Místní organizace v regionu Písek:

Písek

Horosedly

Milevsko

Písek hledá místo pro parkovací dům
12. 9. 2012

Písek hledá místo pro parkovací dům

Jednou z variant je prostor u hotelu Otava. Na jedné straně obyvatelé a návštěvníci města požadují zvýšení kapacity parkovacích míst, která zejména v turistické sezoně zdaleka nestačí požadavkům motoristů. Na druhé  straně je dosti početná skupina lidí nespokojených s množstvím aut parkujících na Velkém náměstí a žádajících omezení nebo úplné  zrušení parkoviště v této lokalitě.

Celý článek
Jednání zastupitelstva města Písek
10. 11. 2011

Jednání zastupitelstva města Písek

Písku po vystoupení ODS z koalice nastala během působení menšinové koalice neutěšená situace. Po dlouhých a náročných jednáních vedoucích k  vyřešení  tohotu stavu se podařilo vytvořit novou většinovou koalici mezi TOP 09, ČSSD a VPM. Dne 31.10.2011 došlo k podpisu nové koaliční smlouvy všemi zastupiteli za TOP 09, ČSSD, VPM a nezávislým zastupitelem Ing. O. Gottsteinem. Celý proces byl definitivně uzavřen úspěšnou volbou nových radních, která se konala na pravidelném zasedání zastupitelstva dne 3.11. 2011 ve 13.00 hod v Kulturním domě v Písku. Od tohoto dada jsou tedy všichni tři zastupitelé za TOP 09 Písek zároveň radními a JUDr. Josef Knot zastává funkci neuvolněného místostarosty s kompetencemi rozvoj, dotační politika města a dotační investice města. Koalice disponuje 15 mandáty a má tak nadpoloviční většinu v zastupitelstvu města.

Celý článek

Regionální výbor Písecko

Celý článek
26. 8. 2011

TOP 09 Písek podporuje rodiny s dětmi

Zastupitel za TOP 09 MUDr. Rudolf Tyll úspěšně předložil do červnového zastupitelstva návrh, který uložil radě města zajistit pro školní rok 2011/2012 otevření nového oddělení v 16.mateřské škole- Logry  . Návrh  vycházel z iniciativy matek, kterým nebylo vyhověno v žádosti o umístění dětí do mateřských škol.

Celý článek
26. 8. 2011

TOP 09 Písek představuje návrh na zřízení Výboru pro ekonomický rozvoj a podporu investic

Výbor pro ekonomický rozvoj a podporu investic (VERPI) má být klíčovým poradním orgánem města, který bude garantem přípravy   řady klíčových projektů v následujících oblastech: Ekonomický rozvoj města Rozvoj znalostní ekonomiky Podpora podnikání Podpory inovací Podpory školství, vědy a výzkumu Získávání investic a dotačních titulů

Celý článek
Stanovisko TOP 09 k jednání zastupitelstva ze dne 27.01.2011
3. 2. 2011

Stanovisko TOP 09 k jednání zastupitelstva ze dne 27.01.2011

Místní výbor TOP 09  protestuje proti chování starosty města Písku JUDr. Ondřeje Veselého, který na posledním jednání zastupitelstva konaném 27.01. 2011 veřejně obvinil zastupitele za TOP 09 JUDr. Josefa Knota, že je ekonomicky motivován na provozu výherních hracích přístrojů, VHP. Starosta uvedl, že má informaci, která svědčí o ekonomické motivaci JUDr. Knota ve věci VHP přístrojů a vyzval jej, aby se k věci vyjádřil.

Celý článek
První řádné zastupitelstvo v Písku
12. 12. 2010

První řádné zastupitelstvo v Písku

Na prvním řádném zastupitelstvu v Písku  byl projednáván rozpočet města na rok 2011. Přestože se jedná o rozpočet mírně přebytkový, nebyl zastupiteli za TOP 09 podpořen. Důvodem bylo omezení prakticky všech investicí na jedné straně a na druhé straně žádné snížení neinvestičních prostředků. Tato situace byla předkladateli zdůvodněna, že se jedná o jakýsi  “polotovar“, který se bude během roku měnit o schválené investiční akce. Tím se ale rozpočet původně mírně přebytkový stane těžce schodkovým, proto nemohl být našimi zastupiteli podpořen.

Celý článek
Ustavující zastupitelstvo města Písek
2. 12. 2010

Ustavující zastupitelstvo města Písek

Ustavující zastupitelstvo města Písek se sešlo 6.11.2010. MUDr.Rudolf Tyll nejprve za tříčlenný zastupitelský klub TOP 09 poblahopřál ČSSD k vítězství v komunálních volbách a sdělil, že respektují jejího lídra JUDr. Ondřeje Veselého jako přirozeného  kandidáta na starostu města, ale poté jasně kritizoval čtyři konkrétní skutečnosti, proč nepodpoří kandidáty koalice do Rady města.

Celý článek
Zastupitelé TOP09 v Písku
21. 11. 2010

Zastupitelé TOP09 v Písku

V podzimních komunálních volbách byli do píseckého zastupitelstva zvoleni 3 zastupitelé za TOP 09 -  JUDr. Josef Knot, MUDr.Rudolf Tyll a Klára Humpálová. Shodou okolností bývalí spolužáci z píseckého gymnázia narození v roce 1972. Přestože jim povolební vyjednávání určila roli opozice, hodlají svůj mandát vykonávat odpovědně a v souladu s předvolebním programem TOP 09. Zaměří se na prosazení bodů z tzv.  Protikorupčního desatera, schvalování vyrovnaných rozpočtů města a podporu rozumných investičních akcí.

Celý článek
Písek potřebuje rozhodného starostu
10. 9. 2010

Písek potřebuje rozhodného starostu

Zdravím všechny občany města Písku,jmenuji se Josef Knot a v letošních komunálních volbách budu usilovat o Vaše hlasy. V minulých týdnech jsem se Vám prostřednictvím tisku a dalších médií představil. Nyní bych Vás rád seznámil se svými záměry, pokud se stanu Vaším starostou.

Celý článek
1 2 ... 20 21 22 23 24
Články 221 - 230 z 240