15. 10. 2013

Úvod

Vážení občané, jak jsme slíbili v červencovém čísle našeho Občasníku, snažíme se zlepšit proud informací k Vám, našim čtenářům a příznivcům. Doba nám v tomto přeje, protože každodenní život přináší nové a nové události. Raději bychom se sice věnovali svým rodinám, profesím a zálibám, než komunální politice, ale to však bohužel nejde.

Celý článek
15. 10. 2013

Facebook

Rádi bychom Vám sdělili, že mladí občané Kamenného Újezdu založili facebookovou stránku s názvem Náš Kameňák, na níž svým pohledem zajímavě glosují život v obci.Na předminulém zasedání Zastupitelstva obce pan starosta editorům slíbil zveřejnit jejich adresu v Obecním zpravodaji.Protože se tak dosud nestalo, zveřejňujeme ji my: www.facebook.com/NasKamenak.

Celý článek
15. 10. 2013

Farská louka

Farská louka (vedle Hromadů směrem dolů k Lazně) připadla obci a obecní úřad zahájil práce na ZTV (základní technická vybavenost)), tj. na vybudování komunikace a sítí. Vznikne tak několik stavebních parcel.Jsme přesvědčeni, že OÚ by v předstihu měl stanovit pravidla prodeje a seznámit s nimi občany. Předejde se tak zbytečným dohadům, komu se bude co, kdy a za kolik prodávat.

Celý článek
15. 10. 2013

Koridor

Při návrhu zadání na změnu Územního plánu (ÚP) v osadě Bukovec bylo zjištěno, že při projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla provedena tzv. homogenizace úseku stávající silnice E55 od rybníka Štilec přes křížení s železnicí k osadě Bukovec. Jde prakticky o částečnou úpravu trasy silnice pro napojení na projektovanou dálnici. Přitom byl stanoven koridor o šířce 100 m, který zasahuje několik stávajících obytných domů a řadu stavebních pozemků a v podstatě znamená stavební uzávěru a eventuální demolici domů při realizaci.

Celý článek
15. 10. 2013

Velké dějiny malého města

Zakoupil jsem si knihu o dějinách naší obce. Je to krásná a potřebná publikace, která profesionálním způsobem mapuje život obce od pravěku po rok 1945. Všichni tři autoři vyčerpávajícím způsobem zpracovali fakta o době, která byla předmětem jejich profesionálního zájmu. Publikace se tak důstojně zařadila mezi díla, jakých je o historii obce naší velikosti dost málo.

Celý článek
15. 10. 2013

Občastník č.3

Vážení občané, jak jsme slíbili v červencovém čísle našeho Občasníku, snažíme se zlepšit proud informací k Vám, našim čtenářům a příznivcům. Doba nám v tomto přeje, protože každodenní život přináší nové a nové události. Přinášíme vám proto další číslo občastníku.

Celý článek
31. 7. 2013

Úvod

Vážení občané, po delší odmlce Vám předkládáme další vydání našeho nepravidelného Občasníku. Od listopadu 2011, kdy jsme se na Vás obrátili poprvé, jsme neseděli s rukama v klíně, ale snažili se s většími či menšími úspěchy kultivovat místní politiku směrem k otevřenosti, transparentnosti a také pravdivosti. Zaměřili jsme se trochu více na věcný obsah konkrétních případů, než na jejich prezentaci Vám, našim čtenářům. Věřte, že jsme si tohoto nedostatku vědomi, ale naše možnosti jsou omezené, nicméně tuto chybu bychom v budoucnu chtěli napravit.

Celý článek
30. 7. 2013

Oprava účelové komunikace Na babkách

Na podzim loňského roku (2012) rozhodl OÚ, že bude opravena polní cesta Na babkách. Pro ty, kdo se úplně neorientují, je to cesta od Klabouchů ke trati. Jedná se o starou polní cestu, kterou lze bezpochyby řadit mezi účelové komunikace, což znamená, že ji používají pouze ti, kdo zde vyvíjejí nějakou hospodářskou činnost.

Celý článek
29. 7. 2013

Rybník na náměstí

Jednou z nevábných dominant našeho náměstí je rybník. Ještě poměrně nedávno sloužil jako požární nádrž, také jako místo trvalého pobytu několika kachen, v zimě jako kluziště. Dnes je páchnoucí vodní plochou, pokrytou žabincem. Při pohledu na něj se mnohým pozorovatelům vynoří myšlenka na stav české společnosti, hlavně však politiky...

Celý článek
28. 7. 2013

Školka

Občané Kamenného Újezdu se mohli v květnovém Obecním zpravodaji dočíst o tom, že...

Celý článek
1 2
Články 1 - 10 z 18
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme