991 Leoš Heger zastával pozici přednosty Radiodiagnostické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a od roku 1993 působil rovněž jako náměstek pro léčebně preventivní péči. V letech 1996 až 2009 úspěšně řídil Fakultní nemocnici Hradec Králové a v roce 2009 se této funkce na vlastní žádost vzdal.

Leoš Heger byl mimo jiné členem Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR a předsedou Asociace nemocnic ČR.

Od roku 2002 se Leoš Heger věnoval regionální politice jako zastupitel města Hradec Králové. Až do roku 2009, kdy vstoupil do TOP 09, nebyl členem žádné politické strany. V roce 2010 se Leoš Heger po květnových volbách do PSP ČR stal poslancem a následně, po sestavení vlády ČR, ministrem zdravotnictví. S pádem vlády Petra Nečase v červenci 2013 ve funkci ministra skončil. I tak se Leoš Heger stal nejdéle sloužícím ministrem zdravotnictví v polistopadové éře a za jeho působení ve funkci se podařilo přijmout nové kodexové zákony: zákon o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě. Tyto normy zásadním způsobem zlepšují práva pacientů, definují dostupnost zdravotních služeb či maximální čekací lhůty na některé zákroky i lépe také vymezují provázanost jednotlivých prvků systému (komunikace nemocnic a záchranky apod.). Jednou z jeho priorit bylo i zavádění úsporných opatření a boj proti šedé ekonomice v pojišťovnách i ve zdravotnických zařízeních a ochrana zejména mladistvých a dětí před tabákem a alkoholem.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval Leoš Heger v Královéhradeckém kraji jako lídr TOP 09 a STAN a byl zvolen. V komunálních volbách v roce 2014 v Hradci Králové postoupil Leoš Heger ze 13. místa kandidátní listiny díky vysokému počtu preferenčních hlasů až na místo první a byl zvolen zastupitelem Hradce Králové. Zastává funkci místopředsedy strany, místopředsedy Výboru pro zdravotnictví a předsedá Expertní komisi TOP 09 pro zdravotnictví.

Leoš Heger je bývalým předsedou a dlouholetým členem veslařského klubu v Hradci Králové, aktivně sportuje a kromě běhání má rád plavání, cyklistiku, letní a zimní turistiku. Získal zlatou medaili Lékařské fakulty UK – HK, ocenění Manažer roku 2007 a cenu města Hradec Králové Primus inter pares.

Leoš Heger je ženatý, má dva syny a tři vnoučata.

Oblíbené citáty: "Na světě by mělo být více žiraf. Jsou to veselá zvířata a daleko vidí." "Opakem boření je tvoření."

68 lékař a poslanec Hradec Králové TOP 09
2. Ing. Aleš Cabicar

Ing. Aleš Cabicar

50 let

ředitel CIAF, zastupitel města Náchod, člen finančního výboru Královéhradeckého kraje

Náchod, TOP 09

Absolvent  Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, v letech 1990 až 1992 působil jako manager v jedné vůbec z prvních česko-amerických společností Connex. Po té spoluzaložil společnost S.I.R. Computers, která byla jedna z prvních autorizovaných dealerů firmy Apple Inc. na českém trhu. Od roku 1993 až doposud působí jako ředitel mezinárodních leteckých přehlídek CIAF, které se pořádají v Hradci Králové.

Je ustavujícím členem TOP 09, do té doby byl bez politické příslušnosti. V TOP 09 působil nejprve jako místopředseda a později předseda regionální organizace Náchod, od roku 2012 doposud pak vykonává funkci předsedy krajské organizace TOP 09 Královéhradecký kraj.

V letech 2010 – 2014 působil jako zastupitel a radní města Náchod, od roku 2014 doposud zastává post náchodského zastupitele. V letech 2010 - 2014 působil jako předseda představenstva, resp. jako předseda dozorčí rady v městských společnostech Beránek Náchod a.s. a  Správa budov Náchod s.r.o., kde se úspěšně zaměřil na efektivitu těchto společností.

Od roku  2012 doposud působí jako člen Finančního výboru Královéhradeckého kraje.

Mezi záliby patří motocyklový sport, horská turistika a lyžování, ale také historie a četba.

Hovoří anglicky, španělsky a rusky. Je čestným členem Svazu letců České Republiky a držitelem Uznání Ministerstva Obrany České Republiky věnovaného v souvislosti se vstupem České republiky do NATO.

Je otcem čtyř dětí, syna Jakuba /21 let/, dcery Markéty /19 let/, Karolíny /12 let/ a  Johany /9let/.

50 ředitel CIAF, zastupitel města Náchod, člen finančního výboru Královéhradeckého kraje Náchod TOP 09
3. Ing. Milan Sommer

Ing. Milan Sommer

59 let

ekonom, radní a předseda finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové

Hradec Králové, TOP 09

Kdo jsem?

Jsem absolventem stavební fakulty ČVUT, oboru ekonomika a řízení. Od svého narození žiji v Hradci Králové. V současné době pracuji jako ekonomický poradce, předtím jsem dvacet let pracoval ve státní správě jako ředitel finančního úřadu. Před šesti lety jsem byl zvolen členem zastupitelstva města Hradce Králové, které mě zvolilo předsedou svého finančního výboru. Před dvěma lety jsem obě funkce obhájil a navíc jsem byl zvolen členem rady města. K výkonu těchto funkcí nejsem uvolněn a vykonávám je po pracovní době ve svém volném čase.

 

Proč kandiduji?

TOP 09 pokládám za stranu, která provádí a chce provádět ekonomickou politiku, se kterou se mohu ztotožnit. TOP znamená tradice, odpovědnost, prosperita. Odpovědnost znamená, že zbytečně neplýtváme finančními prostředky a nejsme populisté, kteří rozdávají peníze, aby se krátkodobě zalíbili svým voličům. Naším cílem je trvalá prosperita celé naší společnosti.

 

Jaké mám zkušenosti?

Mám přehled a znalosti v oblasti státní správy a jejího řízení, daňové problematiky, rozpočtového určení daní, rozpočtování a financování obcí, prováděním veřejných zakázek, mám dobrý makroekonomický přehled. V minulosti jsem již pracoval jako člen finančního výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Mám dobrý vztah k našemu kraji, který poměrně detailně znám. 

 

Co chci přinést voliči?

Jako předseda finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové jsem významnou měrou přispěl k dobrým výsledkům hospodaření města. Podařilo se mi postupně snižovat provozní náklady u některých organizací a společností městem založených. Prosadil jsem výhodné sjednocení pojištění majetku a vozidel do větších bloků a zapojení finančních toků městských podniků do jednoho výhodněji úročeného účtu. Tyto své praktické zkušenosti z komunální politiky bych rád aplikoval ve stejné míře i v politice krajské.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Moje osobní téma do krajských voleb je snaha o výrazné zlepšení hospodaření našeho kraje včetně podniků, škol a organizací krajem založených.

59 ekonom, radní a předseda finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové Hradec Králové TOP 09
4. Ing. Zdeněk Švorc

Ing. Zdeněk Švorc

50 let

starosta obce Staré Hrady

Staré Hrady, TOP 09

Kdo jsem?

Jmenuji se Zdeněk Švorc, je mi 50 let. Vystudoval jsem obor finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1990 až 1995 jsem pracoval ve funkci ekonomického ředitele postupně v několika společnostech. Od roku 1995 se věnuji poskytování ekonomického a daňového poradenství. Jsem ženatý a s manželkou, která je veterinární lékařkou, vychováváme 3 děti.

 

Proč kandiduji?

Již od roku 2006 jsem byl členem finančního výboru v obci Staré Hrady. Od roku 2010 jsem pak byl zvolen starostou této obce. Tuto pozici jsem následně obhájil v roce 2014. Jsem proto přesvědčený, že mám dostatek zkušeností s veřejnou správou, abych mohl kandidovat do zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

 

Jaké mám zkušenosti?

Celý svůj profesní život se pohybuji v oblasti ekonomiky, která se prolíná všemi oblastmi života i činnostmi, které zajišťuje kraj. Jsem tedy schopen posuzovat věci dle jejich efektivity. Na druhou stranu se již 10 let pohybuji ve veřejné sféře, kde se věci a činnosti nehodnotí právě jenom podle jejich efektivity, ale i podle jiných hledisek. Jsem přesvědčený, že právě kombinace těchto dvou pohledů je mojí předností a přidanou hodnotou.

 

Co chci přinést voliči?

Chci prosazovat spravedlivé rozdělování krajských peněz podle potřeb jednotlivých regionů, samozřejmě v rámci možnosti rozpočtu kraje. Chci, aby kraj fungoval tak, aby to přineslo snazší a spokojenější život všem obyvatelům našeho kraje.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Královéhradecký kraj má přibližně 550.000 obyvatel. Tito lide, žijí ve 448 obcích, z toho je 48 měst. Ve své funkci starosty se často setkávám se zbytečnou administrativou, která je po obcích vyžadována, a která zbytečně zatěžuje starosty a zaměstnance, zejména malých obcí. Chtěl bych proto omezit zbytečnou administrativu, která je po obcích vyžadována. Kraj by měl obcím naopak poskytovat metodickou a konzultační činnost v řešení jejich záležitostí. Občan bude spokojeným občanem kraje pouze tehdy, když bude moci spokojeně žít v dobře fungující obci.

50 starosta obce Staré Hrady Staré Hrady TOP 09
5. Adolf Klepš

Adolf Klepš

52 let

náčelník Horské služby Krkonoše, radní města Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn, bezpp

Kdo jsem?

Již 30 let jsem záchranář. Pracoval jsem jako lavinový specialista, což představovalo mimo jiné, širokou škálu vzdělávání v  domácím i mezinárodním prostředí a neslo s sebou absolutní míru odpovědnosti. Mám také víc než desetiletou zkušenost jako vedoucí pracovník v oblasti provozních a organizačních funkcí. Mezi mé silné stránky patří pečlivý přístup, spolehlivost a ochota k celoživotnímu profesnímu vzdělávání. Jsem schopný pracovat nezávisle, ale také velmi dobře spolupracuji v rámci týmu. Z dob své sportovní kariery, využívám hlavně potřebu sebe motivace a silné orientace na výsledek. Jsem schopen se rozhodovat rychle a nezávisle a nést odpovědnost za svá rozhodnutí.

Jsem ženatý, mám 3 děti, 32, 31, 10 let, a dvě vnoučata 12 a 4 roky.

 

Proč kandiduji?

Po dlouholetých zkušenostech z komunální politiky, se domnívám, že je potřeba podpořit region z pohledu jeho celkového rozvoje. Královéhradecký kraj je na jedné straně velmi specifický, jako významná horská oblast, kde je obrovský rozvojový potenciál, na straně druhé, se zejména podhorské obce potýkají se zcela obvyklými problémy jako je dopravní infrastruktura, redukce školských zařízení, služeb a v neposlední řadě nezaměstnanost. Řešení těchto problémů, vyžaduje především vytvoření koncepce rozvoje a udržitelnosti, která musí vycházet z potřeb jednotlivých obcí a měst. Další z neopomenutelných faktorů rozvoje regionu je způsob financování rozvojových aktivit.

 

Co chci přinést voliči?

Výkon veřejné funkce chápu jako službu občanům, při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy. Chci přispívat k atmosféře vzájemné důvěry, lidské i politické slušnosti a tolerance ve společnosti, prosazovat jistotu a kvalitu legislativního procesu a jeho větší srozumitelnost.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Více peněz přesměrovat do programu Obnovy venkova, předpokládám užší a intenzivnější spolupráci s místními akčními skupinami v rámci svazků menších obcí a mikroregionů.

Podpořím další rozvoj cestovního ruchu, který živí 1/3 obyvatel kraje.

Zasadím se o přijetí zákona o cestovním ruchu tak, aby byl cestovní ruch uznán, jako  významné odvětví národního hospodářství. Zasadím se, aby příjmy z horského turismu skončily tam, kde byly vytvořeny, tedy v obecních rozpočtech. Každé území ví nejlépe, co potřebuje, proto peníze nasměrujeme přímo do těchto území.

52 náčelník Horské služby Krkonoše, radní města Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn bezpp
6. Mgr. Jan Grulich

Mgr. Jan Grulich

41 let

ředitel Základní a Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. v Dobřanech

Sedloňov, TOP 09

Vyučuje němčinu a finanční gramotnost.

Jan Grulich vystudoval germanistiku na Univerzitě v Liberci a v Pardubicích. Dále absolvoval roční studium v Basileji (St. Chrischona) ve Švýcarsku, roční funkční studium pro ředitele škol a magisterské studium personalistiky a andragogiky. Jako pedagog působí od roku 1999 ve škole v Dobřanech, kterou sám jako žák navštěvoval, v roce 2005 se stal ředitelem této školy. V letech 2011-2013 se podílel na vybudování víceúčelového centra Církve bratrské v Bystrém -  ELADA, které získalo ocenění „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014“. V roce 2013 v této budově založil novou mateřskou školu.

Mezi jeho hlavní zájmy a koníčky patří hlavně jeho práce ve školství, dále pak fotografování a hudba. Mimo školu spoluvlastní malou rodinnou firmu. Je ženatý a s manželkou a třemi dětmi bydlí v Sedloňově.

Do TOP 09 vstoupil v roce 2010, do politických vod se vydává poprvé.

Jeden z důvodů, proč kandiduji do krajského zastupitelstva, je ten, že bych chtěl navrátit učitelskému povolání důstojnost a úctu. Učitel se nesmí stát otlounkánkem ani úředníků, ani rodičů a žáků, vždyť právě pedagog je nositelem vzdělání celé společnosti. Každé politické uskupení má vzdělávání jako prioritu, bohužel to velmi často zůstává pouze na papíře. Já budu prosazovat, aby se tato priorita stala realitou. Dále bych rád navrátil prestiž vzdělávání jako takovému, v každém věku. Jsem přesvědčen, že vzdělání nesmí končit školní docházkou. Vzdělávání musí probíhat různými formami celoživotně, obzvlášť v tak rychle se měnící společnosti, v které dnes žijeme.

41 ředitel Základní a Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. v Dobřanech Sedloňov TOP 09
7. Ing. Rostislav Petrák

Ing. Rostislav Petrák

39 let

starosta města Červený Kostelec

Červený Kostelec, TOP 09

Kdo jsem?

Starosta města Červený Kostelec, 39 let, podruhé ženatý, otec dvou dětí - dcera 10 a syn 8 let.

 

Proč kandiduji?

Zajímám se o věci veřejné, komunální, krajskou i celostátní politiku. Chtěl bych přenést pohled a potřeby obyvatel města velikosti 8 400 obyvatel do rozhodování našeho kraje.

 

Jaké mám zkušenosti?

Bezmála dvouleté zkušenosti ve vedení města, do komunální politiky jsem přišel se zkušeností práce ve vedení středně velké firmy (150 zaměstnanců),  10 let jsem hospodářem spolku Český rybářský svaz místní organizace Červený Kostelec, mám zkušenosti v projektovém a procesním řízení včetně finanční gramotnosti. V TOP 09 jsem od roku 2010.

 

Co chci přinést voliči?

Poctivou a odpovědnou práci ve prospěch obyvatel kraje.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Vylepšení stavu silnic ve správě kraje, podpora optimalizace středního školství, podpora podnikání.

39 starosta města Červený Kostelec Červený Kostelec TOP 09
8. Ing. Jiří Hradecký

Ing. Jiří Hradecký

59 let

starosta města Janské Lázně

Janské Lázně, bezpp

Kdo jsem?

Krkonošský rodák a patriot, starosta města Janské Lázně. Původním povoláním strojní inženýr, také absolvent královéhradecké průmyslovky.

 

Proč kandiduji?

Neboť starostové nejvíce vědí co jejich obce a občany pálí.

 

Jaké mám zkušenosti?

22 let v komunální politice, z toho druhé volební období starosta, 6 let jako místostarosta a dalších 6 let jako člen rady města. Také deset let v soukromé sféře, nebo stejnou dobu krkonošský záchranář.

 

Co chci přinést voliči?

Kvalitní silnice, udržitelný rozvoj s ohledem na ochranu přírody, podporu turistického ruchu a spravedlivé financování.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Dálnici do Trutnova, opravy silnic, nové cyklostezky a infrastrukturu turisticky atraktivního regionu, kterým náš kraj je.  

59 starosta města Janské Lázně Janské Lázně bezpp
9. PhDr. Petr Lojan, Ph.D., MBA

PhDr. Petr Lojan, Ph.D., MBA

42 let

proděkan vysoké školy

Hradec Králové, TOP 09

42 proděkan vysoké školy Hradec Králové TOP 09
10. Mgr. Jan Balcar, Ph.D.

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.

41 let

ředitel MAS Království - Jestřebí hory, o. p. s.

Libňatov, LES

Kdo jsem?

V podstatě jsem spokojený člověk. Jsem deset let šťastně ženatý, mám dva malé šikovné syny. Zdraví mi naštěstí slouží. Bydlím v rodné vesnici. Práce mě baví a obklopuji se šikovnými, inspirativními a pozitivními lidmi, kterých si velmi vážím, a mnozí jsou mi blízkými přáteli. Bez těchto lidí bych nemohl být spokojený.

Aktivně se zapojuji do činnosti spolků v obci a regionu. Rád sportuji, pracuji na zahradě a jitřím mysl v diskuzích.

 

Proč kandiduji?

Jsem vystudovaným historikem a o politiku se zajímám mnoho let. Politici v čele s prezidentem si s námi nezodpovědně hrají a uvádí nás v nejistotu a v podezření, zda to, co se kolem nás děje, je ještě demokracie. Bohužel, k této atmosféře strachu přispívají i další vrcholní politici, kteří se chovají vůči nám nezodpovědně. Proto jsem jednoznačně podpořil krok Liberálně ekologické strany v Královéhradeckém kraji, která našla společnou řeč s jedinou parlamentní středopravicovou proevropskou stranou TOP 09. Demokracie se musí budovat už na úrovni obcí a regionů a nejen v Parlamentu. V letošních krajských volbách kandiduji především proto, že cítím ohrožení naší demokracie, přerušení prozápadní orientace a návrat do poměrů před rok 1989.

 

Jaké mám zkušenosti?

Patnáct let jsem působil ve školství jako učitel ZŠ Úpice-Lány. Dvanáct let jsem nejprve jako manažer Svazku obcí Jestřebí hory a posléze jako ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. ve velmi úzkém kontaktu se starosty obcí a zastupiteli, spolky a drobnými podnikateli. Jsem přesvědčen, že prostředí regionálního školství, potřeb obcí, fungování dobrovolných svazků obcí a především místních akčních skupin znám poměrně do detailu. Chtěl bych na úroveň kraje přinést tyto zkušenosti.

 

Co chci přinést voliči?

Pokud mne bude chtít volič podpořit, tak bych mu chtěl sdělit, že nejsem jeho svědomí a nejsem ani jeho spasitel a nadčlověk. Jeho podporu zodpovědně vnímám jako akt důvěry a uvážlivého rozhodnutí. Jeho hlas je naše shoda na principech demokracie, kvality života, otevřenosti a slušnosti. Víc mu nemohu nabídnout.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

1. Královéhradecký kraj je historicky bohatý na nerostné bohatství – rudy, uhlí, uran atd. Velmi mě znepokojí aktivity těžařských společností, které prostřednictvím technologií ohrožujících kvalitu životního prostředí a především spodní vody chtějí obnovit jakoukoliv těžbu. Zájem o těžbu břidličných plynů na Trutnovsku, Náchodsku a v příhraniční Polska je stále aktuální.

Chci prosazovat permanentní dohled krajských úředníků a expertů včetně politické reprezentace nad potenciální hrozbou průzkumů a těžby v kraji.

 

2. Královéhradecký kraj je bohatý na pitnou i užitkovou vodu. V posledních letech kraj ohrožují lokální záplavy a velké sucho.

Chci prosazovat taková opatření, která pomohou obcím ochránit lidská sídla před lokálními záplavami a současně dokázat zadržet vodu v krajině. K tomu se vedle vlastních nabízí i prostředky krajských dotací či fondy EU.

41 ředitel MAS Království - Jestřebí hory, o. p. s. Libňatov LES
11. PhDr. Josef Novotný

PhDr. Josef Novotný

66 let

radní města Jičín, pedagog

Jičín, bezpp

66 radní města Jičín, pedagog Jičín bezpp
12. Bc. Miloš Tichý

Bc. Miloš Tichý

58 let

místostarosta městyse Častolovice

Častolovice, TOP 09

Kdo jsem?

Mám bakalářské vzdělání v oboru ekonomika a management. Pracuji jako uvolněný místostarosta v městysi Častolovice, kde bydlíme v rodinném domku. Jsem ženatý, máme jednu dceru. Moje dominantní zájmy – rodina, fotbal, sport a politika.

 

Proč kandiduji?

Od roku 2009 jsem členem TOP 09. Dvě volební období jsem byl předsedou regionální organizace TOP 09 Rychnov nad Kněžnou. Považuji se za konzervativně – liberálního politika se silným sociálním cítěním. V symbolech – Tradice, Odpovědnosti a Prosperity vnímám obsah, ne jen první písmena.

 

Jaké mám zkušenosti?

Nabízím své dlouholeté zkušenosti z komunální a regionální politiky, spolu s dlouholetými zkušenostmi vedení sportovního klubu. Nabízím své životní zkušenosti a postoje. Nehodlám se smířit s tím, aby slušnost, morálka a čest byla nejhorší možnou výbavou pro práci politika.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Řešení očekávané kolapsové dopravní situace v Rychnovském regionu v souvislosti s rozvojem kvasinské automobilky.

Redukci nesmyslné byrokratické zátěže ve veřejné správě.

Funkční servis a pomoc aparátu krajského úřadu obcím.

Podporu investic do sportovní infrastruktury v obcích a na školách.

58 místostarosta městyse Častolovice Častolovice TOP 09
13. MUDr. Jiří Řehůřek

MUDr. Jiří Řehůřek

58 let

praktický lékař

Trutnov, TOP 09

58 praktický lékař Trutnov TOP 09
14. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

50 let

náměstek primátora, vysokoškolský pedagog

Hradec Králové, TOP 09

Kdo jsem?

Jmenuji se Jindřich Vedlich a se svou rodinou žiji v Hradci Králové. Mezi nejvýznamnější události svého života bych jistě zařadil účast na revolučním dění v roce 1989, kdy jsem se jako člen Studentského stávkového výboru v Hradci Králové aktivně podílel na návratu demokracie do našeho města. Toto období života mi dalo řadu cenných životních zkušeností a poznal jsem, čeho může být schopná státní moc, pokud jedná bez svědomí a na základě pokřivených morálních hodnot. V následujícím období jsem spolupracoval se senátorem Karlem Bartákem a následně s hradeckým zastupitelem a současným poslancem Parlamentu ČR Leošem Hegerem. Díky této praxi jsem získal množství zkušeností v manažerských funkcích veřejného sektoru. V současné době zastávám po druhé volební období pozici radního a náměstka pro rozvoj, investice a dotace v Hradci Králové.

 

Proč kandiduji?

Členství v TOP 09 chápu jako příležitost k prosazování cílů, které považuji za důležité. Tedy prosazování principů efektivní veřejné správy, odpovědnosti za činěná rozhodnutí, spravedlivé a věcně správné rozhodování v souladu s veřejným zájmem. To jsou oblasti, kterým se v ostatních politických stranách nevěnuje dostatečná pozornost. Přesto jejich prosazování vede k výraznému zlepšení fungování veřejného sektoru, a proto ho považuji za velmi důležité.

 

Jaké mám zkušenosti?

Ve svém profesním životě jsem se věnoval řadě oblastí, které byly více či méně spojené se vzděláváním a sociální problematikou. Za nejcennější považuji své zkušenosti z činnosti vysokoškolského pedagoga nejen na Univerzitě Hradec Králové, kde dodnes přednáším na Ústavu sociální práce. Vážím si také zkušeností, které jsem získal jakožto OSVČ v oblasti pořádání reklamních a propagačních akcí, koncertů či výstav.

Za dobu mého působení na magistrátu se podařilo výrazně zprůhlednit systém zadávání veřejných zakázek a tím ušetřit nemalé množství prostředků z jeho rozpočtu. K finanční stabilitě města přispěla také vysoká úspěšnost při čerpání dotací z Evropské unie. Městské investice v posledních letech směřovaly zejména do obnovy veřejných prostor, s cílem navrátit do nich život. V Hradci Králové tak rekonstruujeme významná náměstí a ulice, parky i sportoviště. Podařilo se vybudovat velmi zajímavé prostory na místě historických městských teras či náplavkách Labe. Nezapomínáme ani na občanskou vybavenost. Ve městě vyrostly nové školky, došlo ke zřízení Centra celoživotního vzdělávání a dalším významným investicím, které znamenají lepší kvalitu života pro obyvatele Hradce Králové.

 

Co chci přinést voliči?

Věřím, že mohu nabídnout pokračování odpovědné práce a rozhodování založené na skutečných potřebách kraje. Ve své současné veřejné funkci jsem již dokázal, že je možné praktikovat slušnou politiku a přitom efektivně řídit svěřený úsek. Lidská slušnost by měla být základním předpokladem pro výkon funkce politika.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Jsem toho názoru, že pro zvyšování životní úrovně v kraji je zásadní oblast vzdělávání. Kvalitní základní školství by mělo naše děti připravovat na reálný život. Učit primárním dovednostem a schopnostem samostatného řešení problémů. Síť středních škol musí být optimalizována na základě kvality jednotlivých institucí a možnosti uplatnění jejich absolventů. Také musí být aktivně podporována spolupráce škol a zaměstnavatelů, za účelem transferu kvalifikovaných lidí ze studia přímo do praxe.

V sociální oblasti by cílem kraje měla být podpora domácí péče a odlehčovacích služeb, podpora individuální péče o potřeby ohrožených dětí, koordinace sociální péče s dalšími oblastmi života a také integrace zdravotně a jinak postižených osob do většinové společnosti. Žádná indispozice by neměla být důvodem sociálního vyloučení. Pro naplnění tohoto cíle je nutná fyzická integrace postižených, zejména prostřednictvím podpory jejich zaměstnávání a bydlení.

Svou kandidaturu do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje chápu zejména jako příležitost naplňovat skutečné potřeby obyvatel našeho kraje.

50 náměstek primátora, vysokoškolský pedagog Hradec Králové TOP 09
15. RNDr. Věra Svatošová

RNDr. Věra Svatošová

54 let

ředitelka Obchodní akademie Náchod

Náchod, bezpp

Kdo jsem?

Pocházím z Náchoda. Mám dvě dospělé děti. Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu UK v Praze a od roku 1985 pracuji ve školství. Začínala jsem jako učitelka na odborném učilišti v Hronově a od roku 1993 učím na Obchodní akademii v Náchodě, kde poslední 4 roky působím jako ředitelka školy. Poslední dva roky jsem zastupitelkou města Náchod.

 

Proč kandiduji?

Myslím si, že každá společnost musí pečovat o to, čeho dosáhla, a že svoboda a s ní spojená odpovědnost jsou hodnoty, které je nutno udržovat, nejsou neměnnou samozřejmostí. Nestačí jen „brblat“ na poměry a proto se angažuji ve veřejném životě a snažím se přispět k tomu, aby tyto hodnoty z naší společnosti nevymizely a aby se pomocí drobných maličkostí a vylepšení náš kraj měnil k lepšímu.

 

Jaké mám zkušenosti?

Pracuji přes 30 let ve školství, posledních 20 let ve vedoucí funkci, tudíž mám bohaté zkušenosti se vzděláváním, prací s mladými lidmi a organizací vzdělávání. Poznatky a etické hodnoty, které dnes předáme mladé generaci, budou formovat naši společnost v budoucnosti, proto pokládám za jedno z důležitých témat každého programu školství, vzdělávání, sport a mimoškolní aktivity. Zároveň jsem si plně vědoma, že oblast školství, která je dotována ze státního rozpočtu, je spjata s ekonomickou situací kraje a nelze slibovat věci, které jsou nereálné.

 

Co chci přinést voliči?

Vnášet zdravý rozum do situací, kam se tlačí politické proklamace.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Školství, vzdělávání, výchova k zodpovědnosti v duchu hesla: „Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme.“

54 ředitelka Obchodní akademie Náchod Náchod bezpp
16. JUDr. Ervín Perthen, MBA

JUDr. Ervín Perthen, MBA

43 let

advokát

Hradec Králové, bezpp

Kdo jsem?

Jsem především otec čtyř dětí, který nejen svým dětem přeje, aby měly šťastnou budoucnost, která bude v jejich rukách. Aby měly míru svobody alespoň takovou, jakou máme my nyní, a aby měly možnost jít svojí prací za štěstím. O to se zasazuji jak ve svém soukromém, tak i ve veřejném životě.

 

Proč kandiduji?

Vycházím z prosté úvahy. Když se člověku něco nelíbí, tak pokud může, měl by se sám snažit věci změnit k lepšímu. Myslím si, že správa našeho kraje by mohla a měla pracovat lépe, proto kandiduji. Není mi lhostejné nakládání s veřejnými prostředky, odpovědný přístup na jedné straně umožní například vynaložit více na mzdy ve školách a ve zdravotnických zařízeních spravovaných Královéhradeckým krajem.

 

Jaké mám zkušenosti?

Od roku 1998 pracuji v advokacii, dnes jako jeden z advokátů a společníků velké královéhradecké advokátní kanceláře. Mám zkušenosti jak s vedením firmy, tak jsem zvyklý naslouchat a pomáhat řešit problémy občanů i firem. Jsem přesvědčen, že tak jako se profesně potýkám s problémy mých klientů, tak stejně bych mohl přispět k řešení věcí na úrovni kraje.

 

Co chci přinést voliči?

Voliči bych rád přinesl reálnou možnost, aby se k podstatným záležitostem svého kraje mohl vyjadřovat kdykoliv, aby mu byly dostupné relevantní informace a aby jeho názor byl brán na zřetel nejen při volbách.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Považuji za podstatné, aby občané měli ve svém kraji možnost sledovat, jak jsou věci projednávány, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, kdo je za kterou věc odpovědný a proč tak rozhodl nebo hlasoval. Jen tak se občanům i v průběhu volebního období umožní dohlížet na své volené zástupce a provádět veřejnou kontrolu. Budu prosazovat transparentnost rozhodovacích procesů a individuální odpovědnost za přijatá rozhodnutí, a to zejména při rozhodování o veřejných zakázkách a dotacích.

43 advokát Hradec Králové bezpp
17. Ing. arch. Oldřich Bittner

Ing. arch. Oldřich Bittner

35 let

architekt, radní města Dobruška

Dobruška, TOP 09

35 architekt, radní města Dobruška Dobruška TOP 09
18. Ing. arch. Martin Pour

Ing. arch. Martin Pour

39 let

místostarosta města Hořice, architekt

Hořice, bezpp

39 místostarosta města Hořice, architekt Hořice bezpp
19. Petr Hrubý

Petr Hrubý

43 let

starosta obce Vítězná

Vítězná, LES

Kdo jsem?

Druhé volební období vykonávám funkci starosty v obci Vítězná. Jsem předsedou Společenství obcí Podkrkonoší a místopředsedou správní rady MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. Z výčtu aktuálních aktivit je patrné, že se snažím aktivně působit v regionu a maximálně přispět k zachování rázu Podkrkonoší a posílení mandátů malých obcí vůči kraji. V předchozích pracovních pozicích jsem působil coby vedoucí majetkových odborů v Praze a v Jaroměři, zhruba v trvání dvanácti let.

Ve 43 letech jsem otcem čtyř synů, jsem ženatý a mé záliby jsou spojené s farmařením, ekologií a rekreačním sportem.

 

Proč kandiduji?

Má kandidatura je vyústěním šestiletého působení v komunální politice. Zkušeností v rámci komunikace představitele malé obce, potažmo předsedy DSO s pracovníky i představiteli KHK, kde vidím možnost posunu, o což bych se rád zasadil a umožnil svým kolegům starostům snadnější spolupráci s KHK.

 

Jaké mám zkušenosti?

Celkem osmnáct let působení v samosprávě na různých postech jsou pro mne dostatečným zdrojem zkušeností pro možnost jejich využití v rámci kraje. Navíc jsem v rámci regionu již několik let zastáncem zdravého a kvalitního života, což dle mého názoru je otázka následujících volebních období.

 

Co chci přinést voliči?

Mohu nabídnout dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, se zaměřením na životní prostředí a zdravý život v regionu, zastání zájmů malých obcí v rámci kraje a zjednodušení přístupu a komunikace kraje vůči občanům.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Zdravý region pro naše děti. Zajištění maximálně šetrných zásahů do krajiny v rámci těžby, výstavby a budování infrastruktury. Úzká spolupráce kraje se starosty.

43 starosta obce Vítězná Vítězná LES
20. Lenka Hronovská

Lenka Hronovská

38 let

pracovník obchodního oddělení

Náchod, TOP 09

38 pracovník obchodního oddělení Náchod TOP 09
21. MUDr. Silvie Šidáková

MUDr. Silvie Šidáková

48 let

lékařka - rehabilitace

Trutnov, TOP 09

Kdo jsem?

MUDr. Silvie Šidáková se narodila v roce 1968 v Chrudimi, kde vystudovala gymnázium J. Ressela. Ve studiu pokračovala v Praze na 3. lékařské fakultě UK, kde v roce 1994 promovala. V letech 1995-98 pracovala jako lékařka na neurologickém oddělení nemocnice v Chrudimi. Pro velký zájem o obor rehabilitační medicíny přesídlila do Janských Lázní, kde pracovala v léčebně dospělých do roku 2009. Od roku 2007 provozuje soukromou Ordinaci rehabilitace a lymfologie Rehatrutnov s.r.o. v Trutnově, kde trvale žije. V rámci své profese publikuje a přednáší o prevenci poruch pohybového aparátu dětí i dospělých a vlivech životního stylu na chronickou bolest. Má dvě dcery.

Mezi její koníčky patří sborový zpěv, jóga  a pobyt v přírodě.

 

Proč kandiduji?

Až do roku 2009, kdy vstoupila do TOP 09, nebyla Silvie Šidáková členkou  žádné politické strany. V současnosti je v Trutnově předsedkyní místní organizace a po komunálních volbách v roce 2014 se stala zastupitelkou a radní města Trutnova.

Kandidaturu do krajského zastupitelstva přijala pro možnost zúročit zkušenosti z komunální politiky. Podporuje větší zastoupení žen v politice.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Péče o seniory. Krom důstojných lůžkových zařízení a domovů pro seniory podporuje zejména vznik  denních stacionářů a  rozvoj terénních domácích služeb,  jako je domácí zdravotní péče, domácí hospicová či pečovatelská péče.

Druhým tématem je zdravotní stav dětí a mladé generace, který se díky současnému životnímu stylu začíná zhoršovat. Prioritou je prevence, která je vždy levnější než léčba civilizačních onemocnění, zaměřená zejména do škol a na možnosti trávení volného času.

Třetí prioritou je udržitelný rozvoj regionu s podporou vize měst s chodeckými a běžeckými stezkami, prostranstvími k aktivnímu odpočinku ve veřejném prostoru a  revitalizovanými sídlišti ve prospěch zeleně a občanské vybavenosti.

48 lékařka - rehabilitace Trutnov TOP 09
22. Mgr. Otakar Kuchař

Mgr. Otakar Kuchař

57 let

učitel

Chlumec nad Cidlinou, bezpp

57 učitel Chlumec nad Cidlinou bezpp
23. Ing. Lubor Jenček

Ing. Lubor Jenček

40 let

starosta města Sobotka

Sobotka, bezpp

40 starosta města Sobotka Sobotka bezpp
24. MUDr. Lenka Romanová

MUDr. Lenka Romanová

57 let

oční lékařka v Rychnově n. Kněžnou

Náchod, TOP 09

57 oční lékařka v Rychnově n. Kněžnou Náchod TOP 09
25. Kamil Slezák

Kamil Slezák

46 let

místostarosta města Broumov

Broumov, TOP 09

46 místostarosta města Broumov Broumov TOP 09
26. MUDr. Libor Seneta

MUDr. Libor Seneta

44 let

lékař záchranné služby, radní města Dvůr Králové n. Labem

Dvůr Králové nad Labem, TOP 09

44 lékař záchranné služby, radní města Dvůr Králové n. Labem Dvůr Králové nad Labem TOP 09
27. JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk

JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk

43 let

provozovatel pekárny a prodejny potravin

Hořice, LES

Kdo jsem?

Více jak dvanáct let provozuji nezávislou maloobchodní prodejnu potravin v Hořicích a osm let i pekárnu s vysoce kvalitním pečivem, které bylo opakovaně oceněno např. certifikátem Regionální produkt Podkrkonoší.

Je mi 43 let, jsem ženatý, mám dceru, rád hraji volejbal a tenis, jezdím na kole, houbařím, cestuji a zajímám se o elektrotechnické novinky.

 

Proč kandiduji?

Snažím se dělat vše poctivě a s maximálním nasazením. V naší prodejně proto najdete především párky z masa, chleba z mouky, jogurty z mléka... Možná jsme o trochu dražší, ale nebojím se to, co prodáváme, dát i své čtyřleté dceři... Myslím si, že podobně poctivě jde dělat i komunální či krajská politika, a proto podporuji kandidátku TOP 09, kde jsou lidé, kteří chtějí zlepšit žití v našem kraji.

 

Jaké mám zkušenosti?

Jsem vystudovaný právník a ekonom a mám 22 let praxe v maloobchodu a výrobě potravin. Zastupuji české nezávislé maloobchodníky v evropských organizacích. Mám jasnou představu o tom, co by se pro živnostníky a menší podnikatele mělo dělat a jak je tato skupina lidí důležitá pro celou ekonomiku.

 

Co chci přinést voliči?

Své zkušenosti, dlouholetou praxi, znalosti, jak to může fungovat jinde a vůli pomoci tomu, aby to přinejmenším stejně dobře fungovalo i u nás.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Pomoc živnostníkům a menším podnikatelům, rozvoj turistického ruchu a sportovního vyžití v našem kraji.

43 provozovatel pekárny a prodejny potravin Hořice LES
28. Jaromír Kotěra

Jaromír Kotěra

57 let

starosta obce Černožice

Černožice, TOP 09

57 starosta obce Černožice Černožice TOP 09
29. Jiří Wilda

Jiří Wilda

50 let

věžník

Jičín, bezpp

50 věžník Jičín bezpp
30. Mgr. Kateřina Jelínková

Mgr. Kateřina Jelínková

45 let

magistra farmacie

Hradec Králové, TOP 09

45 magistra farmacie Hradec Králové TOP 09
31. Štěpán Tomašík

Štěpán Tomašík

46 let

realitní makléř

Častolovice, TOP 09

46 realitní makléř Častolovice TOP 09
32. Ing. Jan Doubek, CSc.

Ing. Jan Doubek, CSc.

67 let

předseda správní rady a. s.

Vrchlabí, TOP 09

Kdo jsem?

Jsem předsedou správní rady akciové společnosti Labit ve Vrchlabí. Jsem ženatý, mám dceru a dvě vnoučata.

 

Proč kandiduji?

Strana TOP 09 je mě blízká svým zaměřením a způsoby, jakými dokáže prosazovat zvolené zásady. Rád bych pomohl ve větší míře s řešením problémů na krajské úrovni především v oblasti odborného školství a energetice.

 

Jaké mám zkušenosti?

Zkušenosti mám především s vedením různě velkých kolektivů spolupracovníků při řešení složitých úkolů. Dokáži vhodně motivovat spolupracovníky. Během své předchozí výzkumné činnosti jsem osvědčil tvůrčí myšlení a schopnost prosazovat nové myšlenky. Schopnost výběru optimálních variant při rozhodování, důraz při prosazování rozumných názorů a projektů.

 

Co chci přinést voliči?

Záruku poctivého a solidního řešení problémů na všech úrovních. Dále využití svých schopností při prosazování zájmů regionu.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Rozvoj odborného školství potřebujeme víc, než si myslíte. Rozvoj odborného školství, především učňovského a středního, budování průmyslových zón a podporu podnikání v kraji. V oblasti energetiky úspory energií a výstavbu ekologicky šetrných zdrojů energií.

67 předseda správní rady a. s. Vrchlabí TOP 09
33. Dr. Radovan Haluza, Ph.D.

Dr. Radovan Haluza, Ph.D.

55 let

ředitel biotechnologické společnosti

Hradec Králové, bezpp

55 ředitel biotechnologické společnosti Hradec Králové bezpp
34. Eva Víšková

Eva Víšková

64 let

členka výkonného výboru České asociace Sport pro všechny a členka sportovní komise statutárního města Hradec Králové

Hradec Králové, TOP 09

Kdo jsem?

Jmenuji se Eva Víšková, za TOP 09 jsem kandidovala již v komunálních volbách. Z této kandidatury jsem se dostala do sportovní komise města Hradec Králové. Již 20 let působím jako krajská manažerka České asociace Sport pro všechny a měla jsem pod sebou velkou členskou základnu z celého kraje.

 

Jaké mám zkušenosti?

Vzhledem k tomu, že mám velké zkušenosti ze sportovního prostředí, zastupuji členskou základnu i ve výkonném výboru republikové ČASPV, ráda bych se věnovala tomuto prostředí i v krajském zastupitelstvu.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Moji prioritou je dostat co nejvíce dětí, mládeže a seniorů do tělocvičen, do sportovních a volnočasových aktivit a tím zvyšovat jejich pohybovou gramotnost. Výše uvedená priorita je i mým volebním tématem, které bých ráda prosazovala v rámci celého kraje.

64 členka výkonného výboru České asociace Sport pro všechny a členka sportovní komise statutárního města Hradec Králové Hradec Králové TOP 09
35. Josef Matyáš

Josef Matyáš

55 let

podnikatel v oblasti vytápění a obnovitelných zdrojů energie

Náchod, bezpp

55 podnikatel v oblasti vytápění a obnovitelných zdrojů energie Náchod bezpp
36. Bob Šviha

Bob Šviha

40 let

místostarosta obce Butoves, IT technik

Butoves, TOP 09

Kdo jsem?

Jmenuji se Bob Šviha, je mi 40 let. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu strojní v Jičíně. Protože jsem se již během studia aktivně zajímal o počítače a programování, nastoupil jsem v roce 1995 na Městský úřad v Jičíně jako Správce počítačové sítě, kde dosud pracuji. Jsem ženatý a mám dvě děti, bydlím již osm let v obci Butoves. Ve volném čase občas sportuji a zajímám se o astronomii. Jsem demonstrátorem jičínské hvězdárny, kde veřejnosti předvádíme krásy vesmíru.

 

Proč kandiduji?

Jako zaměstnanec městského úřadu s rozšířenou působností, přicházím denně do styku s veřejnou a státní správou a chtěl bych svých zkušeností využít. Po přestěhování do Butovsi, jsem se začal aktivně zajímat o komunální politiku a jsem již druhé volební období v zastupitelstvu od roku 2014 jako místostarosta. Mohu porovnávat, jak fungují malé obce i městský úřad v okresním městě, rád bych získal více zkušeností z fungování krajského úřadu.

 

Jaké mám zkušenosti?

Mám více než 20 let zkušeností s veřejnou správou, kde jako informatik pomáhám nasadit programové vybavení ve všech oblastech samosprávy i státní správy. Proto musím mít základní povědomí o činnostech všech odborů městského úřadu. Zároveň jako místostarosta v Butovsi vím, jaké věci trápí malé obce. Jako spolupracovník hvězdárny, jsem se podílel na rekonstrukci Centra přírodních věd od vypracování projektu, přes žádost o dotaci, výběrová řízení až po výstavbu a následný provoz.

 

Co chci přinést voliči?

Chtěl bych se zasadit o to, aby krajský úřad více pomáhal obcím, které vedou lidé při svém zaměstnání, ve svém volném čase a nemohou být profesionálními úředníky. Dosud se mi zdá, že krajský úřad pro obce moc nedělá. Pozve starosty obcí občas na chlebíčky, kde jednotlivý radní přečtou svůj projev. Pak vidíme pracovnice krajského úřadu, když k nám přijedou na audit.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Rovnoměrné rozložení investic v kraji. Letos byly upraveny jízdní řády vlaků, některé spoje ubyly, jen na Broumovsku vlaky přibyly, silnice tam mají také v lepším stavu nežli jinde. Nelze investovat jen tam, kde bydlí hejtman.

40 místostarosta obce Butoves, IT technik Butoves TOP 09
37. Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.

51 let

starosta obce Hřibojedy, ekonom, finanční analytik pro krizové řízení

Hřibojedy, TOP 09

Kdo jsem?

Více jak 25 let vykonávám funkci ekonoma se specializací krizového řízení,  fúzí společností a finanční analytice. Vysokoškolské vzdělání jsem získal v České republice oboru ekonomika a insolvence, dále v oblasti veřejné správy a veřejných financí a v oblasti obchodního práva na zahraniční univerzitě s titulem LL.M. (Legum Magister). V komunální politice pracuji páté volební období jako člen zastupitelstva obce a současně druhé období vykonávám funkci neuvolněného starosty obce Hřibojedy. 

 

Proč kandiduji?

Není možné dál zadlužovat naši zemi, tedy ani kraj. Není možné žít na úkor budoucích generací, proto je nutné snížení výdajů státu a nastavení optimálního a co nejspravedlivějšího daňového systému. Velmi důležité je posílení role samospráv včetně zajištění financování bez nutností vytvářet zdroje z ne vždy efektivních dotačních titulů. Každý by měl být co nejlepším hospodářem, tedy i samosprávný celek, jakým je kraj. Ten se musí co nejefektivněji postarat o veřejné peníze vybírané z daní občanů a firem. Budu prosazovat co nejtransparentnější postupy při využívání veřejných zdrojů.

 

Jaké mám zkušenosti?

Více jak 25 let pracuji v ekonomických manažerských funkcích vedení společností (ředitel, ekonom, finanční analytik, ...). Pracoval jsem také jako krizový manažer pro řízení restrukturalizací v různě zaměřených společnostech. Dobře se orientuji v daňovém systému. 

Mám ekonomické znalosti v oblasti korporátních i veřejných financí a schopnost vést tým lidí (na základě zkušeností vedení společností, vedení územního samosprávného celku - obce a vedení regionální organizace TOP 09). Mám srozumitelný a jasný deklarovaný názor na efektivní využívání veřejných zdrojů s ohledem na makroekonomický vývoj ČR, na její hospodářský růst.

 

Co chci přinést voliči?

Naplňování potřeb kraje z dostupných (alokovaných) finančních zdrojů bez dalšího zadlužování kraje.

Efektivní výkon územní samosprávy při naplňování potřeb veřejného zájmu, zejména s důrazem na optimální využití dostupných lidských, finančních, technických a materiálních zdrojů podle lokálních (místních) podmínek. Kontinuální prosazování optimalizace a zefektivnění procesů při řízení kraje, krajského úřadu a organizací zřízených městem.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

VYROVNANÝ ROZPOČET = rovnováha při využívání veřejných zdrojů mezi potřebami kraje (neomezenými) a zdroji (omezenými). Zrušme praktiky omezující otevřenost a transparentnost zadávacích (výběrových) řízení.

JAKO STAROSTOVÉ UMÍME ŘÁDNĚ SPRAVOVAT NAŠE OBCE, BUDEME UMĚT S PÉČÍ HOSPODÁŘE SPRAVOVAT TAKÉ NÁŠ KRAJ.

  • Vyrovnaný rozpočet.
  • Snížení kapitoly provozních (režijních) výdajů a alokací těchto prostředků na zvýšení kapitoly investic (včetně jejich opravy, údržby) se zásadou vyrovnaného rozpočtu.
  • Průběžný a opakovaný personální audit se zaměřením vytíženosti pracovní kapacity zaměstnanců města včetně příspěvkových nebo ÚSC zřízených organizací.
  • Posílení role samospráv (kraj, obce) včetně zajištění financování bez nutností vytvářet zdroje z ne vždy efektivních dotačních titulů.

Transparentní postupy při využívání veřejných zdrojů, především systému zadávacích řízení. Zvýšení transparentnosti a efektivity zadávacího řízení, procesů, smluv a zrušení stávajících praktik omezujících otevřenost zadávacích řízení. Zavedení systému pravidelných výběrových řízení na vedoucí úřednická místa včetně vytvoření kompetenčních profilů (schopností, dovedností, znalostí a dalších předpokladů pro každou úřednickou pozici).

51 starosta obce Hřibojedy, ekonom, finanční analytik pro krizové řízení Hřibojedy TOP 09
38. Mgr. Miriam Faltová

Mgr. Miriam Faltová

25 let

asistentka poslance

Dobruška, TOP 09

25 asistentka poslance Dobruška TOP 09
39. Petr Vošoust

Petr Vošoust

45 let

vedoucí autoservisu

Hradec Králové, TOP 09

45 vedoucí autoservisu Hradec Králové TOP 09
40. Petr Hron

Petr Hron

39 let

svářeč Tonava Úpice

Úpice, bezpp

39 svářeč Tonava Úpice Úpice bezpp
41. Ing. Josef Merta

Ing. Josef Merta

38 let

ředitel autodružstva

Náchod, TOP 09

38 ředitel autodružstva Náchod TOP 09
42. Mgr. Renata Pitrová

Mgr. Renata Pitrová

54 let

středoškolská učitelka

Hradec Králové, TOP 09

54 středoškolská učitelka Hradec Králové TOP 09
43. Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.

40 let

ředitel ZŠ a MŠ

Dolní Brusnice, TOP 09

Kdo jsem?

Člověk, otec, profesně kartograf, geoinformatik a pedagog. V současné době pracuji na pozici ředitele základní a mateřské školy. Od roku 2010 působím v komunální politice (člen zastupitelstva i rady města, místostarosta města Dvůr Králové nad Labem, předseda místní organizace TOP 09). Vystudoval jsem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor učitelství (aprobace matematika - zeměpis) a obor Geoinformatika. Doktorát z oboru Geoinformatika a kartografie jsem získal na Masarykově univerzitě v Brně.

 

Proč kandiduji?

Kandiduji proto, že jsem občanem Královéhradeckého kraje, kterému není lhostejná regionální politika a má zájem se podílet na rozvoji kraje. TOP 09 je mi názorově nejbližší.

 

Jaké mám zkušenosti?

Zkušenosti mám z oblasti regionálního rozvoje, informačních technologií, školství a řízení příspěvkové organizace. Profesní kolečko jsem absolvoval v akademickém sektoru, komerčním sektoru i ve veřejné správě.

 

Co chci přinést voliči?

Dobrý pocit z toho, že ho zastupuje někdo, kdo má o náš kraj zájem, má přehled, schopnosti a znalosti.

Schopnost otevřeně komunikovat a řešit problémy, korektní jednání. Znalosti a přehled a na základě nich nacházet řešení problémů či rozvoj vybraných tematických oblastí regionu.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Vyrovnaný rozpočet kraje a jeho trvale udržitelný rozvoj se zaměřením na venkov.

40 ředitel ZŠ a MŠ Dolní Brusnice TOP 09
44. Libor Koldinský

Libor Koldinský

51 let

technik

Týniště nad Orlicí, TOP 09

51 technik Týniště nad Orlicí TOP 09
45. Bc. Tomáš Frýba

Bc. Tomáš Frýba

42 let

jednatel společnosti

Jičín, TOP 09

42 jednatel společnosti Jičín TOP 09
46. Ing. arch. Kateřina Holmová

Ing. arch. Kateřina Holmová

57 let

vedoucí neziskové organizace

Kostelec nad Orlicí, LES

Kdo jsem?

Kateřina Holmová

 

Proč kandiduji?

Podporuji cíle Liberálně ekologické strany.

 

Jaké mám zkušenosti?

Půl života  jsem  strávila v Praze a půl v malé obci Královéhradeckého kraje. Pracovala jsem ve státní správě, podnikatelském i neziskovém sektoru jako úředník, projektant i vedoucí manažer. 

 

Co chci přinést voliči?

Příležitost k spokojenému životu.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Péči o krajinu a její přírodní ráz, omezení stavebních zásahů,  záborů  zemědělské půdy, odlesňování, nevhodných rostlinných druhů. Ochranu  prostředí sídel před vlivy průmyslu a dopravy.

57 vedoucí neziskové organizace Kostelec nad Orlicí LES
47. Ing. Kamila Malá

Ing. Kamila Malá

40 let

ekonomka

Hradec Králové, TOP 09

40 ekonomka Hradec Králové TOP 09
48. Ing. Veronika Tomková

Ing. Veronika Tomková

30 let

projektová manažerka

Dvůr Králové nad Labem, TOP 09

30 projektová manažerka Dvůr Králové nad Labem TOP 09
49. PhDr. Jitka Šestáková

PhDr. Jitka Šestáková

70 let

novinářka

Dobruška, bezpp

70 novinářka Dobruška bezpp
50. Mgr. Jakub Sofka

Mgr. Jakub Sofka

24 let

student VŠ Univerzita Hradec Králové

Hradec Králové, TOP 09

Kdo jsem?

Student Pedagogické a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde studuji učitelství Dějepisu a Základů společenských věd pro střední školy, dále pak navazující magisterské studium Historie.

 

Proč kandiduji?

Pro kandidaturu jsem se rozhodl z toho důvodu, že bych do krajské politiky rád přinesl mladistvý pohled a elán, se kterým bych se rád podíval na problematická témata.

 

Jaké mám zkušenosti?

Rád bych využil své zkušenosti z vedení Studentského historického klubu, v rámci kterého organizuji řadu vzpomínkových akcí připomínajících významné události české a regionální minulosti. Také bych rád využil svých schopností nabytých vedením studentského multioborového časopisu.

 

Co chci přinést voliči?

Voličům bych rád přinesl větší míru komunikace. Rád bych také voličům nabídl svůj mladistvý pohled na dané problémy a svou ochotu aktivně jednat a spolupracovat na jejich řešení.

 

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Témata, na která bych se rád primárně zaměřil úzce souvisí s mým zaměřením studia, šlo by tedy o oblast školství a kulturu. Ve školství bych rád prosazoval pojetí výuky, ve kterém by se využívalo aktivního přístupu, myslím tím například různé workshopy, projektové vyučování apod., které by byly zaměřeny například na významná výročí. Šlo by také například zorganizovat určité soutěže či projekty ve spolupráci s Univerzitou, které by sloužily mimo jiné jako porovnání škol se stejným či obdobným zaměřením.

24 student VŠ Univerzita Hradec Králové Hradec Králové TOP 09

Třicetimilionový doplatek za provoz ztrátových oborů poskytne kraj náchodské nemocnici
21. 11. 2017

Třicetimilionový doplatek za provoz ztrátových oborů poskytne kraj náchodské nemocnici

Rada Královéhradeckého kraje přijala návrh na poskytnutí 30 milionů korun Oblastní nemocnici Náchod jako náhradu nepokrytých nákladů za plnění závazku veřejné služby. Vedení náchodské nemocnice zažádalo o náhradu na základě doporučení externího auditu. Návrh nyní půjde před krajské zastupitele, kteří se znovu sejdou 4. prosince 2017.

Celý článek
Přijďte k volbám 7. a 8. 10. 2016, má to smysl
7. 10. 2016

Přijďte k volbám 7. a 8. 10. 2016, má to smysl

Již dnes a zítra se konají volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a do Senátu v senátním obvodě Jičín.Tyto volby rozhodnou nejen o dalším směřování našeho kraje, ale poukáží i na spokojenost či nesouhlas se současným vedením naší země. Ukáží, zda souhlasíme s omezováním naší svobody, které vychází z některých zákonů vládnoucí koalice. Již jich je tolik, že jsme připravili celý Seznam nesvobody.

Celý článek
Kraj musí co nejdříve dostavět nemocnici Náchod
6. 10. 2016

Kraj musí co nejdříve dostavět nemocnici Náchod

Východní Čechy - V úterý byl hostem on-line rozhovoru Hradeckého deníku poslanec a kandidát TOP 09 na hejtmana Královéhradeckého kraje Leoš Heger. Přinášíme vám ty nejzajímavější otázky a odpovědi.

Celý článek
Motojízda
29. 9. 2016

Motojízda "Jedu s Leošem Hegerem"

Srdečně Vás zveme na motojízdu křížem krážem krajem pro kandidáta na hejtmana Leoše Hegera v sobotu 1. října 2016 v 10:30 na parkovišti hotelu Omnia v Janských Lázních. Vydáme se trasou: Trutnov, Adršpach, Hronov, Náchod, Nové město nad Metují (zastávka na kafe), pak Opočno, Hradec Králové, Jičín (zastávka), Nová Paka, Vrchlabí a zpět do Janských Lázní, kde bude zajištěno občerstvení a k poslechu zahraje hudební skupina Kmotra. 

Celý článek
Kandidatura byla moje povinnost vůči naší partě
22. 9. 2016

Kandidatura byla moje povinnost vůči naší partě

Jak se vyrovnávají s rozvodem se Starosty a nezávislými, jak se udržuje v obraze, i když žije v Praze, ale i proč by se politici měli chovat slušně k úředníkům. O tom mluví v dalším díle předvolebních rozhovorů MF DNES krajský lídr TOP 09 Leoš Heger. 

Celý článek
1 2 3 4
Články 1 - 5 z 20
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme