× Pojďte do toho s námi.

1. Svoboda a demokracie

Česká republika se v preambuli Ústavy prohlašuje za „svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti“. Má ambici být státem právním, v němž je každému dovoleno vše, co zákon nezakazuje, avšak stát samotný smí konat jen způsobem zákonem předvídaným. Státní moc je ta, která jako suverén může pomocí zákonů stanovit pravidla. Pak je však jako první musí ctít a dodržovat. Chce-li stát, aby občan dodržoval zákony, musí jít sám příkladem. Česká republika je státem demokratickým, ve kterém je politický systém založen na volné soutěži politických stran a kde se zvolení zástupci těchto stran na půdě Parlamentu podílejí na tvorbě zákonů této země.

Česká republika je republikou parlamentní, jejíž vláda je vrcholným orgánem výkonné moci a je odpovědná Poslanecké sněmovně. Bez její důvěry nemůže vládnout. Prezident je formální hlavou státu, ale nestojí v čele vlády, jak je tomu v republice prezidentské. Nevede výkonnou moc a z výkonu své funkce není ústavně odpovědný. Skutečnost, zda je volen přímo, či nikoli, na tom nic nemění. Ústava ČR si zaslouží největší úctu a respekt všech občanů ČR, zejména pak ústavních činitelů. Ústavní pořádek není dán pouze psaným textem, ale i principy, tradicemi a zvyklostmi, které spolu s psaným textem vytvářejí nedělitelný celek. Tento ústavní pořádek je TOP 09 odhodlána bránit a nedovolit jeho účelové posouvání.

Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu, zdůrazňuje devátý článek Ústavy. TOP 09 bude bojovat za to, aby se nikdy neopakovaly tragické historické zkušenosti spojené s přerodem parlamentní demokracie v autoritářský, totalitní režim. Je-li to tedy nezbytné, promítneme ducha Ústavy ČR do psaného textu. Povedeme proto intenzivní politickou diskusi napříč politickým spektrem s cílem nezpochybnitelně zajistit stabilitu ústavního pořádku.

TOP 09 si uvědomuje, že žádný zákon, dokonce ani Ústava sama, nemůže stoprocentně zajistit demokracii a svobodu bez aktivní účasti odpovědných občanů. Podporujeme proto všechny občanské iniciativy, které se připojují k našemu hodnocení situace a k našemu zápasu o zachování systému liberální parlamentní demokracie. Mnoho let jsme se možná velmi lehkomyslně domnívali, že svoboda, kterou jsme získali v roce 1989 je samozřejmostí a není nutné o ni každodenně pečovat a usilovat. Chceme proto oslovit všechny občany, kterým je tato hodnota natolik drahá, aby jí byli ochotni věnovat svou aktivitu a své úsilí.

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram EPP

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme