Od neohroženého vystoupení studentů v listopadu 1989 uběhlo 24 let. Těm, kdo tehdy začali chodit do školy, je třicet. Porovnáme-li životní možnosti této nové generace s možnostmi generací žijících v reálném socialismu nebo ve stalinských padesátých letech, poznáváme snadno a jasně, o co je demokracie lepší než totalita. Přesto jde naše společnost k předčasným volbám ostře názorově rozdělena a budeme rozhodovat o celkovém směřování našeho státu. V těchto volbách nejde o dílčí body programů, ale o způsob vlády: snadno zpět k socialismu, anebo pracně demokraticky dál? Jednotlivé konkrétní body programů, zvláště ty líbivé, by neměly odvést pozornost od pravých a hlavně dlouhodobých cílů. Proto dříve než představíme náš program na nejbližší čtyři roky, chceme ukázat principy, jimiž budeme ovlivňovat politický život teď i v budoucnosti. Vycházíme přitom z poznání, že jakási všeobecná únava či nespokojenost je způsobena tím, že jsme se nenaučili žít v demokraticky zarámované svobodě. Principy, jimiž se chceme řídit, jsou tři.

  1. Budeme usilovat o obnovení politiky, která se zabývá zájmy celku, nikoli výhradně zájmy některé části společnosti. Budeme proto hledat řešení věcná a odborná, ne taková, aby nám krátkodobě přinesla hlasy pro příští volby. Víme, že taková řešení nikdy nepřinesou každému úplnou spokojenost, ale prospějí všem a ve výsledku pomohou každému. Tohoto principu se budeme držet, ať volby dopadnou jakkoli. Nebudeme na všechno říkat ne, ale bez ztráty vlastního pohledu na věc budeme usilovat o dopracování takových zákonů navržených politickými protivníky, které budou pro život společnosti potřebné a přínosné.
  2. Budeme usilovat o vytvoření všeobecného zájmu o kultivaci života v celé společnosti, protože příčinu všech našich problémů vidíme ve svévolném zneužívání svobody. Týká se to nejen politické sféry, ale společnosti vůbec. Většina věcí, na které si lidé dnes a denně stěžují, není způsobena jedním člověkem ve funkci premiéra, ale přístupem kteréhokoli z občanů k práci a k druhým lidem. Obnova lidské cti, která stojí a padá s osobní odpovědností a rozhodne také o naší budoucnosti, je podle našeho názoru jedinou cestou ze současné krize.
  3. Budeme důsledně hájit demokratický rámec našeho státu, který nemůže být ohrožován ani populistickými a mocichtivými „spasiteli“, ani mistry právních kliček a jejich hříčkami se slovy zákona. Tím totiž může být ohrožena, a dokonce ztracena naše svoboda i samostatnost, jejichž cena se nepočítá v penězích, ale v lidském utrpení.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme