TOP 09 chce bonusy pro nekuřáky

Zdravý způsob života a dodržování prevence se podle informací Práva mají stát jedním z taháků volebního programu TOP 09 ve zdravotnictví. Lidé by mohli za odpovědný přístup dostávat bonusy.

11. 9. 2013

Důraz na předcházení velkých zdravotních rizik, jako jsou kouření, konzumace alkoholu či přejídání vedoucí k obezitě, by podle plánů TOP 09 mohl být impulsem pro zdravotní pojišťovny, které by mohly poskytovat bonusy nekuřákům, abstinentům či lidem, kteří jedí zdravě.

TOP 09 při tom vychází z toho, že zdravotnictví není jen poskytování kvalitní zdravotní péče, ale také výchova ke zdraví, zdravý životní styl, různá preventivní a bezpečnostní opatření, zajišťování kvalitního životního a pracovního prostředí či třeba boj proti úrazům.

Pro vyšší spoluúčast

O zrušení poplatků ve zdravotnictví TOP 09 nikdy neuvažovala. Naopak, podle informací Práva zvažuje zvyšování finanční spoluúčasti na zdravotních službách s tím, aby bylo sociálně citlivé. Cílem ale je, aby se nemuselo zvyšovat povinné zdravotního pojištění.

Dá se také očekávat, že v duchu dřívějších prohlášení politiků TOP 09 bude strana ve zdravotnictví usilovat o definování nadstandardů či umožnění dobrovolného připojištění.

Již před dvěma lety přišel tehdejší ministr zdravotnictví z TOP 09 Leoš Heger s odstátněním ministerstvem přímo řízených nemocnic a léčeben a jejich transformací do neziskových organizací a také s přeměnou fakultních nemocnic na nemocnice univerzitní.

Tento trend, který narazil na odmítavý postoj soc. dem., bude přesto TOP 09 prosazovat i nadále. Diskuse se zřejmě otevře i nad dalším záměrem TOP 09 omezit povinné členství v České lékařské komoře, kdy někteří doktoři by se pouze registrovali a nemuseli by platit poplatky.

Zdvojení dávek nutno odstranit

Jak uvedl minulý týden předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, jeho strana chce sociální stát. Upozorňoval ale na to, že „problémy dneška není možné řešit na úkor budoucnosti“.

V sociální oblasti proto podle dostupných informací půjde TOP 09 o to, aby nepřibývalo lidí, kteří budou odkázáni na záchrannou sociální síť. Ta by ale měla být důsledně cílená na sociálně potřebné s tím, že prostředky by se daly uspořit odstraněním zdvojených dávek a zefektivněním systému jejich vyplácení.

Takovým opatřením by podle dřívějších prohlášení představitelů strany mohla být i změna peněžité pomoci v mateřství, která by neměla být zastropována a měla by se odvíjet od výdělku matky před nástupem na mateřskou dovolenou.

Podpora rodiny, o které hovořila TOP 09 v minulosti často, by se mohla soustředit mj. na zakládání firemních školek či dětských skupin či na podporu práce rodičů na částečný úvazek. Některé tyto plány padly letos pod stůl kvůli rozpuštění Sněmovny.

Další výhodou pro rodiny by podle TOP 09 mohlo být zavedení tzv. společného sociálního pojištění obou manželů, při kterém by oba manželé měli stejné nároky na finanční plnění ze sociálních systémů.

O školném ať si rozhodnou VŠ

Již v minulém volebním období TOP 09 chystala další omezení dávek pro nezaměstnané. Proto je logické, že nyní v tom bude nejspíš pokračovat mj. tím, že by se tyto dávky provázaly s povinností pracovat či vzdělávat se, čímž by se ztlumil dopad nálezu Ústavního soudu, který umožňuje dlouhodobě pobírat dávky v nezaměstnanosti bez vlastní aktivity či souběžně s prací načerno.

Již dříve TOP 09 zvažovala změny v zákoníku práce, které by vedly ke zjednodušení ukončení pracovního poměru, např. tím, že by si zaměstnanec mohl zvolit, zda chce využít výpovědní dobu, nebo čerpat odstupné. Ve školství se TOP 09 podle informací Práva chce zaměřit na budování předškolních zařízení. Připouští také vznik společných tříd v malých obcích, které by mohly spojit své síly, aby z těchto sídel školy nemizely. Zatímco minulá vláda plánovala zavedení školného na vysokých školách, TOP 09 prý chce připravit zákon o finanční podpoře vysokoškoláků, ve kterém by o finanční spoluúčasti studentů plně rozhodovaly samotné vysoké školy.

(ada,nig)

Právo, 11. 9. 2013, rubrika: Zpravodajství, str. 3

Štítky