TOP 09 k jednání ke státnímu rozpočtu pro rok 2010

9. 12. 2009

TOP 09 deklarovala podporu vládního návrhu zákona o státním rozpočtu a přála si jeho schválení v podobě, ve kterém ho vláda předložila. Upozorňovala, že nemůže podpořit žádné změny, které by ve svém důsledku změkčily dopady tzv. Janotova balíčku a fakticky zvýšily deficit státního rozpočtu a státní dluh.  To se bohužel stalo, když ČSSD prosadila své návrhy za pomoci poslanců KSČM a v některých případech i KDU-ČSL. Souhlasíme s vyjádřením premiéra Fischera, že tato podoba rozpočtu „rozcupovala“ Janotův balíček a vzdálila se vládnímu návrhu. Souhlasíme i s vyjádřením představitelů ODS, že dnešní den byl vítězstvím populismu a rozpočtové nekázně. Bohužel toto vítězství, které je velkým politickým vítězstvím Jiřího Paroubka, umožnila právě ODS svou neúčastí při hlasování. Argument o  hrozbě rozpočtového provizoria je nutné pokládat za pokrytecký a nelze ho přijmout. V tomto roce byla totiž přijata novela jednacího řádu PS PČR, která umožňuje vládní návrh zákona o státním rozpočtu projednat během pěti dnů. Pokud by dnes rozpočet nebyl schválen, mohl být do deseti dnů předložen návrh nový a do konce roku mohla být schválena podoba, ve které jsme mohli společně usilovat o dodržení parametrů Janotova balíčku. Této skutečnosti si byli samozřejmě všichni vědomi. O to více je pro nás postoj ODS nepochopitelný. TOP 09 slíbila svým voličům prosazování zásad, nikoli chránění si výsad. Tento rozpočet (včetně způsobu schválení jednotlivých změn) natolik odporuje našim zásadám a principům, že jsme ho podpořit nemohli. Odpovědnost za něj nesou ti, kteří ho podpořili ať již aktivním souhlasem, nebo neúčastí při hlasování.

Miroslav Kalousek
1. místopředseda TOP 09
V Praze dne 9. 11. 2009
Štítky
Témata: Hospodářství