Niedermayer: Čistá energie s reálnými cíli je budoucnost EU

17. 1. 2018

Evropský parlament dnes přijal svůj postoj k energetickému balíčku zaměřenému na zvýšení energetické účinnosti, efektivní využívání obnovitelných zdrojů a správu energetické unie. Europoslanci usilují o ambicióznější cíle: obnovitelné zdroje by podle nich měly do roku 2030 tvořit 35 % zdrojů energie, energetická účinnost by měla být posílena o stejný počet procent. Parlament tak má připraven svůj vstup pro jednání s ministry v rámci Rady, jehož výsledkem by měla být kvalitní legislativa pro tuto klíčovou oblast energetiky.

Luděk Niedermayer (TOP 09), který působí ve Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku, uvádí: „Parlament poněkud zvýšil cíle pro obnovitelné zdroje i energetickou účinnost. Vycházel však z analýz Evropské komise a jde o cíle racionální. Nepřekvapí mě nicméně, pokud po jednání s Radou dojde k jejich snížení. Podstatnější jsou však věci méně viditelné, které pomohou k tomu, abychom energii vyráběli a spotřebovávali odpovědně, dodávky byly bezpečné a cena za energii přitom spíše klesla, než aby rostla. Nové podmínky umožní například snazší zapojení malých obnovitelných zdrojů či podpoří přeshraniční spolupráci, což je další cesta k levnější a bezpečné energii. Zároveň je třeba cíle stanovit realisticky a transparentně tak, aby změny v této oblasti probíhaly hladce a měly pozitivní, nikoliv negativní vliv na konkurenceschopnost EU. Cíle také musí zohledňovat specifika jednotlivých zemí a struktur jejich energetiky a průmyslu. Chceme dosáhnout jasných závazků pro celou Unii, ale při zajištění flexibility pro přístupy jednotlivých zemí k naplňování cílů na úrovni EU.“

Návrh nové legislativy řeší také zvyšující se podíl malých výrobců elektrické energie na trhu: „Struktura trhu s elektřinou se díky rozvoji nových technologií mění. Decentralizovaný model energetiky spoléhající na menší lokální zdroje hraje větší roli než dříve. Spotřebitelé se stávají často zároveň producenty elektřiny a vyžadují nové, sofistikované služby. Proto potřebujeme legislativu, která toto zohlední, umožní využití nových technologií a nastaví rovné podmínky pro účast různých výrobců či poskytovatelů služeb na trhu,“ dodává Luděk Niedermayer.

Tzv. zimní energetický balíček připravila Komise s cílem naplnit tři roky starou dohodu předsedů vlád a prezidentů členských států snížit na úrovni EU do roku 2030 emise skleníkových plynů oproti roku 1990 alespoň o 40 %. Evropská rada zároveň stanovila cíl pro podíl energie z obnovitelných zdrojů spotřebovávané v EU v roce 2030 na nejméně 27 % a zvýšení energetické účinnosti o 27 % do téhož roku.

Hana Bambasová

Zdroj: EEPgroup.eu, Štrasburk, 17. 1. 2018

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Luděk Niedermayer
Témata:
Energetika, EU
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme