TOP 09: Navrhujeme systémový růst příspěvku na péči

23. 10. 2018

TOP 09 souhlasí, aby stát navýšil příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti u osob v domácí péči, jak navrhuje senátní verze zákona o sociálních službách. Zároveň však předkládá pozměňovací návrh, tak aby byl také navýšen příspěvek na péči pro osoby ve všech stupních závislosti, ale zejména ve III. stupni závislosti, a to konkrétně ze současných 9 900 korun na 12 200 korun za kalendářní měsíc.

TOP 09 považuje jednorázové a nahodilé změny, ke kterým navíc často dochází především v předvolebním čase, za nesystémové. Takové změny vyvolávají nejistotu u zdravotně postižených osob. Proto navrhuje zavést u valorizace příspěvku na péči jasný a transparentní systém – navázat výši příspěvku na péči na minimální mzdu, díky čemuž bude zvyšování příspěvku na péči více předvídatelné.

„Osoby ve III. stupni závislosti, což mohou být třeba vozíčkáři, jsou závislé na celodenní péči jiné osoby. Člověk poskytující péči musí být k dispozici 24 hodin a nemůže tak mít žádné zaměstnání. Proto navrhujeme navýšit příspěvek na péči pro osoby ve III. stupni závislosti tak, aby odpovídal současné výši minimální mzdy,“ říká poslankyně a 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. V případě, že příspěvek na péči pro osoby ve III. stupni závislosti navýšen nebude, dojde k neúměrné disproporci mezi příspěvkem ve III. a IV. stupni, přestože osoby v obou těchto stupních vyžadují poměrně srovnatelný rozsah pomoci pečující osoby.

„Navrhujeme, aby výše příspěvku byla navázána na ukazatel minimální mzdy a docházelo k valorizaci částky systémově, aby byl systém příspěvků předvídatelný a čitelný. Náklady, pokud by byl náš pozměňovací návrh schválen, jsou 5,9 miliard korun, ale je třeba zdůraznit dvě věci. Lidem ve III. stupni závislosti umožníme snazší zapojení do pracovního života, což znamená daňový přínos pro stát. A dále víme, že domácí péče je pro stát ekonomicky výhodnější než péče pobytová. Stát na dotacích pro pobytové sociální služby jen loni zaplatil 13,7 miliard korun,“ dodala místopředsedkyně poslaneckého klubu.

Ve středu bude Sněmovna projednávat státní rozpočet. „Vláda by měla snížit výdaje rozpočtu o 40 miliard korun tak, aby byl rozpočet vyrovnaný. Kabinet by měl také v rozpočtu navýšit peníze na investice z navrhovaných 122 alespoň na 150 miliard korun. Podíl investičních výdajů k celkovým výdajům rozpočtu by se tak měl zvýšit na úroveň z posledního roku hospodářské krize, tedy z roku 2012. Vláda připravila neodpovědný, deficitní rozpočet a na objem výdajů, který vydává, je trestuhodně málo investiční. Pro takový rozpočet nebude TOP 09 ve Sněmovně hlasovat. Pokud vláda našemu doporučení vyhoví, jsme připraveni návrh státního rozpočtu na rok 2019 podpořit,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

TOP 09 považuje cestu předsedy Sněmovny Radka Vondráčka do Ruska, kde jednal i s předsedy obou parlamentních komor Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou, kteří jsou na sankčním seznamu EU a USA, za velmi problematickou. „Je to mimořádně nezodpovědné. Předseda Sněmovny Radek Vondráček je jedním z nejvýše postavených ústavních činitelů, a tudíž by měl velmi dobře vědět s kým se může nebo nemůže potkat. Jeho schůzky během cesty do Ruska nás činí v očích našich zahraničních spojenců nedůvěryhodnými. Proto bychom chtěli, aby pan Vondráček předložil seznam lidí, se kterými se během své cesty potkal a informoval Sněmovnu, zda se kromě neadekvátní zdravotnické péče českým občanům v Rusku věnoval i jiným tématům, jako je například anexe Krymu či kauza Skripal,“ řekla poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová.

Příloha

 

Tab. 1: Příspěvek na péči do 18 let

STUPEŇ

PŘÍSPĚVEK DNES

NÁVRH (min. mzda 12 200 Kč)

I.

3 300 Kč

3 660 Kč

II.

6 600 Kč

6 710 Kč

III.

9 900 Kč

12 200 Kč

Tab. 2: Příspěvek na péči od 18 let

STUPEŇ

PŘÍSPĚVEK DNES

NÁVRH (min. mzda 12 200 Kč)

I.

880 Kč

1 220 Kč

II.

4 400 Kč

4 880 Kč

III.

8 800 Kč

12 200 Kč

Tab. 3: Příspěvek na péči ve IV. stupni (od 0 let - 99 let a více)

DRUH SLUŽBY

PŘÍSPĚVEK DNES

NÁVRH (min. mzda 12 200 Kč)

Pobytová služba

13 200 Kč

13 420 Kč

Domácí péče

13 200 Kč

18 300 Kč

Lenka Brandtová, tisková mluvčí TOP 09

Praha 23. října 2018

Štítky