Rozpočet TOP 09

Kategorie2017
(v tis. Kč)
Weby a databáze 2 254,4
Databáze členů, web, emailing, hosting, údržba 861,0
Vývoj, architektura, správa DTB 1 393,4
Ekonomika 2 904,7
Kontrola účetnictví, mzdová agenda 450,0
Audit, daňové přiznání 93,1
Provozní náklady, úroky z úvěru 480,0
Zpracování účetnictví 1881,6
ICT 1 115,0
Telekomunikační služby 425,0
Software licence 420,0
Správa IT 270,0
Komunikace - interní 1 632,0
Projekt MY.TOP 09 150,0
Facebook a další sociální sítě (včetně reklamy) 1162,0
VideoTOP 200,0
Projekt Podporovatelé 120,0
Komunikace - PR 3 665,2
Zdroje - monitoring medií 240,0
Provozní náklady, setkání s novináři 315,0
Tiskový servis, analytika 3110,2
Logistika, provoz, organizace akcí 9 100,3
Kancelář předsedy a generálního sekretáře, recepce, archiv foto-video 4 625,5
Právní služby, administrativa 610,0
Provoz celostátní kanceláře (internet, poštovné, doprava, pojištění, kopírka) 296,0
Spotřební materiál 210,0
Jednání orgánů, tiskové konference 110,0
Organizace akcí, technická podpora 1 603,8
Nájem celostátní kanceláře 1 310,0
Investice - vybavení  335,0
TOP centra 7 024,4
Kopírovací služby 300,0
Datové připojení 200,0
Služby - krajská TOP centra 6 524,4
Projekt - vzdělávání 500,0
Vzdělávání 500,0
Zahraničí 562,0
Zahraniční cesty a stáže 190,0
EPP - poplatek 372,0
Celostátní sněm 1 100,0
Sněm 1 100,0
Rezerva 90,0
Rezerva 90,0
Celkem 29 948,0

Kategorie2012 (v Kč)2013 (v Kč)2014 (v Kč)2015 (v Kč)2016 (v Kč)
Databáze 2 465 200 2 435 200 2 080 200 2 002 200 1 802 200
Údržba databáze a WWW, hosting, náklady na komunikaci (SMS, emailing) a vývoj 1 444 000 1 414 000 939 000 861 000 661 000
Služby - architektura, vývoj a správa DTB 1 021 200 1 021 200 1 141 200 1 141 200 1 141 200
Ekonomika 1 968 200 2 182 900 2 567 900 2 204 900 2 194 900
Služby - správa účetnictví 1 420 200 1 604 400 1 604 400 1 604 400 1 604 400
Provozní náklady 45 000 45 000 423 000 40 000 35 000
Účetnictví 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Ekonomické oddělení (audit, kontrola účetnictví, licence sw) 203 000 233 500 240 500 260 500 255 500
ICT 3 859 000 3 234 000 2 096 000 1 894 000 1 784 000
Telekomunikační služby 1 090 000 780 000 480 000 260 000 210 000
Služby - telekomunikační a informační systémy včetně servisu 1 452 000 1 452 000 972 000 972 000 972 000
Správa IT 902 000 722 000 572 000 662 000 602 000
Licence a správa softwaru 415 000 280 000 72 000 0 0
Komunikace - interní 4 250 000 4 800 000 4 020 000 3 592 000 3 511 000
Služby - on-line (správa sociálních sítí) 600 000 600 000 624 000 480 000 720 000
MY.TOP 09 700 000 300 000 250 000 250 000 150 000
Facebook a další sociální sítě (včetně reklamy) 550 000 1 400 000 1 160 000 930 000 630 000
VideoTOP 600 000 700 000 500 000 400 000 250 000
Podporovatelé 250 000 250 000 250 000 200 000 150 000
Implementace rychlé reakce 350 000 350 000 0 0 0
Služby - zajištění komunikačních a volebních projektů 1 200 000 1 200 000 1 236 000 1 332 000 1 611 000
Komunikace - PR 2 218 600 2 585 160 2 469 400 2 109 000 1 934 000
Zdroje - monitoring 505 000 693 000 567 000 317 000 272 000
Tiskové oddělení - setkání s novináři 240 000 330 000 280 000 230 000 220 000
Služby - tiskové oddělení a zajištění analytiky 1 473 600 1 562 160 1 622 400 1 562 000 1 442 000
Logistika, provoz, organizace akcí 6 773 400 6 882 320 5 673 000 5 007 800 5 264 800
Služby - recepce, provoz kanceláře generálního sekretáře a předsedy strany 2 926 400 3 076 320 2 537 000 2 008 800 2 008 800
Provozní náklady - právní služby, administrativa 470 000 470 000 410 000 410 000 360 000
Provoz Celostátní kanceláře (internet, poštovné, literatura, doprava, pojištění, kopírka) 800 000 876 000 616 000 639 000 566 000
Technické prostředky (papír, spotřební materiál) 115 000 120 000 120 000 120 000 120 000
Organizační odbor - akce (jednání orgánů TOP 09 a tiskové konference) 312 000 300 000 300 000 200 000 100 000
Nájem Celostátní kanceláře 1 600 000 1 400 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Investice (vybavení) 550 000 640 000 390 000 330 000 810 000
Projekt - vzdělávání 1 660 000 1 660 000 1 040 000 1 285 600 800 000
Vzdělávání 1 300 000 1 300 000 800 000 700 000 500 000
Služby - zajištění a koordinace vzdělávacích projektů 360 000 360 000 240 000 585 600 300 000
Rezerva 330 000 587 920 1 300 000 1 300 000 1 100 000
Rezerva 330 000 587 920 1 300 000 1 300 000 1 100 000
TOP centra 7 597 200 7 415 000 7 177 200 7 177 200 6 856 400
Kopírovací služby 830 000 648 000 300 000 300 000 300 000
Datové připojení 280 000 265 000 330 000 330 000 200 000
Služby - krajská TOP centra - mobilita 1 164 000 0 0 0 0
Služby - krajská TOP centra 5 323 200 6 502 000 6 547 200 6 547 200 6 356 400
Zahraničí 1 270 000 1 270 000 1 270 000 990 000 640 000
Zahraniční oddělení - provoz, stáže a zahraniční cesty 550 000 550 000 250 000 200 000 150 000
Služby - provoz zahraničního odd. 420 000 420 000 720 000 420 000 120 000
EPP - poplatek 300 000 300 000 300 000 370 000 370 000
Mzdy rezerva 719 800 0 0 0 0
Rezerva mzdy 719 800 0 0 0 0
Sněm 0 1 500 000 0 1 100 000 0
Sněm 0 1 500 000 0 1 100 000 0
Celkový součet 33 111 400 34 552 500 29 693 700 28 662 700 25 887 300
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme