TOP 09: Česká ekonomika nezemře, ale musíme vytvořit pro lidi záchrannou síť

20. 3. 2020

Zdraví občanů musí být nejvyšší prioritou. Zároveň nesmíme dopustit, aby důsledky dnešních opatření odnesla budoucí generace. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, místopředseda TOP 09 Lukáš Otys a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek představili během on-line konference balíček opatření pro malé podnikatele a živnostníky.

„Když se daří, jsou malé a střední podniky páteří naší ekonomiky. Vláda je teď nesmí za žádnou cenu nechat na holičkách,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Já to teď bez své kadeřnice přežiji. Ale záleží mi na tom, aby i ona bez svých zákazníků ekonomicky přežila,“ dodává předsedkyně TOP 09. „Musíme být k sobě vzájemně solidární, ale nesmíme zároveň zapomínat ani na ekonomické dopady krize,“ dodává Markéta Pekarová Adamová.

„Oceňujeme, že vláda přijala balíček opatření a zahrnula v něm i některé naše dřívější návrhy. Mám na mysli zejména zavedení ošetřovného i pro živnostníky,“ dodává místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.

Rozpočtový výbor už doporučil ministerstvu financí zahájit urychleně práce na novele zákona o státním rozpočtu, předložit ekonomický balíček na zmírnění důsledků krize a také předložit novelu, která by odložila 3. a 4. vlnu EET. „V této situaci by bylo zavedení další vlny EET skoro až výsměchem. Týká se to i ambulantních lékařů, kteří teď mají naprosto jiné starosti,“ říká Markéta Pekarová Adamová.

Česká ekonomika nezemře

„Šest let jsme v rozpočtových diskusích na vládu naléhali, aby činila rezervy. Ovšem odolnost rozpočtu se snižovala a vláda žádné rezervy netvořila,“ upozorňuje předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Nezbývá nám teď než si půjčit. Zároveň by bylo nefér, aby všechny dopady byly jen na bedrech budoucích generací. Řadu výdajů musíme věnovat na podporu lidí, ekonomiky a fiskální impulsy,“ dodává bývalý ministr financí Kalousek.

„Česká ekonomika nezemře, ale zcela jistě projde těžkým obdobím. Pevně věřím, že její změna může vést k vyšší efektivitě a větší konkurenceschopnosti,“ předpovídá předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Ekonomická doporučení TOP 09:

1)    Příspěvek pro OSVČ bez zaměstnanců ve výši 45 tisíc korun rozložený do tří měsíčních dávek (březen - květen).

Na OSVČ se nevztahují současná opatření vlády a propadají tak sítem podpor.

2)    Odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance na rok a následné snížení odvodů na polovinu po dobu jednoho roku, obdobně u živnostníků.

Odložení platby a daňového přiznání je pouze odložení problému. Náklady je nutné maximálně snížit.

3)    Odložit platbu daně z příjmu za rok 2019 pro živnostníky, malé a střední podnikatele k 31. 12. 2020 a následné rozložení do dvanácti měsíčních splátek. Okamžitou vratku odvedené daně ve výši 10 % jako podporu pro zvládnutí krize. Zároveň zrušit zálohy daně z příjmu v roce 2020 (pro OSVČ odložit platby záloh obdobně).

Přestože podnikatelé mají připravené peníze na zálohy a odvod daně z příjmu, tak je žádoucí, aby byly použity pro rezervu a pokrytí nákladů. Zrušení záloh do konce roku je potřebné, protože skutečná daň z příjmu za rok 2020 bude významně nižší než současný vyměřovací základ.

4)    Stát bude platit nemocenskou (i tu která nesouvisí s koronavirem) od prvního dne po přechodnou dobu jednoho roku.

Kromě koronaviru jsou zaměstnanci na nemocenských i z důvodu jiných onemocnění a zaměstnavatel je nucen prvních čtrnáct dní platit nemocenskou dávku, i když má utlumený nebo zcela uzavřený provoz.

5)    Odložení odvodu DPH za prokazatelně nezaplacené faktury.

Někteří podnikatelé v pudu sebezáchovy omezili platby jen na nejnutnější a velmi zvažují, kdy a komu zaplatit. Přesto ve chvíli, kdy fakturu vydám, jsem nucen jako podnikatel odvést DPH, aniž bych ho měl zaplacené.

6)    Odpuštění nájmů podnikatelům v prostorách měst, obcí a jiných státních institucí po dobu tří měsíců.

Přímá podpora podnikatelů, kteří uvítají jakékoliv snížení nákladů. TOP 09 již podobný návrh prosadila například na úrovni hlavního města Prahy.

7)    Odklad splátek úvěrů a hypoték pro OSVČ, malé a střední podniky minimálně o tři měsíce. (prodlouží se splácení úvěru).

Opatření pro větší stabilitu a šanci na přežití podnikatelů.

8)      Odložení plateb za energie o tři měsíce a následné rozložit platbu do dvanácti měsíčních splátek.

Opatření pro větší stabilitu a šanci na přežití podnikatelů.

9)    Zvýšit míru tolerance státní správy vůči opožděným platbám a penále daňových nedoplatků.

Také finanční správa by měla v nelehké době být solidární. Vyšší tolerancí by zmírnila tlak na poctivé podnikatele, kteří své závazky sice splácejí, ale mohou se v důsledku krize opozdit. 

10)   Neprodlužovat lhůtu pro vracení odpočtů na DPH na 45 dní.

Senát má k projednání Vládní novelu daňového řádu, která počítá s prodloužením lhůty pro vrácení odpočtů. Doporučujeme vládě, aby zachovala zdravý rozum a novelu neprosazovala. Nemůžeme na jednu stranu podnikatele podporovat a na druhé straně jim brát. To postrádá smysl.

Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09

Štítky