Vláda chce v příštím roce šetřit

Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu Petrem Gazdíkem

23. 9. 2010 | 18:10

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pokud vláda prosadí svůj návrh rozpočtu na příští rok a úsporná opatření, což je dost pravděpodobné, mnozí z nás to pocítí na svých peněženkách. Má se omezit podpora stavebního spoření, zpřísní se pravidla pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti, omezí se některé sociální dávky. Nehrozí ale, že to vše nejcitelněji dopadne na nejchudší a nejpotřebnější. Na lince je předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík. Dobrý den.

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 - Starostové

--------------------

Dobrý večer vám i posluchačům.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A ve studiu Jiří Silný z Ekumenické akademie, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření. Dobrý den. Vítám vás.

 

Jiří SILNÝ, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření, Ekumenická akademie

--------------------

Dobrý den. Děkuji za pozvání.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane Gazdíku, jste přesvědčen o tom, že návrh státního rozpočtu a ona série úsporných opatření se nedotknou nejvíce sociálně slabých lidí?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 - Starostové

--------------------

Jsem o tom naprosto přesvědčen, že pokud by Česká republika neudělala opatření, které plánuje tato vláda, který, pokud bychom dlouhodobě pokračovali v hospodaření, pokud bychom si každý rok půjčovali na svoji běžnou spotřebu, nikoliv na nějaké věci nad rámec běžné spotřeby, tak bych časem dopadly, ty akce, tak by časem ta tíže toho dluh nejvíce na ty sociálně nejpotřebnější, myslím, že dnešní důchodci nebo sociálně slabí v Řecku by o tom mohli mluvit.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ale když se podíváme, pane poslanče, na některé body, konkrétně, tak zrušení sociálního příplatku, nižší dávky pro lidi s nejlehčím stupněm postižení, porodné dostanou je nejchudší rodiny, zřejmě budou v mnoha případech nižší podpory v nezaměstnanosti, to přece všechno jsou položky, které se týkají lidí, kteří nemají moc na rozhazování, nebo ne?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 - Starostové

--------------------

Všechno to, co jste jmenoval, nejsou právě věci, které se týkají úplně těch nejchudších, ty věci se týkají lidí, kteří, které nemohou považovat za chudé. Když někdo má na to, aby spořil ve stavebním spoření, tak určitě to není člověk, který je naprosto chudý a dře bídu s nouzí, tak nějak měsíc od měsíce.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Já jsem teď, promiňte, já jsem teď nezmiňoval stavební spoření, ale třeba sociální příplatek nebo dávky pro lidi s postižením?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 - Starostové

--------------------

Co se týká sociálních příspěvků nebo dávky lidí s postižením, tam se jedná o pouze velmi malé omezení té škály příplatků, a naší snahou je spíše, aby ty příplatky byly více adresné, aby byla větší kontrola na to, jak jsou využívány. Já ze své praxe starosty znám celou řadu občanů, kteří ty příplatky zásadní způsobem zneužívají a právě proto není na to, aby ti nejvíce postižení a ti, co příplatky opravdu potřebují, tak aby je dostávali ve větší míře a aby jich bylo dostatek a aby hospodaření našeho státu nebylo v takovém deficitu.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane Silný, vy se obáváte nějakých neblahých sociálních dopadů těch chystaných opatření, že?

 

Jiří SILNÝ, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření, Ekumenická akademie

--------------------

No, to není otázka obav, protože ty negativní dopady už zažíváme v posledních letech, protože tahle vláda není první, která sahala, sahá nebo se na to chystá. Samozřejmě argument, že není možné stát dále neohraničeně zadlužovat, je správný, ale je otázka, kdo má nést ty náklady, zatím opravdu ty politiky vypadají tak, že nejvíc dopadů odnášejí ti nejslabší. A my jsme proto svoji kampaň, která chce upozornit veřejnost na ty nastávající problémy, jmenuje se Chudoba a úsporná opatření, zaměřili právě na skupiny, které nemají moc hlas v těch současných diskusích.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Které, které skupiny to jsou, pane Silný?

 

Jiří SILNÝ, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření, Ekumenická akademie

--------------------

Zaměřujeme se na postavení žen, které v mnoha ohledech je ohroženější její, ať už je to v pozici matek nebo ať je to v pozici zaměstnání, kde v České republice ženy stále ještě berou o 23 procent méně než muži.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Nezlobte se, prosím, že vám do toho skáču, ale jakým způsobem by se úsporná opatření podle vás měla negativně dotknout žen?

 

Jiří SILNÝ, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření, Ekumenická akademie

--------------------

Když si vezmete třeba zrušení prvních tří dnů nemocenské, tak se to týká velkého množství maminek, které pečují o děti a vlastně musí to dělat zadarmo, krom ještě, když jsou samy nemocné, tak ten dopad je na ně daleko větší, než na muže a takových příkladů je daleko víc, pokud se týká od těch sociálních dávek.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane Gazdíku, zabýval se třeba vůbec někdo ve vládní koalice jako genderovou vyvážeností zamýšlených úspor, jestli to právě nedopadne na ženy v takové situaci, jak teď popisoval pan Silný?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 - Starostové

--------------------

Určitě zabýval, my se snažíme, aby ta úsporná opatření byla velmi vyvážená, aby skutečně dopadla na všechny příjmové skupiny, pokud možno rovnoměrně, to, co říkal pan kolega teď, není tak úplně pravda, protože první tři dny nemocenské nejsou již propláceny několik let, to se netýká úsporných opatření, která přijdou.

 

Jiří SILNÝ, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření, Ekumenická akademie

--------------------

Tím hůře.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane Silný, i opoziční politici souhlasí s tím, že rozpočtový deficit by se neměl prohlubovat, jenom říkají, že by to řešili jinak, než tato vláda. Máte vy kromě kritiky nějaký návrh pro vládu, jak přistupovat k rostoucímu zadlužení státu a můžeme tady připomenout, že jen na úroky ze státního dluhu půjde příští rok přes 70 miliard korun, což je skoro tolik, kolik se vybere na dani z příjmu.

 

Jiří SILNÝ, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření, Ekumenická akademie

--------------------

No, to by bylo na delší debatu, určitě bychom se měli dívat na to, jak vůbec to zadlužení vzniklo, v 90. letech nezdařenou privatizací a podobně, ale samozřejmě když pan kolega říká, že ty dopady jsou na všechny stejné, tak to není pravda, protože proporčně samozřejmě ti bohatí z toho vycházejí nebo s vyššími příjmy z toho vycházejí daleko lépe, to znamená, že jedním z klasických řešení, které je dokázalo v historii mnohokrát, že dobře funguje, je progresivní daň, určitě bránění daňovým únikům, když na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu nacházíme návod, jak zakládat firmy v daňových rájích, tak to nesvědčí zrovna o tom, že by stát dbal na daňovou kázeň a podobně.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ale tím klíčovým opatřením, které byste navrhl, by bylo vyšší zdanění bohatších lidí.

 

Jiří SILNÝ, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření, Ekumenická akademie

--------------------

To v každém případě, těch opatření by měla být celá řada, na tu situaci samozřejmě nejsou jednoduchá řešení, proto si myslím, že by i k těm takzvaným reformám měla předcházet opravdu analýza zkoumání dopadů, ale když se jako program řekne 10 procent se ušetří všude, tak zatím opravdu nevidím žádnou racionální analýzu.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane Gazdíku, není to skutečně tak, že tato vládní koalice k šetření přistupuje jaksi jako k účetní operaci a nevidí moc ty konkrétní lidi za těmi čísly?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 - Starostové

--------------------

Určitě ne, ta analýza skutečně předcházela jednotlivé strany, měly připravený program a pak při dohadování koaličního programu tomu předcházela skutečně hluboká analýza ministerstva práce a sociálních věcí, k tomu, jak jednotlivé kroky mohou dopadnout a různé příjmové skupiny. Já si dovoluji nesouhlasit s tím, že u nás máme rovnou daň, to vůbec není pravda, člověk, který má příjmy do 10 tisíc korun a nemá žádné dítě, tak neplatí ve skutečnosti žádnou daň, člověk, který má příjmy do 19 tisíc a má dvě děti, také neplatí žádnou daň, takže není pravda, že u nás máme, nemáme daňovou progresi, máme daňovou progresi.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Mluvil jste, pane Gazdíku, o tom, že máte s komunální politiky zkušenosti se zneužíváním dávek, jaké konkrétní případy byste mohl uvést?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 - Starostové

--------------------

Například u lidí v chráněných domech, jsou to, jsou to právě ty, ta zmiňovaná pomoc té první kategorie příspěvku na péči, kdy ti lidé mnohdy, ti starší lidé, tak jak jsou zvyklí, tak spíše ty peníze střádají pro své děti, než by je skutečně využívali na péči, svědčí o tom i mimo jiné třeba v našem chráněné normě statistiky, kdy člověk získá příspěvek na péči třeba ve výši 2 tisíce korun a chráněnému domu za péči zaplatí částky v řádech několika sto korun. Takže on de facto sám dává najevo čerpání té péče, že ty peníze nepotřebuje.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane Silný, Petr Gazdík je zkušený komunální politik, je, má zkušenosti z terénu, ví, o čem mluví. Vy nesouhlasíte s tím, že by docházelo v České republice ke zneužívání dávek, že by měli být adresnější a že by vláda měla něco podniknout v tomto ohledu?

 

Jiří SILNÝ, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření, Ekumenická akademie

--------------------

Samozřejmě dochází zneužívání všeho, že jo, víme, jaká u nás vládne korupce, kde se ztrácí určitě daleko víc peněz než když si někdo pár stovek utratí, než by měl. Takže samozřejmě to je argument, který je platný, ale je okrajový.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Myslíte skutečně, že to je okrajové téma, pokud slyšíme od ministrů, že chtějí, aby dávky dostávali opravdu jen ti, kdo to potřebují, aby byly tyto dávky adresnější, je to skutečně podle vás okrajové téma?

 

Jiří SILNÝ, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření, Ekumenická akademie

--------------------

No, tenhle ten přístup povede samozřejmě k tomu, že to bude daleko náročnější to zjišťovat, bude to vyžadovat vlastně zvýšené úsilí úředníků, bude to občany obtěžovat, protože budou muset neustále, což už dneska platí a bude to ještě horší, já myslím, že ten celkový efekt opravdu ve srovnání s těmi penězi, které utíkají jinde, je minimální.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pokud se vaše kampaň jmenuje Chudoba a úsporná opatření, vy se bojíte toho, že jaksi určité skupiny lidí v Česku spadnou do chudoby poté, co budou zavedena tato úsporná opatření?

 

Jiří SILNÝ, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření, Ekumenická akademie

--------------------

Samozřejmě někteří lidé už v té chudobě jsou, ve srovnání s jinými zeměmi na tom ještě Česká republika není špatně, ale ta úsporná opatření, my máme to U vlastně v tom názvu v závorce, myslíme si, že ta opatření jsou i sporná, tak to povede k tomu, že počet chudých bude narůstat, to je evidentní.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane Gazdíku, jak velká je u vás obava, že počet chudých lidí v Česku bude narůstat poté, co prosadíte svá úsporná opatření.

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 - Starostové

--------------------

Samozřejmě my na to máme analýzy ministerstva práce a sociálních věcí. Ta obava není tak velká, jak, nemohu ji sdílet tady s panem kolegou. Česká republika patří mezi nejrovnostářtější společnosti, z hlediska koeficientu chudoby jsme na tom podle různých studií úplně nejlépe v Evropě v některých studiích, se záleží na metodice, je o něco lépe Holandsko, v některých metodikách jsme o něco lépe my, takže nemohu souhlasit. Česká republika nepatří mezi země, kde chudých lidí je hodně a já se domnívám, že řešení toho problému je právě adresnost konkrétizace, kontrola na obcích toho, jak jsou různé dávky zneužívány a pakliže ani dávky nestačí, protože znám ze svého okolí celou řadu případů, kteří nejsou bráni jako chudí a přesto jsou to velmi chudí lidé a nemají nárok na to, aby dostávali dávky, tak řešení na to je zvýšit pravomoci obcí a měst, aby pokud selže nějakým způsobem rodina, tak aby fungovala větší rodina, a to je obec nebo město.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A prosím, pane poslanče, ještě krátce k jedné věci, které se Jiří Silný také dotkl, proč odmítáte vyšší zdanění bohatých?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 - Starostové

--------------------

My neodmítáme vyšší zdanění bohatých, záleží, jak se to myslí, jestli se jedná o daň z příjmu fyzických osob ...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pravděpodobně ano, progresivní daň u daně z příjmu.

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 - Starostové

--------------------

Já, já už jsem řekl, že si myslím, že u nás existuje progresivní daň, je dána daňovými odpočty, my se nebráním diskusi o tom v případě, že by bylo nastaveno nějaké druhé daňové pásmo, nebráníme se o diskuse různých daňových výjimek, to bude souviset, to, co teď se děje, nejsou ve skutečnosti žádné reformy, ty zásadní reformy mají přijít až v roce 2011 a platit od 1. ledna 2012, kdy chce ministr financí předložit nový zákon o daních z příjmů, kde by tyto věci měly být více konkrétizovány.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Děkujeme za rozhovor. Na shledanou.

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 - Starostové

--------------------

Také děkuji, hezký večer.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Naším hostem byl také Jiří Silný, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření. Děkuji vám, že jste přišel, na shledanou.

 

Jiří SILNÝ, koordinátor kampaně Chudoba a úsporná opatření, Ekumenická akademie

--------------------

Děkuji, na shledanou.

ČRo, 23. 9. 2010, Pořad: Ozvěny dne

Štítky
Osobnosti: Petr Gazdík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme