Senátor Czernin (TOP 09) podal ústavní stížnost s podporou více než třetiny Senátu

7. 5. 2020

Senátor a první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin získal 31 podpisů senátorek a senátorů TOP 09, STAN, ODS, KDU-ČSL a SEN21 a podává ústavní stížnost proti zákonům o nájemném. Tyto zákony byly přijaté ve stavu legislativní nouze. Czernin a ostatní signatáři vidí neústavnost zákonů především v přenesení odpovědnosti státu na majitele nemovitostí.

„Mám za to, že zákony, které napadáme, jsou protiústavní. Jednak stát naprosto rezignuje na svou ústavní povinnost poskytnout zasaženým osobám (nájemcům) účinnou pomoc. A za druhé pronajímatelům omezuje vlastnické právo bez náhrady. To jsou povinnosti, které vyplývají z Listiny práv a svobod a jsou pro stát naprosto závazné,“ říká senátor TOP 09 Tomáš Czernin.

„Přicházíme s ústavní stížností jako s posledním instrumentem, který může zabránit spuštění nespravedlivého řetězového efektu. Chceme tak chránit nájemníky, kterým by měl stát pomoci přímo, současně chráníme pronajímatele, kteří by bez náhrady byli uvrženi do finančních problémů. V neposlední řadě chráníme také stát před smrští oprávněných žalob ze strany pronajímatelů. Ústavní stížnost jsme připravovali velice pečlivě a s ohledem na krizovou situaci, v níž se nacházíme. Děkuji doktorce Marvanové, která stížnost vypracovala, a Občanskému sdružení majitelů domů, s nimiž jsme ji konzultovali. Jsem ale především rád, že se k naší iniciativě připojilo tolik senátorek a senátorů,“ dodává první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

Ústavní stížnost podpořili i majitelé domů

Ústavní stížnost podává Czernin ve spolupráci s Občanským sdružením majitelů domů. Představitelé sdružení aktivitu opozičních politiků vítají. „Chci poděkovat všem senátorkám a senátorům, kteří se postavili za dodržování ústavních práv a připojili svůj podpis pod tuto stížnost. Zároveň věřím, že argumentace doktorky Marvanové, je dostatečně přesvědčivá na to, aby Ústavní soud návrhu vyhověl. Jsou situace, kdy prostě není možné mlčet, vysvětluje Milan Krček, místopředseda Občanského sdružení majitelů domů v České republice.

Ústavní stížnost předá Ústavnímu soudu JUDr. Hana Marvanová, která ji vypracovala. V návrhu výroku se navrhuje odklad zrušení až k 31.12. 2020. „Navrhujeme, aby soud konstatoval protiústavnost k 31.12. 2020 tak, aby vláda měla prostor protiústavní stav napravit způsobem, kdy by nebyla dotčena ústavou garantovaná práva skupiny obyvatel. Jsem přesvědčena, že ani nouzový stav neopravňuje vládu a parlament k tomu, aby schvaloval protiústavní zákony,“ objasnila JUDr. Marvanová.

Ústavní stížnost je posledním možným krokem, jak zabránit platnosti parlamentem schválených norem.

Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09

Štítky