Nejčastější otázky a odpovědi ke koronaviru

20. 3. 2020

Jak je možné, že nejsou roušky, respirátory, ochranné pomůcky, které by snížily riziko nákazy?

V době, kdy se daly objednat, kdy se daly dovézt do České republiky a kdy řada soukromých firem fungujících ve zdravotnictví toto skutečně udělala, muselo všechno být prováděno cestou výběrových řízení a nebylo organizované státem. Ve chvíli, kdy se o to česká vláda začala pokoušet, tak už většina zemí začala situaci řešit tím způsobem, že zakázala vývoz roušek a vývoz komponentů a najednou na trhu tyto roušky nebyly, nebo byly za podstatně vyšší cenu. A než se vláda odhodlala vyšší cenu zaplatit, tak se cena stále zvyšovala. Momentálně jsme tedy v situaci, že musíme zkoušet shánět roušky z Číny. Doufejme tedy, že jsou kvalitní a že se je vládě podaří distribuovat tam, kde jsou potřeba.

Na druhou stranu těch roušek a respirátorů je potřeba tolik, že pouze dovozem z Číny se to vyřešit nedá. Proto by měla vláda co nejrychleji prověřit možnosti českých firem.

Máme tu například libereckou vysokou školu, máme tady nanovlákna, nanotechnologie a firmy, které s těmi nanovlákny s virovou vrstvou pracují nebo šijí z textilií. V současné situaci je nutné, abych se vláda soustředila na výrobu roušek a nespoléhala se na osobní kontakty některých politiků v Číně s nadějí, že se z Číny tyto potřeby dovezou.

Jak se dá zajistit bezpečnost transfúzních stanic?

Transfúzní stanice jsou naprosto klíčová věc, protože je potřeba dál odebírat krev. Máme obrovské množství onkologicky nemocných pacientů, pacienty čekající na transplantace a na závažný chirurgický výkon atd. Není možné, aby kvůli tomu, že stát není schopen dostatečně zorganizovat testování, zajistit preventivní roušky apod., ohrozit tyto skupiny pacientů. Velmi důležité je, aby ministr zdravotnictví vydal jasný a jednotný pokyn pro transfúzní stanice a dárce krve. Ti musí být chráněni a stejně tak pacienti, kteří dostanou krevní deriváty.

Jedná vláda konstruktivně s opozicí, nebo se jen snaží získávat politické body?

Obojí je pravda. Individuálně jednotliví ministři a jednotliví poslanci jednají konstruktivně s opozicí. Na druhé straně, některá vyjádření, která v této době zaznívají, jsou spíše PR jednotlivých politiků. 

Jak to bude s maturitou?

Probíhá jednání na ministerstvu školství. Bude potřeba jasně vyřešit to, aby studenti letos odmaturovali korektním způsobem, aby nebyly ohroženy přijímací a státní zkoušky, obhajoby diplomových prací atd. Mechanismus musí fungovat. Poslali jsme podněty ministrovi školství a budeme požadovat ve školském výboru debatu i s rektory jednotlivých univerzit, kteří se v tomto ohledu chystají podniknout i nějaké kroky. Řada rektorů i kantorů jsou poslanci a informace je jasná. Není možné, abychom obětovali kvůli této situaci skupinu mladých lidí, kteří musí sedět doma u počítačů a učit se z domova.

Proč nebyl včas aktivován Ústřední krizový štáb a proč v jeho čele nestanul ministr vnitra?

To je dobrá otázka. Já jsem ji opakovaně pokládal. A odpověď pana premiéra byla: „Je to zbytečné. Není k tomu důvod.” Já tomu nerozumím. U nás v nemocnic byl aktivován krizový štáb. Nevede ho ředitel nemocnice, nevede ho největší a nejsilnější nebo nejstarší nebo nejbohatší lékař, ale vede ho šéf krizového štábu, který je vyškolen a vycvičen v tom, aby takový štáb vedl. Ten má plnou odpovědnost za řízení této krize. A my všichni ostatní tam jsme jako poradci a děláme konkrétní úkoly, které nám dá. Tak by to mělo fungovat i v rámci našeho státu. 

Mám příznaky, horečku 39 stupňů. Dovolám se na hygienickou stanici, tam mi řeknou, že se mám dostavit ke svému obvodnímu lékaři. Není možné si nechat udělat testy, protože nemám cestovatelskou anamnézu. Jak se k péči dostat?

Situace na hygienických stanicích se liší. Já mohu říct, co jsme udělali v Jihomoravském kraji. Ve spolupráci s krajským úřadem a s děkanem lékařské fakulty profesorem Rebkem jsme posílili hygienickou stanici množstvím studentů šestého ročníku lékařských fakult. Ti mají dostatečné odborné znalosti, zkoušku z hygieny a posílili telefonní linky, tak aby každý, kdo se dovolá, dostal relevantní informaci. Horečka 39 stupňů nutně neznamená, že máte infekci COVID-19. To může znamenat nachlazení, nebo také angínu. To může znamenat cokoliv. Je klíčová kombinace několika věcí: kontakt s někým, kdo infekci měl, nebo pobyt v rizikové oblasti, dále příznaky nemoci a zvýšenou teplotu 38 stupňů. Pevně věřím, že neexistuje jediná krajská hygienická stanice, kde vám – když tyto příznaky máte – řeknou, že se o nic nejedná a budou to bagatelizovat. Pokud ano, vřele doporučuji obrátit se na hlavního hygienika a poslat tento dotaz do datové schránky.

Mám pocit, že hygienické stanice – a to není jejich chyba – prostě nestíhají. Podle mého názoru je potřeba zásadním způsobem posílit personál hygienických stanic právě o studenty lékařských fakult, tak aby tam měli ne pět, ne deset, ale 100, 150 operátorů, tak aby se každý dovolal a aby dostal jasnou odpověď.

Mám souseda s koronavirem. Co mám dělat? Nemůžu to chytit na chodbě?

Pokud vy nemáte roušku, on nemá roušku a ten vztah bude velmi blízký, řekl bych intimní, tak je možné, že ho chytíte. Pokud budete od sebe dostatečně daleko, nosíte roušky, myjete si ruce a nesaháte si na obličej, pak toto riziko nehrozí.

Může koronavirus zhoršit průběh nemoci, které už pacient má, například rakovinu nebo diabetes?

Ne, tato věc nebyla prokázána. Ale samozřejmě, pokud člověk bude mít příznaky jako je teplota, bolesti na hrudi, dechové obtíže, tedy příznaky nachlazení a chřipky, tak to může zhoršit průběh jakékoliv jiné nemoci, stejně jako chřipka nebo nachlazení.

Proč tak důležitý nedostatkový materiál jako jsou respirátory, roušky z Lovosic a čínského transportu není rozvezen českou armádou a vláda sází na Českou poštu?

Vláda především sází na to, že si roušky ušijeme sami. Trochu se bojím, aspoň tak to vypadalo z vystoupení pana ministra Havlíčka, že vláda spoléhá na pana premiéra. A ten říkal, že se spoléhá na svůj selský rozum. Tady není potřeba selský rozum, tady je potřeba promyšlená organizace. A máte pravdu, že distribuci by armáda zajistila daleko lépe. Při nejbližší možné příležitosti se na to zeptám ministra obrany.

Je reálná verze, že současná opatření budou trvat až do srpna?

Ano, je to reálná verze. Prognózy odborných institucí se liší. Když si vezmu analogii se SARS, což je také koronavirus, Tchaj-wan vyhlásil karanténu v listopadu 2002 a bez nákazy byl k 31. květnu 2003. Tady v Evropě se nový typ koronaviru začal šířit v lednu, takže pokud by to probíhalo stejně, tak bychom bez nákazy mohli být, řekněme, koncem června.

Ale my nemáme jistotu, že to tu bude probíhat podobně jako SARS v Asii, protože data nejsou dostatečná a vyhodnocení proběhne až zpětně. Z mého pohledu je potřeba reálně počítat s tím, že nás čeká několik tvrdých týdnů, ne-li měsíců. Myslím si, že nastavená pravidla budou pokračovat i v dubnu. Do té doby se čísla nakažených budou zvyšovat.

Situace by se mohla zlepšovat, když všechno dobře dopadne, v dubnu. Ale nejsem epidemiolog a rád bych slyšel od vlády jasnou predikci. Čeká nás to, co se děje v dalších zemích Evropské unie, nebo doufáme, že nám se to nestane? Proč si to myslíme? Chtěl bych slyšet jaká je katastrofická varianta, jaká je optimistická varianta. Chtěl bych slyšet nějaký scénář, co se bude dít, co se musí stát, aby se opatření zmírňovala. 

A tady tyto informace se zatím nedaří získat. Jaká zpřísnění opatření ještě přichází v úvahu a za jakých podmínek se o nich uvažuje. A naopak, kdy se začnou opatření zmírňovat. Pokud to shrnu, připravme se na to, že tato situace bude trvat ještě několik měsíců.   

Je podle Vás dostatečný počet dvou nemocnic pro pacienty s koronavirem?

Principiálně se bavíme o tom, že se může stát, že se začne zvyšovat počet nemocných, kteří budou mít závažný průběh infekce. U těchto pacientů tedy bude potřeba, aby byli na odděleních, kde je dostatek respirátorů, kde je speciální systém péče o nemocné s onemocněním plic. Tyto dvě nemocnice budou mít tím pádem velmi virulentní pacienty. Proto by nebylo dobré, aby tam byli jiní pacienti.  Musí tam být speciální izolace. Vláda tedy vybírá jednu nemocnici v Brně a jednu v Praze. Pro tyto pacienty by to mělo stačit. Teď takových pacientů máme pět. Ostatní hospitalizovaní pacienti jsou s lehkým průběhem. Zatím je to tedy jen plánování něčeho. A tady chválím vládu, že konečně začíná plánovat a připravovat se na něco, co může, ale také nemusí nastat. Protože takhle by měl vypadat krizový management. Ale to je bohužel jen jediný střípek v celé té skládačce, která nefunguje. 

Myslíte, že stačí překonat nákazu jednou a organismus získá imunitu?

Teoreticky by to takhle mělo být. Vědecká data zatím nejsou jednoznačná. Faktem je, že se prokázalo u pár pacientů, že se znovu nakazili. Otázkou je, jestli to byl stejný vir, stejná mutace. Principiálně pokud proběhne nákaza, na což sází některé země jako Velká Británie, tak by se měla vytvořit imunita. 

Měli by lékaři zavírat ordinace, nedostanou-li ochranné pomůcky?

No, to je velmi složitá otázka a ve spolupráci s vedením komory se snažím komunikovat s panem ministrem, jak toto řešit. Když se zavřou ordinace, kam ti pacienti půjdou? Na jednu stranu říkáme, že v ambulancích a nemocnicích jsou nemocní, kteří péči potřebují. Pojišťovny tvrdí, že tam žádní nemocní, kteří by zneužívali péči, nejsou. A na druhé straně bychom zavřeli nemocnice a ordinace praktických lékařů a kam ti nemocní půjdou? Co se s nimi bude dít? Pokud ale ambulance nezavřou, nemají ochranné pomůcky a pokud lékař onemocní a bude v karanténě, tak je ta situace ještě horší. 

Za mě by měl být zvolen nějaký krizový režim, kdy většina věcí se řeší elektronicky. Měli by se maximálně omezit návštěvy ambulancí staršími pacienty, kteří jsou rizikoví a u kterých hrozí, že by mohli onemocnět. A většina věcí – eRecepty, eNeschopenky – by se měla řešit telefonicky. Ale velmi apeluji na to, a oni to tak ti lékaři bohudík dělají, aby ordinace fungovaly. Na druhé straně, pokud je lékař starší, tak extrémně riskuje, pokud bez ochrany dál ordinuje. To je prostě velké riziko. A cokoliv se stane, jde na vrub ministerstva zdravotnictví. 

Je reálné, že se třeba do konce měsíce otevřou restaurace nebo je to úplný nesmysl?

Podle mě je to úplný nesmysl. Podle mě se do konce března neotevře nic. A já se obávám, že se pravidla budou zpřísňovat, pro což svědčí i to, že se některé oblasti dostaly do izolace.

Proč nemají zubaři ochranné pomůcky? Mají zakázáno vrtat a trhat zuby.

To je velký problém. Stomatologická komora na to upozornila a já musím podpořit vyjádření předsedy této komory pana docenta Šmuclera. Pokud stomatologové nedostanou ochranné pomůcky od státu, tak by měl stát jasně říct: „Nezlobte se, občané, ale váš chrup nás nezajímá.“ Čekám, že to řekne ministr zdravotnictví.

Plánujete jednat s předsedy ostatních stran s cílem sestavit vládu bez Babiše a neschopných lidí v boji proti koronaviru?

Já si nemyslím, že by byli všichni neschopní. Je řada schopných lidí ve všech politických stranách. Dokonce znám schopné lidi i na ministerstvech. Klíčový problém je, že pan premiér se chová naprosto nezodpovědně, rozhoduje sám a odmítá odborníky nechat řešit danou situaci a o všem si chce rozhodovat sám. To je typický projev všech despotů, ale to je v této situaci špatně. A ano, politické strany jednají. Já si myslím, že je třeba dohodnout společný postup, společný plán, od nás ta nabídka je a znovu opakuji, všechna nařízení vlády podporuji, a i když si u některých myslím, že nejsou podle mého odborného názoru optimální, tak je ale podporuji.

Občané by měli důsledně dodržovat nařízení vlády, chovat se loajálně a být tolerantní ke svým spoluobčanům. Není to na vládě, je to na nás. Smiřme se s tím, že nám vláda nepomůže! Ti, kteří hledali spasitele, který za lidi vyřeší jejich problémy, volili pana Babiše a udělali z něho premiéra, tak teď holt vidí, že to byla chyba. On jejich problémy opravdu nevyřeší. Sami si šijeme roušky, sami se o sebe musíme starat, takže buďme loajální, spolupracujme a udělejme maximum proto, abychom ochránili naše ohrožené spoluobčany a chovejme se co nejvíc korektně, ať to překonáme. Poté se bavme o tom, co bylo špatně. Teď je potřeba spolupracovat.

Věříte panu profesorovi Prymulovi? Ví, co dělá? Nechá si od něho premiér poradit?

Pana profesora Prymulu znám. Znám ho dlouho jako děkana, jako ředitele nemocnice a znám ho také jako člověka, který bojoval za alternativní čínskou medicínu a prosadil, aby se učila v hradecké nemocnici. Znám ho také jako člověka, který je vynikající odborník, epidemiolog, vědec a výzkumník. Je velice racionální a je to v současné době náměstek, úředník ministerstva zdravotnictví. Co se týče odborné stránky věci, věřím mu a domnívám se, že všechno konzultuje s výborem a jeho stanoviska jsou stanovisky výboru odborné společnosti, což je správně a dobře.

Na druhé straně, krizový štáb má řešit situaci v zemi, nejen jednu část například jak nejlépe testovat a jak lidi vyšetřit. Za mě je dobře, že profesor Prymula je do celé věci vtažen intenzivně a jeho hlas, by měl být slyšet daleko víc. Jako hlas člověka, který je epidemiologem. Uvědomme si, že v některých zemích, jako Tchaj-wan, byl členem krizového štábu člověk, odborník, právě jako profesor Prymula.

Vysvětluje vláda, alespoň opozici, prováděná opatření? Říká vám, proč je zavádí?

V dotazu se objevuje slovo vláda, ale vláda toho po pravdě moc nezavádí. Řadu věcí rozhoduje pan premiér a také je říká v televizi. Například to, že se zavřou školy, se ministr školství dozvěděl z televize, to se nedozvěděl na vládě. O řadě těch opatření, se podle mě, ministři dozvídají z tiskových konferencí od pana premiéra. Nevím, jestli se situace teď zlepšuje. ČSSD by měla trvat na tom, aby rozhodnutí byla kolektivní. Vždyť pan ministr vnitra Hamáček měl vést krizový štáb.

S opozicí je komunikace různá. Já sám jsem telefonicky některé věci projednával s ministrem zahraničních věcí, tomu za to děkuji. Několikrát jsem telefonicky věci konzultoval s ministrem vnitra, věci týkající se bezdomovců a věci týkající se pendlerů, kteří denně jezdí ze Slovenska pomáhat do českých nemocnic a velmi mu děkuji za profesionální a rychlý přístup. Ministři zvedají telefony, odpovídají na smsky, komunikace probíhá. A já si toho velmi vážím. Bohužel neprobíhá systematické plánování a řízení krizového štábu. To nefunguje. 

Co byste vzkázal lidem, kteří propadají panice? Je moc negativních zpráv, chtěla bych slyšet i nějaká pozitiva.

Není potřeba propadat panice. Máme necelých 800 nakažených koronavirem. Nikdo zatím neumřel, péče ve zdravotnických zařízeních je poskytována kvalitně. Ano, lidé mají obavy, že nebyli včas testováni. Nemocnice jedou na doraz a samozřejmě, že většina věcí probíhá v nemocnicích jinak, jedná se o čistou improvizaci a nemáme systematické řešení v rámci České republiky. Na druhou stranu nemocnice improvizovat umí a improvizace funguje dobře.

My jsme začali v naší fakultní nemocnici Brno, druhé největší s obratem 10 000 000 ročně, vyrábět ochranné štíty, jelikož jsme je nedostali. Začali jsme vyrábět a připravovat roztoky do zkumavek, kam budeme dávat štětičky. Začali jsme komunikovat s výzkumným centrem na Masarykově univerzitě, abychom rozšířili počet testovaných. Myslím si, že ředitelé a krizové managementy nemocnic fungují perfektně, je zbytečné propadat panice, a naopak je třeba se chovat korektně a dodržovat pokyny. Zbytečně nebláznit. Snažte se komunikovat přes webové aplikace, stránky ministerstva, stáhněte si aplikaci Záchranka. Velice dobře funguje organizace řady krajů a měst. Nepropadejte panice. Není k tomu nejmenší důvod.

Souhlasíte se zavřením hranic? Máme pendlery, kteří jezdí za prací do Německa, teď jsou úplně bez příjmů.

Ano, máme třeba spoustu zdravotnických zařízení, kam dojíždí pendleři ze Slovenska. Myslím si, že je třeba tuto situaci řešit individuálně. Naši pendleři, kteří nebudou moci jezdit kvůli zaváděným opatřením, budou muset od státu dostat nějakou náhradu za ušlou mzdu. Naopak ti, co jezdí do českých zdravotnických zařízení, tak by se jim na nějakou dobu, třeba dvou tří měsíců mělo zařídit ubytování. Třeba jim i zvýšit mzdu a umožnil bych jim, aby zůstali v České republice, aby se zamezilo tomu, že pendlováním se přenáší choroba ze země do země.

Kam se poděly finanční rezervy pojišťoven?

No to bychom se měli zeptat pana premiéra a nebyl jsem to jen já, byla to řada z nás na zdravotním výboru, kdo jsme říkali, že bychom měli být opatrní s rezervami pojišťoven, že může přijít krize, může se objevit složitá léčba, která bude hodně drahá. Myslím, že každý rozumný hospodář by si měl nechat rezervy. My říkáme občanům, šetřete, nechte si do rezervy. Bohužel pan premiér a stát se podle toho nechová. To samé udělal s rezervami pojišťoven, ne se všemi ale s částí ano. To byla prostě chyba.

Bude TOP 09 navrhovat snížení odvodů všem OSVČ?

Domnívám, že je potřeba navrhovat spoustu věcí, především pozastavení čtvrté vlny EET rychlým přijetím zákona, dále bude třeba snížit daňovou zátěž zaměstnavatelů. Důležitou věcí je sedm bodů, které navrhujeme a diskutujeme s dalšími opozičními stranami, ale i s vládními stranami a ministerstvy. Důležité je, aby dopad na ekonomiku a občany byl co nejmenší. Na malé firmy, na OSVČ, na lidi v karanténě, na zaměstnance, na matky samoživitelky.

Chystá se umožnění testování i v laboratořích bez ISO, které už váhu svého kreditu garantují správným prováděním testu? 

Pevně věřím, že ano. Myslím si, že ISO je zbytečná mantra, i přes to že jsme v naší nemocnici ISO zavedli jako jedni z prvních v tomto sektoru. ISO je určitě dobré do továren, které něco vyrábí, ale pro testování na automatických testerech a přístrojích ztrácí smysl, aby se testovalo jen tam, kde mají ISO. Navíc řada výzkumných center, třeba v Akademii věd, mají přístroje, které slouží pro vědu a výzkum a tyto přístroje umožní testovat opravdu velké množství lidí.

A my máme dva problémy, kapacitu přístrojů a dostatek lidí, kteří umí testování provádět. Právě tyto instituce, jako Akademie věd, Masarykův ústav a podobně, mají dostatek přístrojů a lidí, kteří testovat umí. Já myslím, že je to dobrá cesta a přimlouval bych se za ní. Mohlo by to zvednout řádově počty testovaných.

Mohli se soukromí lékaři zásobit včas na vlastní pěst? Není to, že musí zavírat ordinace, i jejich chyba?

Mohli a nemohli. Pokud by se zásobili včas, tak by museli nakoupit něco, co by jim šlo brutálním způsobem do nákladů. Museli se připravit na vlnu EET, zavedení eReceptu a eNeschopenky. Bylo toho na ně v letošním roce opravdu moc a finance soustředily právě na tyto věci. Teď máme eNeschopenku, ale nemáme respirátory. Navíc většina lékařů nepracuje ve svých vlastních ambulancích, ale pracují v ordinacích, které mají pronajaté od nějaké větší firmy. Tyto firmy se snažily dovézt do České republiky roušky a respirátory, jenže mezitím se objevila informace, že budou redistribuovány a státem zabavovány, takže je zase odvezly pryč.

Když jsem měl někoho s koronavirem v práci, ale ne na stejném oddělení a zaměstnavatel nám nedal home office, můžu se proti tomu nějak odvolat, nebo se nějak bránit?

Myslím si, že je zbytečné se proti tomu odvolávat či nějak bránit, pokud jste s tím člověkem nepřišel do kontaktu, není potřeba mít jakékoliv obavy. Ale je důležitá rouška, umývat si ruce, dezinfikovat. Nepropadejme panice, buďte v klidu.

Mám syna v Anglii a firma ho nechce pustit domů, Anglie má prý v plánu nechat lidi onemocnět, aby získali imunitu, počítá s větší úmrtností. Je to pravda? Je to účinná strategie?

Tato strategie je účinná, ale nevím, jestli je správná. Nejsem epidemiolog, ale můj názor je, že máme infekci, o které víme, jak se šíří, jak probíhá nákaza a známe rizikové skupiny. Racionální je především ochránit rizikové skupiny, aby nedocházelo k úmrtí. Racionální také je předejít tomu, aby najednou onemocnělo 20 % obyvatelstva a zastavil se stát. My jsme zvolili cestu izolace všech, kteří jsou potencionálně rizikoví. Počet infikovaných narůstá relativně pomalu, ale otázka je, jestli to takhle bude fungovat i nadále. Pokud onemocní tři až pět tisíc, tak tato strategie selhala a nebyla to dobrá volba.

Cesta Velké Británie je jiná: brutální ochrana rizikových skupin a zbytek ať se promoří, bude to mít lehký průběh, získají imunitu, ale přečkají to. Je to riskantní cesta, ale nemyslím si, že jedna nebo druhá varianta má plnou podporu odborné veřejnosti. Je to politické rozhodnutí. My na rozdíl od Británie máme hranice, nejsme ostrov, máme jiný zdravotní systém, jiná pravidla. Pokud máte syna ve Velké Británii a má pojištění, dobré zaměstnání a podobně, tak není důvod se o syna bát.

Kolik procent veřejnosti se může nakazit koronavirem?

To je otázka, na kterou se nedá odpovědět. Vy se, při vší úctě, neptáte, kolik procent může být nakaženo, ale u kolika procent prokážeme nákazu. Nakažených může být o řád víc než těch, u kterých prokážeme nákazu. To, že jsme prokázali nákazu u 774 nemocných, neznamená, že jich je 774 nakaženo. Ne všichni nakažení jsou testováni, nemají viditelné příznaky atd. Hlavní je zabezpečit, aby neumírali lidé.

Myslíte si, že stát dokáže zabezpečit dopravu Čechů domů ze zahraničí? Hranice se uzavřely, lety se ruší.

Přesně toto jsem řešil v pátek s panem ministrem Hamáčkem a panem ministrem Petříčkem a znovu oběma velmi děkuji. Upozorňoval jsem na naše studenty, kteří jsou v cizině na ERASMU, upozorňoval jsem na doktorandy a na další. Zde je obrovský úkol pro ministra zahraničí a pro naše konzuláty, aby zajistili dopravu našich lidí zpátky, pokud nemají dostatečně kvalitní pojištění, pokud jsou tam jen na krátký pobyt, nebo pokud jim také třeba zavřeli školy, zavřeli koleje a nemají kde bydlet. Musím říct, že pan ministr Petříček odvádí velice kvalitní práci a pan ministr Hamáček se choval velice korektně.

Budou mít možnost onkologičtí pacienti být ubytováni třeba mimo nemocnici, když nemocnice nebude mít dostatek lůžek?

Ne, problém nejsou lůžka. Samozřejmě separujeme infekční onemocnění od běžných pacientů. V žádném případě nesmíme dopustit, a to je role nás politiků a zdravotníků, aby onkologičtí pacienti trpěli na úkor všech těchto opatření. Jedna věc jsou normální pacienti, kteří trpí svojí chorobou, kterou měli před měsícem a ti musejí mít kvalitní péči, kterou potřebují.

Pokud jde ale někdo na plastickou operaci nebo na odstranění znaménka, tak může chvíli počkat. Pokud jde o operaci, která může mít odklad, tak se odloží. Není možné, aby se odkládalo cokoliv, co by ohrožovalo zdraví pacientů a onkologičtí pacienti jsou na první místě.

Troufnete si říct, jestli teplé počasí bude mít na šíření viru nějaký vliv?

Z logiky věci by to mělo mít vliv. Koronavirus je de facto virus, který způsobil SARS. Pokud se pletu, tak doufám, že mě moji kolegové, kteří tomu rozumí, neukřižují, ale mám pocit, že z podobné skupiny virů je i ebola. Ano, mělo by se stát, že až nastane teplé léto v červnu, tak infekce zmizí stejně jako SARS, respektive bude prudce klesat počet nakažených a dojde k uklidnění situace.

Problém je, že si to nemyslí všichni odborníci. A ty informace, které kolují po internetu v odborných fórech, jsou rozdílné. Zde použiji slova, která zazněla od některých politiků – musíme tomu prostě věřit, že to tak bude, protože ne všechna odborná data to potvrzují. Pokud to tak nebude, tak nás čeká velice obtížný rok.

Jaký je váš pohled na očkování dětí v tomhle okamžiku?

Já si myslím, že legislativní změny, které jsme nedávno přijali, včetně mých pozměňovacích návrhů, umožňují individuální přístup k očkování. Tady bych se držel doporučení praktických lékařů a pediatrů. Jsem přesvědčen, že každý pediatr v dnešní době v České republice, nebude zbytečně očkovat dítě a v dnešní situaci už vůbec ne. Opravdu věřte nyní pediatrům. 

Na otázky odpovídal Vlastimil Válek na Facebooku TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme