Třetina: Dukovany ve stínu covidu. Nezapomínejme na rizika

5. 3. 2021

Celý náš jihomoravský region je, ať chceme nebo nechceme, pevně spjat s Jadernou elektrárnou Dukovany, s jejím provozem a případným rozšiřováním a dostavbou. V době řešení velkých problémů souvisejících s epidemiologickou situací a nouzovým stavem se toto velké a důležité téma dostalo trochu do stínu zájmu. A právě v tomto stínu se vláda snaží prosadit realizaci tendru na dostavbu Dukovan.

Aby bylo jasno, dostavbu elektrárny v Dukovanech, dlouhodobě podporuji. Jaderná energetika je pro energetickou soběstačnost ČR klíčová. Považuji za velmi důležité prodloužení životnosti dnes fungujících bloků elektrárny, a to po dobu, kdy to bude ekonomicky a strategicky výhodné. Určitě je však i velmi dobré důsledně sledovat a vyhodnocovat vývoj v oblasti jaderné energetiky a hledat velmi aktivně inspiraci u vývoje malých, levných modulárních jaderných bloků. Ekonomické riziko politickým rozhodnutím o výstavbě V. bloku v Dukovanech na sebe převzal stát a je velmi důležité nastavení podmínek výběru zhotovitele. Obávám se, že riziko drahé elektřiny za 30 let bude velmi vysoké. To je velmi slabé místo smlouvy z pohledu státu.

Další velké riziko je bezpečnostní. Vláda by měla jednoznačně vyloučit, aby další blok Dukovan stavěly firmy z Ruska a Číny, tedy země pokládající Severoatlantickou alianci za nepřítele. Pokud vláda takovéto firmy z Ruska a Číny nevyloučí, půjde o naprosto vědomé ohrožení bezpečnosti ČR. Firma Rosatom totiž není jen klasickou průmyslovou firmou, ale také nástrojem rozšiřování ruského vlivu. Ruská agresivní zahraniční politika, různé výpady vůči českým autoritám z politiky či vědy, celá řada kybernetických útoků či dezinformační kampaně představují značné bezpečnostní riziko. Rosatom by totiž do elektrárny dodával především to nejdůležitější, a tím je reaktor a celý tzv. jaderný ostrov, tedy něco jako srdce nového bloku. A to je problém.

Zároveň si kladu další otázky: Bude výstavba dokončena v termínu? Bude se zvyšovat cena za výstavbu v průběhu let? Jak bude nakládáno s jaderným odpadem? Kdo bude elektrárnu v budoucnu obsluhovat? Jak bude vyřešeno využití odpadního tepla? Je region dostatečně připraven svojí infrastrukturou, kdy jedna věc je tendr a samotná stavba, druhá je však příprava regionu, tedy obcí a měst?

Výstavba V. bloku jaderné elektrárny Dukovany je velmi důležitým milníkem pro rozvoj celého regionu. Věřím, že si všichni uvědomujeme, o jak závažný problém se jedná.

Tomáš Třetina, senátor TOP 09 

Zdroj: Forum24.cz, 5.3.2021

Štítky
Osobnosti: Tomáš Třetina
Témata: Energetika