Město podá na ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci na investiční akci v okolí mateřské školy na sídlišti Jih

4. 2. 2013

Na svém včerejším jednání zastupitelstvo města Písek schválilo projekt regenerace panelového sídliště Jih.
    „Na zastupitelstvo jsme předložili materiál, v němž jsme žádali o schválení projektu Regenerace panelového sídliště Jih v Písku – 1. etapa. Doložit souhlas zastupitelstva s tímto projektem je totiž nutnou podmínkou proto, abychom mohli na ministerstvo pro místní rozvoj podat žádost na investiční akci v okolí mateřské školy. Je totiž součástí právě 1. etapy regenerace sídliště. Projekt zahrnuje demolici staré lávky, rekonstrukci schodiště před MŠ, bezbariérový přístupu do lokality a regeneraci chodníků a zeleně. Bezodkladně je třeba řešit především demolici lávky, která je v havarijním stavu,“ přibližuje rozsah investiční akce místostarosta města Písek Josef Knot.
    Celá investiční akce přijde podle předpokladu na 7,5 až 8 miliónů korun, upřesnění bude známé v pondělí. „Z oněch předpokládaných 7,5 až 8 miliónů korun na tuto investiční akci může výše dotace z ministerstva pro místní rozvoj přinést 70% z uznatelných nákladů, nejvýše však 4 milióny korun. V rozpočtu města je v letošním roce na projekt vyčleněno 6 miliónů korun,“ přibližuje finanční stránku Josef Knot a dodává: „Na projekt byla již vydána stavební povolení z odboru výstavby a povolení z odboru dopravy, dosud však nenabyla právní moci, a splnili jsme i požadavek na provedení ankety, projednání s občany a jejich seznámení s projektem.“

S pozdravem
Josef Knot, místostarosta Města Písek

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme