Priority TOP 09 pro kvalitnější školství

2. 7. 2018

Různorodost škol, důraz na jazykovou gramotnost, schopnost studentů komunikovat a učit se, ale také dostatek škol a klasických i alternativních školek v místě, kde děti a žáci bydlí. To jsou priority, které u příležitosti konce školního roku představili experti TOP 09.

Jazyková gramotnost jako součást evropanství

Podpora jazykového vzdělávání již od mateřských škol, certifikované přezkušování žáků základních a středních škol či zajištění úhrad spolupodílů žadatelů, kteří čerpají finance na vzdělávání z dotačních programů EU a dotací z národních zdrojů (Erasmus+, Norské fondy, ERDF). Chceme podporovat co největší počet žáků a studentů, kteří se účastní jazykových výjezdů do zahraničí. Podpoříme výměnné pobyty žáků i pedagogů. Zvážíme možnost příspěvku na jazykové certifikáty.

Různorodost nejen veřejných škol a zvyšování kvality výuky na 2. stupni základních škol

Podporujeme větší různorodost vzdělávání na našich školách, a to v oblasti větší pestrosti zřizovatele, školních vzdělávacích programů, metod vzdělávání i vlastní volby ze strany žáků. Místo kritiky existence osmiletých gymnázií je třeba podpořit základní školy ve snaze zlepšování kvality výuky.

 Do školy bezpečně a pěšky

Budeme usilovat o zajištění dostatečné kapacity pro obecné školství (ZŠ a MŠ). Většina rodičů by měla mít možnost, aby jejich děti chodily bezpečně a pěšky do školy v okolí jejich domova.

Podpora všeobecného vzdělávání na středních školách

Globalizovaná světová ekonomika zvýhodňuje ty, kdo jsou schopni se v ní orientovat a flexibilně přizpůsobovat rychle se měnícím požadavkům trhu práce. Proto preferujeme důraz na všeobecné vzdělání, dovednosti typu matematické a informační gramotnosti, jazykové znalosti, schopnost komunikovat a učit se/přeučovat se atd. Tento přístup by se měl ve značné míře týkat nejen gymnázií, ale i odborných škol. Odmítáme, aby zaměření odborného vzdělávání vycházelo z krátkodobých požadavků různých průmyslových lobby daných mj. dočasnou situací na trhu práce či pohledem do minulosti.

Podpora dětských skupin a mikrojeslí pro děti mladší 3 let

Je třeba podpořit a z národních zdrojů zajistit dostatečnou kapacitu nejen v mateřských školách, ale i nabídku alternativních způsobů zajištění předškolní výchovy dětí, jejichž rodiče chtějí nebo se musí v nějaké míře opět zapojit do pracovního procesu dříve, než děti půjdou do MŠ.

TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme