× Staňte se našimi členy!

10. Soudnictví - justice

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. TOP 09 bude prosazovat tradiční hodnoty v justici tak, aby pomáhala navracet lidem důvěru v právní stát.

Za nezbytnou podmínku řádného fungování justice a účinného prosazování těchto hodnot považujeme stabilní a přehledný právní řád. Právo musí sloužit jako srozumitelný soubor pravidel, která se nemění každý den a přinášejí do běžného života občanů i společností dostatečnou právní jistotu. Zasadíme se o to, aby přechod na novou úpravu soukromého práva proběhl s co nejmenšími nepříznivými dopady na ochranu práv fyzických i právnických osob. To vyžaduje i změnu občanského soudního řádu.

TOP 09 trvale podporuje snahu o postupnou a koncepční reformu justice. Potřebné změny musí být připravovány dlouhodobě, nikoli nárazově s ohledem na momentální náladu ve společnosti. Za součást systematické a neukvapené reformy justice považuje TOP 09 i změny v soudnictví samém včetně zahájení vážné odborné i politické diskuse o ukončení činnosti vrchních soudů. Tři stupně soudní soustavy lze považovat vedle existence Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu za dostačující.

Uvědomujeme si, že předložení nového zákona o státním zastupitelství je nezbytností. Návrh, který byl stažen z Poslanecké sněmovny, však chceme obohatit o nejnovější praktické zkušenosti s fungováním Státního zastupitelství tak, aby byly vytvořeny záruky ochrany práv a svobod občanů a nestranného výkonu působnosti Státního zastupitelství. V úvahu připadá například zavedení institutu vyšetřujícího soudce. Ten bude mít nezávislou pravomoc nad procesem trestního řízení, budou před něj přestupovat všechny strany řízení a jeho úkolem bude garance důsledného vyšetřování na straně jedné a plné ochrany před možnou zvůlí výkonné moci na straně druhé. To vyžaduje provést zásadní revizi trestního řádu a zákona o Policii ČR.

Druhou stranou mince nemalých pravomocí svěřených soudcům a státním zástupcům musí být jejich zvýšená odpovědnost za výkon funkce. Bylo-li zjištěno jednání soudce či státního zástupce zakládající jeho kárnou či trestní odpovědnost, je nutné jej důsledně postihnout v příslušném řízení. Vznikla-li tak škoda, kterou byl stát povinen nahradit, musí být na danou osobu přenesena.

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme