Sociální karty - informace, které by měly zaznít

22. 8. 2011

Doplňující informace, které uvádí na pravou míru některé nepřesnosti, které se objevily v souvislosti se zaváděním sociální karty pro výplatu starobních důchodů od roku 2013:

1. Vybírání důchodů i sociálních dávek nebude vázáno na žádné SPECIÁLNÍ bankomaty. Půjde o běžnou síť bankomatů, nebudou budovány žádné nové bankomaty pro výplatu penzí. Podmínka minimálního počtu bankomatů na území Česka (zmíněných necelých tisíc) je jen jednou z podmínek obchodní soutěže pro uchazeče o zakázku pro výplatu sociálních dávek od roku 2012. Jde o minimální nutný počet bankomatů, pochopitelně ale předpokládáme, že konečný počet bude vyšší. Prostředky bude možné (byť za běžný bankovní poplatek) vybrat u kteréhokoli jiného bankomatu nejen u bankomatu vítěze obchodní soutěže, tedy na zhruba 3 500 místech.

2. Možnost zachovat DONÁŠKU PENZE DOMŮ je i nadále předpokládána u osob upoutaných na lůžko, či osob nad určitou věkovou hranici. V tomto směru není učiněno rozhodnutí. Vše se odvíjí od podmínek soutěže, která zatím nebyla vypsána. Aktuálně vyhlášená obchodní soutěž se týká vyplácení sociálních dávek.

3. Možnost DONÁŠKY PENĚZ DOMŮ U OSOB SOBĚSTAČNÝCH či mladších určité věkové hranice (viz bod 2) bude zachována – byť bude zpoplatněna. V tomto směru hovoříme o částce v řádech korun.

4. Převod peněz z ÚČTU KARTY NA OSOBNÍ (stávající) účet penzisty (pokud takový má) bude dle předpokladu podmínek prováděn zdarma, bez jakýchkoli nákladů příjemce. Toto bude možné nastavit automaticky.

5. Zmíněná SNADNOST EXEKUCE sociálních dávek, při zavedení sociální karty, která způsobí, že exekuovaný „nebude mít na rohlík“, rozhodně nehrozí. V první řadě už proto, že již dnes zákon garantuje neexekvovatelné minimum, které příjemci sociálních dávek musí zůstat zachováno. Na tomto se rozhodně nic nemění.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí MPSV

V Praze 22. 8. 21011

Štítky