× Pojďte do toho s námi.

11. Bezpečnost, boj s kriminalitou a korupcí

Má-li ČR zvyšovat svoji konkurenceschopnost, nesmí vzdát důsledný boj s korupcí. Korupční prostředí zasahuje do všech sfér veřejného života. Korupce se bohužel nevyhýbá ani policii a státním zástupcům a je schopna proniknout až do soudních síní. TOP 09 chce občanům dlouhodobě vracet důvěru ve fungování právního státu, víru v to, že se slušnost vyplácí a normální je nekrást.

V posledních letech jsme byli svědky řady trestních stíhání, která se dotýkala nejvyšších politických sfér, ať už stran vládních nebo opozičních. Některá byla vedena profesionálně, jiná diletantsky, některá zřejmě za účelem diskreditace politických protivníků. Ať už tato řízení byla důvodná či nikoliv, měla společný jeden podstatný rys – policii a státnímu zastupitelství byl dán volný prostor je vést. To je nepochybně zásluhou naší vlády, která zbavila represivní složky politických tlaků.

Klíčovou institucí zajišťující ochranu života a majetku občanů je Policie České republiky. Základem policejní práce pro občana jsou místní policejní útvary. Tam proto musí směřovat hlavní rozpočtová priorita Policie ČR.

Budeme usilovat o to, aby se příslušníci ve služebním poměru plně věnovali pouze policejní práci. Snížíme byrokratické zatížení policie, nezbytné administrativní a logistické zázemí budou efektivněji zajišťovat civilní pracovníci.

Budeme prosazovat společné plány aktivit Policie ČR a obecních policií s cílem odstranění duplicit a dosažení co nejefektivnějšího využívání kapacit. V obcích bez obecní policie posílíme pravomoci samosprávy při zajišťování veřejného pořádku.

Budeme posilovat jednotlivé prvky Integrovaného záchranného systému. V kapitole Ministerstva vnitra chceme zřídit položku, ze které budou poskytovány granty na projekty podporující jednotky sborů dobrovolných hasičů.

Trváme na tom, že všichni občané mají rovná práva, ale také rovné povinnosti. Zkušenost ukazuje, že pomoc zranitelným skupinám nemůže spočívat v jejich neúměrném finančním zvýhodňování. Za nejdůležitější nástroj považujeme prevenci patologických jevů, vzdělávání znevýhodněných skupin a takové úpravy sociální politiky, které povedou znevýhodněné skupiny k potřebě zapojit se na trhu práce. Pocit rozhořčení nad neplněním povinností konkrétních občanů nesmí vyústit v jednoduchá a diskriminační řešení vůči celým skupinám. Budeme důsledně vystupovat proti všem formám extremismu a nesnášenlivosti, které se v naší společnosti projevují.

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram EPP

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme