Babička na rodičovské - otázky a odpovědi k návrhu poslankyně Markéty Adamové

15. 6. 2015

Jak bude návrh v praxi fungovat?

Rodičovský příspěvek na dítě dnes mohou pobírat matka nebo otec dítěte. Nově navrhuji, aby příjemcem dávky mohl být i prarodič.

Proč navrhujete tuto změnu?

Tzv. rodičovská dovolená je v České republice oproti jiným zemím velmi dlouhá. Řada rodičů by se do zaměstnání ráda vrátila dříve, třeba už v jednom roce věku dítěte. Obává se však svěřit dítě cizí osobě, chůvě, potažmo rozhodně nechce umístit dítě do kolektivního zařízení (jako jsou jesle). Tato úprava tak nabízí rodičům další a přirozenější možnost, jak skloubit svůj rodinný a pracovní život. Dítě bude i nadále vyrůstat v rodinném prostředí, bude o něj dobře postaráno. Matka (otec) může zpočátku pracovat na částečný úvazek, avšak babička dítěte, která se  v té době o dítě stará, získává příspěvek a ještě má uhrazené své zdravotní pojištění. V konečném důsledku tedy opatření pomáhá všem.

Jak dané opatření pomáhá prarodiči?

Lidé ve věku 50 a více let jsou na pracovním trhu velmi ohroženou skupinou. Skupina 55+ je dlouhodobě podporovaná na pracovním trhu, přesto je v ČR míra zaměstnanosti žen ve věku mezi 55 – 59 let 65,3 %. To je o téměř 19 procentních bodů méně než u věkové skupiny 50 – 54 let.) Především ženy tak svou situaci řeší odchodem do předčasného důchodu. V případě přijetí tohoto návrhu by se ženamísto toho, aby odcházela do předčasného důchodu, stala „babičkou na plný úvazek“. Stát by jí platil zdravotní pojištění a doba strávená na „prarodičovské“ by se jí započetla do důchodu. Péčí o nejmladší členy širší rodiny získávají prarodiče smysluplnou náplň, jsou potřební. Posiluje se vazba vnoučat k prarodičům.

Co se stane pokud babička dítěte opustí kvůli péči o dítě své zaměstnání? Má nárok na stejné pracovní místo u svého zaměstnavatele jako by měl rodič dítěte?

Nemá. Není možné, abychom na zaměstnavatele kladli takovýto nárok. Čerpání příspěvku prarodičem je samozřejmě možnost, kterou si musí každá rodina zvážit dle své aktuální situace.

Nebude docházet k zneužívání vyplácení rodičovskému příspěvku?

Dávku mohou čerpat pouze ti, kdo splní zákonem dané podmínky. Tyto podmínky se v hlavních parametrech nijak nemění, tzn. ke zneužívání by nemělo docházet. Pokud úředníci příslušného úřadu budou mít podezření ze zneužití, mohou daný případ prověřit. Obava z rychlého čerpání u rodin, kde její dospělí členové nepracují není na místě – nepracující rodiče automaticky musí čerpat rodičovský příspěvek v delším období (4 roky), vše se určuje z vyměřovacího základu rodičů.

Zatíží návrh státní rozpočet?

Návrh bude mít jen zanedbatelný dopad přechodného charakteru na zvýšení výdajů státního rozpočtu, který bude vyvážen dlouhodobým zvýšením příjmů státního rozpočtu z vybrané daně z příjmu od rodičů, kteří se vlivem nové úpravy rychleji opětovně zapojí do výdělečné činnosti.

Pokud bude prarodič ve starobním či invalidním důchodu, jak to ovlivní příjem jeho důchodu?

Už podle současného stavu se neposuzuje, zda je příjemce poživatelem důchodu. Ať už starobního nebo invalidního. Nárok na důchod tedy prarodiči zůstává.

Může jít na rodičovskou dovolenou prarodič, který je hlášen na Úřadu práce?

Ano může. Přichází však o nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podle návrhu mu však zdravotní pojištění platí stát a doba strávené na rodičovské dovolené se prarodiči započítává také do důchodu.

Týká se návrh také dědečků?

Ano týká. V novele navrhuji, aby příjemcem rodičovského příspěvku mohl být vedle matky, nebo otce také prarodič. Tedy babička, respektive dědeček.

Neotočí se návrh proti rodičům, kteří chtějí pečovat o své děti?

Jedná se pouze o další možnosti, kterých mohou rodiče využít, celý systém výplaty této sociální dávky se tím pouze rozšiřuje, současné možnosti zůstanou samozřejmě zachovány. Rodičům, kteří se chtějí dříve navrátit do zaměstnaní, dáváme další možnost volby, které mohou využít. Pečující prarodič je další z alternativ péče o dítě předškolního věku. Rodiče, kteří nechtějí své dítě svěřovat do péče chůvy nebo umístit do kolektivního zařízení mají další možnost volby, které nemusí využít.

Co novela přináší nového pro rodiče, kteří se chtějí dříve navrátit do zaměstnání, ale nemají v rodině prarodiče, který může o dítě pečovat?

Navrhuji zrušení maximální výše rodičovského příspěvku, která je nyní stanovena na 11 500 Kč měsíčně.Zrušení maximální výše rodičovského příspěvku umožní rodičům lépe sladit pracovní a rodinný život možností rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku.

 

Rodič pobírající rodičovský příspěvek může i v současné době pracovat za předpokladu, že splňuje určité podmínky. Například nesmí umístit své dítě do kolektivního zařízení na více než 46 hodin, přičemž nesmí být dítě mladší dvou let. V návrhu upravuji hodnocení splnění podmínky celodenní péče tak, že se zvyšuje možný počet hodin umístění dítěte v předškolním zařízení na 92 hodin měsíčně a zároveň se snižuje věková hranice, po jejímž dosažení se návštěva předškolního zařízení již nesleduje, na 1 rok věku dítěte.

ŠTÍTKY

Témata:
Sociální politika
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme