TOP 09: Zveřejňujeme svůj rozpočet

TOP 09 je dík novému opatření ještě transparentnější

TOP 09 využívá množství nástrojů k tomu, aby své hospodaření co nejvíce otevřela kontrole veřejnosti. Nyní proto přichází s dalším krokem vedoucím k plné transparentnosti financování, a to ke zveřejnění podrobného rozpočtu na provoz strany v roce 2012. „Zveřejnění detailního rozpisu nákladů na chod TOP 09 vnímám jako přirozený vývoj v našem úsilí přicházet s novými způsoby transparentního chování v politickém prostředí,“ okomentoval novinku místopředseda strany Marek Ženíšek.

26. 7. 2012

TOP 09 má nejtransparentnější hospodaření ze všech parlamentních stran. V tuto chvíli přináší lidem, oponentům i médiím další nástroj, jak sledovat tok jednotlivých výdajů. Po zveřejnění detailních rozpisů nákladů na předvolební kampaně a výpisů z volebního konta tak nyní zveřejňuje i rozpočet na provoz strany.

Vše je podáno velmi přehledně ve formě takzvaného rozklikávacího rozpočtu,“ říká volební manažer TOP 09 Jaroslav Poláček. Provozní výdaje v roce 2012 jsou vyčísleny na 33,1 milionu korun, a to včetně čerpání z fondu solidarity1 ve výši 1,4 mililonu korun.

Nejvyšší částka, více než šest sedm a půl milionu korun, je vyčleněna na provoz TOP center, tedy krajských sídel TOP 09. O milion méně, tedy 6,5 milionu, bude v tomto roce vydána na komunikaci, a to jak vně, tak uvnitř strany. Čtvrt milionu strana investuje přímo do komunikace s podporovateli.Spolupráce s podporovateli je v TOP 09 od počátku vnímána jako strategická,“ vysvětluje Jaroslav Poláček a dodává: „Jsou to ti, kteří se aktivně zajímají o to, co a proč děláme. S podporovateli komunikujeme stejně jako s našimi členy a s jejich pomocí také počítáme v nadcházející kampani.“ Podporovatelům a členům jakou také určeny nástroje jako Facebook a My.TOP 09, do kterých strana letos vloží další 1 250 000 korun.

Rozpočet na rok 2012 je přitom sestaven jako přebytkový. Počítá s příjmy 35,9 milionu korun. Tuto sumu tvoří 30,9 milionu ze státního příspěvku, část příspěvku na mandáty poslanců, senátorů, na činnost, a to po odečtení částky, kterou TOP 09 převádí na základě smlouvy hnutí Starostové a nezávislí. Další zdroje rozpočtu jsou: přebytek z roku 2011, tedy 1,8 milionu korun, a naplnění fondu solidarity1 ve výši 3,2 milionu. V roce 2012 byl také schválen mimořádný projekt na nákup inzerce ve výši 4,5 milionu, tento projekt je kryt z rezervního fondu, tedy z darů, které TOP 09 získala v minulosti. „Mimo jmenované má TOP 09 také další příjmy, především ze členských příspěvků, darů, státní dotace a hospodářské činnosti. Tyto příjmy se dělí do dalších fondů nebo jsou k dispozici přímo krajským střediskům, nejsou však součástí tohoto rozpočtu,“ vysvětlil generální sekretář Pavel Severa.

 

34 milionů na předvolební kampaň

Protože rok 2012 je rokem volebním, počítá TOP 09 také s výdaji na kampaň. TOP 09 je připravena do kampaně investovat celkem 26 milionů korun. Tyto výdaje budou pokryty naspořenými financemi z předchozích let. Hnutí Starostové a nezávislí pak přidá dalších osm milionů. Z tohoto rozpočtu budou pokryty náklady na kampaň do Senátu (6 milionů) a na kampaň do krajských zastupitelstev (28 milionů).Předpokládáme, že krajské organizace budou investovat do kampaně další prostředky na základě darů určených pro kraj,“ dodává Jaroslav Poláček.


1 Fond solidarity má příjmy z části členských příspěvků a státní dotace za krajské mandáty

Alžběta Plívová
mluvčí TOP 09
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme