Téma: extremismus, budoucnost Dělnické a komunistické strany u nás

Pavel Severa a Jaromír Štětina hosty ČRo 6

24. 1. 2010
Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer, vážení posluchači, začíná dnešní vydání Názorů a argumentů, začíná nedělní diskusní Kulatý stůl Českého rozhlasu 6. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Ivana Denčevová. Nejen téma, co s komunistickou stranou, poněvadž dlouhodobý proces, kdy se diskutuje, zda měla být zrušena, neměla být zrušena, zda se vyrovnala či nevyrovnala s minulostí, až jsme dospěli k nějakému jednotnému stanovisku, a je to návrh Senátu, který putoval na vládu. Oč se vůbec jedná? Jaká je budoucnost tohoto návrhu? A co vůbec s extremistickými stranami? Co Dělnická strana? Jak víme, tak Nejvyšší správní soud také má teď odročené řízení, jednání o tom, zda tato strana má vůbec existovat. Ostatně je to již druhý pokus naší politické scény, aby zamezila činnost této extremistické straně. A mimo jiné také máme zákony, které nám posuzují propagaci nacismu, propagaci komunismu. Postupujeme podle nich? Měří se stejným metrem? A nebo na té jedné straně je to jakoby jinak? I to budou otázky, o kterých budeme hovořit v dnešních Názorech a argumentech. A našimi dnešními hosty jsou 2 poslanci z bezpečnostního výboru František Bublan za sociální demokracii.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Hezký večer.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Pavel Severa, TOP 09.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A představitel senátní aktivity v souvislosti se zkoumáním, co je vůbec současná Komunistická strana Čech a Moravy, senátor Jaromír Štětina.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Dobrý večer.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A já vám samozřejmě přeji příjemný poslech.
Možná, když si vůbec řekneme, co je extremismus. Hovoříme o stranách, hovoříme o jevech, o uskupeních lidí, které pojmenováváme jako extremisty. Jak ale vůbec tomu pojmu rozumět? Kde je ta hranice, co je ještě, řekněme, vyhraněné, vyhrocené a co už můžeme nazvat extremismem?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak, extremismus těžko definovat jednou větou, protože ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete i více větami.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Pokusím se. Já si myslím, že je to ideologie nebo prosazování idejí, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem, s těmi základními právy, které jsou v ústavě. Tam samozřejmě potom se musí zkoumat, do jaké míry je ten rozpor skutečně veliký, zda se jedná o, já nevím, třeba prosazování jednoho rozporu nebo několika těch otázek. A z toho se potom může definovat extremismus, ať už pravicový nebo levicový.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká František Bublan. Jaký je názor poslance Pavla Severy? Souhlasí s  tím, že to základní kritérium je, zda činnost daných subjektů nebo uskupení je v rozporu s ústavou? Případně, kde je konkrétně ten moment, kde je ten hlavní kámen toho rozporu?

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/

--------------------
Tak, já si myslím, že obecné vymezení extremismu jako takového je velmi obecné v tom smyslu, aby každý soud a každý skutek mohl být jednotlivě posuzován. Nicméně pokud si řekneme, že třeba pravicový extremismus je kolektivní ideologie, která útočí na základní práva, to jsou ochrana lidských práv ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A levicový extremismus nikoliv? Zmínil jste pravicový extremismus.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/

--------------------
No, tak samozřejmě. Já mluvím o pravicovém, kde je to hlavně otázka rasová, etnická, nacionální. Ale každopádně to, co už tady bylo zmíněno, nelze obecně paušalizovat, jakýkoliv výrok musí být také posuzován v kontextu a každopádně to je vždycky věc státních zástupců a věc vyšetřování policie, aby se zdokumentoval každý případ.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Pavel Severa. Názor senátora Jaromíra Štětiny, co je vůbec extremismus a v jaké pozici je současné Česko?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------

Já bych to zkusil tou jednou větou. Já si myslím, že extremistické politické strany jsou skutečně strany, které se pohybují na hraně zákona nebo za hranou zákona. A od toho máme instituty, které mají posoudit, která ta pozice to je, to jsou nezávislé soudy.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to je téma extremismu. Pan Pavel Severa chce doplnit.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já bych teda tady zrovna nesouhlasil v jedné věci. Pokud pan kolega Štětina hovoří o tom, že otázka politických stran je za hranicí zákona, mně se zdá, že mnohdy extremismus také může být vnímán i za hranicí lidského rozumu. Protože ne všechno, co je pojmenováno v zákoně může být slučitelné mnohdy to, co je slušné není dle jako zákona definováno a bohužel se ho dopouštějí nejenom jednotlivci, ale i politické strany.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Souhlasí s tím František Bublan? Je to vlastně i to téma, které se týká vůbec tvorby zákonů, zda je to jenom ta pozitivistická, řekněme, dikce, to co zákon vyjmenovává, dovoluje či zakazuje? Anebo je to i ten přesah, který se dotýká našich tradic, morálních hodnot a dalších témat, které bychom mohli uvést jako navazující?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ne, já bych se držel toho, že to musí být ideologie. Nejde o to, aby to byla strana, která je na hranici zákona. Protože ta strana může třeba jít za tu hranu zákona tím, že udělá nějaký finanční podvod. A není extremistická. Může být třeba docela legální. Tam musí jít o tu ideologii, tam se musí posoudit, zda ta strana skutečně potlačuje práva ostatních lidí, zda nedává šanci menšinám, zda je xenofobní a tak dále. Takže toto si myslím, že je důležité v tom posuzování. Nikoliv jenom teda obecně říct, že je to na hraně zákona, ale musí to být proti základní Listině práv a svobod a podle toho vlastně usoudíme, zda je součástí našeho ústavního pořádku nebo není.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------

To souhlasí. Poněvadž, jak víme, tak ústava je ten nejvyšší zákon.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Přesně tak, no.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Doplnil senátor Jaromír Štětina. Pánové, když okolo sebe slyšíme témata, která jsou spjata jak s Dělnickou stranou, ale můžeme říci s  dalšími vlastně podobnými, jsou, je to Národní odpor a další vlastně subjekty, které se nám objevují. Známe také jejich mítinky, známe také, řekněme, akce, které vedou až k házení zápalných bomb. Také můžeme říci, že v řadě případů vyzývání vlastně k rasové nesnášenlivosti. Vzpomeňme si na některá veřejná vystoupení představitelů těchto uskupení, které hovoří například proti přistěhovalcům a varují, že to bude tady zavaleno tuberkulózou a vši a další věci a mohla bych pokračovat. Domníváte se, a to bude otázka stejná pro vás všechny, že se ocitáme na jakémsi rozcestí právě co se týče extremismu, ať toho na té pravé či na té levé straně? Nejprve poslanec Pavel Severa.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já bych neřekl, že jsme na rozcestí, ale že jsme na určité cestě, kterou prošly mnohé státy západní Evropy díky tomu, že nebyly chráněny žádnou železnou oponou, ale probíhal ten demokratický proces různých imigračních vln, probíhaly tam různé demokratické procesy, kde mohl každý vyjádřit svůj názor. A pokud se včas ty státy nepoučily z toho, že se mají problémy řešit demokratickými způsoby za jasné odpovědnosti politických subjektů a jednotlivých politiků, tak potom se dopustila jedna věc. A to ta, že lidé byli nespokojeni a hledali jiná řešení a slyšeli na různé populistické sliby, populistická rychlá řešení, které vedou samozřejmě k vývoji extremismu, ať už doleva nebo doprava. To znamená nebyl by, pokud nebyl dodržen standardní postup politické odpovědnosti, tak lidé svoji nespokojenost vyjadřovali příklonem doleva nebo doprava až k extremismu. A to si myslím, že na této cestě bohužel jsme v tuto chvíli taky, protože mnohé věci tady neřešíme standardními postupy, které jsou v politice běžné, ale zavíráme oči, přehlížíme ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete být konkrétní?

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/

--------------------
No, tak je to korupce, je to spousta lidí, kteří něco nebyli schopni vysvětlit, a přesto v politice působí dál. Strany je kryjí dál. Drží je v místech a ti lidé se bouří, ti lidé jsou nespokojení a vědí, že když ve volbách někoho zvolili a stejně ta strana se s tím neumí vypořádat, no, tak slyší na ta rychlá hesla my je vyhodíme, my je, my se s nima vypořádáme.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
My s nimi prostě zatočíme.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Přesně.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Názor senátora Jaromíra Štětiny, jsme na rozhraní? Jaká je situace?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor

--------------------
Já si myslím, že my nejsme na žádném výrazném rozhraní. Moje generace, předchozí generace a ještě předchozí generace, všechny žily v tomto státě za existence extrémně extremistických stran a sil. Jako byly nacistické politické strany nebo Komunistická strana Československa. Takže tady se neodehrává vůbec nic nového. Pravda je, že jsou situace, jako je třeba hospodářská krize, která tu či onu skupinu obyvatel pohání k tomu spektru ekvemismu nebo k tomu druhému. V této situaci se nacházíme a politický extremismus jak nacistický, tak komunistický stoupá. To je pravda.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Čím si vysvětlujete, že stoupá, jak jste se zmínil?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor

--------------------
Čím si vysvětluju?

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, že stoupá, že vlastně společnost je k tomu víc náchylná, nebo je naopak nad tím máchá rukou?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor

--------------------
Já si myslím, že to má příčiny, má to příčiny domácí, to znamená teda ta hospodářská situace, to znamená nespokojenost prakticky většiny obyvatelstva. A druhá je vlastně import těch extremistických stran, ty nacistické extremistické strany se houfně rozvíjejí i v samotném Německu, kde vlastně mají své kořeny. A přichází to k nám. Tady je fyzická přítomnost těch nácků německejch, který se zúčastňujou těch našich mítinků. A co se týče komunismu, to je také importované, poněvadž ty vztahy například KSČ se zjugalovskejma komunistama v Rusku, ty rostou. A komunisté dnes naši se netají tím, že chtějí být frontmeny mezinárodního komunistického hnutí, snaží se být ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ostatně je to nejsilnější z komunistických stran vlastně široko daleko ta naše.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor

--------------------
Já si myslím, že je to nejsilnější komunistická strana v Evropě. A já bych řekl, že poslední, která má přívlastky stalinismu. To, je to hanba naší země.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
K té se dostaneme. Stejná otázka, jaká je současná situace, zda opravdu jsme na rozcestí, také pro poslance Františka Bublana.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, já to taky nevidím jako nějaké rozcestí nebo něco výjimečného. Možná v tuto dobu to trošku vygradovalo, ale já bych šel ještě možná kousek dál než pan senátor Štětina. Ve dvacátých a třicátých letech u  nás působila Národní obec fašistická. Tu stranu vedl Adolf Gajda a ona získala nejdřív v roce 29, myslím, asi 2 desetiny procenta a o 4 roky později, nebo o 5 let později už měla 2 procenta. A ta strana byla zaměřená proti Židům samozřejmě, byla zaměřena i proti Němcům, taky potom Gajda to za fašistů to odnesl. A byla zaměřena i proti komunistům. Takže i toto tady působilo v tuto dobu. 2 procenta lidí na to, že to byla víceméně taková strana, která se zaměřovala především na Moravu, tak bylo jaksi dosti silné procento. A vždycky se to, bylo to také v době hospodářské krize. Projevuje se to v době, kdy ten stát je určitým způsobem slabý. Neřeší některé věci. Kromě té korupce, to co tady zmínil pan poslanec Severa, tak třeba lichva není řešená, jo. Tím vzniká, vznikají sociálně vyloučené skupiny. Stát to také neřeší. Nebo to řeší až ex post, jak je možné, že třeba řešíme to, že lidé neplatí 5 let nájem. Jo, to je vyloženě chyba státu nebo chyba toho města, té obce. To se má řešit hnedka druhý měsíc, když to člověk nezaplatí. Takže tady ty problémy tady nastaly a ti extremisté, zvláště ti pravicoví, na to upozornili, říkají, ano, my vás těch lidí zbavíme. My je nějakým způsobem vyženeme, nebo já nevím, jak si to představují. My vám pomůžeme od těch barevných, my vám pomůžeme od těch, kteří vás obtěžují. A to je chyba státu, že neřešil ty problémy a v podstatě dává prostor těmto skupinám, které nabízejí laciná řešení.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A dostáváme se k aktuální situaci. Než budeme hovořit o Komunistické straně Čech a Moravy, a to je Dělnická strana. Dělnická strana, Nejvyšší správní soud, který projednává již druhý pokus o zrušení této strany. První neúspěšný podával bývalý ministr vnitra Ivan Langer. Ten byl zamítnut, také víme, že se objevila řada kritik, že nebyl dostatečně zpracován. Nový návrh, který předkládá stávající ministr vnitra Martin Pecina a zdokumentovaná je činnost Dělnické strany. Můžeme říci, že většina komentátorů, většina těch, kteří se věnují danému tématu, souhlasí s tím, že je nutné zrušit Dělnickou stranu. Že ten zákon je nezbytný. Vy jste na tom soudu, pane senátore, byl na projednávání. Jaký je váš názor?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Já jsem byl na obou těch soudech. I na tom neúspěšném, i na tom, který, doufám, bude úspěšný. Skutečně vláda tenkrát pana Topolánka předložila velmi nezpracovaný návrh. Z toho, co tam předložil pan Henig, specialista na tento zákon, by žádný prokurátor bič neupletl, i kdyby sebevíce chtěl. To, co se odehrálo teď, co udělala kancelář pana Sokola, je mnohem kvalitnější, je to masově udělané. I ty důkazy jsou mnohem lepší. Já předpokládám, že by se mohlo stát, pokud nebudou politické tlaky, že by Nejvyšší správní soud mohl tu stranu zrušit.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Na to si počkáme do února. Pan poslanec Pavel Severa byl v té době poslancem KDU-ČSL, tedy součástí vlády bývalého premiéra Mirka Topolánka. Zároveň je členem bezpečnostního výboru. Dotýká se vás nějak ta kauza, byť to předkládal tehdejší ministr vnitra?

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Tak, poslanci nijak nezpracovávali žádný podklad, takže v tomto kontextu určitě ne. Ale jinak se mě ta kauza dotýká jako občana. A tady musím říct jednu věc, já si myslím, že extremisté jsou rádi za jakoukoliv prezentaci. A jestliže ta prezentace je navíc neúspěšná, tak o to hůř. Ta prezentace neúspěšná u soudu byla poprvé, a to je špatně. Za druhé média, která vytváří mnohdy virtuální realitu, tak jsou jejich pomocníkem, pokud se o nich hovoří, ať už negativně nebo pozitivně. Protože oni ten ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Reklama je reklamou.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
... oni ten prostor potřebují, aby se o nich vědělo. Já myslím, že cestou není to, mluvit sáhodlouze o nějakém uskupení, že se s nima vede správní řízení. Já si myslím, že by to ani nemělo být otázkou nadpisů a headlinů ve zprávách, ať už v televizi nebo v novinách. Mělo by to být standardní správní řízení, které je vedeno a konstatováno, že buď subjekt nevyhovuje našim právním normám, nechová se podle zákonů, a proto byl zrušen. To, co se děje dnes za pomoci, řekl bych, různých právníků, PR manažerů a samozřejmě v další řadě médií, která chtějí informovat, tak je podhoubím pro to, aby tito lidé byli prezentováni, aby se o nich vědělo a to je první problém, s kterým se potýkáme, když máme nějakým způsobem vysvětlovat, že nejsme schopni vůbec argumentačně jim stačit. Protože oni to umějí populisticky vysvětlovat v krátké větě lépe. Druhá věc je, že jsme si vůbec nechali ten problém tak rozrůst, protože to, co říká i pan kolega Bublan, jestliže někde se nedodržují zákony, někde není vyžadováno plnění pro všechny stejně, není placen nájem a podobně, no, tak v tom případě ti lidé jsou nespokojení a na takováto populistická vyjádření slyší velmi silně, protože chtějí mít pořádek, chtějí, aby pro všechny platil stejný metr, stejný zákon.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekl Pavel Severa. Není také zodpovědností politiků, byť, řekněme, vy jste také poslancem a nikoliv členem vlády, respektive tedy již vládních stran, aby i oni svou jaksi vahou osobnosti a fungováním vysvětlovaly, v čem je vůbec nebezpečí jakýchkoliv těchto jednoduchých zkratek, které, řekněme, jsou cestou do pekel?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, tak my jako poslanci jsme neměli vliv na to, jak, jak je zpracován ten návrh na zrušení Dělnické strany. To bohužel do toho mluvit nemůžeme. Ale určitě máme možná jako politici máme určitou vinu v tom, že jsme třeba něco v minulosti zanedbali, řešení některých problémů. Ať už třeba ta lichva nebo prostituce a tak dále. Takže ti extremisté se dostali do situace, kdy vlastně jakoby těm lidem něco nabízeli. Nabízejí, my vám teda určitým způsobem pomůžeme, že jo, v těch severních Čechách zvlášť. A já bych si přál, a moc bych si to přál, ať už ten Nejvyšší správní soud rozhodne jakkoliv, aby to došlo tak daleko, že jaksi ta veřejnost naše, česká veřejnost těm extremistům dá najevo, my vás nepotřebujem. My tu vaši pomoc nepotřebujeme. Jo, a ti politici by v tom měli jít příkladem, to znamená, že když dojde k  nějaké jejich demonstraci nebo nějakému projevu, tak možná ti politici by tam měli stát v té první řadě proti nim, aby jaksi vyjádřili to, že stojí na druhé straně a že teda udělají všechno pro to, aby tito extremisté neměli ten svůj prostor pro to, že by mohli něco nabízet.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekl František Bublan. Když zde byla řeč, a zmiňoval to jeden z hostů Pavel Severa, že vlastně dává se v podstatě jaksi mediální prostor právě pro tyto aktivisty, tak stejně tak ale můžeme říci, že například rušení této Dělnické strany souvisí s tím, aby například nezískávala peníze za hlasy ve volbách a nezískávala tím pádem z našich daní prostředky na to, aby mohla fungovat.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, já jsem to neříkal jako výčitku. Já jsem to konstatoval jako následek určitých faktů. A já si tedy trošku dloubnu do nás politiků, že my bychom ani tak nemuseli někde hrozně fyzicky vystupovat proti extremismu, ale stačilo by, kdybychom dodržovali a šli příkladem a dodržovali jsme zákony. Co mám na mysli. Lidem vadí, jestliže zákony neplatí pro všechny a nedodržují se. A to od nejmenších, až po nejzávažnější chování. Jak se má člověk dívat na to, že zákonodárce v  pozici třeba hejtmana nedodržuje zákon? Jestliže zákon je přijat a platí, tak by se měl dodržovat. I když jde o nějaké, řekl bych, poplatky, ve kterých se domnívá ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Míníte tím středočeského hejtmana, který je z politické strany jako pan poslanec Bublan?

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------

No, jistě. No, ne, tak já ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče, co vy na to?

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
Počkejte, já to dokončím. Já to dokončím. To není útok na jednotlivce. To je útok na chování, který zavdává příčinu nespokojenosti občanů. Protože tady dělá chaos v právním řádu, který by měl platit. Buď ten zákon dodržuju, anebo ho teda zruším. Ale nemůže být něco mezi tím a já poukazuju na to, že někteří z těch, kteří zákon přijímali, tak jsou dneska hejtmani a prostě nedodržují zákon, i když k tomu mají třeba bohulibé důvody, proč to nechtějí dělat, tak ale zákony platí. Jeden z  nich je ještě nadále poslanec. Jak tohle chcete vysvětlit? Já neříkám, že to je extremismus. Já jenom tvrdím, že to je špatné chování, které dává špatný příklad a pak to vysvětlujte těm lidem. Nevysvětlíte.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Bublane, co vy na to, řeč byla o některých vašich spolustranících. My se ale hned vrátíme k tématu.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ale, já nechci, abysme ... tak jenom o jednom. Ale já nechci, abysme tady to jaksi přenášeli do nějaké jiné oblasti, já bych taky mohl zmínit zase nějaké jiné kauzy jiných stran a tak dále.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
To bychom mohli natočit celou plejádu Názorů a argumentů.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
To určitě ne. Já spíš vidím problém v tom, že ta medializace je velmi silná a jestliže se stane, že ta Dělnická strana bude zrušena, tak co ona udělá? Ona si zkrátka založí novou stranu, možná s nějakými jinými lidmi ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale mezitím je zas nějaká doba a přijde třeba o ty státní příspěvky. Už to je jakási role společnosti, která se nějak vyjádří.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Tak, to je, samozřejmě, ano, má to svůj význam. Já bych byl rád, kdyby to tak dopadlo. Ale my se toho nezbavíme. Tady tím se toho nezbavíme. My skutečně musíme jaksi tu roli toho státu v tom, aby ty určité extrémy, které v naší společnosti jsou, aby nebyly, tak musíme posílit. A potom ta Dělnická strana nebude mít šanci tu veřejnost nějakým způsobem oslovit. A o to jde.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžeme dodat, že některé skutečnosti naznačují, že na vlastně pozůstatcích republikánské mládeže tehdejší Strany republikánů Miroslava Sládka vlastně vzniklo toto uskupení. Takže můžeme říci, že jisté procento těch, kteří jsou sympatizanty a příznivci, tady bude pravděpodobně vždy, stejně jako v zahraničí. Souhlasíte s tím, pane senátore?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor

--------------------
Já budu reagovat na to, co říkal pan Severa, v jedné věci souhlasím, v jedné věci nesouhlasím. Naprostá pravda je, že nemůžeme dopustit jakýkoliv právní nihilismus, protože občané to velice dobře cítí a říkají si, když můžou vysocí funkcionáři té které partaje nedodržovat zákon, my si to můžeme možná také dovolit. A to, v  čem nesouhlasím s panem Severou je to, že mají novináři snad nějaký díl viny na tom, že popularizují to, popularizují Dělnickou stranu.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy, bývalý novinář.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor

--------------------
Já jsem, ne bývalý novinář, já se stále cítím být novinářem. Novináři jsou tady od toho, aby prostě psali o tom, co lidi zajímá. A lidi toto zajímá a je spíš na nás politicích, jak říká pan Bublan, abychom šli nějakým způsobem příkladem. Co se týče těch osobních účastí, já si myslím, že politici se velice často bojí, že budou označeni za aktivisty, když prostě půjdou do ulic. Já jsem na nácky chodil s Ondrou Caklem na jejich schůze, do Plzně, když tady řádili u synagogy. A zcela jasně jsem projevoval nevůli s tím, co oni dělají. A myslím, že by to měli dělat všichni politici.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já, jestli mohu do toho vstoupit, příklad je v Německu. Když se to stane v Německu, že ti náckové mají nějakou, nějaký pochod, tak proti nim stojí starosta toho města, všichni ti poslanci, senátoři nebo ti významní politici a postaví se proti nim. U nás, když je něco podobného, no, tak ten starosta stojí bokem, ten to tam trošku jako tak monitoruje, případně se domlouvá s policií, jak má postupovat a všechno se to přenáší na tu policii. Ta policie nás těch nácků nezbaví. Ona samozřejmě zasáhne, jo. Ale jako ten problém je daleko hlubší. Tím by se měli zabývat sociologové, psychologové, jak je to možné, že mezi mladými lidmi vzniká takovéto hnutí?

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekl František Bublan. A pokračují dnešní Názory a argumenty, nedělní diskusní Kulatý stůl Českého rozhlasu 6. U mikrofonu je Ivana Denčevová a hovoříme o extremismu, teď bylo téma, které souvisí se soudním jednáním ohledně existence Dělnické strany a dostáváme se k tématu, co s naší Komunistickou stranou Čech a Moravy.
Já si vypůjčím část textu z komentáře komentátora Martina Fendricha, který vyšel v časopisu Týden. On zde zastával názor, že zákaz Dělnické strany je nezbytný, ale mimo jiné také uvedl. "Když se však píše o  ultrapravé partaji nelze smlčet, že u nás v klidu funguje taky strana ultra levá. Komunistická strana Čech a Moravy, nástupkyně Komunistické strany Československa, pokračovatelka zločinné organizace, která u nás po léta ničila svobodu. Komunisty si však nikdo zakázat netroufne. Jejich koně jsou přece rozlezlí všude." Konec citátu z komentáře Martina Fendricha. Pánové, co vy na to? Nejprve se ptám pana Františka Bublana.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Víte, to je otázka nebo problém, který se diskutuje už téměř 20 let. Já zastávám názor, že pokud jsme to měli udělat, tak jsme to měli udělat v  těch devadesátých letech na začátku. Bylo by to naprosto přijatelné pro celou veřejnost. Je jisté, že by se komunisté přetvořili do nějaké jiné levicové strany, silněji socialisticky zaměřené. Ale tady ten problém by byl pryč. Dneska jsme před situací, kdy zůstala komunistická strana se svým názvem, nebo téměř shodným názvem. A teď se zvažuje, jestli ta ideologie, kterou oni dneska vyznávají, jestli je stejná s tou, kterou vyznávali ještě před tím rokem 89. A v tom je ten problém.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Když si přečtete na jejich internetových stránkách, že jejich cílem je socialismus, domníváte se, že to je ideologie stejná, kterou tedy vyznávali?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, z toho to nevyvodíme. Protože socialismus, v Evropě je spousta stran, které mají stejný program a jsou to levicové strany, jsou naprosto legitimní a nikdo proti nim nic nemá. Já osobně bych si třeba přál, aby jaksi voliči, co mají levicové smýšlení, přešli k nám a komunisté by mohli zaniknout, no.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Zatím každý šestý, sedmý volí komunisty.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, v tom je ten problém. A bohužel se také stalo to, že v těch devadesátých letech, jak jsme jaksi hledali tu novou tvář naší společnosti, no, tak jsme udělali spoustu chyb. Od privatizace, tunelování, já nevím, lehkých topných olejů a tak dále.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A právě souvislost také bývá někdy uváděna, že právě to byla cesta přes tyto ekonomické posty, vlivové posty, také mocenské vztahy, že komunisté vlastně se jaksi opevnili a vlastně zůstali fungovat na pozůstatcích bývalých věcí. Můžeme také se dotknout toho, jak se zveřejňují jména těch, kteří byli profesionálními pracovníky Státní bezpečnosti, na kterých místech fungují. Informace po 20 letech, nad kterými někdy zůstává rozum stát. Nesouvisí to s tím?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já myslím, že moc ne. To jsou jednotlivci, kteří využili situace a využili svých kontaktů, známostí, já nevím, do Ruska, na arabské země a podobně. A oni vlastně z toho těží, podnikatelsky z toho těží. Ale to, že mají komunisti 10, 15 procent hlasů, no, tak to je důsledek toho, že lidé jaksi nejsou spokojeni s tou, s tím přechodem na ten nový demokratický systém. Že se tak trošku jako ohlížejí zpátky a tu svoji nespokojenost dávají najevo tím, že volí komunisty, no.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Považujete Komunistickou stranu Čech a Moravy za jisté nebezpečí?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, nebezpečím bych to nenazval, ale jako nejsem s tím spokojen, no.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký je názor poslance Pavla Severy?

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/

--------------------
No, tak těžko bych očekával od kolegy Bublana, že nazve své koaliční budoucí přátele nebezpečím.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to předjímáte. To předjímáte. Pane poslanče, já se tady teď musím sociální demokracie zastat.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, předjímám, ale, dobře, tak se jich zastaňte.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
To jsme nikdy neřekli.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/

--------------------
To se jich zastaňte a já řeknu jednu věc. Položme si otázku, jak to, že mají takovou roli ve společnosti komunisté? Kdyby měli nulový koaliční potenciál, tak by tu roli neměli. Ale protože ten koaliční potenciál tady někdo využívá a tu roli jim dává, tak oni tu pozici mají. A kdo s  nima tuto hru hraje? Já se domnívám, že tady je začátek té tajenky. To, že určitým způsobem využívají nestability, využívají nedokonalostí a lapsusů, ano, extrémní chování v demokratické společnosti nahrává demokracii i v tom negativním smyslu strana, které toho zneužijí. A jsou to třeba strany, které v minulosti měly zaniknout. Bohužel ale jsme si tohleto zavinili sami a bohužel si to pěstujeme i dnes, kdy některé strany tvrdí, že s nimi nebudou spolupracovat, ale když se hlasuje, tak jejich hlasy hbitě započítají. Takže kde je ta pravda?

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, kdybychom šli po jednotlivých hlasováních v Poslanecké sněmovně, tak bychom se možná divili, jak různá účelová uskupení v té či oné věci existují. Ale to se domnívám, že to by byl další z řady příběhů. Ale já jsem zde citovala názor, či část komentáře, několik vět do Martina Fendricha, který řekl, komunisty si však nikdo zakázat netroufne, jejich koně jsou přece rozlezlí všude. Co vy na to, pane poslanče? Ještě další otázka než dojdeme k tématu spjatém s panem senátorem Štětinou.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, jistě. Bývalé komunisty nebo utajené komunisty můžete potkat v  mnoha podnikatelských kruzích. V mnoha politických stranách ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
I v mnoha stranách.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------

... mají určitý vliv v mnoha funkcích, jsou schopni se domlouvat průřezově na různých uskupeních, na různých, v různých sférách. Bohužel ten prostor se jim dal, ten prostor oni využili.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdo ale jim ho dal? My, řadoví lidé? Kdo jim ho dal? Pravděpodobně kdokoliv z posluchačů si může říct, ale já jsem jim ho nedal. Já bych s  tím nesouhlasil. Proto říkám, že jsou to témata, která se stále vracejí, ať jsem se zmiňovala otevírání vlastně archivních věcí spjatých se Státní bezpečností, také vzniká spousta konspirací, spousta spekulací.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, jistě, že to je věc nás všech. Ať už každého občana, který volil komunisty, že nám je poslal do různých sfér veřejné správy.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A co ti, co nevolili a dali důvěru někomu jinému a ten s nimi tedy nezatočil, já to teď řeknu do zkratky.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/

--------------------
Ti, co nechodějí vůbec k volbám, tak volí částečně komunisty, to se ví, protože jejich hlas oslabí tu skupinu, která je proti komunistům. No, a ti, kteří byli aktivní ve volbách a nevolili komunisty, no, tak jsou zatím bohužel v té situaci, že nám nestačily síly na to, abychom přesvědčili demokratické spektrum všech politických stran, že s  komunisty se nemá počítat, anebo že v minulosti se měli už dávno zrušit. Ano, to je naše chyba. Zadělali jsme si tady na problém a teď ho těžko budeme řešit, protože jsou všude, tak jak říkáte, ve všech sférách.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Domníváte se, že vyplývá právě z, řekněme, z prostředí Komunistické strany Čech a Moravy a vlastně jejích, řekněme, souvisejících partiček nějak reálné nebezpečí? Stejná otázka, jak jsem se ptala pana poslance Bublana.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, reálné nebezpečí za předpokladu, že budou moci realizovat svoji moc a svoji ideologii a bohužel pokud chtějí mnozí jejich hlasy, aby mohli prosazovat svoji ideologii a svůj program, tak samozřejmě jim musí dát prostor, aby i komunisté mohli realizovat část svých představ a část svých kroků. A to je samozřejmě nebezpečí.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan senátor Štětina je představitelem a byl předsedou komise Senátu, která vlastně se věnovala vůbec tématu komunistické strany. A následně Senát hlasováním odsouhlasil, že má podezření, že Komunistická strana Čech a Moravy nepůsobí v souladu s ústavou a dál to poslal směrem k  vládě. Mediální zkratka je zrušení komunistické strany. Možná, že to trochu navozují některá občanská uskupení, která například mají hesla "s komunisty se bavit nechceme" a "zrušte komunisty" a když by se kdokoliv z posluchačů podíval do internetových vyhledavačů, tak zjistí, že to je poměrně hodně skupin a že třeba opravdu několik desítek tisíc lidí tyto petice, tyto apely podepisuje.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Je to skutečně mediální zkratka. Na podzim roku 2008 přijala horní komora českého parlamentu, nikoliv nějaká komise, usnesení, že má podezření, že KSČM porušuje článek 5 Ústavy České republiky.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
O čem tento článek je?

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Článek 5 Ústavy České republiky říká, že součástí našeho politického systému mohou být pouze ty strany a hnutí, které odmítají násilí jako prostředek dosažení svých politických cílů. Upozorňuji na to, že tam není napsáno, které používají násilí, které odmítají násilí. To je ještě vsuvka, kterou tam dal pan profesor Cepl, jako jeden z  ústavodárců, právě proto, až se začínají, až se začnou extrémní strany u nás pozdvihovat.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Domníváte se, otázka na pana poslance Bublana, že právě tento článek, o  kterém se zmiňoval pan senátor Štětina, tam je obsažen? Vlastně ve fungování, v dikci a v obsahu Komunistické strany Čech a Moravy?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Jo, to já si nejsem tak úplně jist, jestli to tam najdeme. Protože já jsem byl svědkem, ještě když jsem byl na vnitru, toho, že jsme zahájili proces zrušení té komunistické ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Mládeže, Svaz komunistické mládeže.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Mládeže, Svaz komunistické mládeže. A ti to tam měli. Ti to tam měli docela výslovně, že teda jako třídní boj a samozřejmě použití násilí. A já jsem tehdy k tomu pozval předsedu komunistů pana Filipa a ten se od toho distancoval. A právě mi ukazoval, že v tom je ta odlišnost, že ta strana, ta nic takového nikdy neprosazuje a nechce s tím mít nic společného. Kdežto ti mládežníci, že protože jsou mladí, tak to samozřejmě nějakým způsobem dostali. A snažil se i ty mladý přesvědčit, aby teda to tam změnili, jo, oni to měli v nějakým programu. Oni samozřejmě se nenechali, takže došlo k tomu, že nakonec tady ta organizace byla zrušena. Ale já se bojím, protože zase, že jo, pan předseda Filip je právník a tak dále, že to budou mít tak okovaný, že se jim to bude velmi těžko dokazovat. A teď ještě k tomu, my pořád vycházíme z té minulosti, jo, že ta strana byla taková totalitní a tak dále. Ale jako můžeme z toho vyjít, ale zrovna tak potom bych se ptal jako co strana lidová a co jiné strany, které byly v Národní frontě, které kooperovaly s těma komunistama.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale můžeme říci, Národní fronta existovala, ale je třeba dodat, že základní článek ústavy o vedoucí úloze Komunistické strany Československa byl jednoznačný.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Víte, já bych to přirovnal asi k tomu. Byla StB a ta měla své pomocníky. A tady byla KSČ a ta měla své pomocníky. Já jsem to zažil sám, kdy mě přemlouvali, abych vstoupil k lidovcům v osmdesátých letech. A vypočítávali mně, co mně, že se mně děti můžou dostat do školy, že můžu dostat nějaký lepší místo, nemusím dělat dělníka a tak dále. Takže najednou jsem pochopil, že skutečně je to, byla to kooperace po všech stránkách. A potom v tom posuzování bych se trošku díval na ty ostatní partaje, které ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký je názor dvou hostů na tuto úvahu pana Bublana? Nejprve začnu panem senátorem Štětinou.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Já si myslím, že to, co dělá Senát, dělají jenom proto, aby dosáhl dodržování ústavy. Pokud se opírá o onen zmíněný článek 5 Ústavy České republiky, a tak vlastně říká, že Komunistická strana Čech a Moravy porušuje tu ústavu v tom, že prostě ten zákon nedodržuje. My jsme sebrali asi 70 různých důkazů, že komunistická strana soustavně se dopouští verbálních trestných činů. A to ne jednotlivých, ústy jednotlivých svých členů, ale ve stranických dokumentech. Například jenom sama, sám název Komunistická strana, vlastně tím slovem komunistická představuje jakousi hypostázi násilí. Že jo, hypostáze násilí, to prostě znamená, že ten abstraktní pojem násilí se najednou zhmotňuje v té stávající komunistické straně.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem vy, který jste představitelem, byl předsedou této senátní komise a také jste tak veřejností vnímán, tak si poměrně užíváte vlastně výhrůžek, které souvisejí s násilím za tuto vaši činnost. Ať jsou to články v Haló novinách, ať jsou to různé dopisy, to je možná také zajímavá osobní zkušenost.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Tak, samozřejmě, každej tejden mám nějakej telefonát, že mě pověsí na kandelábr. Já si z toho nic moc nedělám. Nejdřív jsem to dával policii, dneska už to policii nedávám samozřejmě, poněvadž je to zbytečné.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký je názor na tehdejší existenci Národní fronty a dvou dalších zúčastněných stran v souvislosti s posuzováním činnosti Komunistické strany Čech a Moravy? Se ptám poslance Pavla Severy.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, tak vždycky to bylo špatně, jestliže se některá ideologie, která nebyla ochotna respektovat práva všech, podporovala kýmkoliv. A já tady musím říci, že je velmi varující, když stále existují lidé, kteří se ztotožňují s představou nadvlády proletariátu s dehonestací inteligence, s tím, že někdo potlačuje základní lidský práva akceptuje ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem, kdo je proletariát? To je podobně jako dělník.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
... akceptuje politické násilí, akceptuje vraždy lidí, jako pokud někdo používá tento slovník, tak v podstatě odmítá vidět to, co bylo v  historii, ztotožňuje se s tím, co nám tady předváděli v brutálnější podobě nejdřív nacisté, fašisté a potom samozřejmě komunisté v čistkách a v obdobích, na která neradi vzpomínáme. Takže ať to byl kdo to byl, tak já myslím, že ta historie musí být zejména poučná.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, existuje zákon o protiprávnosti propagace komunismu i nacismu. To jsem také říkala posluchačům už úvodem. Dodržujeme ho? Ptám se nejprve poslance Františka Bublana, také bývalého ministra vnitra.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já jsem trošku smutný z toho, že na začátku těch devadesátých let, kdy se o tom diskutovalo, jestli komunisty zakázat nebo ne, tak převládal ten názor, že ono to vyhnije. Že oni zkrátka jakoby zaniknou, jo.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký váš byl názor tehdy a dnes?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já jsem si myslel také, že zaniknou. Že zkrátka ta veřejnost ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vy jste byl také představitelem...

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
... byla tak jaksi otevřená tomu, tomu, jaksi těm novým zítřkům, jestli to tak můžu říct, že to skutečně zanikne a že v podstatě budou mít čím dál míň příznivců a členů. Bohužel opak je pravdou, jo.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A dodržujeme tento zákon?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, zase musíme jít k těm pojmům, jo. Co to ten komunismus je. Jestliže si to ztotožníme s tím, že je to ideologie, která hlásá, a teďka bychom mohli vedle sebe stavět ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale my ten zákon máme, my teď nemusíme hovořit o ideologii, ale zákon konkrétní existuje.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ne, já se, já chci k tomu pojmu komunismus, jo. Co to vlastně je, že jo? Protože to nejde, je to od slova komunio, jo, v křesťanství komunio je vlastně večeře Páně, jo, takže abychom jako nešli ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak přesto, řekněme si, existuje hákový kříž a pěticípá hvězda. Je to stejný symbol na straně jedné nacismu, na straně druhé komunismu?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Jasně. No, zase pěticípou hvězdu mají Američani třeba, že jo, no. To jako, to nemůžem ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak klasická, srp a kladivo. Tak budu pokračovat dál, srp a kladivo.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ne, ne, ne. Já se musím držet, ne já se musím držet ideologie, to znamená, jestliže někdo něco hlásá třeba, já nevím, diktaturu proletariátu, ano, je to propagace komunismu. Jak, v tom smyslu, jak to chápeme. Je to protiústavní a mělo by se to řešit. Jo.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesto, představme si, že půjdeme spolu po ulici, budeme mít oba dva tričko. Já budu mít na tričku Lenina, například, a vy budete mít Adolfa Hitlera. Jak si myslíte, že se k nám například policie a všichni ti, kdo nás uvidí, zachovají?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, to nevím.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký je váš názor nejen člena bezpečnostního výboru, také bývalého ministra vnitra? Jdeme takto po ulici, máme modelový příklad.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, je pravda, že ten přístup by byl asi rozličný.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A je to správně, když máme stejný zákon?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já s tím Hitlerem bych šel za mříže a vy s tím ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy byste šel a já bych vesele dál pokračovala ulicí, ještě bych potkala někoho, kdo by měl Che Guevaru, mohli bychom vytvořit celé uskupení dalších lidí s pěticípou hvězdou. Pan senátor Štětina se mně hlásí.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Mohl bych se, prosím, paní redaktorko vaším prostřednictvím zeptat pana Bublana ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Samozřejmě.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
... jestli považuje Hitlera za zločince?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, jistě, že ano.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
A můžu se zeptat, jestli považujete Lenina za zločince? Počet obětí u obou byl řádově stejný.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já, já to nezpochybňuju, já nezpochybňuju, že ty postavy mají možná na svém kontě stejnou krev, jo.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
Ano, odsoudil ... já vám děkuji.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Ale já jenom říkám, že to vnímání je jiné.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
A já vám děkuji, že jste to potvrdil, protože v podstatě ten důkaz toho, že nedodržují článek 5 je v tom, že Komunistická strana Čech a Moravy považuje Lenina za jeden z pilířů své činnosti. Nikoliv jako za ideologickou oporu, za pilíř své činnosti. To znamená, že se jasně hlásí k násilí a neodmítají ho.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, já myslím, že velký rozdíl je v tom, že mnoho lidí si pamatuje velmi jasné obrázky z druhé světové války, kdy tanky drtily nevinné obyvatelstvo. A to je jasný jaksi obrázek o tom, že kdo tam někomu ubližoval. Bohužel to, že někde někdo někoho vraždil v přítmí komunistických lágrů, to, o tom natočené filmy nemáme. A proto to veřejnost mnohdy vnímá jinak, pokud jim to rodiče nevysvětlili, anebo to nevědí z historie. A tady je podle mě ten problém, že si jedno násilí a druhé násilí představujeme jinak, a proto k němu máme jiný vztah. Bohužel. A bohužel to dělají i, to co říká pan Bublan, to rozdělování i složky, které by měly vůči tomu zasahovat. A to je o to smutnější.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Doplnil Pavel Severa. Přesto, pánové, vy jste všichni vrcholnými politiky. Dva jste z  bezpečnostního výboru. Říkala jsem, pan František Bublan bývalý ministr vnitra. Kdo jiný má apelovat na to, a já se vracím k tomu modelovému příkladu, a kdo na to má upozorňovat, případně využít interpelací na půdě parlamentní, když takto půjdeme, jak jsme si říkali s panem Bublanem v těch tričkách? A jeden teda bude zatčen a druhý bude pokračovat. A mohli bychom ale nacházet řadu a řadu konkrétních prostě takových událostí. A mimochodem, to také mezi lidmi je, že vlastně to se smí a to se nesmí? Takže oni to neberou tak moc vážně.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, já nevím, jestli jste byla někdy v Moskvě, jo, my jsme tam nedávno byli s výborem, já jsem se nestačil divit, tam jako busty Lenina jsou skoro všude. Tam jsou jeho portréty na domech a tak dále.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale my hovoříme o České republice. O, která má tento zákon, přijal ho Parlament České republiky a opravdu Rusko je jiné teritorium. My tady hovoříme o zákonu, který máme a který, jak je zjevno, se nedodržujeme.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Já jako nejsem pro to, abychom komunisty rušili zákonem. Ať to zruší ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale zákon, který máme o propagaci ...

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
... Nejvyšší správní soud, pokud sezná, že z dostatečných důvodů a jsou pro to podmínky, aby se to zrušilo, tak nechť se tak stane. Ale jako rušit to zákonem, to by bylo politické rozhodnutí, a to si myslím, že by bylo špatně.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak možná by pro začátek stačilo, kdybychom ten zákon o propagaci komunismu a nacismu dodržovali.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, to za prvé. Bylo by dobré dodržovat i normální obyčejné zákony, třeba rychlost v jízdě nebo neproplácet poplatky, když se k tomu vracím. Prostě dodržovat zákony. A druhá věc, já si myslím, že tady je jasné, že takový zákon v tuhle chvíli v současné době nepodpoří ani sociální demokracie, tak ten zákon prostě neprojde. A svým způsobem víme proč a to je, řekl bych, i poučení do budoucna.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná také zamyšlení pro naše posluchače, jaké vůbec hodnoty okolo nás se vyskytují a jak je my sami vnímáme a posuzujeme. Pánové, když hovoříme o Dělnické straně, kde už to jednání u Nejvyššího správního soudu běží, můžeme očekávat v únoru nějaký výsledek, hovoříme o vlastně senátním návrhu o prozkoumání vůbec činnosti Komunistické strany Čech a Moravy, a tam je to proces spjatý s vládou, tak v demokracii, domnívám se, je velmi obtížné rušit a zakazovat nějakou politickou stranu. Na straně jedné existuje samozřejmě svoboda slova, na straně druhé jsou poté úvahy, kdy vlastně je třeba něco zakázat, zrušit, vytěsnit. Proto, aby například nebyla ohrožena nejen demokracie, ale vůbec vlastně osobní svoboda každého z nás. Souvisí to s tím? Nejprve se ptám na tuto otázku pana senátora Jaromíra Štětiny.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor
--------------------
No, tak já si myslím, že ta liberálnost je stará levicová úchylka, která tady existovala už za doby stalinismu a přišla ze západní Evropy. Já si myslím, že spousta liberálů u nás by nejradši zrušila i desatero, které omezuje lidskou svobodu. My jsme zákonodárci, ti největší omezovači lidské svobody. Každý zákon, který přijímáme, někoho omezuje. A máte pravdu, že to omezení nácků a komunistů může ohrozit demokracii v naší zemi.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Co na to říká František Bublan?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, já teďka, když se hodně mluví o té svobodě, tak já ji trošku začínám vnímat jako takovou odpovědnost, jo. Odpovědnost za ty druhé. Takže každé takové politické rozhodnutí, které by mohlo nastat, musí být viděno z tohoto pohledu. Jestli teda jsem odpovědný za ty druhé, jestli jim to nějakým způsobem prospěje, jestli to není pouze můj prospěch. A já se bojím, že u toho rušení těch stran, že bychom mohli potom dospět k tomu, že bychom se rozhodovali jako politici, jo, že třeba TOP 09 řekne, no, ti lidovci jsou pro nás jako docela velkým soupeřem, tak je zrušíme, že jo. Jo, je to absurdní příklad, jo, ale ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Domníváte se, že se otevřela jakási Pandořina skříňka, která by se dala takto zneužívat?

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
Přesně tak. Já se přikláním k tomu, ať je politická soutěž, skutečně ať dokážeme přesvědčit veřejnost o tom, co je správné a nikoliv teda nějakým velkým násilím něco rušit. U některé strany, třeba té Dělnické nebo to bylo u těch republikánů, tam jsem byl jako na pochybách, protože tam už docházelo k tomu, že byla porušovaná základní lidská práva, jo. Takže tam se mi to zdálo jako na místě, no.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A poslanec Pavel Severa?

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, já si myslím, že po nějakých 18 nebo 20 letech, když jsme nezrušili komunistickou stranu, tak jednak k tomu dneska není vůle některých politických subjektů za prvé. A za druhé společnost velmi silně vnímá, jestliže se někomu jakoby může dít příkoří a stane se z něho trpící, stane se z něho otloukánek. A v tu chvíli to může pomoci jak těmto stranám, které mnohdy se, řekl bych, svou ideologií neztotožňují s  těmi, řekl bych, zásadami a mravními principy, tak samozřejmě se to týká i extremismu, který zneužívá možností demokracie.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesto ta moje otázka souvisela s tím, kde končí svoboda slova, kde skončí to liberální pojetí svobody slova a kdy už máme zasáhnout a něco zakázat, zrušit, vytěsnit? Možná, kdybychom se podívali do historie dvacátého století, tak bychom třeba některé momenty mohli nacházet. Říkat, proč to nezakázali? Proč to nevytěsnili? Nemuselo by následovat to a to. Jaký je váš názor? Kde je vlastně hranice, alespoň ta hypotetická, svobody slova a toho, kdy máme něco, jak se říká, seknout?

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/
--------------------
No, obecně si myslím, že zákony přijímáme ve chvíli, kdy cítíme, že nedostatek mravního imperativu v nás nebo mravních hodnot je nedostatečný, a tak musíme si přijmout zákon. Kdybychom se chovali slušně všichni, tak zákon nepotřebujeme, ale ....

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to je trošku utopie. Pane poslanče, to je utopie.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/

--------------------
To je utopie samozřejmě. A stejně tak, já obecně hodnotím i situaci kolem politických stran, je-li politická strana vyspělá, demokratická, tak samozřejmě problémy nemá a nemusíme to hodnotit.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, náš pořad se chýlí ke svému konci. Otázka závěrečná, ostatně už to tady buď přímo zaznělo, anebo několikrát bylo ve vzduchu. Domníváte se, že je pro nás jistým znevýhodněním, nebo jistým handicapem, že jsme společností, která má trochu problém s vnímáním duchovních hodnot, když se třeba podíváme přes hranice, přece jen na tom jsme trochu složitěji. Nejprve se zeptám jednoho z dnešních hostů, poslance sociální demokracie Františka Bublana.

František BUBLAN, poslanec /ČSSD/
--------------------
No, já bych to neviděl jako, že bychom měli nějakej handicap v těch duchovních hodnotách. Ale spíš je to ještě takové hledání. My jsme třeba hodně solidární teďka s Haiti, my jsme se velmi solidarizovali. Takže nejsem v tom pesimista.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Další z dnešních hostů poslanec Pavel Severa za TOP 09, stejná otázka.

Pavel SEVERA, poslanec /TOP 09/

--------------------
Je tady spousta slušných lidí, kteří se slušně chovat budou. Pouze mnohdy slyšíme na velmi jednoduchá populistická řešení. A mnoho lidí na to potom, toho lituje.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A stejná otázka na třetího z dnešních hostů senátora Jaromíra Štětinu.

Jaromír ŠTĚTINA, senátor

--------------------
Stále jsme ještě handicapováni desetiletíma de facto validních systémů.
ČRo 6, 24. 1 .2010, rubrika: 18:10 Názory a argumenty
Štítky
Osobnosti: Pavel Severa
Témata: Armáda a obrana
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme