× Pojďte do toho s námi.

10. Soudnictví - justice

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. TOP 09 bude prosazovat tradiční hodnoty v justici tak, aby pomáhala navracet lidem důvěru v právní stát.

Za nezbytnou podmínku řádného fungování justice a účinného prosazování těchto hodnot považujeme stabilní a přehledný právní řád. Právo musí sloužit jako srozumitelný soubor pravidel, která se nemění každý den a přinášejí do běžného života občanů i společností dostatečnou právní jistotu. Zasadíme se o to, aby přechod na novou úpravu soukromého práva proběhl s co nejmenšími nepříznivými dopady na ochranu práv fyzických i právnických osob. To vyžaduje i změnu občanského soudního řádu.

TOP 09 trvale podporuje snahu o postupnou a koncepční reformu justice. Potřebné změny musí být připravovány dlouhodobě, nikoli nárazově s ohledem na momentální náladu ve společnosti. Za součást systematické a neukvapené reformy justice považuje TOP 09 i změny v soudnictví samém včetně zahájení vážné odborné i politické diskuse o ukončení činnosti vrchních soudů. Tři stupně soudní soustavy lze považovat vedle existence Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu za dostačující.

Uvědomujeme si, že předložení nového zákona o státním zastupitelství je nezbytností. Návrh, který byl stažen z Poslanecké sněmovny, však chceme obohatit o nejnovější praktické zkušenosti s fungováním Státního zastupitelství tak, aby byly vytvořeny záruky ochrany práv a svobod občanů a nestranného výkonu působnosti Státního zastupitelství. V úvahu připadá například zavedení institutu vyšetřujícího soudce. Ten bude mít nezávislou pravomoc nad procesem trestního řízení, budou před něj přestupovat všechny strany řízení a jeho úkolem bude garance důsledného vyšetřování na straně jedné a plné ochrany před možnou zvůlí výkonné moci na straně druhé. To vyžaduje provést zásadní revizi trestního řádu a zákona o Policii ČR.

Druhou stranou mince nemalých pravomocí svěřených soudcům a státním zástupcům musí být jejich zvýšená odpovědnost za výkon funkce. Bylo-li zjištěno jednání soudce či státního zástupce zakládající jeho kárnou či trestní odpovědnost, je nutné jej důsledně postihnout v příslušném řízení. Vznikla-li tak škoda, kterou byl stát povinen nahradit, musí být na danou osobu přenesena.

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram EPP

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme