TOP 09 ke státnímu rozpočtu na rok 2010

20. 8. 2009

Ministr financí Eduard Janota předkládá v pondělí na vládu návrh změn řady zákonů týkajících se příjmové i výdajové strany rozpočtové bilance. TOP 09 je k tomuto návrhu zdrženlivý - nechceme zvyšovat daně a mnohem důslednější bychom chtěli být na výdajové straně rozpočtu. Na druhé straně rozumíme tomu, že jiné parlamentní strany mohou mít jiný názor. Setrváme-li všichni na své „jediné svaté pravdě", nedojde k žádné změně a důsledkem bude buď rozpočet s hrozivým deficitem, nebo rozpočtové provizorium. Obě varianty jsou pro Českou republiku a její občany mimořádně nešťastné. Jakákoliv vláda vzešlá z předčasných voleb již nebude mít čas cokoli zásadního pro rozpočtový rok 2010 udělat.

Navrhujeme proto, aby vláda Jana Fischera předložila návrhy změn zákonů ministra financí jako jeden materiál do Poslanecké sněmovny. Platnost změn navrhujeme omezit datem 31. 12. 2010. Ve zrychleném režimu by Sněmovna na své mimořádné schůzi v září tento materiál schválila tak, aby díky pozměněné legislativě bylo možné předložit návrh zákona o státním rozpočtu s mnohem menším deficitem a schválit ho do konce roku 2009. V roce 2010 pak vláda, která bude mít mandát z předčasných voleb, bude moci předložit takové definitivní návrhy změn rozpočtové legislativy, které budou odpovídat jejímu programu.

Navržený procesní postup vyžaduje velké ústupky od všech parlamentních stran, pokládáme ho však za jedinou reálnou možnost jak dosáhnout nějakého výsledku. V opačném případě nebude přijato žádné řešení a doplatí na to všichni občané ČR. Dovolujeme si proto všechny své kolegy v Poslanecké sněmovně požádat ve společném zájmu o toleranci a odpovědnost.

za přípravná výbor
Miroslav Kalousek
V Praze 20. 8. 2009
Galerie
Štítky
Témata: Hospodářství